Dataskydd

Principper for databehandling for MyLiebherr (oplysningspligt)

A. Generelt

I. Hvad regulerer denne databeskyttelseserklæring?

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen og sikkerheden af dine persondata. Det er derfor vigtigt for os at informere dig om, hvilke af dine persondata vi bruger og til hvilket formål samt hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine persondata.

MyLiebherr-kontoen

"MyLiebherr-kontoen" er din centrale brugerkonto hos Liebherr-Hausgeräte GmbH. Du skal registrere dig for at kunne oprette en MyLiebherr-konto. Du kan registrere dig på "MyLiebherr-portalen" (https://home.myliebherr.com/). Når du registrerer dig via MyLiebherr-portalen, modtager du en e-mail med et bekræftelseslink ved afslutning af registreringsprocessen. Du skal klikke på bekræftelseslinket for at fuldføre registreringen. Du kan også registrere dig med din Google-, Facebook- eller Microsoft-konto til MyLiebherr-kontoen (efterfølgende benævnt "socialt logon"). Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på behandlingen af dine personlige data hos Google, Facebook og Microsoft. Med din MyLiebherr-konto kan du bruge tjenesten Single-Sign-on (enkeltlogon) fra Liebherr-Hausgeräte GmbH (herefter forkortet "SSO"). SSO gør det muligt for dig at bruge andre adgangsbegrænsede digitale tilbud (herefter benævnt "moduler"), der er knyttet til SSO, med de samme adgangsdata. Med SSO kan du navigere mellem moduler, uden at der kræves en separat registrerings- og logonproces. SSO sender automatisk de data fra din MyLiebherr-konto, som kræves for at kunne bruge de relevante moduler, til udbyderen af modulet, så denne kan tilbyde dig den allerstørste komfort. Modulerne drives enten af Liebherr-Hausgeräte GmbH eller af dennes datterselskaber.

II. Hvad er persondata, og hvad betyder behandling?

1. "Persondata" (herefter også benævnt "data") er alle oplysninger, der siger noget om en fysisk person. Persondata er derved ikke bare oplysninger, der gør det muligt at identificere en bestemt person (f.eks. en persons navn eller e-mailadresse), men også oplysninger, hvormed der med en yderligere viden kan identificeres en bestemt person.

2. "Behandling" betyder enhver forholdsregel, der gennemføres med dine personlige data (f.eks. indsamling, registrering, organisation, sortering, lagring, anvendelse eller sletning af data).

B. Hvem er ansvarlig for behandlingen af mine data?

Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280, telefax +497352928408, e-mail: [email protected] er ansvarlig for behandlingen af dine data.

C. Databehandling i forbindelse med MyLiebherr-kontoen

I. Hvilke data indsamler vi og til hvilke formål?

Ved åbning af MyLiebherr-kontoen behandles specielt følgende data via vores webserver, som vi gemmer i såkaldte logfiler:

- dato for adgang til MyLiebherr-kontoen

- klokkeslæt for adgang til MyLiebherr-kontoen

- internetadressen på det websted, du benyttede til åbning af MyLiebherr-kontoen

- de filer, du åbnede via MyLiebherr-kontoen

- den datamængde, der er overført til dig

- den browsertype og -version, du bruger

- det operativsystem, du bruger

- din internetudbyders domænenavn (f.eks. Telekom, Vodafone osv.)

- din (eksterne) IP-adresse

Ved registrering og anvendelse af en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen uden anvendelse af et logon fra et socialt medie, behandler vi følgende data:

- registreringsdato

- dit unikke bruger-id (UPN)

- dato og klokkeslæt for sidste gennemførte logon

- din e-mailadresse

Ved registrering og anvendelse af en MyLiebherr-konto via logon fra et socialt medie behandler vi ud over de angivne data følgende data:

1- legitimationsoplysninger til logon fra et socialt medie (såkaldt id)

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med logon fra Facebook, sender Facebook os ud over de angivne data også dit navn, fornavn og dit profilbillede. Disse data anvender vi ikke til noget.

