SCFvh 4032 Perfection Laboratorní chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost

Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
Nastavitelný rozsah teploty +3 °C až +16 °C
Spotřeba energie za rok 459 kWh/a

V souladu s normou DIN 13277

V souladu s normou DIN 13277

Laboratorní a farmaceutické chladničky Liebherr mají všechny potřebné vlastnosti a splňují výkonnostní kritéria pro plnění normy DIN 13277. Norma DIN 13277 definuje požadavky a zkušební specifikace pro chladničky a mrazničky používané v laboratořích a pro skladování léčivých přípravků.

Funkce +2 °C SafetyDevice

Funkce +2 °C SafetyDevice

Pokud teplota ve spotřebiči v důsledku poruchy klesne pod +2 °C, převezme kontrolu bezpečnostní funkce +2 °C SafetyDevice, která udrží teplotu stabilní a aktivuje alarm. Citlivé látky jsou chráněny před zmrznutím a Vy jste o situaci okamžitě informováni.

Ultraefektivní

Ultraefektivní

Energeticky účinná chladicí a mrazicí zařízení pomáhají se stále se zvyšujícími cenami elektřiny. Liebherr plně využívá potenciál úspor všech komponent – od kompresoru přes těsnění, po osvětlení a elektroniku. Například výjimečně efektivní spotřebiče řady Perfection dokazují, že to má pozitivní vliv na celkové provozní náklady.

Technologie NoFrost

Technologie NoFrost

S profesionálními laboratorními spotřebiči Liebherr již není odmrazování nutné. Jakákoli vlhkost, která se objeví, je vázána chlazením podporovaným ventilátorem a fáze odmrazování podle potřeby vytlačují z interiéru i ty nejmenší stopy vlhkosti. Pro pohodlné a bezpečné skladování bez ledu.

Mechanický zámek

Mechanický zámek

Všechny profesionální spotřebiče Liebherr řady Performance jsou vybaveny mechanickým zámkem se dvěma klíči pro skladování produktů citlivých na teplotu. Můžete si tak být jisti, že k vašemu uskladněnému zboží nemají přístup žádné nepovolané ruce.

Ekologické chladicí médium

Ekologické chladicí médium

Zařízení Liebherr jsou optimalizována s ohledem na co nejlepší energetickou účinnost a nízké provozní náklady. Používáme výhradně přírodní a k životnímu prostředí šetrná chladiva R 600a a R 290. Ve spojení s vysoce účinnými kompresory jsou extrémně výkonná a díky svému nízkému potenciálu skleníkového efektu jsou také bezpečná pro budoucnost.

Interiér pro snadné čištění

Interiér pro snadné čištění

Plastový vnitřní kontejner je zhotoven z polystyrenu, což je plně recyklovatelný a robustní plastový materiál nevydávající žádný zápach. Je vyroben bez spojů z jednoho kusu, nemá žádné prohlubně, v nichž by se usazovaly nečistoty, a jeho velké rohy lze snadno a rychle vyčistit. Zkrátka, jde o ideální řešení z hlediska udržitelnosti a hygieny.

Snadné čištění interiéru

Snadné čištění interiéru

Plastová vnitřní nádoba je vyrobena z polystyrenu, což je plně recyklovatelný a robustní plast bez zápachu. Nádoba je vyrobená bez spojů z jednoho kusu, a nemá tak žádná skrytá místa, kde by se mohly zachytit nečistoty. Rohy s velkými poloměry lze rychle a snadno vyčistit. Dokonalá kombinace udržitelnosti a hygieny.

Relé alarmu

Relé alarmu

Při alarmu je okamžitě informováno odpovědné řídicí centrum, obvykle prostřednictvím napojení na řídicí systém budovy. Můžete předem definovat, které alarmy se mají přeposílat, a také nastavit, jak dlouho zůstane přesměrování aktivní a zda má být po potvrzení alarmu zasláno upozornění. To vám umožní v kritických situacích okamžitě reagovat.

