Energetický štítek a katalogový list

V roce 2010 vstoupila v platnost nová evropská směrnice o energetickém značení domácích chladicích a mrazicích spotřebičů. Od této doby poskytuje standardizovaný evropský energetický štítek spotřebitelům ve všech členských státech EU různé druhy informací obsahující spotřebu energie chladniček a mrazniček. Štítek má jazykově neutrální vzhled s piktogramy, které uživatelům zobrazují informace, podle kterých je možné porovnávat nejen různé modely, ale také různé výrobce.

S radostí poskytneme našim prodejcům zdarma odkaz ke stažení energetického štítku vyžadovaného v souladu se směrnicí EU 1060/2010. K dispozici ke stažení jsou také katalogové listy pro jednotlivé země.