Datenschutz

Принципи на обработката на данни за MyLiebherr и приложението за смарт устройства на Liebherr (информационни задължения)

A. Общи положения

I. Какво урежда тази декларация за защита на данните?

За нас защитата и безопасността на Вашите лични данни е от основно значение. Заради това за нас е важно да Ви информираме, какъв тип Ваши лични данни използваме и с каква цел и какви права имате относно личните си данни.

Порталът MyLiebherr

„Порталът MyLiebherr" включа Вашите дейности на уеб сайта MyLiebherr и по-специално, но без ограничение, използването на профила MyLiebherr, както и на всички други свързани модули. Допълнителна информация за взаимовръзката между портала MyLiebherr и профила MyLiebherr можете да намерите в следващия параграф „Профилът MyLiebherr".

MyLiebherr профилът

„MyLiebherr профил" e Вашият потребителски профил в Liebherr-Hausgeräte GmbH. За създаване на MyLiebherr профил трябва да се регистрирате. Можете да се регистрирате в „MyLiebherr портал" (https://home.myliebherr.com). При регистриране през MyLiebherr портала ще получите в края на процеса на регистриране имейл с връзка за потвърждение. За завършване на регистрацията трябва да щракнете върху връзката. Алтернативно можете да регистрирате MyLiebherr профил през Вашия профил в Google, Facebook или Microsoft (по-долу наречен „Вход през социална мрежа"). Моля, обърнете внимание, че ние нямаме влияние върху обработването на Вашите лични данни при Google, Facebook и Microsoft. С Вашия MyLiebherr профил можете да използвате услугата на Liebherr-Hausgeräte GmbH за Еднократна регистрация (по-долу за кратко "ЕР"). ЕР Ви позволява да ползвате другите свързани с ЕР цифрови предложения с ограничен достъп (по-долу наричани "модули") с единни данни за достъп. С ЕР можете да навигирате между модулите, без да е необходим отделен процес на регистриране и вписване. ЕР прехвърля запазените в MyLiebherr профила Ви данни, които са необходими за ползването на съответните модули, автоматично до съответния доставчик на модулите, за да Ви улесни възможно най-много. Модулите се поддържат или от Liebherr-Hausgeräte GmbH или от дъщерните дружества на Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Приложението на Liebherr SmartDevice

Приложението на Liebherr SmartDevice Ви позволява да визуализирате и конфигурирате данните за Вашите Liebherr хладилник и фризер. За използване на приложението на Liebherr SmartDevice Ви е необходим модул, който може да осъществява връзка с Интернет през безжична мрежа (по-долу наричан "SmartDeviceBox“), MyLiebherr профил и интернет връзка. Чрез SmartDeviceBox Вашия хладилник и фризер се свързва с интернет през безжичен рутер. Към хладилници и фризери на Liebherr, които могат да ползват SmartDeviece, може да се добави SmartDevieceBox. При някои хладилници и фризери на Liebherr SmartDevieceBox вече е интегриран. В комбинации със SmartDeviceBox приложението на Liebherr SmartDevice Ви дава възможност да се възползвате от разнообразни функции на Вашия Liebherr хладилник и фризер, като например да управлявате в движение температурата на охлаждане. С приложението на Liebherr SmartDevice можете да получавате важни алармени известия, като например за оставена по невнимание отворена врата. Приложението на Liebherr SmartDevice разполага с функция за известяване, която Ви напомня например кога е време за следващата смяна на въздушния филтър или кога трябва да бъде почистена вентилационната решетка.

II. Какво са лични данни и какво означава обработване?

1. "Лични данни" (по-долу наричани също "данни") са всички видове информация, които отразяват конкретни показатели за физическо лице. Личните данни обаче не представляват само информация, чрез които не просто могат да бъдат извадени заключения относно конкретно лице (като например име или имейл-адрес на лице), но това също така са данни, които с помощта на допълнителна информация може да се разпознае конкретно лице.

2. "Обработване" означава всички мерки, които се предприемат спрямо Вашите лични данни (като например събирането, регистрирането, организацията, класифицирането, запаметяването, употребата или изтриването на данни).

