Privatumo politikos nuorodos

 

Mes, „Liebherr-Hausgeräte GmbH“, džiaugiamės, kad lankotės mūsų svetainėje (toliau – svetainė) ir kad domitės „Liebherr“ įmonių grupe.

 

Mes teikiame didelę reikšmę Jūsų asmens duomenų apsaugai ir saugumui. Todėl mums svarbu toliau jus informuoti apie tai, kokius jūsų asmens duomenis kokiu tikslu tvarkome ir kokias teises turite, susijusias su savo asmens duomenimis.

 

Bendroji informacija

 

Kas yra asmens duomenys ir ką reiškia tvarkymas?

 • „Asmens duomenys“ (toliau – ir duomenys) – tai visa informacija, kuri kažką pasako apie fizinį asmenį. Asmens duomenys – tai ne tik informacija, leidžianti daryti tiesiogines išvadas apie konkretų asmenį (pavyzdžiui, asmens vardas ar el. pašto adresas), bet ir informacija, su kuria, turint atitinkamų papildomų žinių, galima nustatyti konkretų asmenį.

 

 • „Tvarkymas“ reiškia bet kokį veiksmą, atliekamą su jūsų asmens duomenimis (pvz., duomenų rinkimas, įrašymas, organizavimas, tvarkymas, saugojimas, naudojimas ar ištrynimas).

 

Kas atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą?

Už jūsų duomenų tvarkymą atsakingas asmuo yra:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Vokietija

El. paštas: [email protected]

 

Kaip galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu?                                                                                                                                                                            

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiais kontaktiniais duomenimis:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Vokietija

El. paštas: [email protected]

 

Kokias teises turite kaip susijęs asmuo?

Kaip susijęs asmuo, jūs turite teisę:

 

 • gauti informaciją apie savo duomenis;
 • į netikslių duomenų ištaisymą ir neišsamių duomenų pildymą;
 • į jūsų duomenų ištrynimą, ypač jei (1) jie nebereikalingi šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams, (2) jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, (3) jūsų duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba (4) jūs pateikėte prieštaravimą duomenų tvarkymui ir nėra viršesnio teisėto pagrindo tvarkyti duomenis;
 • apriboti jūsų duomenų tvarkymą, ypač jei ginčijate duomenų tikslumą arba jūsų duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir prašote apriboti naudojimą, o ne ištrinti;
 • nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi siekiant apsaugoti teisėtus interesus dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos arba, be konkretaus pagrindo, jūsų duomenų tvarkymui tiesioginės reklamos tikslais; jei tai nėra prieštaravimas dėl tiesioginės reklamos, teikdami prieštaravimą prašome paaiškinti priežastis, kodėl neturėtume tvarkyti jūsų duomenų. Jūsų pagrįsto nesutikimo atveju išnagrinėsime situaciją ir sustabdysime duomenų tvarkymą, nebent galėsime įrodyti įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves, arba tvarkymas skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti;
 • gauti savo duomenis susistemintu, įprastu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę, kad jūsų duomenys būtų perduoti tiesiogiai iš mūsų kitam atsakingam asmeniui;
 • atšaukti sutikimą, jei davėte mums sutikimą tvarkyti. Atkreipkite dėmesį, kad pagal sutikimą atlikto tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo momento jūsų atšaukimas neturi įtakos.

 

Jei ginate pirmiau nurodytas teises, prašome jūsų supratimo, kad galime pareikalauti iš jūsų įrodymų, įrodančių, kad esate tas asmuo, kuriuo tvirtinate esantis.

Be to, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR.

 

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į ir iš kitų su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų („trečiųjų šalių“) svetainių. Jums paspaudus nuorodą, mes nebeturime jokios įtakos jokių duomenų, perduodamų trečiajai šaliai spustelėjus nuorodą (pvz., IP adresas arba URL, kuriame yra nuoroda), tvarkymui, nes įprasta, kad mes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių elgesiui. Todėl negalime prisiimti jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių duomenų tvarkymą.

 

Nuorodos į socialinius tinklus ir pokalbių programėlių paslaugas

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų, skirtų dalytis turiniu iš mūsų svetainės įvairiuose socialiniuose tinkluose ir (arba) pokalbių programėlėse. Dėl mūsų sukurtų nuorodų jokie duomenys neperduodami socialinių tinklų ar pokalbių programėlių paslaugos teikėjams, kol jūs naudojatės mūsų svetaine. Tik tada, kai spustelėsite vieną iš nuorodų, kad bendrintumėte turinį iš mūsų svetainės, duomenys (pvz., jūsų IP adresas arba URL, kuriame yra nuoroda) bus perduoti atitinkamam socialinio tinklo arba pokalbių programėlės paslaugos teikėjui. Mes neturime jokios įtakos tolesniam atitinkamo socialinio tinklo ar pokalbių programėlės paslaugos teikėjo duomenų tvarkymui.

 

Duomenų tvarkymas

Žurnalo failai prisijungiant prie svetainės ir ją naudojant

Kiekvieną kartą, kai mūsų svetainė yra iškviečiama ir naudojama, jūsų galutiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar pan.) naudojama žiniatinklio naršyklė automatiškai siunčia informaciją į mūsų žiniatinklio serverį, kur mes ją išsaugome vadinamuosiuose žurnalo failuose.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Mes apdorojame šiuos duomenis:

 

 • Jūsų (išorinis) IP adresas
 • Iškvietimo data ir laikas
 • Jūsų interneto prieigos teikėjo domeno pavadinimas
 • Naudojamos naršyklės tipas ir versija bei naudojama operacinė sistema
 • Svetainės, kurioje buvote tuo metu, kai iškvietėte, URL (interneto adresas).
 • Failai, kuriuos gavote per atitinkamą svetainę (prieigos tipas, iškviesto failo pavadinimas, iškviesto failo URL, iškvietimo sėkmė)
 • Duomenų kiekis, perduotas jums, kai lankėtės atitinkamoje svetainėje
 • Jei taikoma, siuntimo data ir laikas naudojant internetines formas

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik stabilumo ir tinklo bei informacijos saugumo užtikrinimo tikslais.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant apsaugoti teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Mūsų teisėti interesai yra pagerinti ir palaikyti stabilumą ar funkcionalumą bei apsaugoti mūsų svetainę.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

 

Autentifikavimas / autorizacija

Autentifikavimas mūsų svetainėje vyksta naudojant „MyLiebherr“ paskyrą.

 

„MyLiebherr“ paskyra yra jūsų pagrindinė naudotojo paskyra „Liebherr-Hausgeräte GmbH“. Norėdami sukurti „MyLiebherr“ paskyrą, turite užsiregistruoti. Registracija vyksta adresu (https://home.myliebherr.com). Registruodamiesi, registracijos proceso pabaigoje gausite el. laišką su patvirtinimo nuoroda. Norėdami užbaigti registraciją, turite spustelėti patvirtinimo nuorodą. Arba galite užsiregistruoti „MyLiebherr“ paskyrai naudodami savo „Google“, „Meta“ arba „Microsoft“ paskyrą (toliau – socialinis prisijungimas). Atminkite, kad mes neturime įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka „Google“, „Meta“ ir „Microsoft“. Naudodami savo „MyLiebherr“ paskyrą galite naudotis vienkartinio prisijungimo paslauga iš „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ (toliau – SSO). SSO suteikia galimybę naudotis kitais prie SSO prijungtais ribotos prieigos skaitmeniniais pasiūlymais (toliau – moduliai) su vienodais prieigos duomenimis. SSO leidžia naršyti tarp modulių nereikalaujant atskiros registracijos ir prisijungimo proceso. SSO automatiškai perduoda „MyLiebherr“ paskyroje saugomus jūsų duomenis, reikalingus norint naudoti atitinkamus modulius, atitinkamam modulių tiekėjui, kad pasiūlytų jums geriausią įmanomą patogumą. Modulius valdo „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ arba „Liebherr-Hausgeräte GmbH“ dukterinės įmonės.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Mes apdorojame šiuos duomenis:

 

 • Unikalus vartotojo ID (UPN)

 

Patarimas: Šią datą mums perduoda „Liebherr-IT Services GmbH“, kai autentifikuojame „Liebherr“ paskyrą.

