Уреди Side-by-Side

Брой на бутилките тип „Бордо” 0,75 л


Височина на уреда


Широчина на уреда


Полезен обем (l)


Клас на енергийна ефективност


Made in Germany

Оборудване

0° чекмедже
Съвпадения 1-5 от 5

SBSbs 8683 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFresh
 • Охладителна технология
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803068778
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SGNbs 4385 Premium NoFrost Фризер с NoFrost

SKBbs 4370 Premium BioFresh Хладилник с BioFresh

SBSef 7242 Comfort NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с NoFrost

 • Охладителна технология
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 62,3 см
 • GTIN 4016803063490
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SGNef 3036 Comfort NoFrost Фризер с NoFrost

SKef 4260 Comfort Хладилник

SBSes 8483 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFresh
 • Охладителна технология NoFrost
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803069997
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SKes 4370 Premium Хладилник

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFreshPlus
 • Охладителна технология NoFrost
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803068730
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с NoFrost

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Хладилник с BioFresh

SBSes 8773 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFresh
 • Охладителна технология
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803071037
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SGNes 4375 Premium NoFrost Фризер с NoFrost

SKBes 4370 Premium BioFresh Хладилник с BioFresh

 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.