Indicații privind protecția datelor la promoția Restart Gastro 2021

1 Aspecte generale

I. Ce reglementează aceste indicații privind protecția datelor?

Punem mare preț pe protecția și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, este important pentru noi să vă informăm în acest sens ce date cu caracter personal folosim noi în cadrul promoției Restart Gastro 2021 la dumneavoastră., în ce scop și ce drepturi aveți în ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal.

II. Ce sunt datele cu caracter personal și ce înseamnă prelucrarea?

1. „Datele cu caracter personal” (denumite în continuare și „Date”) sunt toate informațiile care exprimă ceva despre o persoană fizică. În acest sens, datele cu caracter personal nu sunt doar informațiile, care permit o deducție directă la o anumită persoană (cum ar fi, de exemplu, numele sau adresa de e-mail a unei persoane), ci și acele informații prin care se poate realiza o referire la o anumită persoană cu cunoștințele suplimentare corespunzătoare.

2. „Prelucrare” înseamnă acele măsuri, care se realizează cu datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, salvarea, utilizarea sau ștergerea datelor).

2 Prelucrarea datelor

I. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

Responsabil pentru prelucrarea datelor este:

Liebherr-Hausgearate EOOD,

4202 Radinovo, Plovdiv

Bulgaria

Tel: +359 32 505410

e-mail: [email protected]

website: https://home.liebherr.com

II. Ce date colectăm și în ce scopuri?

Pentru participarea la promoția Restart Gastro 2021 colectăm următoarele date:

• Nume și prenume

• Adresa (strada, nr. de casă, codul poștal, localitatea și țara)

• Produsul

• Numărul seriei

• Data cumpărării

• Data facturii

• Dovada facturii (copie după original)

• Datele bancare (IBAN)

• Adresă de e-mail

Prelucrăm în principiu aceste date, pentru următoarele scopuri:

1. Pentru înregistrarea și verificarea valabilității participării la promoția Restart Gastro 2021

2. Pentru virarea sumelor Cashback din promoția Restart Gastro 2021

3. Pentru informarea și pentru întrebările suplimentare legate de informațiilor privind statutului dumneavoastră în cadrul promoției Restart Gastro 2021

4. Pentru realizarea de sondaje de opinie privind satisfacția clienților

5. Pentru punerea la dispoziție de reclame prin email (expediere newsletter)

III. În ce temei legal colectăm noi datele dumneavoastră?

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este, în principiu – în măsura în care nu mai există dispoziții legale specifice – art. 6 RGPD.

1. Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează pe baza unui consimțământ (art.6, alin.1, lit.a) RGPD)

2. Prelucrarea datelor dumneavoastră are loc pe baza executării unor contracte (art.6, alin.1, lit.b) RGPD)

3. Prelucrarea datelor dumneavoastră are loc pe baza unui interes legitim (art.6, alin.1, lit. f) RGPD)

Dacă datele dumneavoastră se prelucrează pe baza unui consimțământ al dumneavoaastră, aveți dreptul să revocați oricând consimțământul față de noi cu efect pentru viitor.

Noi prelucrăm datele dumneavoastră exclusiv în volumul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

IV. Către cine și cu ce scopuri transmitem noi datele dumneavoastră și ce categorie de date?

Noi transmitem datele dumneavoastră, dacă este cazul, către:

1. Altor societăți Liebherr din cadrul diviziei de electrocasnice, în măsura în care acest lucru este necesar pentru începerea, realizarea sau încetarea unui contract sau din partea noastră există un interes legitim pentru transmitere și interesul legitim prevalent al dumneavoastră nu i se opune acestuia;

2. Către prestatorii noștri de servicii, pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor numite mai sus;

3. Către instanțe, instanțe de arbitraj, autorități sau consilieri juridici, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea legislației în vigoare, sau pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

V. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în afara Uniunii Europene?