 

 • Jūsų el. pašto adresas
 • Jūsų vardas ir pavardė [neprivaloma]
 • Jūsų adresas (gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas) [savanoriškai]
 • Jūsų telefono numeris [neprivaloma]

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik autentifikavimo savo svetainėje arba centrinio autentifikavimo tikslais, kai naudojame turinį, kuris nėra viešai prieinamas.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti ikisutartines priemones pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

 

Pokalbių robotas

Mūsų svetainėje siūlome jums galimybę gauti patarimų iš mūsų pokalbių roboto apie mūsų produktų pasaulį ir produktus. Mūsų pokalbių robotas yra virtualus produktų patarėjas, galintis dalytis žiniomis apie produktą, atsakyti į jums rūpimus klausimus ir patarti dėl pirkimo sprendimo interaktyvaus pokalbio internetu metu.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Mes apdorojame šiuos duomenis:

 

 • Slapuko ID
 • Laisvas tekstas, kuris naudojamas pokalbių procese patarimams apie produktą

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik šiais tikslais:

 

 • Konsultacija dėl produktų mūsų svetainės lankytojams

 

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys bus tvarkomi pagal jūsų sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalį kartu su BDAR 7 straipsniu.

 

Internetinių formų naudojimas

 • Kontaktų formos

Mūsų svetainėje siūlome jums galimybę siųsti žinutes ar užklausas mums ar kitoms įmonėms per internetines formas. Jei pasinaudosite šia galimybe, jūsų duomenis, surinktus naudojant atitinkamą formą, išsiųsime el. paštu jūsų pasirinktam adresatui. Jei esame jūsų pranešimo ar užklausos adresatai, mes taip pat tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume apdoroti jūsų pranešimą ar užklausą ir su jumis susisiekti.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Mes apdorojame šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Jūsų el. pašto adresas
 • Turinio duomenys (jūsų žinutė / užklausa)
 • Jei taikoma, adresas (gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas ir šalis)
 • Jei taikoma, telefono numeris
 • Jei taikoma, serijos numeris
 • Jei taikoma, atskiras pranešimas apie klaidą / įvykio aprašymas arba geros valios prašymas
 • Jei taikoma, banko rekvizitai (IBAN arba banko kodas / sąskaitos numeris)

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimas (jūsų pranešimo ar užklausos perdavimas adresatui)
 • Atsakymas ir tolesnis jūsų pranešimo ar užklausos apdorojimas, jei mes patys esame jūsų pranešimo ar užklausos adresatai

 

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti ikisutartines priemones pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą arba ginti teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalis f punktą.

Jei mes patys esame jūsų pranešimo ar užklausos adresatai, mūsų teisėtas interesas yra tinkamas atsakymas į jūsų pranešimą ar užklausą ir jų apdorojimas.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

 • El. naujienlaiškis

Mūsų svetainėje mes siūlome jums galimybę užsiregistruoti el. naujienlaiškį naudojant internetines formas.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Jei reikia, mes apdorojame šiuos duomenis:

 • Kreipinys
 • Vardas, pavardė
 • Jūsų el. pašto adresas
 • Jūsų (išorinis) IP adresas
 • Registracijos data ir laikas bei registracijos patvirtinimas
 • Naujienlaiškio gavimo data ir laikas

 

Iš esmės jūsų pateiktus duomenis tvarkome tik siekdami reguliariai siųsti jums el. naujienlaiškį (galbūt asmeniniu adresu) ir teikti reklaminę informaciją apie mūsų produktų ar paslaugų pasiūlymus arba apie atitinkamas kampanijas, renginius, konkursus, straipsnius / gaminius ir t. t.

Duomenis, surinktus registruojantis naujienlaiškiui, įskaitant vadinamąją dvigubo pasirinkimo procedūrą, tvarkome tik siekdami apsaugoti pasiūlymą ir įvykdyti įstatyme numatytus įsipareigojimus pateikti įrodymus. Taikant dvigubo pasirinkimo procedūrą, kai užsiregistruosite gauti naujienlaiškį, gausite el. laišką, kuriame bus prašoma patvirtinti registraciją gauti mūsų naujienlaiškį. Jei nepatvirtinsite savo registracijos paspaudę atsiųstą patvirtinimo nuorodą, nebūsite užsiregistravę gauti mūsų naujienlaiškį el. paštu ir jo negausite.

Be to, mes registruojame ir analizuojame jūsų sąveiką su mūsų naujienlaiškiu (atidarymo ir paspaudimų rodiklių matavimas) ir saugome šią informaciją jūsų gavėjo profilyje, kad galėtume įvertinti mūsų naujienlaiškio sėkmę ir nuolat jį tobulinti bei pritaikyti pagal jūsų poreikius. Atidarymo rodikliai matuojami naudojant vadinamąjį skaičiavimo pikselį – mažą, nematomą vaizdo failą, kuris, atidarius naujienlaiškį, automatiškai įkeliamas iš žiniatinklio serverio ir pateikia informaciją, kad naujienlaiškis iš tikrųjų buvo atidarytas. Kita vertus, paspaudimų rodikliai matuojami taip, kad paspaudę žiniatinklio nuorodą, esančią naujienlaiškyje, pirmiausia esate nukreipiami į žiniatinklio serverį, kuriame užregistruojamas jūsų paspaudimas; tik tada pateksite į tikrąjį tikslinį puslapį.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą kartu su 7 straipsniu arba siekiant įvykdyti teisinę prievolę pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą, 3 dalį, susijusius su BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu kartu su BDAR 32 straipsniu (saugumas) arba BDAR 7 straipsnio 1 dalimi (prievolė pateikti įrodymus).

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir (arba) bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi reklamos tikslais. Atšaukimas / prieštaravimas neturi įtakos tvarkymo, atlikto iki atšaukimo / prieštaravimo, teisėtumui. Atskiras atšaukimas / prieštaravimas tik dėl atidarymo ir paspaudimų rodiklių matavimo ir (arba) matavimo rezultatų saugojimo gavėjų profiliuose negalimas, todėl Jūs turite visiškai atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Galite bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos išsiųsdami el. laišką adresu [email protected] arba spustelėdami prenumeratos atsisakymo nuorodą kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje.

