Duomenų apsauga

Duomenų tvarkymo „MyLiebherr“ paskyroje ir „Liebherr SmartDevice“ programėlėje (reikalavimai dėl informacijos teikimo)

A. Bendrosios nuostatos

I. Kam skirtas šis pareiškimas apie duomenų apsaugą?

Jūsų asmens duomenų apsaugai ir saugumui skiriame didelį dėmesį. Todėl mums svarbu informuoti jus apie tai, kokius jūsų asmens duomenis mes naudojame, kokiais tikslais juos naudojame ir kokias teises turite savo asmens duomenų atžvilgiu.

„MyLiebherr“ portalas

„MyLiebherr“ portalas apima jūsų veiksmus „MyLiebherr“ svetainėje, ypač (tačiau neapsiribojant) naudojimąsi „MyLiebherr“ paskyromis ir „MyLiebherr“ internetinėmis parduotuvėmis bei visais kitais susijusiais moduliais. Išsamiau apie „MyLiebherr“ portalo ir „MyLiebherr“ paskyros tarpusavio ryšį žr. skyriuje „MyLiebherr“ paskyra“.

„MyLiebherr“ paskyra

„MyLiebherr“ paskyra yra jūsų pagrindinė „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ naudotojo paskyra. Norėdami sukurti savo „MyLiebherr“ paskyrą, privalote užsiregistruoti. Registruotis galite „MyLiebherr“ portale (https://home.myliebherr.com). Registracijos „MyLiebherr“ portale pabaigoje gausite el. laišką su registracijos patvirtinimo nuoroda. Norėdami užbaigti registraciją, turėsite paspausti šią nuorodą. Užregistruoti „MyLiebherr“ paskyrą taip pat galite per savo „Google“, „Facebook“ arba „Microsoft“ paskyrą (toliau – registracija per socialinį tinklą). Atkreipkite dėmesį, kad mes visiškai nekontroliuojame, kaip „Google“, „Facebook“ ir „Microsoft“ tvarko jūsų asmens duomenis. Turėdami „MyLiebherr“ paskyrą galite naudotis „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ „Single-Sign-on“ (bendrosios tapatybės patvirtinimo) prisijungimo paslauga (toliau – SSO). SSO leidžia jums naudotis kitomis kontroliuojamos prieigos skaitmeninėmis paslaugomis (toliau – moduliai). Naudodamiesi SSO galite naršyti įvairiuose moduliuose atskirai nesiregistruodami ir neprisijungdami kiekviename iš jų. SSO automatiškai perduoda jūsų duomenis, kurie yra būtini norint naudotis konkrečiais moduliais ir kurie yra registruoti jūsų „MyLiebherr“ paskyroje, konkretaus modulio teikėjui, kad teikėjas galėtų suteikti jums geriausią naršymo patirtį. Modulius valdo bendrovė „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ arba jos antrinės įmonės.

„Liebherr SmartDevice“ programėlė

„Liebherr SmartDevice“ programėlė leidžia jums matyti ir konfigūruoti savo „Liebherr“ šaldytuvo arba šaldiklio duomenis. Norint naudotis „Liebherr SmartDevice“ programėle būtina turėti WLAN modulį (toliau – „SmartDeviceBox“), „MyLiebherr“ paskyrą ir interneto ryšį. „SmartDeviceBox“ prijungia jūsų šaldytuvą ar šaldiklį prie interneto per WLAN maršrutizatorių. „SmartDeviceBox“ galima prijungti prie „Liebherr“ šaldytuvų ir šaldiklių, kuriuose „SmartDevice“ funkcija. Kai kuriuose „Liebherr“ šaldytuvuose ir šaldikliuose „SmartDeviceBox“ jau yra integruota. „Liebherr SmartDevice“ programėlė leidžia per „SmartDeviceBox“ nuotoliniu būdu valdyti įvairias jūsų „Liebherr“ šaldytuvo ar šaldiklio funkcijas, pvz., šaldymo temperatūrą. „Liebherr SmartDevice“ programėlėje galite iš karto gauti visus svarbius įspėjimus apie gedimus arba triktis, pvz., paliktas neuždarytas šaldytuvo duris. „Liebherr SmartDevice“ programėlėje yra priminimo funkcija, skirta priminti, pvz., kada laikas keisti oro filtrą arba išvalyti ventiliacijos groteles.