B. Кой е отговорен за обработването на моите данни?

Отговорен за обработването на Вашите данни е Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (Мемингер щрасе 77-79, 88416 Оксенхаузен), телефон: +4973529280; факс +497352928408; имейл: [email protected]

C. Обработка на данни, свързана с профила MyLiebherr и портала MyLiebherr

I. Какви данни събираме ние и с какви цели?

При стартиране на MyLiebherr портала от нашия уеб сървър се обработват предимно следните данни, които ние съхраняваме в така наречените регистрационни файлове:

1. датата на достъп до MyLiebherr портала

2. часът на достъп до MyLiebherr портала

3. интернет адресът на уеб сайта, на който сте се намирали към момента на стартиране на MyLiebherr портала (URL)

4. извлечените от Вас през MyLiebherr портал файлове

5. обемът на данните, прехвърлени към Вас

6. използваният от Вас тип и версия на браузъра

7. използваната от Вас операционна система

8. името на домейна на Вашия доставчик на интернет-достъп (например Telekom, Vodafone, и т.н.)

9. Вашият (външен) IP-адрес

При регистрирането и ползването на MyLiebherr профил през MyLiebherr портала без вход през социална мрежа освен посочените по-горе в т. 1-9 данни ние преработваме следните данни:

10. дата на регистрация

11. Вашето основно потребителско име (UPN)

12. датата и часът на последното успешно регистриране

13. Вашият имейл адрес

При регистрирането и ползването на MyLiebherr профил чрез вход през социална мрежа освен посочените по-горе в т. 1-13 данни ние преработваме следните данни:

14. Потребителски идентификатор за вход през социална мрежа (т. нар. идентификатор)

Забележка: Ако се регистрирате или идентифицирате чрез вход през социална мрежа от Facebook, Facebook ще ни предаде освен изброените в т. 13 и 14 данни също така и Вашите име, фамилия и профилната Ви снимка. Тези данни няма да бъдат обработвани от нас за каквато и да било цел.

Забележка: Ако се регистрирате или идентифицирате чрез вход през социална мрежа от Google, Google ще ни предаде освен изброените в т. 13 и 14 данни също Вашите име, фамилия и връзката към Вашия Google Plus профил. Тези данни няма да бъдат обработвани от нас за каквато и да било цел.

Забележка: Ако се регистрирате или идентифицирате чрез вход през социална мрежа от Microsoft, Microsoft ще ни предаде освен изброените в т. 13 и 14 данни също така и Вашите име и фамилия. Тези данни няма да бъдат обработвани от нас за каквато и да било цел.

За оптималното ползване на свързаните към MyLiebherr портала модули ние събираме на доброволна основа освен упоменатите в т. 1-14 данни, следните данни:

15. Предпочитания от Вас език

16. Вашето обръщение

17. Вашия пощенски адрес

18. Вашия телефонен номер

19. серийния номер на Вашия Liebherr хладилник и фризер

20. типа на уреда на Вашия Liebherr хладилник и фризер

21. серийния номер на Вашия SmartDeviceBox

Ние обработваме споменатите в т. 1-21 данни за следните цели:

1. за защита на нашата уебстраница (използвани категории данни 1-9)

2. за регистрирането на MyLiebherr профил през MyLiebherr портала (използвани категории данни 10-13)

3. за регистрирането на MyLiebherr профил чрез вход през социална мрежа (10-14)

4. за централно управление на потребителски и профилни данни за ЕР (използвани категории данни 10-21)

5. за ползване на ЕР (използвана категория данни 11)

6. за трансфер към съответния доставчик на избрания от Вас модул (използвани категории данни 13, 15-21)

7. за поддръжка на Вашия MyLiebherr профил (използвани категории данни 1-21)

Забележка: Моля обърнете внимание, че е възможно Вашите лични данни да бъдат прехвърлени към страни извън ЕС/ЕИП, ако съответният доставчик на един от Вашите модули има седалище в такава страна. Преди да извършим прехвърляне към такъв доставчик ние ще поискаме Вашето изрично съгласие.