O transmitere a datelor la operatori din state în afara Uniunii Europene (așa-numite state terțe) este admisibilă numai (1) în măsura în care dumneavoastră ne-ați acordat consimțământul sau (2) în măsura în care Comisia Europeană a decis că într-un stat terț există un nivel de protecție adecvat (art. 45 RGPD). Dacă Comisia nu a luat o astfel de decizie, nu putem transmite datele dumneavoastră la terți, care se află într-un stat terț numai dacă există garanții adecvate (de ex. clauze standard de protecție a datelor, care au fost adoptate de către Comisie sau autoritățile de supraveghere într-o anumită procedură) și impunerea drepturilor dumneavoastră de persoană vizată este garantată. (art.49 RGPD).

VI. Cum ștergem sau anonimizăm datele dumneavoastră?

Noi prelucrăm datele dumneavoastră, atâta vreme cât aceasta este necesară pentru scopul respectiv, în măsura în care nu v-ați opus în mod valabil prelucrării datelor dumneavoastră sau nu v-ați revocat în mod valabil consimțământul dumneavoastră eventual.

În măsura în care există obligații legale de păstrare – de ex. în dreptul comercial sau dreptul fiscal – vom fi nevoiți să salvăm datele vizate de aceasta pentru durata obligației de păstrare. După expirarea obligației de păstrare noi verificăm dacă există o necesitate suplimentară pentru prelucrare. Dacă această necesitate nu mai există, datele dumneavoastră vor fi șterse.

VII. În ce măsură există un proces decizional individual automatizat?

Pentru motivarea și derularea unei relații comerciale, în principiu noi nu folosim niciun proces decizional complet automatizat conform art. 22 RGPD. Dacă, în cazuri individuale, folosim aceste proceduri, vă vom informa separat în legătura cu aceasta, în măsura în care este prevăzut legal.

3 Siguranța datelor

Noi utilizăm măsuri de siguranță tehnice și organizatorice, pentru a garanta că datele dumneavoastră sunt protejate împotriva pierderii, modificărilor incorecte sau accesurilor neautorizate prin terți. În orice caz, din partea noastră au acces la datele dumneavoastră numai persoane autorizate, și aceasta numai în măsura în care este necesar în cadrul scopurilor menționate mai sus.

4 Drepturile persoanei vizate și dreptul la opoziție

În cadrul stabilit legal aveți dreptul la

1. Informare despre datele dumneavoastră

2. Rectificarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete;

3. Ștergerea datelor dumneavoastră, în special când (1) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile enumerate în aceste indicații privind protecția datelor, (2) dumneavoastră vă revocați consimțământul și un alt temei legal pentru prelucrare lipsește, (3) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal sau (4) ați depus opoziție împotriva prelucrării și nu există motive legitime prioritare pentru prelucrare.

4. Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, în special când corectitudinea datelor este contestată de dumneavoastră sau prelucrarea datelor dumneavoastră este ilegală și dumneavoastră solicitați restricționarea utilizării, în locul ștergerii.

5. Dreptul de a primi datele dumneavoastră într-un format structurat, transparent și accesibil și de a obține ca datele dumneavoastră să fie transmise de către noi direct unui alt operator.

Vă rugăm să aveți în vedere că legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la opoziție rămâne neatinsă de opoziția dumneavoastră.

În cazul revendicării drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să aveți în vedere că, după caz, noi vom solicita documente justificative de la dumneavoastră care atestă că dumneavoastră sunteți persoana, care vă pretindeți a fi.

În plus, dumneavostră vă revine un drept de opoziție la autoritatea de supraveghere competentă.

5 Cine este persoana dumneavoastră de contact în întrebările privind protecția datelor și cum puteți lua legătura cu ea?

Pentru întrebări legate de protecția datelor, vă rugăm să vă adresați:

Sinan Sen

Responsabil pe concern pentru protecția datelor

Liebherr-Hausgearate EOOD,

4202 Radinovo, Plovdiv

Bulgaria

Tel: +359 32 505410

e-mail: [email protected]

Versiunea: martie 2021