II. Kas yra asmens duomenys ir ką apima jų tvarkymas?

1. Asmens duomenys (toliau taip pat – duomenys) yra bet kokia informacija, kuri kaip nors apibūdina fizinį asmenį. Asmens duomenys yra ne tik informacija, kuri tiesiogiai apibūdina fizinį asmenį (pvz., jo vardas ir pavardė arba el. pašto adresas), bet ir informacija, kurią sujungus su kita turima informacija, galima nustatyti konkretų asmenį.

2. Asmens duomenų tvarkymas yra bet kokie veiksmai, atliekami su jūsų asmens duomenimis, pvz., jų rinkimas, organizavimas, laikymas, naudojimas ar sunaikinimas.

B. Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų tvarkymą?

Už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsako bendrovė „Liebherr-Hausgeräte GmbH“, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (Vokietija), telefonas: +4973529280; faksas: +497352928408; el. paštas: [email protected]

C. Duomenų tvarkymas, susijęs su „MyLiebherr“ paskyra ir „MyLiebherr“ portalu

I. Kokius duomenis renkame ir kokiais tikslais?

Jums prisijungus prie „MyLiebherr“ portalo mūsų serveris, be kitų duomenų, tvarko tokius duomenis, kuriuos įrašome į žurnalo failus:

1. Prisijungimo prie „MyLiebherr“ portalo datą,

2. Prisijungimo prie „MyLiebherr“ portalo laiką,

3. Svetainės, kurioje įvedėte „MyLiebherr“ portalo adresą, internetinį adresą (URL),

4. Duomenis apie failus, kuriuos naudojote „MyLiebherr“ portale,

5. Jūsų atsisiųstų duomenų kiekį,

6. Jūsų naršyklės tipą ir versiją,

7. Jūsų prietaiso operacinę sistemą,

8. Jūsų interneto paslaugų teikėjo (pvz., „Telia“, „Vodafone“ ir pan.) domeno pavadinimą,

9. Jūsų (išorinį) IP adresą.

Kai užsiregistruojate ir naudojate „MyLiebherr“ paskyrą per „MyLiebherr“ portalą neprisijungdami per savo socialinio tinklo paskyrą, be 1–9 punktuose nurodytų duomenų tvarkome šiuos duomenis:

10. Registracijos datą,

11. Jūsų unikalų naudotojo identifikatorių (UPN),

12. Paskutinės sėkmingos registracijos datą ir laiką,

13. Jūsų el. pašto adresą.

Kai užsiregistruojate ir naudojate „MyLiebherr“ paskyrą per socialinį tinklą, be 1–13 punktuose nurodytų duomenų tvarkome šiuos duomenis:

14. Prisijungimo per socialinį tinklą identifikatorių,

Pastaba: jeigu registruojatės ir prisijungiate per savo „Facebook“ paskyrą, be 13 ir 14 punktuose nurodytų duomenų „Facebook“ atsiunčia mums jūsų vardą ir pavardę bei profilio nuotrauką. Šių asmens duomenų netvarkome.

Pastaba: Jeigu registruojatės ir prisijungiate per savo „Google“ paskyrą, be 13 ir 14 punktuose nurodytų duomenų „Google“ atsiunčia mums jūsų vardą ir pavardę bei jūsų „Google Plus“ paskyros nuorodą. Šių asmens duomenų netvarkome.

Pastaba: Jeigu registruojatės ir prisijungiate per savo „Microsoft“ paskyrą, be 13 ir 14 punktuose nurodytų duomenų „Microsoft“ atsiunčia mums jūsų vardą ir pavardę. Šių asmens duomenų netvarkome.

