Уреди за вграждане Side-by-Side

Височина на уреда


Широчина на нишата (cm)


Широчина на уреда


Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите


Клас на енергийна ефективност

Оборудване

Технология за свежест


Мрежово решение


IceMaker


InfinitySpring

Съвпадения 1-8 от 8

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

IXRF 5100 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNf 5108 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRe 5100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

IXRF 5125 Plus BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNf 5128 Plus NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBe 5120 Plus BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

IXRF 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBd 5150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

IXRF 5185 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBd 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional

IXRFA 5175 Peak BioFresh NoFrost Хладилник и фризер с две вертикални врати една до друга с AutoDoor

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNAe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost и AutoDoor

IRBAd 5190 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional и AutoDoor

IXRFS 5125 Plus BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNSf 5128 Plus NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBSe 5120 Plus BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.