Уреди за вграждане Side-by-Side

Височина на уреда


Широчина на нишата (cm)


Широчина на уреда


Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите


Клас на енергийна ефективност

Оборудване

Технология за свежест


IceMakerInfinitySpring

Съвпадения 1-9 от 9

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079798
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079811
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

IXRF 5100 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803096986
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNf 5108 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRe 5100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

IXRF 5125 Plus BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803102533
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNf 5128 Plus NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBe 5120 Plus BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

IXRF 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803106616
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBd 5150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

IXRF 5175 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803096917
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNei 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBPdi 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

IXRF 5185 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
 • GTIN 4016803096931
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBd 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

IXRF 5186 Peak BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
 • GTIN 4016803102519
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNei 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBdi 5180 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

IXRFS 5125 Plus BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Плъзгаща се врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803099536
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Плъзгаща се врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNSf 5128 Plus NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

IRBSe 5120 Plus BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.