Обработване за други цели може да се наложи, само ако са налице изискуемите за целта правни разпоредби съгласно чл. 6, ал. 4 ОРЗД. В такъв случай ще се съобразим с всички евентуални задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, ал. 3 ОРЗД и чл. 14, ал. 4 ОРЗД.

II. Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Про отсъствието на още по-специфични правни разпоредби принципното правно основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6 ОРЗД.

Обработването на Вашите данни става на базата на следните правни основания:

1. Обработване на данни за изпълнение на договори (чл. 6 ал. 1 буква b) ОРЗД) (важи за цели 2-7)

2. Обработване на данни за балансиране на интереси (чл. 6 ал. 1 буква f) ОРЗД) (важи за цел 1)

3. Обработване на данни за изпълнение на правно задължение (чл. 6 ал. 1 буква c) ОРЗД) (важи за цел 1)

4. Съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a) ОРЗД) (важи прие евентуално предаване на Вашите данни извън ЕС/ЕИП за цел 6)

Нашите основателни интереси са:

Подобряване на стабилността, функционалността и безопасността на портала (важи за цел 1)

Ако обработваме Вашите данни за балансиране на интереси, предвид на законовите изисквания на чл. 21 ОРЗД Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви.

Ние обработваме Вашите данни само в необходимия за изпълнение на гореспоменатите цели обхват.

III. На кого, за какви цели и какви категории на Вашите данни прехвърляме?

В случай на необходимост ние прехвърляме Вашите данни:

1. На доставчиците на активно ползваните от Вас модули и евентуално на други доставчици и услуги (категория данни 13, 15-21)

2. На други фирми от групата на Liebherr, доколкото това е необходимо за подготовка, реализиране или прекратяване на договор, или в случай, че от наша страна съществува основателен интерес за прехвърлянето им и Вашите по-висши легитимни интереси не му противоречат; (категория данни 13-21)

3. На избрания от Вас доставчик за вход през социална мрежа(категория данни 14)

4. На нашите подизпълнители, чиито услуги ползваме за постигане на гореспоменатите цели; (категория данни 1-21)

5. На съдилища, арбитражни съдилища, учреждения или юрисконсулти, ако това е необходимо за спазване на действащите законови разпоредби или за предявяване, упражняване или защитаване на права. (категория данни 1-21)

IV. Ще бъдат ли обработвани моите данни извън Европейския съюз?

Прехвърлянето на данни на места в държави извън Европейския съюз (така наречените трети държави) е допустимо само, (1) доколкото Вие сте ни предоставили съгласие или (2) доколкото Европейската комисия е преценила, че в третата държава съществува подходящо ниво на защита (чл. 45 ОРЗД). Ако Комисията не е взела такова решение, ние имаме право да предаваме Ваши данни на трети лица, които се намират в трета държава, само доколкото са налични подходящи гаранции (напр. стандартни клаузи за защита на данните, които се приемат от Комисията или надзорния орган в определена процедура) и бива гарантирано упражняването на Вашите засегнати права.

V. Кога изтриваме или анонимизираме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите данни докато това е необходимо за съответната цел, в случай че не е налице валидно възражение срещу обработването на Вашите данни или пък валиден отказ от евентуално предоставяне на съгласие.

Доколкото съществуват законови задължения за съхранение, напр. в търговски или данъчни разпоредби, ние ще трябва да съхраняваме засегнатите от това данни за периода на задължението. След изтичане на задължението за съхранение ще проверим дали е налице допълнителна необходимост от обработване. Ако такава необходимост не е налице, Вашите данни ще бъдат изтрити.

