Zvolte prosím sortiment
Zavřít

SmartDeviceBox

Jsme rádi, že jste si vybrali Liebherr SmartDeviceBox.

SmartDeviceBox je vaší vstupenkou do Smart Home se společností Liebherr. Zcela jednoduše připojte svoji chladničku nebo mrazničku k internetu a mějte svůj spotřebič odkudkoliv pod kontrolou. Připojení pouze v několika krocích – jdeme na to:
Nejprve si stáhněte aplikaci SmartDevice a poté se řiďte návodem k instalaci v aplikaci.

    

Otázky a odpovědi ohledně SmartDeviceBoxu

Které funkce SmartDeviceBoxu jsou vám k dispozici?

Při použití SmartDeviceBoxu a aplikace SmartDevice jsou možné všechny následující funkce:

 • Registrace vašich spotřebičů Liebherr v aplikaci SmartDevice na vašem chytrém telefonu nebo tabletu
 • Správa spotřebičů odkudkoliv, jako např. dotaz na stav spotřebiče a změna teplotního nastavení vašeho spotřebiče
 • Zapnutí a vypnutí funkcí, jako SuperCool a SuperFrost (v závislosti na funkcích vašeho spotřebiče)
 • Oznamování relevantního stavu a hlášení alarmu přímo na váš chytrý telefon, mimo jiné funkce připomenutí, jako dveřní alarm nebo BottleTimer (v závislosti na funkcích vašeho spotřebiče)
 • Síťové propojení s jinými službami partnerů, jako například s hlasovým asistentem nebo platformami Smart Home
Jaké technické podmínky jsou zapotřebí?

Abyste mohli v plném rozsahu využívat funkce SmartDeviceBoxu, musí být splněny následující podmínky:

 • Chladnička kompatibilní se SmartDevice
 • Chytrý telefon/tablet se systémem Android nebo IOS s přístupem k internetu (mobilní datové připojení nebo WLAN).
 • Mějte prosím na paměti, že váš poskytovatel internetu vám případně může účtovat vyšší poplatky.

Další technické podmínky pro vaši domácí síť a router jsou:

 • IEEE 802.11b/g/n s 2,4GHz. Pokud však používáte router s taktovací frekvencí 5 GHz (IEEE 802.11n/ac), ujistěte se, že je váš router nastaven na "smíšený provoz".
 • Klíč sítě WLAN smí mít maximálně 64 znaků.
 • IPv4
 • Osobní WPA2
 • Porty nelze konfigurovat, standardně se naváže připojení k portu 8883 serveru service.home.myliebherr.com.
 • Připojení přes účet hosta může vést k problémům.
Jak otevřu panel na spotřebiči pro vsazení SmartDeviceBoxu?

Pro více informací a videa klikněte na odkaz níže.

Více informací

Jak resetuji SmartDeviceBox?
 • Uvolně stojících spotřebičů s displejem za dveřminejdříve prosím otevřete menu "WiFi". V menu "WiFi" vyberte prosím následující symbol a potvrďte tlačítkem "OK". Nyní jste úspěšně resetovali SmartDeviceBox.
 • Uvolně stojících spotřebičů s displejem ve dveříchnejprve prosím otevřete menu "SmartDevice". V menu "SmartDevice" zvolte podmenu "Reset WiFi". Poté prosím tento proces potvrďte pomocí "Reset".
 • Uvestavných spotřebičůnaleznete popis symbolů v návodu k použití. Ten je přiložen k vašemu přístroji.
 • UMonolithunejprve prosím zvolte menu "Setup" a potvrďte stisknutím displeje. V menu "Setup" zvolte podmenu "Připojení SDB". Držte stisknutý displej do té doby, než se zobrazí hlášení o resetování SmartDeviceBoxu. Poté znovu stiskněte displej a přidržte.
Nastavení na mém routeru byla změněna (např. změna hesla). Co musím udělat?
 • Proveďte reset SmartDeviceBoxu (viz dotaz: Jak mohu resetovat SmartDeviceBox?)
 • Znovu přidejte svoji chladničku do aplikace. Vezměte prosím na vědomí, že se resetují i nastavení spotřebiče.
 • Proveďte znovu instalaci tak, jak je popsáno v aplikaci.
Mohu přidat SmartDeviceBox přes "funkci WPS" do své domácí sítě?

WPS funkce bohužel není dostupná u všech verzí SmartDeviceBoxu. Chcete-li to zkontrolovat, proveďte následující:

 • Nejprve do svého spotřebiče zasuňte SmartDeviceBox a potom SmartDeviceBox resetujte (viz dotaz: Jak mohu resetovat SmartDeviceBox?).
 • Pokud máte odpovídající verzi, je SmartDeviceBox nyní v režimu WPS. Nyní během tří minut stiskněte tlačítko WPS na svém routeru. Pokud nebylo tlačítko WPS stisknuto během tří minut, vysílá SmartDeviceBox svůj přístupový bod (LHSDB_xxxxxxxxxx).
Po vložení SmartDeviceBoxu do mého spotřebiče se nezobrazilo žádné menu WiFi/SmartDevice. Co mohu udělat?
 • Odpojte napájecí kabel spotřebiče na cca 30 sekund a poté spotřebič znovu zapněte.
 • Menu WiFi, resp. SmartDevice by se mělo zobrazit zhruba po třech minutách. Pokud by tomu tak nebylo, obraťte se prosím přímo na svůj zákaznický servis.
Jak správně a odborně zlikviduji SmartDeviceBox?

SmartDeviceBox obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad. Likvidaci vysloužilého SmartDeviceBoxu je třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů.

    
 • 0
  Poznámkový lístek
  Výrobek byl přidán do poznámek.
 • 0 Srovnávací seznam
  Pro spuštění srovnání vyberte ještě minimálně jeden další výrobek. Můžete navzájem srovnávat maximálně jen 7 výrobků v jednom seznamu. Odstraňte ze seznamu výrobky nebo seznam resetujte. Můžete mít zároveň maximálně 7 různých srovnávacích seznamů. Výrobek byl úspěšně přidán.
  Spustit srovnání
  Váš srovnávací seznam je prázdný. Na stránkách výrobků můžete vybrat výrobky ke srovnání.
 • Vyhledávání prodejců
 • Kontakt a služby
 • Ke stažení
Váš poznámkový lístek obsahuje:
Naposledy přidáno: Váš poznámkový lístek neobsahuje žádné výrobky.
close