Condiții de participare la promoția Restart Gastro 2021

1. Valabilitatea condițiilor de participare

a. Participarea la campania „Restart Gastro 2021” (numită în continuare „promoție”) de pe https://home.liebherr.com/ro/rou/service/promo%C8%9Bii/promo%C8%9Bii.html home.liebherr.com/promotions (denumită în continuare „pagina promoției”) este o ofertă a Liebherr Hausgeraete Marica EOOD Plovdiv Area 4202 Radinovo/Bulgarien/Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Strasse 77-79, 88416 Ochsenhausen (denumită în continuare „Organizator”)

b. Participarea la promoție se supune acestor condiții de participare.

2. Dreptul de a participa

a. Au dreptul de a participa la promoție exclusiv persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, care au domiciliul în Austria Romania („Participant”) și au achiziționat un aparat promoțional în perioada de desfășurare promoției (01.06.2021 până la 31.07.2021) de la un comerciant participant.

b. Aparatele promoționale sunt FKUv1660 / FKUv1663 / GKv6410 / GKv6460 / GKv4310 / GKv4360 / GKPv6590 / GGU1500 / GGU1550 / GGv5810 / G5260 / GG4010 / GGv5860 / GG5260 / GG4060 / GGPv6590.

c. Angajații grupului de firme Liebherr și rudele acestora sunt excluse de la participarea la promoție.

d. Nu sunt permise mai multe participări.

e. Nu există nicio pretenție pentru participarea la promoție. Organizatorul este îndreptățit să excludă de la participare persoane conform propriei aprecieri fără indicarea motivelor sau să refuze participarea la promoție.

3. Durata și expirarea promoției

a. Promoția începe din data de 01.06.2021, ora 00:00 și încetează la data de 31.07.2021, ora 24.00.

b. Participarea la promoție este gratuită.

c. Participarea la promoție este posibilă prin intermediul paginii promoției până la data de 30.08.2020, ora 24.00. Dacă numărul de serie al aparatului promoțional oferă dreptul la participare, organizatorul trimite participantului premiul promoției. Organizatorul verifică după încărcarea actului justificativ de achiziție existența dreptului de participare. Dacă există autorizația de participare, se va transmite premiul promoției.

4. Premiul promoției

a. Premiul promoției este o sumă CashBack de până la 1000 ron. Suma depinde de categoria respectivă de produse. Premiul promoției se accesează pe pagina de web Liebherr home.liebherr.com/aktionen(denumită în continuare „Pagina de web Liebherr”).

b. Premiul promoției se virează prin bancă în termen de 3 săptămâni.

5. Încetarea anticipată a promoției

a. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a înceta promoția în orice moment, fără o înștiințare prealabilă și fără indicarea motivelor. Pretenții ale participanților, mai ales privind pretențiile privind despăgubirea, nu se justifică prin acest demers.

6. Răspunderea organizatorului

Organizatorul răspunde numai pentru un comportament grav culpabil. Orice răspundere a organizatorului pentru neglijență ușoară este exclusă.

7. Răspunderea participantului

Participantul exonerează organizatorul de toate revendicările și pretențiile terților care se bazează pe încălcarea acestor condiții de participare de către participant.

8. Protecția datelor

În cadrul promoției se colectează date cu caracter personal, pe care organizatorul le prelucrează conform prevederilor legale. Detaliile sunt reglementate prin declarația de protecție a datelor pentru promoție, care este parte integrantă a acestor condiții de participare.

9. Alte prevederi

a. Organizatorul poate modifica oricând aceste condiții de participare fără a indica motivele. Între participant și organizator este valabilă cea mai actuală versiune a condițiilor de participare, cu care participantul este de acord. Dacă se modifică condițiile de participare pe durata derulării promoției, participaților li se va solicita prin e-mail să aprobe aceste modificări. În măsura în care nu are loc niciun consimțământ al participantului, acest participant este exclus automat de la participare.

b. Dacă prevederi individuale ale acestor condiții de participare sunt invalide parțial sau integral respectiv sunt sau devin incomplete, atunci nu este atinsă valabilitatea celorlalte prevederi. Prevederile invalide trebuie înlocuite de comun acord cu altele care să fie adecvate, cu respectarea interesului părților contractuale și care să corespundă scopului economic urmărit.

c. Condițiile de participare și toate litigiile din sau în legătură cu aceste condiții de participare se supun legislației austriece cu excepția dreptului de cumpărare ONU (CISG).