D. Обработване на данни във връзка с приложението на Liebherr SmartDevice

I. Какви данни събираме ние и с какви цели?

За използване приложението на Liebherr SmartDevice е необходим MyLiebherr профил. Освен данните по С.I. ние събираме от Вас по-конкретно следните данни:

1. данните за уреда на Вашия Liebherr хладилник и фризер (сериен номер, избрано обозначение, модел и тип)

2. сензорни данни от Вашия Liebherr хладилник и фризер (температурен статус, обороти на компресора, статус на отваряне на врата)

3. данните за уреда на Вашата Liebherr SmartDeviceBox (сериен номер, модел, тип, статус на връзката)

4. техническата конфигурация на Вашето крайно устройство (модел, производител, използвана операционна система, статус на връзката)

По принцип ние обработваме тези данни само за следните цели:

1. Гарантиране на функциите на приложението Liebherr SmartDevice (използвани категории данни 1-4)

2. Анализ на грешките и подобряване на приложението (използвани категории данни 1-4 и категории данни по С.I. 1-9)

Обработване за други цели може да се наложи, само ако са налице необходимите за това правни разпоредби съгласно чл. 6, ал. 4 ОРЗД. В такъв случай ще се съобразим с всички евентуални задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, ал. 3 ОРЗД и чл. 14, ал. 4 ОРЗД.

II. Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Про отсъствието на още по-специфични правни разпоредби принципното правно основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6 ОРЗД.

Обработването на Вашите данни става на базата на следните правни основания:

1. Съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a) ОРЗД) (важи за цели 2)

2. Обработване на данни за изпълнение на договори (чл. 6 ал. 1 буква b) ОРЗД

(важи за цел 1)

Ако ние ще обработваме Вашите данни въз основа на дадено съгласие от Ваша страна, Вие имате право да отмените съгласието си към нас по всяко време с действие занапред.

Ние обработваме Вашите данни само в необходимия за изпълнение на гореспоменатите цели обхват.

III. На кого, за какви цели и какви категории на Вашите данни прехвърляме?

В случай на необходимост ние прехвърляме Вашите данни:

1. На други фирми от групата на Liebherr, доколкото това е необходимо за подготовка, реализиране или прекратяване на договор, или в случай, че от наша страна съществува основателен интерес за прехвърлянето им и Вашите по-висши легитимни интереси не му противоречат; (категория данни 1-4)

2. На нашите подизпълнители, чиито услуги ползваме за постигане на гореспоменатите цели; (категория данни 1-4)

3. На съдилища, арбитражни съдилища, учреждения или юрисконсулти, ако това е необходимо за спазване на действащите законови разпоредби или за предявяване, упражняване или защитаване на права. (категория данни 1-4)

IV. Ще бъдат ли обработвани моите данни извън Европейския съюз?

Прехвърлянето на данни на места в държави извън Европейския съюз (така наречените трети държави) е допустимо само, (1) доколкото Вие сте ни предоставили съгласие или (2) доколкото Европейската комисия е преценила, че в третата държава съществува подходящо ниво на защита (чл. 45 ОРЗД). Ако Комисията не е взела такова решение, ние имаме право да предаваме Ваши данни на трети лица, които се намират в трета държава, само доколкото са налични подходящи гаранции (напр. стандартни клаузи за защита на данните, които се приемат от Комисията или надзорния орган в определена процедура) и бива гарантирано упражняването на Вашите засегнати права.

V. Кога изтриваме или анонимизираме Вашите данни?

Ние обработваме Вашите данни докато това е необходимо за съответната цел, в случай че не е налице валидно възражение срещу обработването на Вашите данни или пък валиден отказ от евентуално предоставяне на съгласие.

Доколкото съществуват законови задължения за съхранение, напр. в търговски или данъчни разпоредби, ние ще трябва да съхраняваме засегнатите от това данни за периода на задължението. След изтичане на задължението за съхранение ще проверим дали е налице допълнителна необходимост от обработване. Ако такава необходимост не е налице, Вашите данни ще бъдат изтрити.

