Principii de prelucrare a datelor la Liebherr

Aţi ajuns pe această pagină printr-un link, pentru că doriţi să aflaţi mai multe despre lucrul cu datele personale ale partenerilor de afaceri. Cu următoarele informaţii, am dori să vă oferim o imagine de ansamblu asupra prelucrării datelor dvs. personale şi a drepturilor dvs. în calitate de persoană afectată.

 

A. Informaţii generale

 

I. Ce reglementează această declaraţie de protecţie a datelor?

 

Ne concentrăm foarte mult pe protecţia şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, este important să vă informăm cu privire la datele personale pe care le folosim pentru dvs. în ce scop şi ce drepturi aveţi în legătură cu datele dvs. personale.

 

II. Ce sunt datele cu caracter personal şi ce înseamnă prelucrare?

 

1. „Date cu caracter personal“ (în cele ce urmează denumite şi „Date“) sunt toate informaţiile care exprimă ceva despre persoana fizică. Date cu caracter personal nu sunt numai informaţiile care permit o concluzie directă asupra unei anumite persoane (ca de exemplu numele sau adresa de e-mail a unei persoane), ci şi informaţii cu care, deţinând cunoştinţe suplimentare corespunzătoare, se poate stabili o relaţie cu o anumită persoană.

2. Prin „prelucrare“ se înţeleg măsurile întreprinse cu datele dumneavoastră cu caracter personal (ca de exemplu colectarea, achiziţia, organizarea, aranjarea, salvarea, utilizarea sau ştergerea datelor).

 

 

B. Prelucrarea datelor

 

I. Cine este responsabilul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Organismul responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră este Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, contact: [email protected].

 

II. Ce date sunt colectate în ce scopuri?

 

În contextul cooperării cu partenerii de afaceri, procesăm următoarele date de la persoane de contact la clienţi, potenţiali clienţi, parteneri de distribuţie, furnizori şi parteneri (denumiţi în continuare „parteneri de afaceri“ individual sau în comun):

1. Informaţiile de contact cum ar fi numele şi prenumele, adresa companiei, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax şi adresa de e-mail a companiei,

2. Detaliile de plată cum ar fi date referitoare la procesarea tranzacţiilor de plată sau prevenirea fraudei, inclusiv informaţii despre cărţile de credit şi numere de verificare a cardurilor,

3. Informaţii a căror prelucrare este necesară în cadrul unui proiect sau pentru derularea unei relaţii contractuale cu Liebherr sau care sunt furnizate în mod voluntar de către partenerii de afaceri, de ex. în contextul comenzilor, întrebărilor sau detaliilor proiectului,

4. Datele personale colectate din surse disponibile publicului, baze de date de informaţii sau birouri de credit,

5. În măsura în care este necesar din punct de vedere juridic în contextul examinării conformităţii: Data naşterii, numerele de identificare şi actul, informaţii privind instanţa relevantă şi alte instanţe care implică parteneri de afaceri.

6. Informaţii suplimentare privind relaţia de afaceri, ca de ex. protocoale, audituri, interese privitoare la cereri, clasificarea puterii de cumpărare, categoria şi indicatoare de blocare, precum şi

7. Date din sisteme de control al accesului şi de securitate pentru cădiri în cazul vizitelor în uzină, ca de ex. rapoarte ed vizită, numere de înmatriculare, înregistrări din monitorizarea video.

În general, procesăm aceste date numai în următoarele scopuri:

1. Comunicarea cu partenerii de afaceri privind produsele, serviciile şi proiectele, de ex. să proceseze interogările partenerilor de afaceri sau să furnizeze informaţii tehnice despre produse (categorii de date utilizate: 1, 3)

2. Planificarea, implementarea şi gestionarea relaţiei de afaceri (contractuale) între Liebherr şi partenerul de afaceri, de ex. pentru procesarea comenzilor de produse şi servicii, colectarea plăţilor, în scopul ţinerii evidenţelor contabile şi facturării şi pentru executarea livrărilor, activităţilor de întreţinere curentă sau reparaţiilor (categorii de date utilizate: 1-4 şi, după caz, 5-7)

3. Efectuarea de sondaje pentru clienţi, campanii de marketing, analize de piaţă, tombole, competiţii sau acţiuni şi evenimente similare (categorii de date utilizate: 1)