 • El. naujienlaiškis [kitas siuntėjas]

Mūsų svetainėje mes siūlome jums galimybę užsiregistruoti skirtingų siuntėjų el. naujienlaiškį naudojant internetines formas. Jei pasinaudosite šia galimybe, jūsų duomenis, surinktus naudojant atitinkamą formą, išsiųsime el. paštu jūsų pasirinktam el. naujienlaiškio siuntėjui. Siuntėjas yra atsakingas už tolesnį jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami sužinoti daugiau apie tolesnį jūsų duomenų tvarkymą, žr. atitinkamą siuntėjo privatumo politiką, kuri jums pateikiama renkant jūsų duomenis.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Paprastai tvarkome šiuos duomenis:

 • Kreipinys
 • Vardas, pavardė
 • Jūsų el. pašto adresas
 • Jūsų (išorinis) IP adresas
 • Registracijos data ir laikas bei registracijos patvirtinimas
 • Naujienlaiškio gavimo data ir laikas

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik paslaugos teikimo (jūsų duomenų perdavimas siuntėjui) tikslu.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti ikisutartines priemones pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

 • Konkursai

Mūsų svetainėje mes siūlome jums galimybę dalyvauti įvairiose įvairių organizatorių konkursuose naudojant internetines formas. Jei pasinaudosite šia galimybe, jūsų duomenis, surinktus naudojant atitinkamą formą, išsiųsime konkurso organizatoriui. Organizatorius yra atsakingas už tolesnį jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami sužinoti daugiau apie tolesnį jūsų duomenų tvarkymą, žr. atitinkamą organizatoriaus privatumo politiką, kuri jums pateikiama renkant jūsų duomenis ir, jei taikoma, dalyvavimo atitinkamame konkurse sąlygas.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Paprastai tvarkome šiuos duomenis:

 • Kreipinys
 • Vardas, pavardė
 • El. pašto adresas ir (arba) telefono numeris
 • Jei taikoma, adresas
 • Jei taikoma, gimimo data
 • Jei taikoma, turinio duomenys (jūsų atsakymai į konkursą)

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik paslaugos teikimo (jūsų duomenų perdavimas organizatoriui) tikslu.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti ikisutartines priemones pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

 • Pinigų grąžinimo akcijos

Mūsų svetainėje mes siūlome jums galimybę dalyvauti įvairiose įvairių organizatorių pinigų grąžinimo akcijose naudojant internetines formas. Jei pasinaudosite šia galimybe, jūsų duomenis, surinktus naudojant atitinkamą formą, išsiųsime pinigų grąžinimo akcijos organizatoriui. Organizatorius yra atsakingas už tolesnį jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami sužinoti daugiau apie tolesnį jūsų duomenų tvarkymą, žr. atitinkamą organizatoriaus privatumo politiką, kuri jums pateikiama renkant jūsų duomenis ir, jei taikoma, dalyvavimo pinigų grąžinimo akcijoje sąlygas.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Paprastai tvarkome šiuos duomenis:

 • Kreipinys
 • Vardas, pavardė
 • El. pašto adresas ir (arba) telefono numeris
 • Adresas
 • Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo arba šaldiklio serijos numeris
 • Jūsų „Liebherr“ šaldytuvo arba šaldiklio tipas
 • Pirkimo data / sąskaitos faktūros data
 • Sąskaitos faktūros įrodymas
 • Banko duomenys (IBAN)

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik paslaugos teikimo (jūsų duomenų perdavimas organizatoriui) tikslu.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti ikisutartines priemones pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

 • Skaitmeninis turinys

Mūsų svetainėje siūlome prieigą prie arba atsisiųsti skaitmeninį turinį, pvz., baltąsias knygas ir panašius dokumentus iš įvairių teikėjų naudojant žiniatinklio formas. Jei pasinaudosite šia galimybe, jūsų duomenis, surinktus naudojant atitinkamą formą, išsiųsime atitinkamam skaitmeninio turinio teikėjui. Teikėjas yra atsakingas už tolesnį jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami sužinoti daugiau apie tolesnį jūsų duomenų tvarkymą, žr. atitinkamą teikėjo privatumo politiką, kuri jums pateikiama renkant jūsų duomenis.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Paprastai tvarkome šiuos duomenis:

 • Kreipinys
 • Vardas, pavardė
 • Jūsų el. pašto adresas

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik paslaugos teikimo (jūsų duomenų perdavimas paslaugos teikėjui) tikslu.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti ikisutartines priemones pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

 • Pratęsta garantija

Mūsų svetainėje siūlome galimybę kreiptis dėl garantijos pratęsimo naudojant internetines formas. Jei pasinaudosite šia galimybe, jūsų duomenis, surinktus naudojant atitinkamą formą, išsiųsime atitinkamam garantijos teikėjui. Garantijos teikėjas yra atsakingas už tolesnį jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami sužinoti daugiau apie tolesnį jūsų duomenų tvarkymą, žr. atitinkamą garantijos teikėjo privatumo politiką, kuri jums pateikiama renkant jūsų duomenis ir, jei taikoma, atitinkamo garantijos pratęsimo sąlygas.

 

Kokius duomenis kokiais tikslais tvarkome?

Paprastai tvarkome šiuos duomenis:

 • Kreipinys
 • Vardas, pavardė
 • Adresas
 • Jūsų el. pašto adresas
 • Pirkimo data
 • Serijos numeris

 

Iš esmės šiuos duomenis tvarkome tik paslaugos teikimo (jūsų duomenų perdavimas garantijos teikėjui) tikslu.

Tvarkymas kitais tikslais gali būti svarstomas tik tuo atveju, jei yra būtini teisiniai reikalavimai pagal BDAR 6 straipsnio 4 dalį. Tokiu atveju, žinoma, laikysimės visų informavimo įsipareigojimų pagal BDAR 13 straipsnio 3 dalį ir BDAR 14 straipsnio 4 dalį.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti ikisutartines priemones (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą).

 

Slapukų ir kitų technologijų naudojimas

A. Bendroji informacija

Savo svetainėje naudojame slapukus ir kitas technologijas. Turėdami toliau pateiktą slapukų informaciją, mes jums, mūsų svetainės vartotojui, suteikiame papildomos informacijos apie duomenų tvarkymą naudojant slapukus ir kitas technologijas.

 

I. Kas yra slapukai ir kitos technologijos?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos žiniatinklio serveris gali išsaugoti ir nuskaityti jūsų galutiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar panašiai), naudodamas jūsų naudojamą interneto naršyklę. Slapukuose yra atskirų raidinių ir skaitinių simbolių eilučių, kurios leidžia identifikuoti jūsų naudojamą interneto naršyklę, taip pat gali būti informacijos apie konkrečius vartotojo nustatymus.

Be slapukų, naudojame šias papildomas technologijas:

 

 • Naudojant vadinamąją vietinės saugyklos technologiją, duomenys saugomi tik lokaliai, t. y. išskirtinai jūsų galutiniame įrenginyje, o ne žiniatinklio serveryje, vadinamojoje vietinėje jūsų žiniatinklio naršyklės saugykloje. Priešingai nei slapukai, duomenys, saugomi naudojant vietinės saugyklos technologiją, neturi galiojimo pabaigos datos ir nėra automatiškai ištrinami, tačiau paprastai šiuos duomenis galite ištrinti patys naudodami savo interneto naršyklę. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip ištrinti duomenis, saugomus naudojant vietinės saugyklos technologiją, žr. žiniatinklio naršyklės gamintojo pateiktas instrukcijas.

 

 • Be to, turime taip vadinamus skaičiavimo pikselius (taip pat: „pikseliai“, „pikselių žymos“ arba „žiniatinklio švyturiai“), įterptus mūsų svetainėje. Skaičiavimo pikseliai yra maži, dažniausiai nematomi vaizdo failai, kurie automatiškai įkeliami iš žiniatinklio serverio ir gali suteikti informacijos apie jūsų žiniatinklio naršyklę arba galutinį įrenginį ir apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Šią informaciją savo ruožtu galima naudoti kuriant profilį, kuris atpažįstamas, kai vėl apsilankote mūsų svetainėje.

 

Aukščiau minėti slapukai ir kitos technologijos toliau taip pat bendrai vadinami „slapukais“.