VI. Умение за Amazon Alexa за работа с приложението на Liebherr SmartDevice

Amazon Echo е хардуер на Amazon за гласово въвеждане и гласово синтезиране. С помощта на устройствата Amazon Echo фирма Amazon може да анализира, изчислява и изпълнява гласови команди. За да можете да ползвате устройства Amazon Echo се изисква потребителски профил в Amazon. Чрез добавянето на т.нар. „умения“ към тях могат да бъдат добавяни интерфейси за разширяване набора им от функции. Умението за приложението на Liebherr SmartDevice Ви дава възможност да управлявате някои функции на приложението на Liebherr SmartDevice с гласови команди през Вашето устройство Amazon Echo. За целта е нужно да активирате умението за работа с приложението на Liebherr SmartDevice във Вашия Amazon профил и там да свържете Вашия MyLiebherr профил с това умение. С помощта на тази връзка дадените от Вас гласови команди могат да бъдат анализирани от Amazon и да бъдат изпращани на приложението на Liebherr SmartDevice за изпълнение посредством анонимизиран цифров подпис. Като изключим информацията, че разполагате с профил в Amazon и MyLiebherr профил, за тази цел няма да бъдат прехвърляни лични данни от нас към Amazon или от Amazon към нас.

VII. Умение за Conrad Connect за работа с функции на Liebherr SmartDevice

Конрад Кънект (Conrad Connect) е услуга на Конрад Кънект ООД (GmbH), която позволява на функциите от Liebherr SmartDevice-App да се свързват с различните смарт-уреди и приложения на Конрад Кънект. Така чрез дадено събитие (напр. час) може да бъде активирана определена дейност (напр. активиране на функцията SuperCool). За използването на Конрад Кънект е необходим Конрад Кънект потребителски профил и чрез добавянето на производител, съответно марка, интерфейсът може да се разшири с допълнителни функции. Това свързване ви позволява да управлявате чрез Конрад Кънект някои функции на Liebherr SmartDevice-App. За целта е необходимо да активирате Liebherr SmartDevice-App в Конрад Кънект потребителския си профил и да свържете MyLiebherr-Account. Като изключим информацията, че разполагате с профил в Конрад Кънект и MyLiebherr профил, за тази цел няма да бъдат прехвърляни лични данни от нас към Конрад Кънект или от Конрад Кънект към нас.

VIII. Тригер за IFTTT за приложението на Liebherr SmartDevice

IFTTT е услуга на IFTTT Inc., която Ви позволява да свързвате функции на приложението на Liebherr SmartDevice с различни поддържани от IFTTT приложения. Така чрез дадено събитие (напр. влизане в жилището) може да бъде активирано действие (напр. активиране на функцията Supercool). За ползването на IFTTT е необходимо да активирате тригера за приложението на Liebherr SmartDevice във Вашия IFTTT профил и там да свържете Вашия MyLiebherr профил с тригера за приложението на Liebherr SmartDevice. Като изключим информацията, че разполагате с профил в IFTTT и MyLiebherr профил, за тази цел няма да бъдат прехвърляни лични данни от нас към IFTTT Inc. или от IFTTT Inc. към нас.

E. Как са защитени моите лични данни срещу неоторизиран достъп и загуба?

Ние прилагаме технически и организационни мерки за безопасност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, некоректни изменения или неоторизиран достъп на трети лица. Във всеки случай от наша достъп до Вашите данни имат само оторизирани лица и то само дотолкова, доколкото това е необходимо за гореспоменатите цели. Всички данни се прехвърлят кодирани.

F. Бисквитки

Ние използваме така наречените бисквитки, за да разпознаем Вашите предпочитания и да можем оптимално да оформим нашите уеб сайтове. Това улеснява навигацията и осигурява висока степен на удобство при ползване от Ваша страна.

I. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове, които се запазват във Вашето крайно устройство. Те могат да бъдат използвани, за да се установи, дали от Вашето крайно устройство вече е осъществявана връзка с нашия MyLiebherr портал. Идентифицира се само бисквитка на Вашето крайно устройство. В този случай лични данни могат да бъдат записвани, ако сте дали съгласието си или това е задължително условие от техническа гледна точка, например с цел подсигуряване на защитен вход.

По-подробни информации за бисквитките можете да намерите на www.allaboutcookies.org

II. За какво се използват бисквитките от наша страна?

Ние използваме бисквитки

за проверка на статуса на Вашата регистрация и за идентификация на потребителя след успешна регистрация

за гарантиране на безопасна интернет среда;

за проверка на производителността на уебсайта ни;

за оценяване вида и начина на ползване на нашия уебсайт от Ваша страна, за даподобрим предлаганата от нас услуга. Така например можем да разпознаем кога един процес е твърде сложен, поради което потребителите го прекратяват. С помощта на тези данни могат да бъдат опростени стъпките на процеса и да бъдат направени по-удобни за клиентите;

за повишаване на удобството за потребителя, подобряване на прегледността за нашите потребители и клиенти, както и за усъвършенстване на цялостното онлайн преживяване.

