Довкілля

Загальна мета полягає в тому, щоб максимально знизити вплив нашої продукції і місцезнаходження виробництва на навколишнє середовище. Наша самосвідомість в області екологічного менеджменту виражена в нашій корпоративній політиці. У цих рамках екологічна відповідальність для нас починається з розробки серії приладів. Таким чином, ми використовуємо високоякісні компоненти для довгої і безпечної роботи і кращої енергоефективності в приладах. Виробничі процеси також спрямовані на ефективне використання ресурсів. Для реалізації корпоративної політики і постійного поліпшення екологічних показників всі виробничі майданчики сертифіковані за міжнародним стандартом екологічного менеджменту ISO 14001.

Інформацію наведено відповідно до вимоги статті 33 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH).

За положеннями цієї статті, кожен постачальник зобов’язаний повідомляти своїм покупцям про наявність у виробі так званих "особливо небезпечних речовин", якщо їхня концентрація перевищує 0,1 відсотка за вагою. Скорочено вони також позначаються англійською абревіатурою SVHC (substances of very high concern). SVHC публікуються в так званому "списку кандидатів", який оновлюється двічі на рік і доступний для перегляду на цій сторінці.

За допомогою онлайн-пошуку ми хочемо максимально спростити доступ до інформації щодо можливого вмісту речовин SVHC у вашому пристрої чи його запасній частині. Ми зобов’язані повідомляти вам про їх наявність, однак застосовувати їх не заборонено.

Зверніть увагу, що Європейське хімічне агентство доповнює список речовин SVHC, які підлягають реєстрації, кожні 6 місяців, тому результати пошуку актуальні лише на момент запиту.

Ми дбаємо про вашу безпеку й здоров’я.

Якщо відповідна техніка використовується за призначенням і належним чином утилізується, речовини, які в ній містяться, не становлять небезпеки для здоров’я й навколишнього середовища, тож немає жодних ризиків для безпеки, як вашої, так і харчових продуктів. SVHC не можна використовувати, якщо існує небезпека їхнього потрапляння в їжу, тому вони здебільшого містяться в недоступних компонентах (наприклад, електроніці) або міцно інтегровані в матрицю пластмас. Якщо в окремих випадках необхідно дотримуватися особливих заходів безпеки, на цій сторінці публікується відповідна інформація. Пошук пристроїв можна здійснювати за серійним номером або кодом SKU. Для запасних частин вводьте їх 9-значний номер.

До пошуку за серійним номером

Постанова про біоцидні продукти (ЄС) № 528/2012 регулює використання і розміщення на ринку біоцидних продуктів і оброблених товарів. "Біоцидні продукти" і "оброблені товари" розрізняються наступним чином.

Біоцидні продукти містять, принаймні, одну біоцидну активну речовину і призначені для знищення таких небезпечних організмів, як бактерії або грибки. Постанова регулює, які продукти дозволені для певних областей застосування. Продукти, які не дозволені, не можуть бути використані або розміщені на ринку. Дозвіл має бути схвалений. Прикладом біоцидного продукту є лак для захисту деревини.

Оброблені товари - це суміші або продукти, які були оброблені біоцидними продуктами або до яких були навмисно додані біоцидні продукти з метою захисту і збереження самих товарів. Вони можуть бути розміщені на ринку ЄС тільки в тому випадку, якщо вони були оброблені дозволеними в ЄС біоцидними продуктами. Прикладом "обробленого продукту" є секції паркану, пофарбовані лаком з антисептиком для деревини.

Вони підлягають обов'язковому маркуванню, якщо

  • вказується властивість продукту, отриманого в результаті біоцидної обробки і / або
  • потрібен дозвіл на біоцидну активну речовину

В даний час Лібхерр-Хаузгерете ГмбХ не зобов'язана подавати заявку про використання біоцидів.

Сертифікована система екологічного менеджменту

Ми дотримуємося цілісного підходу до захисту навколишнього середовища в рамках економічно виправданих аспектів, який включає в себе весь життєвий цикл продукту: розробка, виробництво, використання і подальша утилізація приладів. Центральними аспектами є управління енергоресурсами, утилізація відходів і захист клімату. На основі політики компанії екологічний менеджмент регулюється і організовується "інтегрованою системою менеджменту". Екологічний менеджмент на всіх виробничих майданчиках сертифікований за міжнародним стандартом ISO 14001.

Стандарт ISO 14001 спрямований на постійне поліпшення екологічних показників. В рамках екологічного менеджменту визначаються керівні принципи щодо основних екологічно значущих аспектів. Моніторинг і контроль екологічних показників здійснюється за допомогою відповідних показників, пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Такий підхід дозволяє нам проводити швидкі і ефективні заходи і досягати постійного поліпшення екологічних показників.

Завантаження