 

II. Kokių tipų slapukų ir kitų technologijų yra?

Mes skiriame privalomus ir pasirenkamus slapukus:

 

 • Būtini slapukai yra tie, kurie techniškai reikalingi mūsų svetainės ir informacinių technologijų sistemų funkcionalumui ir saugumui bei stabilumui užtikrinti. Taip pat šiai kategorijai priskiriame slapukus, kurie išsaugo tam tikrus jūsų atliktus nustatymus, pasirinktas parinktis ar įvestą informaciją tol, kol uždarysite savo interneto naršyklę, kad galėtumėte pateikti pageidaujamą ir norimą funkciją (pvz., prisijungimo būseną, kalbos nustatymą ir pan.). Jūsų sutikimas nereikalingas norint išsaugoti ar skaityti reikiamus slapukus. Todėl negalite valdyti reikalingų slapukų per mūsų naudojamos sutikimo valdymo paslaugos nustatymus, o tik per savo interneto naršyklę ir ištrinti joje saugomus slapukus arba blokuoti slapukų saugojimą.

 

 • Neprivalomi slapukai yra tie, kurie nėra būtini mūsų svetainės ir informacinių technologijų sistemų funkcionalumui, saugumui ir stabilumui užtikrinti, tačiau yra naudojami analizės ar rinkodaros tikslais. Šie slapukai gali, pavyzdžiui, rinkti informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, kad sukurtumėte anoniminę statistiką, kuri leidžia mums analizuoti naudojimą ir taip optimizuoti mūsų svetainę. Taip pat šiai kategorijai priskiriame slapukus, kurie išsaugo tam tikrus jūsų atliktus nustatymus, pasirinktas parinktis ar įvestą informaciją tol, uždarius interneto naršyklę, kad galėtumėte ilgiau pateikti pageidaujamą ir norimą funkciją (pvz., prisijungimo būseną pasirinkus „Prisiminti mano el. pašto adresą“, bloknotą, palyginimų sąrašą ir pan.). Norint išsaugoti ar nuskaityti neprivalomus slapukus, visada reikalingas išankstinis jūsų sutikimas. Mūsų naudojamos sutikimo valdymo paslaugos nustatymuose galite sutikti, kad būtų naudojami neprivalomi slapukai, ir bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimo galiojimą ateičiai.

 

Tiek privalomi, tiek neprivalomi slapukai gali būti vadinamieji seanso slapukai arba nuolatiniai slapukai, kurie skiriasi numatytu naudojimo laiku arba veikimo laikotarpiu:

 

 • Seanso slapukai (taip pat: seanso slapukai) yra saugomi jūsų galutiniame įrenginyje ir automatiškai ištrinami, kai uždarote interneto naršyklę.

 

 • Nuolatiniai slapukai (taip pat: nuolatiniai slapukai arba ilgalaikiai slapukai) yra saugomi jūsų galutiniame įrenginyje ir nėra automatiškai ištrinami, kai uždarote interneto naršyklę, bet lieka jūsų galutiniame įrenginyje iš anksto nustatytą laiką.

 

 • Duomenys, saugomi naudojant vietinės saugyklos technologiją, neturi galiojimo pabaigos datos, todėl jų veikimo laikas yra neribotas.

 

Patarimas: Iš esmės slapukus ir duomenis, saugomus naudojant vietinės saugyklos technologiją, galite ištrinti patys per savo interneto naršyklę. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. interneto naršyklės gamintojo pateiktas instrukcijas.

 

B. Slapukų naudojimas mūsų svetainėje

I. Būtini slapukai

 

1. Kokie būtini slapukai kokiu tikslu ir kiek laiko naudojami?

Paslauga

Paskirtis

Paslaugų teikėjas

Veikimo trukmė

Sutikimo valdymas

Sutikimo gavimas ir valdymas bei informacijos apie sutikimo sprendimus saugojimas

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Vokietija

30 dienų

Content Delivery Network

Sauga ir stabilumas

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, JAV

30 dienų

Apkrovos balansavimo įrenginys

Sauga ir stabilumas

-

8 valandos

Kalbos atpažinimas

Kalbos atpažinimas, skirtas svetainės rodymui naudotojo kalba

-

Kol neuždarysite interneto naršyklės

 • Sutikimo valdymas

Nustatymų atidarymas

Kad galėtumėte valdyti neprivalomų slapukų naudojimą mūsų svetainėje, įdiegėme sutikimo valdymo paslaugą. Kai lankotės mūsų svetainėje pirmą kartą, sutikimo valdymo paslauga parodo jums išankstinę užklausą („Slapukai, kitos technologijos ir kitos paslaugos“), su kuria galite sutikti arba atmesti pasirenkamų slapukų naudojimą spustelėdami atitinkamą mygtuką. Be to, paspaudę „Nustatymai“ galite pasiekti sutikimo valdymo paslaugos nustatymus , kuriuose, be kita ko, rasite supaprastintą slapukų sąrašą, suskirstytą pagal tipus. Naudodamiesi sutikimo valdymo paslauga, be kita ko, galite sužinoti apie mūsų naudojamų slapukų tikslus, kiekvienu atveju tvarkomus duomenis ir bet kokius duomenų gavėjus, o neprivalomų slapukų atveju – duoti arba atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu pažymėdami atitinkamą žymės langelį arba panaikindami jo žymėjimą.

Atkreipkite dėmesį, kad būtini slapukai išsaugomi, kai lankotės mūsų svetainėje ir iš anksto pasirenkamas atitinkamas žymės langelis. Neįmanoma atsisakyti būtinų slapukų naudojant sutikimo valdymo paslaugą. Savo ruožtu tam tikrų slapukų naudojimas yra būtinas pačios sutikimo valdymo paslaugos funkcionalumui.

 

Paslaugos teikėjo informacija:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Vokietija

Svetainė:

https://usercentrics.com/de

Paslaugų teikimo sąlygos:

https://usercentrics.com/de/agb/

Privatumo politika:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 • Turinio tiekimo tinklas

Norėdami optimizuoti mūsų svetainės įkėlimo laiką, naudojame vadinamąjį turinio tiekimo tinklą (toliau – CDN). CDN yra geografiškai paskirstytų ir prie interneto prijungtų serverių tinklas, padedantis greičiau ir saugiau pateikti žiniatinklio turinį. Kaip CDN dalis, asmens duomenys perduodami į įvairias šalis; į šalis, esančias už ES ar EEE ribų, vadinamąsias trečiąsias šalis, perdavimas vyksta laikantis BDAR V skyriuje nustatytų sąlygų. Su paslaugų teikėju sudarytos standartinės ES Komisijos išleistos sutarties sąlygos (BDAR 46 straipsnio 2 dalies c punktas).

 

Paslaugos teikėjo informacija:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, JAV

Atstovas Sąjungoje:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugalija

Svetainė:

https://www.cloudflare.com

Privatumo politika (anglų k.)

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Standartinės sutarties sąlygos (anglų k.)

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

 • Apkrovos balansavimo įrenginys

Apkrovai paskirstyti naudojame vadinamąjį apkrovos balansavimo įrenginį. Naudojant apkrovos balansavimo įrenginį, žiniatinklio užklausos siunčiamos į apkrovos balansavimo serverį, kuris savo ruožtu persiunčia žiniatinklio užklausą į vidinį serverį. Jūsų žiniatinklio užklausos persiunčiamos į tą patį serverį, kad per seansą nebūtų nukreipiamos pirmyn ir atgal tarp skirtingų serverių ir būtų užtikrintas vienodas apdorojimas. Siekdami identifikuoti tą serverį ir užtikrinti teisingą persiuntimą, naudojame slapuką, kurio naudojimo trukmė arba veikimo laikotarpis yra aštuonios valandos.