4. Respectarea (i) cerinţelor legale (de exemplu, obligaţiile de păstrare comerciale şi fiscale), (ii) obligaţii existente pentru examinarea conformităţii (pentru a preveni infracţiuni economice sau de spălare de bani), precum şi (iii) directivele şi standardele industriale Liebherr (categorii de date utilizate: 1-7) şi

5. Soluţionarea litigiilor în instanţe, punerea în aplicare a contractelor existente şi punerea în vigoare, exercitarea şi apărarea drepturilor. (categorii de date utilizate: 1-7)

Prelucrarea datelor în alte scopuri poate fi luată în considerare doar dacă sunt îndeplinite cerinţele legale în acest sens prevăzute la articolul 6 alineatul 4 din Regulamentul general privind protecţia datelor. În acest caz, bineînţeles, vom respecta cerinţele de informare prevăzute la articolul 13 paragraful 3 GDPR şi articolul 14 paragraful 4 GDPR.

 

III. Pe ce bază legală colectăm datele dvs.?

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este în esenţă - în măsura în care nu există prevederi legale specifice - Art. 6 GDPR.

Prelucrarea datelor dvs. se bazează pe următoarele baze legale:

1. Consimţământul (articolul 6 alin. 1 lit. a) Regulamentul general privind protecţia datelor) (în scopul 3)

2. Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea contractelor (articolul 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul general privind protecţia datelor) (se aplică scopurilor 1, 2, 4)

3. Prelucrarea datelor pe baza unui echilibru de interese (articolul 6 alineatul 1 litera f) Regulamentul general privind protecţia datelor) (se aplică scopului 3)

4. Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unei obligaţii legale (articolul 6 alineatul 1 litera c) din Regulamentul general privind protecţia datelor) (se aplică scopului 4 i, ii)

Interesele noastre împuternicite sunt:

1. Interese economice (scopul 3)

2. Centrul de service (scopul 3)

3. Îmbunătăţirea produsului (scopul 3)

4. Detectarea pericolului (scopul 3)

5. Relaţia cu clientul (scopul 3)

Dacă se prelucrează informaţiile pe baza consimţământului dvs., aveţi dreptul să vă revocaţi în orice moment consimţământul cu efect ulterior.

Dacă procesăm datele dvs. pe baza unui echilibru de interese, aveţi dreptul să vă opuneţi procesării datelor dvs., luând în considerare cerinţele articolului 21 GDPR.

Noi procesăm datele dumneavoastră numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus.

 

IV. Către cine şi în ce scop transmitem categoriile datelor dumneavoastră?

 

Putem trimite informaţiile dvs. la:

1. Alte companii din concernul Liebherr, în cazul în care acest lucru este necesar pentru iniţierea, desfăşurarea sau rezilierea unui contract, sau există un interes legitim de partea noastră în transmitere, iar interesul dumneavoastră legitim predominant nu îi contravine; (categoria de date 2)

2. Pentru furnizorii noştri de servicii angajaţi în atingerea scopurilor de mai sus; (categoriile de date 1, 2, 3, 4 şi 5)

3. Instanţele, tribunalele, autorităţile sau consilierii juridici, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea legii aplicabile sau punerea în vigoare, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. (Categoriile de date 1, 2 şi 5)

 

V. Vor fi datele mele prelucrate în afara Uniunii Europene?

 

O transmitere a datelor către organismele din ţările din afara Uniunii Europene (aşa-numitele ţări terţe) este permisă numai (1) dacă ne-aţi dat consimţământul sau (2), cu condiţia ca Comisia Europeană să decidă faptul că într-o ţară terţă există un nivel adecvat de protecţie (art. 45 GDPR). În cazul în care Comisia nu a luat o astfel de decizie, putem trece doar pe datele către părţi terţe care se află într-o ţară terţă cu condiţia că garanţiile corespunzătoare sunt disponibile (de exemplu, clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisie sau de către autoritatea de supraveghere într-un anumit proces) şi că punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră este asigurată.

 

VI. Când ştergem sau anonimizăm datele dvs.?

 

Noi prelucrăm datele dumneavoastră atât timp cât acest lucru este necesar pentru scopul în cauză, cu excepţia cazului în care v-aţi opus în mod efectiv prelucrării datelor dumneavoastră sau aţi revocat efectiv consimţământul.