Optimaliam su „MyLiebherr“ portalu susietų modulių naudojimui be 1–14 punktuose nurodytų duomenų savanorišku pagrindu renkame šiuos jūsų duomenis:

15. Jūsų pasirinktą kalbą,

16. Jūsų kreipinį,

17. Jūsų adresą,

18. Jūsų telefono numerį,

19. Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo ar šaldiklio serijos numerį,

20. Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo ar šaldiklio tipo informaciją,

21. Jūsų „SmartDeviceBox“ serijos numerį.

1–21 punktuose nurodytus duomenis tvarkome šiais tikslais:

1. Apsaugoti savo svetainę (tvarkome 1–9 punktų duomenis),

2. Registruoti „MyLiebherr“ paskyrą „MyLiebherr“ portale (tvarkome 10–13 punktų duomenis),

3. Registruoti „MyLiebherr“ paskyrą prisijungus per socialinį tinklą (tvarkome 10–14 punktų duomenis),

4. Centralizuotai administruoti naudotojo ir profilio duomenis SSO prisijungimui (tvarkome 10–21 punktų duomenis),

5. Naudoti SSO (tvarkome 11 punkto duomenis),

6. Perduoti duomenis jūsų pasirinkto modulio teikėjui (tvarkome 13 ir 15–21 punktų duomenis),

7. Palaikyti jūsų „MyLiebherr“ paskyrą (tvarkome 1–21 punktų duomenis).

Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šalis, kurios nėra ES ar EEE valstybės narės, jeigu konkretaus modulio teikėjas vykdo veiklą tokioje šalyje. Prieš perduodami jūsų duomenis tokiam teikėjui, paprašysime jūsų atskiro sutikimo.

Tvarkyti duomenis kitais tikslais galima tik jeigu tenkinamos BDAR 6 str. 4 dalies teisinės sąlygos. Tokiu atveju, žinoma, mes laikysimės visų BDAR 13 str. 3 dalies ir 14 str. 4 dalies prievolių.

II. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, jeigu nėra atskirų teisinių nuostatų, yra BDAR 6 str.

Jūsų duomenys tvarkomi tokiu teisiniu pagrindu:

1. Siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b punktas) (2–7 tikslai),

2. Siekiant teisėtų interesų (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) (1 tikslas),

3. Siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c punktas) (1 tikslas),

4. Duomenų subjektas davė sutikimą (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas) (6 tikslas, taikoma jūsų duomenų perdavimui už ES ir EEE ribų).

Mūsų teisėti interesai yra:

gerinti portalo stabilumą, funkcionalumą ir saugumą (1 tikslas).

Jeigu tvarkome jūsų duomenis teisėtų interesų pagrindu, jūs turite teisę nesutikti leisti tvarkyti jūsų asmens duomenis atsižvelgiant į BDAR 21 str. reikalavimus.

Jūsų duomenis tvarkome tik tokia apimtimi, kokia yra būtina siekiant minėtų tikslų.

III. Kam, kokiu tikslu ir kokių kategorijų jūsų duomenis perduodame?

Jūsų duomenis galime perduoti:

1. Modulių, kuriuos naudojate, ir paslaugų, kuriomis naudojatės, teikėjams (duomenų kategorijos: 13, 15–21),

2. Kitoms „Liebherr-Gruppe“ įmonėms, jeigu tai būtina siekiant sudaryti, vykdyti arba baigti sutartį, arba jeigu turime teisėtą interesą perduoti duomenis, o jūsų viršesni teisėti interesai tam neprieštarauja (duomenų kategorijos 13–21),

3. Jūsų pasirinktam prisijungimo per socialinį tinklą teikėjui (duomenų kategorija 14),

4. Paslaugų, kuriomis naudojamės siekdami minėtų tikslų, teikėjams (duomenų kategorijos 1–21),

5. Teismui, arbitražo teismui, valdžios institucijoms ir teisės konsultantams, jeigu tai būtina pagal galiojančius teisės aktus siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus (duomenų kategorijos 1–21).