Účinný systém chlazení

Účinný systém chlazení

Liebherr garantuje mimořádnou kvalitu svých chladicích systémů díky odbornosti získané na základě zkušeností z několika dekád v oboru chladicích technologií a díky neustálému vývoji a výzkumu. Díky používání výhradně velmi kvalitních kompresorů, kondenzátorů, výparníků a dalších chladicích komponentů jsou spotřeba energie a provozní náklady spotřebičů Liebherr značně sníženy.

Funkce zkoušky alarmu

Funkce zkoušky alarmu

Tato zkušební funkce se užívá pro kontrolu toho, zda externě a interně připojený poplašný systém funguje správně. Výkon chlazení spotřebiče není tímto testem ovlivněn.

Další přístupový otvor pro kalibraci

Další přístupový otvor pro kalibraci

Pro pravidelné kalibrace nebo měření lze dodatečně namontovat další průchodku. Za tímto účelem se na speciálně určeném místě vyvrtá otvor pro kabelovou průchodku o maximálním průměru 40 mm.

Přesná jednobodová kalibrace

Přesná jednobodová kalibrace

Pro co nejpřesnější řízení teploty jsou laboratorní přístroje s elektronickou řídicí jednotkou vybaveny jednobodovou kalibrací. To umožňuje vyrovnání rozdílů mezi nastavenou teplotou a skutečnou vnitřní teplotou. Vyrovnávací korekční hodnota může být měněna v krocích po 0,1 K.

Intuitivní navigace nabídkami

Intuitivní navigace nabídkami

Intuitivní, pohodlné a přehledné: Ovládací panel s velkým displejem je hladce začleněn vpředu a najdete na něm podrobné informace o zařízení a jeho stavu. Údaje na displeji jsou znázorněny barevně v závislosti na kategorii. Navigační menu je intuitivní a ovládá se dotykem a přejetím prstu.

Antibakteriální páková rukojeť

Antibakteriální páková rukojeť

Výhoda pro uživatele, zkáza pro bakterie: Díky mechanismu madla se snadným otáčením se dveře snadno otevírají. Obsahuje speciální antimikrobiální látky, které likvidují až 99,99 %* bakterií. Pravidelná a časově náročná dezinfekce není nutná. To znamená, že spotřebič je mimořádně bezpečný, i když k němu má přístup hodně lidí. *V souladu s normou ISO 22196:2011

Přehledné informace o spotřebiči

Přehledné informace o spotřebiči

Všechny informace o spotřebiči by měly být k dispozici vždy, když je potřebujete. Proto lze u každého spotřebiče Liebherr nalézt sériové číslo, servisní číslo i označení modelu přímo na displeji. Díky tomu si ušetříte frustraci spojenou s hledáním těchto údajů na spotřebiči nebo nutnost vyčištění interiéru, aby údaje bylo možné vůbec přečíst.

Zaměnitelné dveřní panty

Zaměnitelné dveřní panty

Spotřebiče Liebherr jsou standardně vybaveny dveřními pantem na pravé straně. Bez velkého úsilí a bez jakýchkoliv dalších dílů lze dveřní panty přesunout na levou stranu. To přináší maximální flexibilitu při výběru místa instalace.

Digitální teplotní displej

Digitální teplotní displej

Digitální teplotní displej udává přesný stupeň vnitřní teploty ledničky. Tu lze snadno přečíst z vnější strany, a tak má uživatel okamžitou informaci, aniž by musel spotřebič otevírat.

Kryt výparníku

Kryt výparníku

Výparník je opatřen krytem, aby se zamezilo kontaktu skladovaných látek s jeho studeným povrchem. To znamená, že není možné, aby skladované látky náhodně přimrzly k jeho povrchu. Kryt výparníku navíc zajišťuje ještě větší teplotní stabilitu.

Přední LED osvětlení

Přední LED osvětlení

Přední LED osvětlení zajišťuje optimální osvětlení zásuvek i v tmavém prostředí. Díky dokonalému přehledu je požadovaná látka okamžitě po ruce, dveře lze rychle znovu zavřít a vnitřní teplota zůstává stabilní. Pro nízkou spotřebu a nižší náklady na energii.

Svislé LED osvětlení

Svislé LED osvětlení

Svislé LED osvětlení zajišťuje optimální osvětlení interiéru po celé výšce spotřebiče. Díky dokonalému přehledu na všech úrovních je požadovaná látka okamžitě po ruce, dveře lze rychle znovu zavřít a vnitřní teplota zůstává stabilní. Ušetříte si tak zbytečné hledání a především náklady na energii.

