Високи изисквания в лабораторната област

В лабораторните уреди на Либхер високочувствителните и експлозивните вещества се съхраняват сигурно и надеждно. Иновативните охладителни технологии и интелигентните функции се грижат за осигуряването на оптимални условия за съхранение с постоянни температури. При това нашите уреди се разработват така, че да поддържат възможно най-ниски разходите и разноските за експлоатацията и техническата поддръжка и да предоставят максимална сигурност.

Съхранение на чувствителни вещества

В клиниките и лабораториите се изследват високочувствителни субстанции като серуми и антитела. При това се съхраняват чувствителни вещества, течности и култури. Решаващи за качеството и възможността за извършването на експерименти, контроли на процесите и изпитвания са прецизните измервателни методи и надеждните изходни данни. Съответно и изискванията за температурната сигурност и хигиената респ. за условията за съхранение, които лабораторните уреди трябва да предоставят, също са високи.

Максимална температурна сигурност

Постоянните температури в значителна степен са решаващи за сигурното съхранение на чувствителните и експлозивните вещества. Дори минималните отклонения имат отрицателно въздействие върху тяхната годност и използваемост. В лабораторните уреди на Либхер иновативните охладителни технологии и прецизното управление осигуряват постоянни температури във вътрешното пространство при сравнително минимална консумацията на електроенергия. Сигурност в случай на неизправност предоставят множество алармени функции.

Разбира се, нашите лабораторни уреди изпълняват при това релевантните индустриални стандарти, както и законовите разпоредби по отношение на безопасността.

Сигурност в работното ежедневие

Максимална температурна сигурност благодарение на иновативните технологии и системи за управление, това отличава лабораторните уреди на Либхер. Но само оптималните условия за съхранение не са достатъчни, за да се осигури сигурното съхранение. В лабораторното ежедневие уредът се обслужва от хора: Той трябва да функционира в рамките на работните процеси и стандартния режим на работа. При това се стига и до погрешно обслужване или непредвидени събития, които трябва да се вземат под внимание превантивно и реактивно при разработката на уредите.

Ето защо лабораторните уреди на Либхер наред с иновативните охладителни технологии предоставят и полезни функции и мерки за сигурност при приложението и натоварването в работното ежедневие.

Защо лабораторните уреди на Либхер са сигурни

Нашите лабораторни уреди са разработени съгласно стандарта EN 60068-3 за осигуряването на максимална температурна стабилност и оптимална поддръжка на константна температура. Динамичната охладителна система и оптималното подаване на въздуха във вътрешното пространство гарантира поддържането на постоянни температури във вътрешното пространство.

Честото и твърде дълго отваряне на вратите в лабораторното ежедневие води до колебания, които трябва да бъдат компенсирани респ. по възможност да бъдат избягвани. Ето защо уредите на Либхер са оборудвани със самозатварящи се врати. При съществени температурни отклонения уредът непосредствено задейства звукова и светлинна аларма.

В научноизследователската дейност и лабораториите господстват високи хигиенни стандарти, т.е. уредите трябва да бъдат почиствани често и при това да издържат на натоварването от износване или химически субстанции. За лесното почистване се грижат удобните за изваждане рафтове, както и гладките, безфугови повърхности във вътрешното пространство. Скритите уплътнения предотвратяват натрупването на замърсявания и прах. Мястото под уреда може да се почиства основно бързо благодарение на лесно подвижните колелца от долната страна на уредаn.

Висококачествените и изпитани материали се грижат за особената издръжливост на нашите уреди. Лабораторните уреди се отличават с устойчиво на издраскване, нечувствително към ударите и устойчиво на корозия покритие. Решетъчните рафтове с пластмасово покритие отговарят на хигиенните изисквания и са особено стабилни. Изработваме механичните части като дръжките на вратите, шарнирите и ключалките така, че те да функционират безупречно дори и при честа употреба много години наред.

Серийно монтираните, здрави заключвания защитават от неоторизиран достъп. Освен това определени уреди могат да бъдат оборудвани с доставяните като опция специални заключвания, които предоставят достъп само на определени групи лица.

Либхер предлага специални хладилници и фризери за експлозивните и лесно запалимите вещества. Те изпълняват всички изисквания по отношение на сигурността на Директива 94/9/ЕО (ATEX 95).

Дори най-високото качество и най-строгите мерки за сигурност не могат да предотвратяват изцяло дефектите. Заради това ние оборудваме хладилниците с електроника тип Comfort с допълнителен терморегулатор. В случай на неизправности той поема управлението и предотвратява понижаването на температурата под +2°C.