IV. Ar mano duomenys bus tvarkomi už Europos Sąjungos ribų?

Perduoti duomenis institucijoms šalyse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – trečiosios šalys), galima tik (1) jeigu jūs davėte mums savo sutikimą arba (2) jeigu Europos Komisija nusprendė, kad tokioje trečiojoje šalyje užtikrinama tinkamo lygio apsauga (BDAR 45 str.). Jeigu Komisija nėra priėmusi tokio sprendimo, mes galime perduoti jūsų duomenis asmenims, esantiems trečiojoje šalyje, tik jeigu joje yra pakankamas apsaugos lygis (pvz., atskirai Komisijos arba priežiūros institucijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos) ir yra užtikrinamos jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

V. Kada mes ištriname arba anonimizuojame jūsų duomenis?

Jūsų duomenis tvarkome tiek, kiek tai yra būtina atitinkamiems tikslams, nebent jūs aiškiai pareiškėte nesutinkantys su jūsų duomenų tvarkymu arba aiškiai atšaukėte savo sutikimą.

Jeigu yra nustatytas privalomas duomenų laikymo laikotarpis, pvz., Bendrovių įstatyme arba Mokesčių įstatyme, mes saugome jūsų duomenis visą nurodytą privalomą laikotarpį. Jam pasibaigus patikriname, ar dar turime prievolę tvarkyti duomenis. Jeigu tokios prievolės nėra, jūsų duomenys sunaikinami.

Duomenų tvarkymas „Liebherr SmartDevice“ programėlėje

I. Kokius duomenis renkame ir kokiais tikslais?

Norint naudotis „Liebherr SmartDevice“ programėle būtina turėti „MyLiebherr“ paskyrą. Be C.I. skirsnyje nurodytų duomenų taip pat renkame tokius jūsų duomenis:

1. Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo ar šaldiklio duomenis (serijos numeris, pavadinimas, modelis ir tipas),

2. Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo ar šaldiklio jutiklių duomenis (temperatūra, kompresoriaus greitis, durų uždarymo būsena),

3. Jūsų „Liebherr SmartDeviceBox“ duomenis (serijos numeris, modelis, tipas, ryšio būsena),

4. Jūsų galinio elektronikos prietaiso techninius duomenis (modelis, gamintojas, operacinė sistema, ryšio būsena).

Šiuos duomenis naudojame tik šiais tikslais:

1. Užtikrinti „Liebherr SmartDevice“ programėlės funkcijas (duomenų kategorijos: 1–4),

2. Analizuoti klaidas ir tobulinti programėlę (duomenų kategorijos: 1–4, ir C. I. duomenų kategorijos: 1–9).

Tvarkyti duomenis kitais tikslais galime tik jeigu yra teisiniai reikalavimai, numatyti BDAR 6 str. 4 dalyje. Tokiu atveju, žinoma, mes laikysimės visų BDAR 13 str. 3 dalies ir 14 str. 4 dalies prievolių.

II. Kokiu teisiniu pagrindu renkame jūsų duomenis?

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, jeigu nėra atskirų teisinių nuostatų, yra BDAR 6 str.

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi šiais teisėtais pagrindais:

1. Duomenų subjektas davė sutikimą (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas) (2 tikslas),

2. Siekdami vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b punktas)

(1 tikslas).

Jeigu jūsų duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, turite teisę bet kada jį atšaukti. Atšaukimas negalioja atgaline data.

Jūsų duomenis tvarkome tik tokia apimtimi, kokia yra būtina siekiant minėtų tikslų.

