Перфектна техника за повече сигурност

За оптималното и сигурно съхранение на чувствителните субстанции като антитела и клетъчни култури фризерите за лаборатории на Либхер притежават прецизна електроника, както и интегрирани алармени системи. 3-точковото калибриране позволява точната температурна настройка при уредите с професионална електроника. При това всички уреди отговарят на стандарта NF X 15-140 по отношение на максималната температурна стабилност и поддържането на константна температура.

Фризери за лаборатории

Охладителна система


Брутен обем


Регулируем температурен диапазон


Охладителна система


Gewerbe Bruttovolumen Gesamt (l)


Широчина на уреда


Височина на уреда

Оборудване

Мрежово решение

Съвпадения 1-9 от 9

LCexv 4010 MediLine Лабораторна комбинация с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 200,3 / 60,1 / 61,8 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 1,800 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 200,3 / 60,1 / 61,8 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до - 30 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LCv 4010 MediLine Лабораторна комбинация с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 200,3 / 60,1 / 61,8 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 1,800 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 200,3 / 60,1 / 61,8 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до - 30 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LGex 3410 MediLine Лабораторен фризер с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 184 / 60,1 / 61,8 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 1,309 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 184 / 60,1 / 61,8 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до - 30 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LGPv 1420 MediLine Лабораторен фризер с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 143 / 83 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 7,271 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 143 / 83 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до -26 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LGPv 6520 MediLine Лабораторен фризер с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 70 / 83 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 3,743 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 70 / 83 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до -35 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LGPv 6527 MediLine Лабораторен фризер с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 70 / 83 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 5,529 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 70 / 83 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до -35 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LGPv 8420 MediLine Лабораторен фризер с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 79 / 98 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 4,762 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 216 / 79 / 98 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до -35 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LGUex 1500 MediLine Лабораторен фризер с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 82 / 60,1 / 61,8 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 0,803 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 82 / 60,1 / 61,8 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до -26 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва

LGv 5010 MediLine Лабораторен фризер с електроника Comfort

 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 184,4 / 75,1 / 75 см
 • Консумация на електроенергия за 24 часа 3,410 квтч/24 ч
 • Външни размери: височина / ширина / дълбочина 184,4 / 75,1 / 75 см
 • Регулируем температурен диапазон -9 °C до -35 °C
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.