Наред с надеждната и сигурна експлоатация при разработката Либхер обръща внимание на това уредите да останат ефективни и почти неизискващи техническа поддръжка много години наред.

Разходи за покупката и експлоатационни разходи

Необходимостта от съкращение на разходите в областта на научноизследователската дейност и лабораториите е голяма. При закупуването на уреди, които трябва да функционират продължително, решаваща роля в калкулацията играят текущите експлоатационни разходи и разноските. Към тях се добавят и фактори като надеждност респ. очаквани разходи за ремонт и поддържане в изправно състояние, както и вероятна продължителност на експлоатационния живот на уредите.

Лесна и бърза техническа поддръжка

В зависимост от мястото на приложение законодателят може да изиска редовна техническа поддръжка в лабораторната област поради на свързани с отговорността основания. Необходимите процеси и манипулации трябва да могат да бъдат изпълнявани бързо и ефективно.

При нашите уреди всички компоненти и индикатори на уреда, необходими за калибрирането и контрола, трябва да са лесно достъпни и да бъдат лесни за обслужване.

Минимални периоди на прекъсване на работата и малко ремонти

Уредите на Либхер са особено издръжливи и работят надеждно и почти без износване. За да минимизираме периодите на прекъсване на работата, използваме само висококачествени и издръжливи компоненти. Компресорите и кондензаторите например работят високоефективно много години наред. И нашите вентилатори и релета са почти неизносващи се. Освен това предоставяме десет години гаранция за резервните части.

Ниска консумация на електроенергия

Нашите лабораторни уреди са особено енергийно ефективни. При ежедневното им ползване се отличават оптимизираната изолация, както и използваните екологични хладилни агенти R 290 и R 600a. И размразяването с горещ газ си струва. То осигурява значително по-кратки паузи за размразяването отколкото традиционното електрическо размразяване. По този начин температурите във вътрешното пространство остават почти константни. Използваното според нуждите размразяване с горещ газ допринася за понижаването на разходите за електроенергия.

Оптимално свързване в мрежа

Лабораторните уреди на Либхер могат да се интегрират лесно в наличната инфраструктура. Когато са свързани един с друг и с външни системи, те помагат за ефикасната организация и контролирането на процеси като калибриране, управление на данните и документиране.

Автоматична документация и алармени функции

Документацията представлява неизменна, отнемаща много време част от ежедневната работа в лабораториите. При редица приложения не само законодателят изисква записи на данните. Непрекъсваният запис и контрол е решаващ за валидността на серията от изпитания и в случай на произшествие документира хода на събитията и отговорностите.

Уреди на Либхер с професионална електроника разполагат с интегрирана памет за съхранение на данните за автоматичното им документиране. Всички модели могат да бъдат индивидуализирани респ. да бъдат свързани чрез интерфейси с наличната инфраструктура на място.

Функции и аксесоари за документацията

 • 24-часов контрол
  Чрез безпотенциалния контакт уредите с професионална електроника могат да бъдат свързани с външна алармена система. По този начин се гарантира непрекъснатият контрол и документирането на охладителния процес независимо от присъствието на персонала.

  24-часов контрол

  Чрез безпотенциалния контакт уредите с професионална електроника могат да бъдат свързани с външна алармена система. По този начин се гарантира непрекъснатият контрол и документирането на охладителния процес независимо от присъствието на персонала.

 • Интегриране в наличните системи
  Системата за централно управление на данните намалява разходите за документиране. Чрез интерфейса RS 485 могат да се свържат в мрежа до 20 уреда. Доставяният като опция интерфейсен конвертор свързва свързаните в мрежа уреди с компютър. Софтуерът информира отговорния персонал по e-mail за евентуалните случаи на задействане на алармата и предава всички релевантни данни.

  Интегриране в наличните системи

  Системата за централно управление на данните намалява разходите за документиране. Чрез интерфейса RS 485 могат да се свържат в мрежа до 20 уреда. Доставяният като опция интерфейсен конвертор свързва свързаните в мрежа уреди с компютър. Софтуерът информира отговорния персонал по e-mail за евентуалните случаи на задействане на алармата и предава всички релевантни данни.

 • Непрекъснато документиране
  Непрекъснатото документиране решава в случаи на колебание кой носи отговорността при температурни отклонения и алармени състояния. Интегрираната памет за съхранение на данни записва на кратки интервали над 2 000 температурни стойности и така позволява една диференцирана обработка на данните.

  Непрекъснато документиране

  Непрекъснатото документиране решава в случаи на колебание кой носи отговорността при температурни отклонения и алармени състояния. Интегрираната памет за съхранение на данни записва на кратки интервали над 2 000 температурни стойности и така позволява една диференцирана обработка на данните.