 

2. Kokiu teisiniu pagrindu reikalingi slapukai?

Kad galėtume įrodyti, kad ar sutikote, kad būtų naudojami pasirenkami slapukai, kuriems reikalingas jūsų sutikimas, saugome informaciją apie jūsų duotą arba neduotą sutikimą, kad įvykdytume savo teisinę pareigą pateikti įrodymus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c dalis, BDAR 3 dalies a pastraipą, susijusią su BDAR 7 straipsnio 1 dalimi.

Be to, mes naudojame būtinus slapukus siekdami apsaugoti teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalį.

Mūsų siekiami teisėti interesai yra:

 

 • Užtikrinti mūsų svetainės ir informacinių technologijų sistemų saugumą ir stabilumą, pvz., apsaugant nuo atakų, atsirandančių dėl tikslinės serverių perkrovos („Paslaugų atsisakymo“ atakų) arba optimalaus apkrovos paskirstymo serveriuose.
 • Teisinių reikalavimų pareiškimas, įgyvendinimas ir gynimas
 • Tinkamų mūsų svetainės funkcijų teikimas ir užtikrinimas

 

3. Kaip galiu nesutikti, kad būtų naudojami būtini slapukai?

Galite pasinaudoti savo teise prieštarauti naudodami blokavimo parinktis, aprašytas toliau skiltyje „Slapukų ištrynimas / blokavimas“ (žr. BDAR 21 str. 5 dalį), t. y. galite blokuoti būtinus slapukus naudodami savo interneto naršyklės nustatymus.

Atkreipkite dėmesį, kad jei ištrinsite neužblokavę, būtini slapukai bus vėl naudojami, jei vėliau vėl apsilankysite mūsų svetainėje. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad reikalingų slapukų išjungimas, ištrynimas arba blokavimas gali turėti įtakos mūsų svetainės veikimui ir funkcionalumui, todėl tam tikri požymiai ir funkcijos gali būti nepasiekiamos.

 

II. Pasirenkami slapukai

Turėdami šią informaciją norime, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą už arba prieš pasirenkamų slapukų naudojimą ir susijusį duomenų apdorojimą.

 

1. Kokie pasirenkami slapukai kokiu tikslu ir kiek laiko naudojami?

Paslauga

Paskirtis

Paslaugų teikėjas

Veikimo trukmė

„Google Analytics“

Žiniatinklio analizė

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Airija

Iki 2 metų

Google Ads Conversion Tracking

Rinkodara

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Airija

Iki 2 metų

Google Ads Remarketing

Rinkodara

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Airija

Iki 2 metų

Google Ad Manager

Rinkodara

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Airija

Iki 2 metų

Microsoft Advertising

Rinkodara

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Airija

Iki 390 dienų

 • Žiniatinklio analizė

Gavę jūsų sutikimą, naudojame žiniatinklio analizės slapukus siekdami analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir taip nuolat ją tobulinti. Gautą anoniminę naudotojų statistiką (pvz., vetainės lankytojų skaičių ir kilmę) galime naudoti siekdami optimizuoti savo svetainę ir padaryti ją įdomesnę, pavyzdžiui, prireikus talpindami svetainėje dažnai pasiekiamą informaciją ar temas.

 

Žiniatinklio analizei naudojame „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau kartu „Google“), su plėtiniu „IP anonimiškumas“ (taip pat vadinamas IP kaukės metodu). Šiuo tikslu sudarėme užsakymų apdorojimo sutartį su „Google“ pagal BDAR 28 str. Atitinkamai, „Google“ mūsų vardu apdoros surinktus duomenis (duomenis apie jūsų galutinį įrenginį arba interneto naršyklę, IP adresus ir jūsų svetainės ar programėlės veiklą) konkrečiu tikslu, siekdama įvertinti, kaip naudojatės mūsų svetaine, ir surinkti ataskaitas apie vetainės veiklą ir teikti mums kitas su mūsų svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas.

 

Duomenys, surinkti kaip „Google Analytics“ dalis, gali būti saugomi ir tvarkomi Jungtinėse Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje, kur „Google“ ar „Google“ antriniai tvarkytojai turi patalpas. Mūsų naudojamas IP kaukės metodas užtikrina, kad IP adresas būtų sutrumpintas ES valstybėse narėse ar kitose EEE susitariančiose valstybėse prieš perduodant jį į „Google“ serverį JAV ir ten išsaugant, kad nebūtų perduotas visas IP adresas, taip užkertant kelią arba gerokai apsunkinant asmens tapatybės nustatymą. Tik išskirtiniais atvejais visas, t. y. nesutrumpintas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir tik ten sutrumpinamas.

 

Perduodant duomenis į trečiąją šalį, t. y. šalį, esančią už ES ar EEE ribų, paprastai reikalingos atitinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos garantijos. Europos Teisingumo Teismui pripažinus negaliojančiu 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV privatumo skydo (toliau – ES ir JAV privatumo skydas) teikiamos apsaugos tinkamumo, ES ir JAV privatumo skydas nebegali būti naudojamas kaip tinkamo apsaugos lygio garantija JAV pagal ES standartus. Šiuo metu JAV nėra duomenų apsaugos lygio, kuris būtų lygiavertis ES duomenų apsaugos lygiui, kaip apibrėžta BDAR 45 straipsnyje, ir negalime suteikti tinkamų garantijų pagal BDAR 46 straipsnį, kad kompensuotume šį trūkumą. Todėl duomenų perdavimas į JAV leidžiamas tik gavus aiškų jūsų sutikimą pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą. Galimas šio duomenų perdavimo pavojus yra tas, kad negalima atmesti galimybės vyriausybinėms agentūroms, pvz., saugumo institucijoms ir (arba) žvalgybos tarnyboms, pasiekti jūsų duomenis, galbūt jos gali pasiekti jūsų duomenis, galbūt jūsų atskirai neinformavus ir neturint vykdytinų teisių bei galiojančių teisinių priemonių nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais Jungtinių Valstijų viešųjų interesų tikslais.

 

Paslaugos teikėjo informacija:

„Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV

 

Užsakymo duomenų tvarkymo sąlygos „Google“ reklamos produktams:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Naudojimo sąlygos:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

 

Duomenų naudojimo „Google Analytics“ apžvalga:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Privatumo politika:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Techninis „IP anonimiškuumo (arba IP kaukės) „Google Analytics“ paaiškinimas:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

 

Papildoma pastaba:

Jei norite išjungti „Google Analytics“ visose svetainėse, galite atsisiųsti ir įdiegti „Google Analytics“ išjungimo naršyklės priedą“ adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ši parinktis neleidžia atlikti žiniatinklio analizės tik tol, kol naudojate žiniatinklio naršyklę, kurioje įdiegėte priedą.

 • Rinkodara

Gavę jūsų sutikimą, naudojame rinkodaros slapukus. Rinkodaros slapukai gali atpažinti, ar apsilankėte reklamuojamoje svetainėje ir kokį turinį naudojote bei naudojate, norėdami parodyti jums aktualų ir jūsų pomėgiams pritaikytą reklaminį turinį, apriboti skelbimų rodymo dažnumą ir įvertinti reklamos sėkmę ar efektyvumą.

Rinkodaros tikslais naudojame šiuos reklamavimo produktus iš „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau kartu „Google“).