Ние не използваме нашите бисквитки за проследяване на Вашата активност в Интернет извън MyLiebherr портала и свързаните с него модули.

III. Какви бисквитки използваме и с каква цел?

a. Сесийни бисквитки

Сесийните бисквитки биват изтривани след затваряне на браузъра. Те регистрират навигацията в MyLiebherr портала както и времето на престой и съхраняват съдържанието на регистрационните Ви данни за времето Ви на престой в MyLiebherr. Освен това сесийните бисквитки поддържат Вашият вход в системата активен по време на сесията.

b. Постоянни бисквитки или проследяващ код

Постоянните бисквитки или проследяващите кодове не съдържат лични данни. Регистрира се, откъде е отворен уебсайта, каква търсачка е била ползвана, на каква връзка е щракнато и каква е била ключовата дума на търсенето, както и местоположението на потребителя към момента на достъп до уебсайта. Освен това се регистрират броя на посещенията както и продължителността на първото, актуалното и предшестващото посещение. Тези бисквитки регистрират само посещения на MyLiebherr портала. При посещение на други интернет сайтове те не са активни.

c. Ретаргетинг и ремаркетинг

Нашият уебсайт използва така наречените технологии за ретаргетинг с цел предоставяне на по-интересна за Вас Интернет оферта. За тази цел Вашето посещение на определен уебсайт се отбелязва от бисквитки и с тяхна помощ по-късно отново се идентифицира от други уебсайтове. Ние сме убедени, че показването на персонализирани реклами, обвързани с интересите на потребителя, по принцип е по-интересно от рекламата, която няма никакво отношение към него. Показването на това рекламно средство на сайтовете на нашите партньори става на базата на технологията на бисквитките и анализа на предходно потребителско поведение. Тази форма на реклама е напълно анонимна. Не се запаметяват лични данни и не биват съставяни потребителски профили с Вашите лични данни.

d. Проследяване на реализациите

вж. Използване на Google техники

I. Мога ли да изтрия запаметените на моето крайно устройство бисквитки?

Вие можете да изтриете запаметените за MyLiebherr портала бисквитки. В такъв случай обаче се изгубват Вашите индивидуални данни и съдържания, включително Вашите настройки за бисквитки и Вие не можете да бъде разпознат при повторно стартиране на MyLiebherr портала.

II. Съгласни ли сте с нашите бисквитки?

Към потребителската концепция на нашия MyLiebherr портал спадат няколко онлайн-функции, чиято цел е да направят Вашето посещение възможно най-приятно. Те обаче могат да се ползват само с помощта на бисквитки. Ако продължите с навигацията на нашия сайт, Вие се съгласявате с употребата на тези бисквитки. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

III. Как мога да оттегля съгласието си във връзка с бисквитките?

Ако не желаете да разпознаем Вашето крайно устройство отново, можете да предотвратите запаметяването на бисквитки на Вашето крайно устройство, като в настройките на Вашия браузър изберете "не приемам бисквитки". Как по-точно става това можете да разберете от упътването на производителя на браузъра Ви.

Във Вашия браузър можете да зададете, че съхраняването на бисквитки се приема само в случаите, в които сте дали съгласието си за това. Ако не искате да приемете бисквитките на нашите подизпълнители и партньори, можете да отметнете „Блокирайте бисквитки от Трети страни“ в настройките на Вашия браузър.

Обичайно в меню „Помощ“ в лентата с менюта на Вашия браузър можете да намерите указания как да отказвате нови бисквитки и да изключвате вече получените.

Въпреки това следва да обърнете внимание на факта, че някои „основни“ бисквитки са от съществено значение за безпрепятствената навигация на MyLiebherr портала, както и за осъществяването на избор в него и за оформлението му. Тези бисквитки се използват от нас само за проверка ефективността на MyLiebherr портала и за регистриране честотата на посетителите.