Funkce připomínky

Funkce připomínky

Intervalová připomínka vám připomene datum příštího základního čištění nebo vás každý týden upozorní na nutnost kontroly data spotřeby u uloženého zboží. Interval lze vybrat z přednastavených možností přímo na spotřebiči. A vy se tak budete moci soustředit na svou práci.

Alarm výpadku napájení

Alarm výpadku napájení

Integrovaný akumulátor v případě poruchy vydá optické a akustické upozornění a převezme napájení displeje. Jakmile je dodávka proudu obnovena, zobrazí se doba výpadku a dosažená maximální teplota.

SafetyStop

SafetyStop

Rošt se zarážkou proti výsuvu zajišťuje stabilitu a bezpečné pracovní prostředí: Nelze ji vytáhnout omylem, a to ani v případě, že uděláte prudký pohyb. Při naskladňování nebo vyskladňování zboží zůstane rošt pevně aretován v dané poloze a nehrozí vám žádná pohroma.

Samočinné zavření dveří v úhlu < 90° / automatické zavření dveří v úhlu do 90°

Samočinné zavření dveří v úhlu < 90° / automatické zavření dveří v úhlu do 90°

Rutinní práce můžete provádět bez obav, že byste na něco zapomněli: Když dveře spotřebiče otevřete alespoň do úhlu 90°, zůstanou poté již otevřeny, abyste mohli snáze vložit či vyjmout zboží nebo provést čištění spotřebiče. Při otevření do úhlu 90° se dveře samy zavřou, aby nezůstaly otevřeny omylem. Díky tomu je zachována stálá teplota i kvalita uložených potravin.

Nastavení chráněná heslem

Nastavení chráněná heslem

Veškerá nastavení, která ovlivňují funkci nebo ovládání spotřebiče, lze zabezpečit heslem. To znamená, že obsah je optimálně chráněn před nežádoucími změnami nebo manipulací s podmínkami skladování.

Náhradní díly dostupné deset let

Náhradní díly dostupné deset let

Pojem „udržitelný“ znamená, že spotřebič je nejen ekologický a ekonomický, ale také odolný. Abyste se mohli ze svého spotřebiče Liebherr těšit po dlouhou dobu, společnost Liebherr garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně deseti let. Nicméně děláme vše pro to, aby žádné náhradní díly nebyly potřeba.

Výškově nastavitelné nožky

Výškově nastavitelné nožky

S volitelnými výškově nastavitelnými nožkami si můžete výšku spotřebiče upravit přesně podle svých potřeb. Například jej můžete zvednout, aby se podlaha pod ním dala snáze uklidit.

Historie alarmů

Historie alarmů

Aby bylo možné vyhodnotit kvalitu skladovaných látek, je nutná přehledná historie vzniklých anomálií. Historie alarmů zaznamenává důležitá data o posledních deseti alarmech, jako je datum, doba trvání nebo maximální dosažená teplota. Tímto způsobem se tak při kontrole nespoléháte jen na svou paměť, ale na fakta.

Test alarmu

Test alarmu

Alarm je dobrý pouze tehdy, pokud jej lze spustit. Test alarmu lze využít pro kontrolu funkčnosti interního alarmu, případně externě připojeného alarmového zařízení. Chlazení spotřebiče není během zkušebního provozu přerušeno, takže můžete připravit simulaci nouzové situace a zkoušet se svým týmem dle libosti.

Funkce kalibrace

Funkce kalibrace

Vzhledem k provozním požadavkům a podmínkám specifickým pro dané použití je možné odchýlit teplotu interiéru od nastavené teploty na skladovací teplotu stanovenou kalibrovanými teploměry. Tyto odchylky lze upravit pomocí funkce kalibrace. Pro bezpečný pocit chlazení při přesných teplotách.

Vyměnitelné těsnění dveří

Vyměnitelné těsnění dveří

Šetřete čas i peníze: Zasouvací těsnění dveří Liebherr lze snadno vyměnit. Je-li těsnění poškozené, můžete ho sami snadno vyměnit bez použití nářadí.