 

 • Google Ads

Mes naudojame reklamos produktą „Google Ads“ (ankstesnis pavadinimas: „AdWords“), per kurią galime talpinti skelbimus, pvz., „Google“ paieškos rezultatuose, „Google“ partnerių tinkle ar kitose „Google“ platformose. Jei sąveikaujate su skelbimu, patalpintu per „Google Ads“, pvz., spustelite skelbimą, slapukas naudojamas kaip „Google Ads Conversion Tracking“ dalis, kurį galima naudoti norint stebėti, ar tada atliekate mūsų apibrėžtą veiksmą (Konversija)., pvz., registraciją naujienlaiškiui. Naudojamų slapukų pagalba gautą informaciją „Google“ mums pateikia vadinamosios konversijų statistikos forma, iš kurios galime perskaityti, pavyzdžiui, anoniminį bendrą vartotojų, paspaudusių mūsų reklamą, skaičių. Mes patys negauname jokios informacijos, kuri leistų identifikuoti asmenį. Be „Google Ads Conversion Tracking“, mes naudojame „Google Ads Remarketing“, kuri leidžia jums rodyti mūsų reklamas „Google“ partnerių tinkle po to, kai apsilankote mūsų svetainėje, kai vėliau naudojatės internetu. Tam „Google“ įrašo jūsų naudojimo elgseną, kai lankotės įvairiose „Google“ partnerių tinklo svetainėse, kuriose, anot „Google“, naudojamas pseudoniminimas. Kaip kitą reklamos produktą naudojame „Google Ad Manager“ (ankstesnis pavadinimas: „DoubleClick“), kad galėtume pateikti jums tikslinius skelbimus pagal numanomus jūsų interesus. Jūsų naudojamai interneto naršyklei priskiriamas pseudoniminis identifikavimo numeris, kad būtų galima patikrinti, kurie skelbimai jau buvo rodomi jūsų interneto naršyklėje ir kuriuos iš jų iškvietėte.

Duomenis, surinktus kaip „Google“ reklamos produktų dalį, „Google“, be kita ko, gali saugoti ir apdoroti JAV. Mes neturime įtakos tolesniam „Google“ duomenų apdorojimui. Perduodant duomenis į trečiąją šalį, t. y. šalį, esančią už ES ar EEE ribų, paprastai reikalingos atitinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos garantijos. Europos Teisingumo Teismui pripažinus negaliojančiu 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV privatumo skydo (toliau – ES ir JAV privatumo skydas) teikiamos apsaugos tinkamumo, ES ir JAV privatumo skydas nebegali būti naudojamas kaip tinkamo apsaugos lygio garantija JAV pagal ES standartus. Šiuo metu JAV nėra duomenų apsaugos lygio, kuris būtų lygiavertis ES duomenų apsaugos lygiui, kaip apibrėžta BDAR 45 straipsnyje, ir negalime suteikti tinkamų garantijų pagal BDAR 46 straipsnį, kad kompensuotume šį trūkumą. Todėl duomenų perdavimas į JAV leidžiamas tik gavus aiškų jūsų sutikimą pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą. Galimas šio duomenų perdavimo pavojus yra tas, kad negalima atmesti galimybės vyriausybinėms agentūroms, pvz., saugumo institucijoms ir (arba) žvalgybos tarnyboms, pasiekti jūsų duomenis, galbūt jos gali pasiekti jūsų duomenis, galbūt jūsų atskirai neinformavus ir neturint vykdytinų teisių bei galiojančių teisinių priemonių nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais Jungtinių Valstijų viešųjų interesų tikslais.

 

Paslaugos teikėjo informacija:

„Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV

Svetainė:

https://marketingplatform.google.com

Privatumo politika:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

Rinkodaros tikslais naudojame „Microsoft Advertising“ (anksčiau: „Bing Ads“), internetinė reklamos programa iš Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Airija; motininė įmonė: „Microsoft Corporation“, „One Microsoft Way Redmond“, WA 98052-6399, JAV (toliau kartu „Microsoft“).

Naudodami šią reklamos programą turime galimybę patalpinti reklamos turinį ir skelbimus paslaugų teikėjo reklamos tinkle („Microsoft Audience Network“) arba interneto paieškos sistemos „Microsoft Bing“ paieškos rezultatuose, kurie gali būti rodomi jums pagal numanomus jūsų interesus (asmeninė reklama). Be to, galime naudoti vadinamąjį universalų įvykių stebėjimą („Universal Event Tracking“; santrumpa: „UET“) ir stebėti, ar ir kaip sąveikauja mūsų turinys ir skelbimai, teikiami per „Microsoft Advertising“. Pavyzdžiui, kai naudotojai ateina į mūsų svetainę per tokį turinį ar reklamą, mes taip pat galime suprasti naudotojų veiklą atitinkamoje svetainėje, įskaitant buvimo trukmę ir į kurias svetainės sritis buvo eita. Tam naudojami įvairūs slapukai, kai kurie su unikaliais identifikatoriais (unikaliais ID), įrašomi įvairūs duomenys, įskaitant IP adresus, kuriuos „Microsoft“ saugo iki 390 dienų. „Microsoft“ taip pat apdoroja duomenis, surinktus kaip „Microsoft Advertising“ dalį, savo tikslais, įskaitant savo paslaugų tobulinimą ir ataskaitų teikimo bei našumo analizės tikslais. Mes patys iš „Microsoft“ gauname tik anoniminę statistiką, iš kurios galime perskaityti, pavyzdžiui, bendrą naudotojų, paspaudusių vieną iš mūsų reklamų, skaičių. Mes negalime jūsų asmeniškai identifikuoti.

Duomenis, surinktus kaip „Microsoft Advertising“ dalį, „Microsoft“, be kita ko, gali saugoti ir tvarkyti JAV. Mes neturime įtakos tolesniam „Microsoft“ duomenų apdorojimui. Perduodant duomenis į trečiąją šalį, t. y. šalį, esančią už ES ar EEE ribų, paprastai reikalingos atitinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos garantijos. Europos Teisingumo Teismui pripažinus negaliojančiu 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV privatumo skydo (toliau – „ES ir JAV privatumo skydas“) teikiamos apsaugos tinkamumo, ES ir JAV privatumo skydas nebegali būti naudojamas kaip tinkamo apsaugos lygio garantija JAV pagal ES standartus. Šiuo metu JAV nėra duomenų apsaugos lygio, kuris būtų lygiavertis ES duomenų apsaugos lygiui, kaip apibrėžta BDAR 45 straipsnyje, ir negalime suteikti tinkamų garantijų pagal BDAR 46 straipsnį, kad kompensuotume šį trūkumą. Todėl duomenų perdavimas į JAV leidžiamas tik gavus aiškų jūsų sutikimą pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą. Galimas šio duomenų perdavimo pavojus yra tas, kad negalima atmesti galimybės vyriausybinėms agentūroms, pvz., saugumo institucijoms ir (arba) žvalgybos tarnyboms, pasiekti jūsų duomenis, galbūt jos gali pasiekti jūsų duomenis, galbūt jūsų atskirai neinformavus ir neturint vykdytinų teisių bei galiojančių teisinių priemonių nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais Jungtinių Valstijų viešųjų interesų tikslais.

Paslaugos teikėjo informacija.

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Airija; motininė įtampa: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, JAV

Svetainė.

https://about.ads.microsoft.com

Privatumo politika.

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Papildoma pastaba.

Jei norite išjungti suasmenintą „Microsoft“ reklamą, galite atlikti atitinkamą nustatymą adresu https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings vornehmen.

 

 

2. Kokiu teisiniu pagrindu naudojami neprivalomi slapukai?

Naudojame neprivalomus slapukus remiantis sutikimu pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą, susijusį su BDAR 7 straipsniu.

 

3. Kaip galiu atšaukti savo sutikimą naudoti neprivalomus slapukus?

Kai lankotės mūsų vetainėje (pirmą kartą), su ankstesne užklausa (Slapukai, kitos technologijos ir kitos paslaugos), be kita ko, prašome jūsų sutikimo naudoti neprivalomus slapukus. Sutikimo valdymo paslaugos nustatymuose galite bet kada atšaukti savo sutikimą pašalindami neprivalomų slapukų (žiniatinklio analizė, rinkodara) žymėjimą ir taip užkirsti kelią tolesniam savo duomenų rinkimui.