G. Използване на Google техники

I. Как мога да предотвратя запаметяването на Google техники (бисквитки)?

Ако не желаете Liebherr-Hausgeräte GmbH да събира и анализира данни през Вашето посещение, можете да възразите срещу това занапред по всяко време (т.нар. „отказ“).

С цел техническа реализация на Вашето възражение във Вашия браузър се поставя „бисквитка за отказ“. Тази бисквитка служи единствено и само за установяване на Вашето възражение. Моля отбележете, че по технически причини „бисквитката за отказ“ може да се ползва само в браузъра, в който е била поставена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър, респ. друго крайно устройство, трябва наново да заявите отказа си.

Можете да инсталирате „бисквитката за отказ“ направо от тук. Алтернативно можете да изтеглите и инсталирате наличната на следната връзка добавка за браузър.

II. Какво е Google Analytics?

MyLiebherr порталът използва Google Analytics, услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - ("Google“), за анализ на уебсайтове. Google Analytics използва бисквитки, които биват запаметявани на Вашето крайно устройство и които правят възможен анализа на начина, по който ползвате уебсайта. Генерираните чрез бисквитката данни за начина, по който ползвате този уебсайт, по правило се прехвърлят на сървър на Google в САЩ, където биват запаметени.

Ние сме активирали анонимизирането на IP адреси на MyLiebherr портала, поради което Вашият IP адрес бива съкратен от Google още в границите на страните членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Вашият пълен IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където тепърва бива съкратен, само в изключителни случаи. По задание на Liebherr-Hausgeräte GmbH в качеството ѝ на оператор на MyLiebherr портала Google ще използва гореспоменатите данни, за да оцени начина, по който ползвате MyLiebherr портала, с цел съставяне на отчети за дейността в сайта, за да предостави на Liebherr-Hausgeräte GmbH допълнителни услуги във връзка с ползването на уебсайта и Интернет.

Предаденият в рамките на Google Analytics от Вашия браузър IP адрес няма да бъде обединяван от Google с други данни. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на Вашия браузър софтуер; ние обаче Ви уведомяваме, че в такъв случай има вероятност да не сте в състояние напълно да се възползвате от всички функции на уебсайта.

Освен това Вие можете да предотвратите с бъдещо действие регистрирането на генерираните чрез бисквитка и отнасящи се до Вашето ползване на уебсайта данни (включително Вашия IP адрес), както и прехвърлянето им към Google, като свалите и инсталирате наличната на следната връзка добавка за браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Демографски характеристики в Google Analytics

Порталът MyLiebherr, акаунтът MyLiebherr и приложението SmartDevice използват функцията "демографски характеристики" на Google Analytics. Това позволява да се създават доклади, които съдържат информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Тези данни идват от рекламата въз основа на интереси от Google, както и от данни за посетители от доставчици на трети страни. Тези данни не могат да бъдат отнесени към конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките на рекламите във Вашия акаунт в Google или да попречите на Google Analytics да събира Вашите данни, като деактивирате Google Analytics. Чрез щракване върху „Деактивиране“ събирането на Вашите данни ще бъде предотвратено при бъдещи посещения на този уебсайт или на приложението SmartDevice. Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в Google Analytics в декларацията за защита на данните на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

III. Какво е Google AdWords?

Ние използваме онлайн рекламната програма „Google AdWords“ и услугата за проследяване на реализациите в рамките на Google AdWords. Бисквитката за проследяване на реализациите се поставя, когато един потребител щракне на активираната от Google обява. Тези бисквитки губят своята валидност след 30 дни и не служат за идентифициране на конкретни лица.

Ако потребителят посещава определени страници на уебсайта на клиент на AdWords и бисквитката не е изтекла, Google и клиентът могат да разпознаят, че потребителят е щракнал на обявата и е бил отправен към тази страница. Всеки клиент получава различна бисквитка. Така бисквитките не могат да бъдат следени от уебсайтовете на клиенти на AdWords.