Kompatibilní s čistými prostory

Kompatibilní s čistými prostory

Chladničky a mrazničky Liebherr představují novou vědeckou řadu, která byla testována pro použití v čistých prostorech v souladu s normou DIN EN ISO 14644. Dodatečné posouzení rizik ze strany zákazníka pro vhodnost pro čisté prostory tedy již není nutné. To šetří čas a peníze.

Demo režim

Demo režim

Pro účely školení nebo ukázek lze funkce zařízení simulovat v režimu předvádění bez nutnosti spotřebič skutečně zapínat. To šetří čas i peníze, protože není potřeba zapínat funkci chlazení.

Průchodka pro externí snímače

Průchodka pro externí snímače

Pro dodatečnou regulaci skladovací teploty pomocí samostatného snímače je zapotřebí kabeláž vedoucí z vnějšího prostředí dovnitř. Vedení kabelu zde nabízí čisté a profesionální řešení. Integrovaný otvor umožňuje připojení bez vrtání otvorů nebo porušení těsnění dveří.

Skrytá zákaznická nabídka

Skrytá zákaznická nabídka

Chráněné, bezpečné, jednoduché: Skrytá zákaznická nabídka poskytuje uživatelům informace o stavu spotřebiče a umožňuje jim provádět podrobná nastavení spotřebiče, jako je obnova továrního nastavení. Protože jsou tyto informace a nastavení umístěny v samostatné úrovni nabídky chráněné kódem, nemůže docházet k nechtěným změnám nebo manipulaci.

Skrytá nabídka pro technickou konfiguraci

Skrytá nabídka pro technickou konfiguraci

Skrytá servisní nabídka umožňuje provádět individuální konfiguraci zařízení, jako je zapnutí/vypnutí zvuku alarmu, přizpůsobení rozsahů požadovaných hodnot nebo změny automatického odmrazování. Pomocí jemného technického nastavení se zařízení přizpůsobí vašim individuálním požadavkům.

Integrovaný záznamník dat

Integrovaný záznamník dat

Aby byla zajištěna plná sledovatelnost nezávisle na monitorovacích systémech, zaznamenává integrovaný záznamník dat teplotní profil, historii alarmů a servisní informace po dobu až pěti let. Uložená data lze přečíst přímo na spotřebiči prostřednictvím rozhraní USB.

Funkce LightAlarm

Funkce LightAlarm

V případě nekontrolovaného nárůstu teploty, například pokud zůstaly otevřené dveře nebo došlo k jiným problémům, začne vnitřní osvětlení spotřebiče blikat. V případě spotřebičů s prosklenými dveřmi tak rychle zjistíte, že je třeba jednat. U spotřebičů s neprůhlednými dveřmi upozorňuje blikající vnitřní osvětlení na skutečnost, že je třeba ihned zavřít dveře, aby byla zachována kvalita skladování.

Ruční spuštění odmrazování

Ruční spuštění odmrazování

Otevřené dveře nebo odpařující se látky mohou způsobit námrazu na výparníku, což má za následek kolísání teploty a vyšší spotřebu energie. Pomocí volby z nabídky můžete spustit automatické odmrazování, abyste ze spotřebiče odstranili led, obnovili optimální skladovací podmínky a snížili spotřebu energie.

Téměř bezúdržbový

Téměř bezúdržbový

Šetří čas, energii a peníze: Profesionální volně stojící spotřebiče Liebherr fungují bez filtrů nebo jiných součástí a dílů, které vyžadují pravidelnou výměnu. Potřebné jsou pouze pravidelné čištění a kalibrace v souladu s Vašimi individuálními potřebami.

Norma IEC 61010-2-011

Norma IEC 61010-2-011

Chladničky a mrazničky Liebherr speciálně vyvinuté pro skladování produktů citlivých na teplotu splňují bezpečnostní certifikaci CE. Tím je zajištěno, že jsou splněny všechny mechanické a elektrické požadavky pro provoz bez zranění a že Vy i Váš tým budete v bezpečí.