Jei neduodate sutikimo arba neatšaukiate sutikimo, (tolesnis) duomenų rinkimas naudojant neprivalomus slapukus, kuriems reikalingas sutikimas, ir susijęs duomenų tvarkymas nebus vykdomas. Tai neturi jokios neigiamos įtakos svetainės naudojimui, nebent taip pat išjungsite būtinų slapukų funkcijas.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos pagal sutikimą atlikto tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo momento.

Kaip alternatyvą sutikimo atšaukimui turite galimybę ištrinti arba blokuoti slapukus, aprašytą toliau skiltyje „Slapukų ištrynimas / blokavimas“ naudodami ten pateiktą informaciją.

 

C. Slapukų ištrynimas / blokavimas

Slapukai saugomi jūsų galutiniame įrenginyje, todėl jūs galite valdyti slapukus. Jei nenorite, kad atpažintume jūsų galinį įrenginį, bet kuriuo metu galite rankiniu būdu arba automatiškai išjungti arba ištrinti jūsų galiniame įrenginyje jau saugomus slapukus ir (arba) blokuoti slapukų saugojimą ateičiai, naudodami atitinkamą nustatymą, pvz., „nepriimti slapukų“ ar panašiai. Daugumą interneto naršyklių taip pat galima sukonfigūruoti taip, kad slapukų saugojimas būtų priimtas tik tuo atveju, jei atskirais atvejais su tuo sutinkate. Jei nenorite priimti mūsų paslaugų teikėjų ir partnerių slapukų, savo interneto naršyklėje turėtumėte rasti nustatymą „Blokuoti trečiųjų šalių slapukus“ ar panašų. Paprastai interneto naršyklės meniu juostoje esanti žinyno funkcija parodo, kaip išjungti arba ištrinti jau išsaugotus slapukus ir kaip atmesti naujus slapukus. Daugiau informacijos apie aprašytas parinktis rasite interneto naršyklės gamintojo pateiktose instrukcijose.

Atkreipkite dėmesį, kad jei ištrinsite neužblokavę, būtini slapukai bus naudojami dar kartą ir mes galime dar kartą paprašyti jūsų sutikimo dėl neprivalomų slapukų, jei vėliau vėl apsilankysite mūsų svetainėje. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad reikalingų slapukų išjungimas, ištrynimas arba blokavimas gali turėti įtakos mūsų svetainės veikimui ir funkcionalumui, todėl tam tikri požymiai ir funkcijos gali būti nepasiekiamos.

Sutikimo valdymo paslaugos nustatymuose galite bet kada tvarkyti neprivalomų slapukų naudojimo ir su tuo susijusio duomenų tvarkymo nustatymus.

 

Trečiųjų šalių paslaugų integravimas

Teikdami mūsų svetainę, mes integruojame įvairius turinio ir funkcinius elementus (toliau – paslaugos), kurie gaunami iš atitinkamų jų teikėjų (toliau – trečiųjų šalių teikėjai) žiniatinklio serverių. Norint tinkamai pristatyti ir teikti paslaugas, visada būtina, kad jūsų IP adresas būtų perduotas atitinkamam trečiosios šalies teikėjui. Nors mes stengiamės įtraukti tik tas paslaugas, kuriose atitinkama trečioji šalis naudoja tik IP adresą paslaugoms teikti, mes neturime įtakos tolesniam trečiųjų šalių tvarkymui.

Duomenų perdavimui, kuriam reikalingas sutikimas, prašome duoti sutikimą dėl duomenų perdavimo trečiosioms šalims / trečiųjų šalių teikėjams, susijusio su kitų paslaugų naudojimu, kai pirmą kartą apsilankote mūsų svetainėje pateikę užklausą (Slapukai, kitos technologijos ir kitos paslaugos“). Jei dar neduosite sutikimo su šiuo išankstiniu užklausimu, trečiųjų šalių paslaugos, kurioms reikalingas sutikimas, mūsų svetainėje bus blokuojamos ir jokie duomenys nebus perduodami trečiųjų šalių teikėjams / trečiosioms šalims. Vietoj to galite duoti sutikimą atskirai dėl atskirų trečiųjų šalių paslaugų atitinkamame blokavimo įrankyje spustelėdami „Sutinku“. Jei ateityje nebesutinkate su kiekviena trečiųjų šalių paslauga atskirai ir norite jas įkelti be atitinkamo blokavimo įrankio, taip pat turite galimybę pasirinkti „visada sutikti“, taigi ir visoms kitoms trečiųjų šalių paslaugoms, kurias rasite mūsų svetainėje, ateityje būsite paraginti duoti sutikimą dėl susijusių duomenų perdavimo.

Sutikimų valdymo paslaugos nustatymuose skiltyje „Kitos paslaugos (pasirinktinės)“ galite bet kada atšaukti savo sutikimą ir taip užkirsti kelią tolesniam savo duomenų perdavimui.

 

Integruotosios trečiųjų šalių paslaugos:

 • „YouTube“ vaizdo įrašai

Mes įterpiame vaizdo įrašus iš „YouTube“ į savo svetainę – paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau kartu „Google“). Integruotiems „YouTube“ vaizdo įrašams suaktyvinamas „išplėstinis duomenų apsaugos režimas“, kad naudojimo elgsenai analizuoti nebūtų naudojami slapukai.

Gavę jūsų sutikimą, kai įkeliate „YouTube“ vaizdo įrašą, jūsų duomenis, įskaitant jūsų IP adresą, perduodame „Google“. Duomenis, perduodamus kaip „YouTube“ vaizdo įrašų dalį, „Google“, be kita ko, gali saugoti ir tvarkyti JAV. Mes neturime įtakos tolesniam „Google“ duomenų apdorojimui. Perduodant duomenis į trečiąją šalį, t. y. šalį, esančią už ES ar EEE ribų, paprastai reikalingos atitinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos garantijos. Europos Teisingumo Teismui pripažinus negaliojančiu 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV privatumo skydo (toliau – ES ir JAV privatumo skydas) teikiamos apsaugos tinkamumo, ES ir JAV privatumo skydas nebegali būti naudojamas kaip tinkamo apsaugos lygio garantija JAV pagal ES standartus. Šiuo metu JAV nėra duomenų apsaugos lygio, kuris būtų lygiavertis ES duomenų apsaugos lygiui, kaip apibrėžta BDAR 45 straipsnyje, ir negalime suteikti tinkamų garantijų pagal BDAR 46 straipsnį, kad kompensuotume šį trūkumą. Todėl duomenų perdavimas į JAV leidžiamas tik gavus aiškų jūsų sutikimą pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą. Galimas šio duomenų perdavimo pavojus yra tas, kad negalima atmesti galimybės vyriausybinėms agentūroms, pvz., saugumo institucijoms ir (arba) žvalgybos tarnyboms, pasiekti jūsų duomenis, galbūt jos gali pasiekti jūsų duomenis, galbūt jūsų atskirai neinformavus ir neturint vykdytinų teisių bei galiojančių teisinių priemonių nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais Jungtinių Valstijų viešųjų interesų tikslais.

 

Trečiosios šalies tiekėjo informacija:

„Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV

Svetainė:

https://www.youtube.com

Privatumo politika:

https://policies.google.com/privacy

 • „Google Maps“

Į savo svetainę įterpiame žemėlapių medžiagą iš „Google Maps“, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau kartu „Google“).

