Informacje prawne

 

Warunkiem korzystania z portalu home.myliebherr.com i home.liebherr.com jest

  • zgoda na niniejsze warunki korzystania
  • zgoda na politykę prywatności
  • rejestracja w „oknie logowania” na witrynie internetowej portalu home.myliebherr.com i home.liebherr.com.

Wszystkie dane dostępowe należy traktować poufnie. W razie podejrzenia, że Twoje dane dostępowe są znane osobie trzeciej, powiadom nas niezwłocznie, abyśmy mogli zablokować Twoje dane dostępowe.

Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich układ graficzny podlegają ochronie praw autorskich i innych regulacji prawnych. Wszelkie wykorzystywanie tych informacji i danych, łącznie z przenoszeniem do innych mediów, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, modyfikacją lub udostępnianiem osobom trzecim w celach komercyjnych, wymaga naszej wyraźnej zgody. O ile nie podano inaczej, wszystkie podlegające ochronie znaki na stronach internetowych firmy Liebherr-Hausgeräte GmbH są chronione w rozumieniu prawa o znakach towarowych. Liebherr to zastrzeżona marka handlowa firmy Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle/FR, Szwajcaria.

Dostępność portalu home.myliebherr.com i home.liebherr.com

Dołożymy wszelkich starań, aby stale umożliwić dostęp do portalu home.myliebherr.com i home.liebherr.com i przeprowadzać prace serwisowe w miarę możliwości w późnych godzinach wieczornych lub wczesnych godzinach porannych. Sporadycznie może jednak dojść do awarii serwera bądź innych usterek.

Odpowiedzialność

Za informacje na tej witrynie internetowej odpowiadamy jedynie w uregulowanym ustawowo zakresie. Informacje te mogą zawierać błędy w pisowni lub nieścisłości techniczne bądź inne błędne stwierdzenia, które możemy skorygować w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Firma Liebherr-Hausgeräte GmbH realizuje politykę ciągłego doskonalenia produktów i zastrzega sobie prawo dokonywania ulepszeń i zmian bez uprzedniego powiadomienia. Dostęp i korzystanie z tej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Firma Liebherr-Hausgeräte GmbH nie odpowiada ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody, m.in. bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, z góry konkretnie określone bądź następcze, które rzekomo wystąpiły wskutek lub w związku z dostępem i/lub użytkowaniem tej strony internetowej.