Produktový snímač PT1000

Produktový snímač PT1000

Kromě standardního řídicího snímače je ke spotřebiči připojen samostatný snímač PT1000 pro měření simulované teploty produktu. Teplotu produktového snímače zobrazenou na displeji lze kalibrovat nezávisle. Alarmy spotřebiče i minimální a maximální limity se vztahují k této hodnotě. Pro větší spolehlivost skladování na základě skutečných hodnot produktu.

Rychlý průvodce spuštěním

Rychlý průvodce spuštěním

Nikdo nemá rád čtení návodů. To je důvod, proč společnost Liebherr nabízí nejdůležitější informace na dvou stránkách. Tyto informace zahrnují přehled položek v nabídce a informace o elektronickém zámku, čištění a obecných tématech, jako je popis zboží, které lze nebo nelze ve spotřebiči skladovat. Čtení celého původního návodu nechte na technikovi.

Doporučené čisticí a dezinfekční prostředky

Doporučené čisticí a dezinfekční prostředky

Spotřebiče Liebherr jsou navrženy s životností 15 let. K udržení tohoto stavu jsou samostatně nebo v návodu doporučeny čisticí a dezinfekční prostředky, které byly testovány společností Liebherr na bezpečné použití. Můžete si tak být jisti, že svému spotřebiči omylem neublížíte, když se o něj snažíte pečovat.

Funkce připomenutí

Funkce připomenutí

Funkce připomenutí Vás upozorní, kdy je třeba provést další základní čištění nebo kalibraci. Interval lze vybrat z přednastavených intervalů a nastavit přímo na spotřebiči. Můžete se tak soustředit pouze na svou důležitou práci.

Záznam minimální a maximální teploty

Záznam minimální a maximální teploty

Vždy sledujte teplotu: Záznam minimální a maximální teploty ukládá minimální a maximální hodnoty teploty interiéru, kterých bylo dosaženo od definovaného času spuštění, a přehledně je zobrazuje na displeji. Můžete si tak být jisti, že až do okamžiku odečtení hodnot byly skladovací teploty vždy v přijatelných mezích.

Digitální teplotní displej

Digitální teplotní displej

Digitální teplotní displej udává přesný stupeň vnitřní teploty ledničky. Tu lze snadno přečíst z vnější strany, a tak má uživatel okamžitou informaci, aniž by musel spotřebič otevírat.

Chlazení cirkulujícím vzduchem

Chlazení cirkulujícím vzduchem

Vysoce výkonné větráky rychle ochlazují čerstvě uložený produkt a udržují rovnoměrnou chladicí teplotu v rámci vnitřku.

Vnitřní osvětlení LED žárovkami

Vnitřní osvětlení LED žárovkami

Všechny laboratorní chladničky se skleněnými dveřmi mají integrované LED osvětlení, které lze vypnout a zapnout. Díky tomu je interiér rovnoměrně nasvícený, což usnadňuje a urychluje přístup k požadovaným skladovaným produktům.

Technologie NoFrost

Technologie NoFrost

Není potřeba rozmrazování: Technologie NoFrost společnosti Liebherr poskytuje mimořádný mrazicí výkon pro zachování dlouhodobé čerstvosti profesionální úrovně. Aby nikdy nedocházelo k namrznutí mrazáku ani přemražení vložených potravin je jídlo chlazeno cirkulujícím chlazeným vzduchem a všechna vlhkost je odstraněna.

Teplotní alarm

Teplotní alarm

Integrovaný teplotní alarm uvádí, zda bylo dosaženo spodní nebo horní prahové hodnoty. Používá akustické i vizuální signály pro zajištění maximální bezpečnosti uloženého zboží.

Teplotní stabilita a konzistence EN 60068-3

Teplotní stabilita a konzistence EN 60068-3

Všechny laboratorní lednice a mrazáky jsou testovány v nejmodernějších vývojových zařízeních firmy Liebherr podle postupu EN 60068-3 pro měření teplotní stability. To zahrnuje měření teploty v devíti různých bodech uvnitř spotřebiče.

Reverzní závěsy dveří (levý/pravý)

Reverzní závěsy dveří (levý/pravý)

Spotřebiče Liebherr jsou v továrně opatřeny závěsy na pravé straně. Možnost změnit stranu závěsů umožňuje uzpůsobení spotřebiče dle individuálních potřeb a jeho optimální umístění.