Gavę jūsų sutikimą, kai įkeliate „Google Maps“ žemėlapių medžiagą, jūsų duomenis, įskaitant jūsų IP adresą, perduodame „Google“. Duomenis, perduodamus kaip „Google Maps“ dalį, „Google“, be kitų vietų, gali saugoti ir tvarkyti JAV. Mes neturime įtakos tolesniam „Google“ duomenų apdorojimui. Perduodant duomenis į trečiąją šalį, t. y. šalį, esančią už ES ar EEE ribų, paprastai reikalingos atitinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos garantijos. Europos Teisingumo Teismui pripažinus negaliojančiu 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV privatumo skydo (toliau – ES ir JAV privatumo skydas) teikiamos apsaugos tinkamumo, ES ir JAV privatumo skydas nebegali būti naudojamas kaip tinkamo apsaugos lygio garantija JAV pagal ES standartus. Šiuo metu JAV nėra duomenų apsaugos lygio, kuris būtų lygiavertis ES duomenų apsaugos lygiui, kaip apibrėžta BDAR 45 straipsnyje, ir negalime suteikti tinkamų garantijų pagal BDAR 46 straipsnį, kad kompensuotume šį trūkumą. Todėl duomenų perdavimas į JAV leidžiamas tik gavus aiškų jūsų sutikimą pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą. Galimas šio duomenų perdavimo pavojus yra tas, kad negalima atmesti galimybės vyriausybinėms agentūroms, pvz., saugumo institucijoms ir (arba) žvalgybos tarnyboms, pasiekti jūsų duomenis, galbūt jos gali pasiekti jūsų duomenis, galbūt jūsų atskirai neinformavus ir neturint vykdytinų teisių bei galiojančių teisinių priemonių nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais Jungtinių Valstijų viešųjų interesų tikslais.

 

Trečiosios šalies tiekėjo informacija:

„Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV

Svetainė:

https://cloud.google.com/maps-platform

Privatumo politika:

https://policies.google.com/privacy

 • „Google Charts“

Į savo svetainę įtraukiame diagramas iš „Google Charts“, kurias teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau kartu „Google“).

Gavę jūsų sutikimą, kai įkeliate „Google-Charts“ diagramas, jūsų duomenis, įskaitant jūsų IP adresą, perduodame „Google“. Duomenis, perduodamus kaip „Google Charts“ dalį, „Google“, be kitų vietų, gali saugoti ir tvarkyti JAV. Mes neturime įtakos tolesniam „Google“ duomenų apdorojimui. Perduodant duomenis į trečiąją šalį, t. y. šalį, esančią už ES ar EEE ribų, paprastai reikalingos atitinkamos jūsų asmens duomenų apsaugos garantijos. Europos Teisingumo Teismui pripažinus negaliojančiu 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV privatumo skydo (toliau – ES ir JAV privatumo skydas) teikiamos apsaugos tinkamumo, ES ir JAV privatumo skydas nebegali būti naudojamas kaip tinkamo apsaugos lygio garantija JAV pagal ES standartus. Šiuo metu JAV nėra duomenų apsaugos lygio, kuris būtų lygiavertis ES duomenų apsaugos lygiui, kaip apibrėžta BDAR 45 straipsnyje, ir negalime suteikti tinkamų garantijų pagal BDAR 46 straipsnį, kad kompensuotume šį trūkumą. Todėl duomenų perdavimas į JAV leidžiamas tik gavus aiškų jūsų sutikimą pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktą. Galimas šio duomenų perdavimo pavojus yra tas, kad negalima atmesti galimybės vyriausybinėms agentūroms, pvz., saugumo institucijoms ir (arba) žvalgybos tarnyboms, pasiekti jūsų duomenis, galbūt jos gali pasiekti jūsų duomenis, galbūt jūsų atskirai neinformavus ir neturint vykdytinų teisių bei galiojančių teisinių priemonių nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais Jungtinių Valstijų viešųjų interesų tikslais.

 

Trečiosios šalies tiekėjo informacija:

„Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV

Svetainė:

https://developers.google.com/chart

Privatumo politika:

https://policies.google.com/privacy

 • „Google Tag Manager“

Savo svetainėje naudojame „Google Tag Manager“ – paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau kartu „Google“).

„Google Tag Manager“ – tai paslauga, su kuria galime naudotis kitomis paslaugomis, pvz., „Google Analytics“, mūsų svetainėje arba valdyti jų naudojimą nekeisdami svetainės šaltinio kodo. Pati „Google Tag Manager“ jokių asmens duomenų nerenka ir prie jų neprieina, o tik užtikrina per ją valdomų paslaugų kontrolę ir vykdymą, kuri savo ruožtu gali, esant reikalui, tvarkyti duomenis gavusi atitinkamą jūsų sutikimą.

 

Trečiosios šalies tiekėjo informacija:

„Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija; motininė bendrovė: „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV

Naudojimo sąlygos:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Privatumo politika:

https://policies.google.com/privacy

 

Duomenų imtuvas

Jūsų duomenis galime perduoti:

 

 • kitoms „Liebherr“ grupės įmonėms, jei tai būtina sutarčiai inicijuoti, vykdyti ar nutraukti, arba jei iš mūsų pusės yra teisėtas interesas perduoti informaciją ir jūsų svarbesnis teisėtas interesas tam neprieštarauja;
 • jūsų aktyviai naudojamų funkcijų ir kitų paslaugų ar paslaugų teikėjams;
 • mūsų paslaugų teikėjams, kuriuos naudojame aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti;
 • jūsų pageidaujamiems gavėjams;
 • teismams, arbitražo institucijoms, valdžios institucijoms ar patarėjams teisės klausimais, jei reikia laikytis galiojančių įstatymų arba pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Duomenų perdavimas Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių institucijoms (vadinamosiose trečiosiose šalyse) arba tarptautinėms organizacijoms leidžiamas tik (1) jei davėte mums sutikimą arba (2) jei Europos Komisija nusprendė, kad trečiojoje šalyje yra atitinkamas apsaugos lygis (BDAR 45 straipsnis). Jei Komisija tokio sprendimo nepriėmė, jūsų duomenis trečiojoje šalyje esantiems gavėjams galime perduoti tik tuo atveju, jei yra taikomos atitinkamos apsaugos priemonės (pvz., standartinės duomenų apsaugos sąlygos, kurias Komisija arba priežiūros institucija priėmė pagal konkrečią procedūrą) ir užtikrinamas jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimas arba perdavimas leidžiamas atskirais atvejais remiantis kitais leidimais (BDAR 49 straipsnis).

Jei perduosime jūsų duomenis į trečiąsias šalis, apie atitinkamus perdavimo duomenis informuosime atitinkamuose šios duomenų apsaugos deklaracijos punktuose.

 

Duomenų ištrynimas ir saugojimo trukmė

Jūsų duomenis tvarkome tol, kol to reikia atitinkamam tikslui pasiekti, nebent jūs faktiškai neprieštaravote duomenų tvarkymui arba faktiškai atšaukėte bet kokį jūsų sutikimą.

Tiek, kiek yra teisinių saugojimo įsipareigojimų, turėsime saugoti duomenis, kuriems tai taikoma, visą saugojimo įsipareigojimo laikotarpį. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, patikriname, ar reikia tolesnio apdorojimo. Jei to nebereikia, jūsų duomenys bus ištrinti.

 

Duomenų saugumas

Naudojame technines ir organizacines saugumo priemones, siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neteisingų pakeitimų ar neteisėtos trečiųjų šalių prieigos. Bet kuriuo atveju iš mūsų pusės prie jūsų duomenų turi prieigą tik įgalioti asmenys ir tik tiek, kiek tai būtina aukščiau nurodytais tikslais. Visi duomenys perduodami šifruota forma.

Data: 2023 m. gegužė