Уреди Side-by-Side

Брой на бутилките тип „Бордо” 0,75 л


Широчина на уреда


Височина на уреда


Дълбочина на уреда


Полезен обем (l)


Цвят на корпуса

Оборудване

Технология за свежест


Охладителна технология


Мрежово решение


IceMaker


InfinitySpring

Съвпадения 1-10 от 11

 • 1
 • 2

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.850 / 1.210 / 685 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.850 / 1.210 / 685 мм
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с NoFrost

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Свободностоящ хладилник с BioFresh

XCCsd 5250 Prime NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.204 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.204 / 675 мм
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SCNsdd 5253 Prime NoFrost Комбинация от хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

SCNsdd 5253 Prime NoFrost Комбинация от хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

XRCsd 5255 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.204 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.204 / 675 мм
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SBNsdd 5264 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

SRsdd 5250 Prime Свободно стоящ хладилник с EasyFresh

XRF 5220 Plus NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SFNe 5227 Plus NoFrost Свободностоящ фризер с NoFrost

SRe 5220 Plus Свободно стоящ хладилник с EasyFresh

XRFbd 5220 Plus NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SFNbde 5227 Plus NoFrost Свободностоящ фризер с NoFrost

SRbde 5220 Plus Свободно стоящ хладилник с EasyFresh

XRFbs 5295 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.204 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.204 / 675 мм
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SFNbsd 529i Peak NoFrost Свободностоящ фризер с NoFrost

SRBbsd 529i Peak BioFresh Вертикален хладилник с BioFresh Professional

XRFsf 5220 Plus NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SFNsfe 5227 Plus NoFrost Свободностоящ фризер с NoFrost

SRsfe 5220 Plus Свободно стоящ хладилник с EasyFresh

XRFsf 5225 Plus BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SFNsfe 5227 Plus NoFrost Свободностоящ фризер с NoFrost

SRBsfe 5220 Plus BioFresh Свободностоящ хладилник с BioFresh

XRFsf 5240 Plus NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SFNsfe 5247 Plus NoFrost Свободностоящ фризер с NoFrost

SRsfe 5220 Plus Свободно стоящ хладилник с EasyFresh

XRFsf 5245 Plus BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SFNsfe 5247 Plus NoFrost Свободностоящ фризер с NoFrost

SRBsfe 5220 Plus BioFresh Свободностоящ хладилник с BioFresh

 • Резултати от търсенето за страница
 • 1
 • 2

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.