III. Kam, kokiu tikslu ir kokių kategorijų jūsų duomenis perduodame?

Jūsų duomenis galime perduoti:

1. Kitoms „Liebherr-Gruppe“ įmonėms, jeigu tai būtina siekiant sudaryti, vykdyti arba baigti sutartį, arba jeigu turime teisėtą interesą perduoti duomenis, o jūsų viršesni teisėti interesai tam neprieštarauja (duomenų kategorijos 1–4),

2. Paslaugų, kuriomis naudojamės siekdami minėtų tikslų, teikėjams (duomenų kategorijos 1-4),

3. Teismui, arbitražo teismui, valdžios institucijoms ir teisės konsultantams, jeigu tai būtina pagal galiojančius teisės aktus siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus (duomenų kategorijos 1–4).

IV. Ar mano duomenys bus tvarkomi už Europos Sąjungos ribų?

Perduoti duomenis institucijoms šalyse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – trečiosios šalys), galima tik (1) jeigu jūs davėte mums savo sutikimą arba (2) jeigu Europos Komisija nusprendė, kad tokioje trečiojoje šalyje užtikrinama tinkamo lygio apsauga (BDAR 45 str.). Jeigu Komisija nėra priėmusi tokio sprendimo, mes galime perduoti jūsų duomenis asmenims, esantiems trečiojoje šalyje, tik jeigu joje yra pakankamas apsaugos lygis (pvz., atskirai Komisijos arba priežiūros institucijos patvirtintos standartinės duomenų apsaugos sąlygos) ir yra užtikrinamos jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

V. Kada mes ištriname arba anonimizuojame jūsų duomenis?

Jūsų duomenis tvarkome tiek, kiek tai yra būtina atitinkamiems tikslams, nebent jūs aiškiai pareiškėte nesutinkantys su jūsų duomenų tvarkymu arba aiškiai atšaukėte savo sutikimą.

Jeigu yra nustatytas privalomas duomenų laikymo laikotarpis, pvz., Bendrovių įstatyme arba Mokesčių įstatyme, mes saugome jūsų duomenis visą nurodytą privalomą laikotarpį. Jam pasibaigus patikriname, ar dar turime prievolę tvarkyti duomenis. Jeigu tokios prievolės nėra, jūsų duomenys sunaikinami.

VI. „Liebherr SmartDevice“ programėlės plėtinys, skirtas „Amazon Alexa“

„Amazon Echo“ yra „Amazon“ kalbos apdorojimo prietaisas. Naudojant „Amazon Echo“ prietaisą „Amazon“ gali analizuoti, įvertinti ir vykdyti balso komandas. „Amazon Echo“ galima naudoti tik turint „Amazon“ paskyrą, o prietaiso galimybes galima praplėsti pridedant naujų plėtinių (angl. Skills) su sąsajomis. „Liebherr SmartDevice“ programėlės plėtinys leidžia valdyti kai kurias „Liebherr SmartDevice“ programėlės funkcijas balsu naudojant „Amazon Echo“ prietaisą. Tam savo „Amazon“ paskyroje turite aktyvuoti „Liebherr SmartDevice“ programėlės plėtinį („Skill“) ir susieti savo „MyLiebherr“ paskyrą su šiuo plėtiniu. Per šią sąsają „Amazon“ gali išanalizuoti jūsų duodamas balso komandas ir perduoti jas vykdyti „Liebherr SmartDevice“ programėlei naudojant anonimizuotą skaitmeninį parašą. Išskyrus datas, kada sukūrėte „Amazon“ ir „MyLiebherr“ paskyras, tarp „Amazon“ ir bendrovės „Liebherr“ neperduodami jokie jūsų duomenys.