 • Лесна обработка на данните
  Доставяният като опция инфрачервен ключ включително документационен софтуер улеснява обработката на данните. Софтуерът визуализира релевантната информация в различни формати и графични изображения. Освен това с програмата данните лесно могат да се експортират в Excel и Word.

  Лесна обработка на данните

  Доставяният като опция инфрачервен ключ включително документационен софтуер улеснява обработката на данните. Софтуерът визуализира релевантната информация в различни формати и графични изображения. Освен това с програмата данните лесно могат да се експортират в Excel и Word.

 • Специално обезопасяване в случаи на авария
  За максимална сигурност всички уреди LKPv и LGPv разполагат с полупроводниково реле. То гарантира не само точното регулиране на температурата, но и осигурява перфектното управление на хладилната техника през годините.

  Специално обезопасяване в случаи на авария

  За максимална сигурност всички уреди LKPv и LGPv разполагат с полупроводниково реле. То гарантира не само точното регулиране на температурата, но и осигурява перфектното управление на хладилната техника през годините.

 • Продажба

  Преди покупката бихте желали да видите уреда на Либхер на живо? Нашите специализирани търговци в най-голяма близост до Вас с удоволствие ще Ви помогнат за това. Към търсенето на специализирани търговци

  Подходящият уред за всяка област на приложение

  Независимо дали става дума за голям научноизследователски институт или за малка лаборатория, програмата на Либхер обхваща модели за всяко местоположение и предназначение. Така например уредите с професионална електроника са подходящи преди всичко за дългосрочното съхранение на големи количества чувствителни вещества. А компактните уреди с електроника тип Comfort са идеални при ограничено място за поставяне на уредите.

  Уредите със защитено от експлозии вътрешно пространство предоставят надеждна сигурност за лесно запалимите и експлозивните субстанции. И тук можете да избирате между компактни уреди и модели с голям обем.

  Уредите със защитено от експлозии вътрешно пространство предоставят надеждна сигурност за лесно запалимите и експлозивните субстанции. И тук можете да избирате между компактни уреди и модели с голям обем.

  Серии модели на лабораторните уреди на Либхер

  Лабораторните уреди с професионална електроника на Либхер са подходящи за различни области на приложение. Така например моделите с голям обем представляват идеално решение навсякъде, където трябва да се съхраняват големи количества чувствителни вещества.

  Освен от здравата конструкция сигурността на препаратите се гарантира и от различни алармени и документационни функции.

  За области на работа с минимална площ за поставяне на уредите Либхер предлага уреди в компактен формат. Програмата обхваща два свободностоящи и два лабораторни уреда за вграждане под плот. Асортиментът се завършва от един спестяващ място комбиниран хладилник-фризер.

  При всички модели температурата може да се регулира в диапазона между +3°C и +16°C. Комбинацията от динамична охладителна система и прецизна електроника гарантира поддържането на постоянни температури и равномерното разпределение на температурата във вътрешното пространство. За надеждното и ефикасно документиране всички компактни уреди разполагат с интегриран термометър с минималните/максималните стойно.

  Високочувствителните и лесно запалими вещества се съхраняват сигурно в лабораторните уреди със защитено от експлозии вътрешно пространство. Серията обхваща по два хладилника със защитено от експлозии вътрешно пространство и два фризера с електроника тип Comfort.

  Вътрешните пространства на уредите изпълняват изискванията на Директива 94/9/ЕО (ATEX 95).

  Хладилниците със статично охлаждане и защитено от експлозии вътрешно пространство са изработени специално за съхранението на по-големи количества експлозивни и лесно запалими вещества. Вътрешните пространства на моделите LKexv изпълняват всички изисквания по отношение на сигурността на Директива 94/9/ЕО (ATEX 95).

  Здраво изработените уреди впечатляват с голямото си полезно пространство. Чрез интегрирания термостат температурата на охлаждане може да се настройва безстепенно в диапазона между +1°C и +15°C.

  С температура на съхранение от до -45°C фризерните ракли за лаборатории на Либхер изпълняват изискванията в областта на научноизследователската дейност, индустрията и здравеопазването.

  Като всички лабораторни уреди на Либхер и фризерните ракли впечатляват с максималното поддържане на константна температура при сравнително ниско потребление на електроенергия.

  Професионални уреди

  Независимо дали става дума за ресторантите, търговията или лабораториите – професионалните хладилници на Либхер изпълняват изискванията на професионалистите. Уреди за професионално приложение

  Социални медии

  Либхер в социалните медии: Станете част от нашата общност и наред със съдействието при обслужването можете да получавате и съвети и трикове за перфектното съхранение на Вашите хранителни продукти. Либхер в социалните мрежи