Skupina výrobku Laboratorní chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost
Klasifikace Perfection
GTIN 9005382247716
Spotřeba energie za rok 459 kWh/a
Spotřeba energie za 24 h 1,257 kWh / 24 h
Hlučnost 48 dB
Okolní teplota +10 °C až 35 °C
Chladící prostredek R 600a
Tepelné vyzařování 380 kJ/h
Wärmeabgabesystem Luftkühlung
Nennaufnahme Watt (Katalog) 160,0 W
Napětí 220-240 V ~
Frekvence 50/60 Hz
Ovládání Dotyk a posunutí
Alarm výpadku síte bezprostredne pri výpadku síte na minimálne 12h
Porucha: výstražný signál optický a akustický
positive Temperaturabweichung vom Sollwert 1,9 Kelvin
negative Temperaturabweichung vom Sollwert 1,7 Kelvin
Erwärmung von +5 °C auf +10 °C (leer, +25 °C TU) 50 min
Erwärmung von -20°C auf -15°C (leer, +25°C TU) 55 min
Abkühlzeit von +25°C auf +5°C (leer, +25°C TU) 30 min
Abkühlzeit von +25 °C auf -20 °C (leer, +25 °C TU) 180 min
Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) 10 min
Bezpotenciálový kontakt
SmartMonitoring-fähig Ja
Způsob připojení k síti SmartModule
Řešení připojení k síti Integrováno, vyjímatelné
Rozhraní WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
min./max. Temperaturaufzeichnung Ja
Alarmhistorie Ja
Produktfühler Integriert
Chlazení hrubého objemu 284 l
Čistý objem chlazení 206 l
Nastavitelný rozsah teploty +3 °C až +16 °C
Ukazatel teploty vnejší digitální
Chladící systém chladící části dynamické
Proces odmrazování automatický
Vnitřní osvětlení LED světelné sloupky vlevo
Počet polic 5
z toho nastavitelných 4
Podlahový rošt
Mrazení hrubého objemu 112 l
Čistý objem mražení 58 l
Nastavitelný rozsah teploty -9 °C až - 30 °C
Ukazatel teploty vnejší digitální
Technologie chlazení NoFrost
Chladící systém mrazící části dynamické
Proces odmrazování automatický
Vnitřní osvětlení LED osvětlení
Zásuvky v mrazící části 3
Počet úložných polic 3
z toho nastavitelných 0
Podlahový rošt
Materiál bočnic ocel
Barva bílá
Materiál dveří/víka Dveře z nerezové oceli s izolačním sklem
Madlo Antimikrobiální rukojeť s otevíracím mechanismem
Materiál nádoby umelá hmota bílá
Materiál odkládací plochy, chladící cást Plastové povrstvené rošty
Materiál nastavitelných polic v mrazicí části Sklo
Materiál stavěcí nohy ocel pozinkovaná
Samozavírací dveře
Smer otevírání dverí Pravý vyměnitelný
Změna strany otvírání dveří Lze oboustranně
Dveřní těsnění Vyměnitelné
Výškově nastavitelné stavěcí patky — mm
Válecky
Kolečka
Zámek mechanický
max. Höhe des Aufstellungsortes 1.500 m über N.N.
Přívodní kabel (délka) 3.000 mm
Celkový hrubý objem 396 l
Celkový čistý objem 264 l
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
Výška / šířka / hloubka (s obalem) 2.080,0 / 615,0 / 725,0 mm
Váha (bez obalu) 97 kg
Váha (s obalem) 103 kg
Nosnost odkládací plochy chladící části 45 kg
Nosnost odkládací plochy mrazicí části 40 kg
Využitelná šírka ukládacích ploch 46 cm
Použitelná hloubka odkládací plochy 42,3 cm
Zertifizierungen DIN 13277 / IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1

Poznámka: Přes pečlivou správu dat si vyhrazujeme právo na provádění technických změn: chyby a odchylky v obrazovém a textovém obsahu. *Podle Záručních podmínkách pro 10letou záruku výrobce: home.liebherr.com/guarantee