Високи изисквания в лабораторната област

В лабораторните уреди на Либхер високочувствителните и експлозивните вещества се съхраняват сигурно и надеждно. Иновативните охладителни технологии и интелигентните функции се грижат за осигуряването на оптимални условия за съхранение с постоянни температури. При това нашите уреди се разработват така, че да поддържат възможно най-ниски разходите и разноските за експлоатацията и техническата поддръжка и да предоставят максимална сигурност.

Изисквания за приложението в лаборатории

Сигурно съхранение

Ефективна работа

Оптимален контрол

Общ преглед на лабораторните уреди