Уреди за вграждане Side-by-Side

Широчина на нишата (cm)


Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите


Клас на енергийна ефективност


Made in Germany

Оборудване

Технология за свежест


IceMaker


Съвпадения 1-4 от 4

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803079798
 • Технология за свежест BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник с с EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803079811
 • Технология за свежест BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник с с EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

SBS 70I2 Comfort NoFrost Интегрируем уред в комбинация Side-by-Side с NoFrost

 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803065999
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
Съдържа следните отделни уреди:

IK 3520 Comfort Интегрируем хладилник за вграждане

SIGN 3524 Comfort NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803066019
 • Технология за свежест BioFresh
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3576 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

IKBP 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.