În ceea ce priveşte obligaţiile de depozitare legale - de ex. în dreptul comercial sau în dreptul fiscal - va trebui să salvăm datele afectate pe durata obligaţiei de reţinere. După expirarea perioadei de păstrare, verificăm dacă există alte necesităţi de procesare. Dacă o cerinţă nu mai există, datele dvs. vor fi şterse.

 

VII. În ce măsură există automatizarea procesului decizional în cazuri individuale?

 

În principiu, nu luăm decizii complet automatizate în conformitate cu articolul 22 al GDPR pentru a justifica şi a pune în aplicare relaţia de afaceri. Dacă vom folosi aceste proceduri în cazuri individuale, vă vom informa despre acest lucru separat, dacă acest lucru este cerut de lege.

 

VIII. În ce măsură sunt datele mele pentru profilare (aici: Scoring)?

 

Ne procesăm uneori datele în mod automat, în scopul evaluării anumitor aspecte personale (profilare).

Utilizăm profilarea în următoarele cazuri:

1. Pe baza cerinţelor legale şi de reglementare, ne angajăm să combatem spălarea banilor, finanţarea terorismului şi a infracţiunilor legate de proprietate. În acelaşi timp, se efectuează evaluări de date (printre altele, în tranzacţiile de plată). Aceste măsuri servesc, de asemenea, protecţiei dumneavoastră. (se aplică scopului 4)

2. Utilizăm punctajul pentru a evalua scoring-ul dvs. Aceasta calculează probabilitatea cu care un client îşi va îndeplini obligaţiile de plată în conformitate cu contractul. De exemplu, calculul poate include veniturile, cheltuielile, datoriile existente, ocupaţia, angajatorul, durata angajării, experienţa anterioară în afaceri, rambursarea trecută a împrumutului şi informaţiile furnizate de agenţiile de raportare a creditelor. Scorul se bazează pe o procedură recunoscută şi dovedită statistic matematic. Scorurile calculate ne ajută să luăm decizii în contextul tranzacţiilor cu produse şi fac parte din gestionarea continuă a riscurilor. (se aplică scopului 2)

 

 

C. Cum sunt asigurate datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva accesului neautorizat?

 

Utilizăm măsuri de securitate tehnice şi organizatorice, pentru a asigura condiţiile ca datele dumneavoastră să fie protejate împotriva pierderii, modificărilor incorecte sau accesării neautorizate de către terţi. În fiecare caz, suplimentar, din partea noastră au acces la datele dumneavoastră numai persoanele împuternicite, şi numai în măsura în care este necesar în cadrul scopurilor menţionate mai sus. Transmiterea tuturor datelor se realizează criptat.

 

 

D. Drepturile persoanelor afectate şi dreptul de a înainta plângeri

 

În cadrul legal prestabilit aveţi drepturile următoare

1. De informare asupra datelor dumneavoastră;

2. De corectare a datelor incorecte şi de completare a celor incomplete;

3. De ştergere a datelor dumneavoastră, în special dacă (1) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile menţionate în declaraţia de protecţie a datelor, (2) dacă vă revocaţi acordul şi o altă bază juridică pentru prelucrare lipseşte, (3) dacă datele dumneavoastră au fost prelucrate nelegitim sau (4) aţi înaintat o contestaţie împotriva prelucrării lor şi nu există motive îndreptăţite prioritare pentru prelucrare.

4. De limitare a prelucrării datelor dumneavoastră, în special când corectitudinea datelor este contestată de dumneavoastră sau prelucrarea datelor dumneavoastră este nelegitimă şi solicitaţi limitarea folosirii în loc de ştergere.

5. Dreptul ca datele dumneavoastră să primească un format structurat uzual şi lizibil maşinal, astfel încât datele dumneavoastră să fie transmise de noi direct la un alt responsabil.

Reţineţi că legalitatea prelucrării bazată pe consimţământ până la revocare nu este afectată de revocarea dvs.

La punerea în vigoare a drepturilor de mai sus care nu se realizează în scris, apelăm la înţelegerea dumneavoastră pentru faptul că este posibil să vă cerem o dovadă, anume că sunteţi persoana respectivă.

În plus, există pentru dumneavoastră dreptul de a înainta plângeri la autorităţile de supraveghere competente.

 

E. Cine este persoana de contact în probleme de protecţie a datelor şi cum pot intra în legătură cu aceasta?

 

Pentru întrebări referitoare la protecţia datelor, vă rugăm să vă adresaţi:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

E-mail:

Ediţia: Iulie 2020