Генерираните с помощта на бисквитките за реализации данни служат за изготвяне на статистики за реализациите за клиенти на AdWords, които ползват услугата за проследяване на реализациите. Клиентите научават общия брой на потребителите, които са щракнали на тяхната обява и са били прехвърлени към страница, маркирана с таг за проследяване на реализациите, Те обаче не получават информация, с която потребителите могат да бъдат конкретно идентифицирани.

Google AdWords се ползва, само в случай че Вие изрично сте дали за това през бисквитката-банер за ползването. Ако желаете да деактивирате бисквитки за проследяване на реализациите, можете да зададете такива настройки на Вашия браузър, че бисквитките от домейн „googleadservices.com" да бъдат блокирани.

Повече информация на тема „Защита на данните“ в рамките на програмата за онлайн реклама Google AdWords можете да намерите на https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Какво е DoubleClick?

Doubleclick на Google e услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick на Google използва бисквитки, за да Ви представя уместни за Вас реклами. За целта на Вашия браузър бива зададен идентификационен номер (ID) под псевдоним, за да се провери кои обяви са били показани във Вашия браузър и кои обяви са били отворени. Бисквитките не съдържат лични данни. Използването на DoubleClick бисквитки позволява на Google и неговите партньорски уебсайтове единствено показването на обяви въз основа на предходни посещения на нашия или други уебсайтове в интернет. Генерираните чрез бисквитки данни обичайно се прехвърлят от Google на сървър в САЩ за анализиране и там се запаметяват. Прехвърляне на данните от Google към трети страни е възможно само въз основа на законови разпоредби или в рамките на заданието за обработване на данни. Google по никакъв повод няма да обвързва Вашите данни с други регистрирани от Google данни.

Чрез Вашето съгласие, което можете да декларирате през показания при първото посещение на уебстраницата на Liebherr банер, Вие давате разрешение за обработването на събраните от Google данни и за горепосочените начини за обработване на данни, както и за посочените цели. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на Вашия браузър софтуер; ние обаче Ви уведомяваме, че в такъв случай има вероятност да не сте в състояние напълно да се възползвате от всички функции на уебсайта на Liebherr.

Освен това Вие можете да предотвратите с бъдещо действие регистрирането на генерираните чрез бисквитки и отнасящи се до Вашето ползване на уебсайта на Liebherr данни (включително Вашия IP адрес), както и прехвърлянето им към Google, като свалите и инсталирате наличната на адрес https://adssettings.google.com/ в точка „Разширение за дезактивиране на DoubleClick“ добавка за браузър. Алтернативно можете да деактивирате Doubleclick бисквитките на страницата на Digital Advertising Alliance на следния адрес: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Права на засегнатите лица и право на обжалване

В законоустановените рамки Вие имате право на

1. информация за Вашите данни;

2. коригиране на неправилни данни и допълване на непълни данни;

3. изтриване на Вашите данни, особено, ако (1) те вече не са необходими за споменатите в тази Декларация за защита на данните цели, (2) Вие оттеглите съгласие си и липсва друго правно основание за обработването им, (3) Вашите данни са били обработвани неправомерно или (4) Вие сте подали обжалване срещу обработването и не са налице основателни причини за обработването им с преимущество.

4. ограничение на обработването на Вашите данни, особено ако оспорвате истинността на данните или обработването им е неправомерно и Вие изискате ограничение на ползването им вместо изтриване.

5. Правото да получите Вашите данни в структуриран, достъпен и машинночетим формат и да изискате, Вашите данни да бъдат прехвърлени от нас директно на друго отговорно лице.

Моля, обърнете внимание, че законосъобразността на обработването въз основа на предоставеното от Вас съгласие остава незасегната до оттеглянето му от Ваша страна.

При предявяване на претенции за гореспоменатите права във вид различен от писмения Ви молим за разбиране, че при нужда можем да изискаме от Вас доказателства за това, че Вие сте лицето, за което се представяте. Освен това имате право на обжалване пред компетентния надзорен орган.

I. Как да се свържа с длъжностното лице за защита на данните?

При въпроси относно защита на данните можете да се обърнете към:

Защита на данните

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Версия: Юни 2020 г.