VII. „Liebherr SmartDevice“ programėlės funkcijos, skirtos „Conrad Connect“

„Conrad Connect“ yra įmonės „Conrad Connect GmbH“ paslauga, leidžianti susieti „Liebherr SmartDevice“ programėlės funkcijas su įvairiais išmaniaisiais prietaisais ir programėlėmis, kurias palaiko „Conrad Connect“. Pavyzdžiui, tam tikras įvykis (pvz., laiko) gali iššaukti veiksmą (pvz., įjungti „SuperCool“ funkciją). Norint naudotis „Conrad Connect“, reikia turėti „Conrad Connect“ naudotojo paskyrą, be to, paslaugą galima išplėsti papildomomis funkcijomis pridedant gamintoją arba prekės ženklą. Tokia sąsaja leidžia jums valdyti kai kurias „Liebherr SmartDevice“ programėlės funkcijas per „Conrad Connect“. Tam savo „Conrad Connect“ naudotojo paskyroje turite aktyvuoti „Liebherr SmartDevice“ programėlę ir susieti su savo „MyLiebherr“ paskyra. Išskyrus datas, kada sukūrėte „Conrad Connect“ naudotojo paskyrą ir „MyLiebherr“ paskyrą, tarp „Conrad Connect“ ir bendrovės „Liebherr“ neperduodami jokie jūsų duomenys.

VIII. „Liebherr SmartDevice“ programėlės plėtinys, skirtas IFTTT

IFTTT yra įmonės „IFTTT Inc.“ paslauga, leidžianti susieti „Liebherr SmartDevice“ programėlės funkcijas su įvairiomis IFTTT palaikomomis programėlėmis. Pavyzdžiui, tam tikras įvykis (pvz., įėjimas į namus) gali iššaukti veiksmą (pvz., įjungti „SuperCool“ funkciją). Norėdami savo IFTTT paskyroje naudotis IFTTT paslauga turite aktyvuoti „Liebherr SmartDevice“ programėlės plėtinį („Trigger“) ir susieti savo „MyLiebherr“ paskyrą su šiuo plėtiniu. Išskyrus datas, kada sukūrėte IFTTT ir „MyLiebherr“ paskyras, tarp „IFTTT Inc.“ ir bendrovės „Liebherr“ neperduodami jokie jūsų duomenys.

E. Kaip mano duomenys saugomi nuo neteisėto naudojimo ir praradimo?

Siekdami apsaugoti jūsų duomenis nuo praradimo, neteisingo keitimo arba trečiųjų šalių neteisėto naudojimo, naudojame technines ir organizacines apsaugos priemones. Prieigą prie jūsų asmens duomenų turi tik mūsų įgalioti asmenys, jie gali tvarkyti jūsų duomenis tik tiek, kiek būtina siekiant aukščiau nurodytų tikslų. Visi duomenys yra šifruojami.

F. Slapukai ir kitos technologijos

Savo svetainėje naudojame slapukus ir kitas technologijas. Informacijos apie tai rasite mūsų nuorodose apie slapukų naudojimą.

G. Duomenų subjekto teisės ir teisė pateikti skundą

Pagal teisės aktus jūs turite šias teises:

1. Gauti informaciją apie duomenis apie jus;

2. Reikalauti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis apie jus;

3. Reikalauti ištrinti jūsų duomenis, ypač jeigu (1) jie nebėra būtini tikslams, nurodytiems pareiškime apie duomenų apsaugą, (2) jūs atšaukiate savo sutikimą, o kito teisėto pagrindo tvarkyti duomenis nėra, (3) jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai, arba (4) jūs nesutinkate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, o viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis nėra.

4. Apriboti jūsų duomenų tvarkymą, ypač jeigu jūs ginčijate duomenų tikslumą arba duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o jūs dėl to reikalaujate apriboti duomenų tvarkymą, o ne juos ištrinti.

5. Gauti duomenis apie save susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir reikalauti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jeigu norėsite pasinaudoti šiomis savo teisėmis, atkreipkite dėmesį, kad mes galime paprašyti įrodyti jūsų tapatybę. Taip pat jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

H. Kaip man kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną?

Jeigu kiltų klausimų dėl duomenų apsaugos, kreipkitės šiuo adresu:

Datenschutz (Duomenų apsauga)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Redakcija: 2021 m. Kovo mėn