Уреди за вграждане Side-by-Side

Височина на уреда


Широчина на нишата (cm)


Широчина на уреда


Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите


Клас на енергийна ефективност

Оборудване

Технология за свежест


IceMaker


Съвпадения 1-4 от 4

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079798
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

SICNd 5153 Prime NoFrost Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination mit EasyFresh und NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079811
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination mit EasyFresh und NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

SBS 70I2 Comfort NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803065999
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
Съдържа следните отделни уреди:

IK 3520 Comfort Хладилник за вграждане с BioCool

SIGN 3524 Comfort NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803066019
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

IKBP 3560

SIGN 3576 Premium NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.