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med et logon fra Google, sender Google os ud over de angivne data også dit navn, fornavn og linket til din Google Plus-profil. Disse data anvender vi ikke til noget.

Bemærk: Når du registrerer dig eller godkender med et logon fra Apple, sender Apple os ud over de angivne data også dit navn og dit fornavn. Disse data anvender vi ikke til noget.

Til optimal udnyttelse af det til MyLiebherr-portal forbundne modul indsamler vi på frivillig basis følgende data fra dig angivne data:

- dit foretrukne sprog

- din tiltale

- din adresse

- dit telefonnummer

- serienummeret på din Liebherr køle- og fryseenhed

- apparattypen af din Liebherr køle- og fryseenhed

- serienummeret på din SmartDeviceBox

De data behandler vi til følgende formål:

1. til beskyttelse af vores webtilbud

2. til registrering af en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portal

3. til registrering af en MyLiebherr-konto via logon fra et socialt medie

4. til central administration af bruger- og profildata til SSO

5. til anvendelse af SSO

6. til overførelse til udbyderen af det modul, du har valgt

7. til støtte til din MyLiebherr-konto

Bemærk: Vær opmærksom på, at det er muligt, at dine persondata kan blive sendt til lande uden for EU/EØS, når den relevante udbyder af et af dine moduler har hovedsæde i et sådant land. Før overførelsen til en sådan udbyder, beder vi om dit udtrykkelige samtykke.

Behandling til andre formål vil kun komme i betragtning, når de påkrævede retsmæssige forskrifter iht. art. 6, stk. 4, i GDPR er opfyldt. Diverse informationspligter iht. art. 13, stk. 3, GDPR og art. 14, stk. 4, GDPR overholder vi naturligvis.

II. På hvilket retsligt grundlag behandler vi dine data?

Retsgrundlaget for behandling af dine data er grundlæggende – medmindre der ikke gælder andre specifikke retsforskrifter – art. 6 GDPR.

Behandlingen af dine data sker på følgende retsgrundlag:

1. Databehandling til gennemførelse af kontrakter (art. 6, stk. 1, lit. b), GDPR)

2. Databehandling på grundlag af en interesseafvejning (art. 6, stk. 1, lit. f), GDPR)

3. Databehandling til gennemførelse af en retslig forpligtelse (art. 6, stk. 1, lit. c), GDPR)

4. Samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a), GDPR)

Vores berettigede interesser er:

Forbedring af stabiliteten, funktionen og sikringen af kontoen

Når vi behandler dine data på grundlag af en interesseafvejning, har du ret til i henhold til angivelserne i art. 21 GDPR at modsætte dig behandlingen af dine data.

Vi behandler udelukkende dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål.

III. Til hvem og til hvilke formål overfører vi hvilke kategorier af dine data?

Vi overfører eventuelt dine data:

1. Til den udbyder af det modul, du aktivt bruger, og eventuelt øvrige tjenester eller tjenesteydelser

2. Til andre virksomheder i Liebherr-gruppen, såfremt det er nødvendigt for indledning, gennemførelse eller afslutning af en kontrakt, eller vi har en berettiget interesse i overførslen, og din overvejende berettigede interesse ikke står i modsætning hertil

3. Til den eventuelt af dig valgte udbyder af socialt medie-logon

4. Til vores serviceudbyder, som vi anvender til opnåelse af de ovennævnte formål

5. Til domstole, voldgiftsret, myndigheder eller advokater, når dette kræves til overholdelse af gældende lov eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav.

IV. Behandles mine data uden for den Europæiske Union?

En dataoverførsel til steder i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) er kun tilladt, (1) hvis du har givet dit samtykke til det, eller (2) hvis EU-Kommissionen har besluttet, at beskyttelsesniveauet i et tredjeland er rimeligt (art. 45 GDPR). Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen sådan beslutning, må vi kun overføre dine data til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland, hvis der foreligger passende garantier (f.eks. standarddatabeskyttelsesklausuler, der er godkendt af Kommissionen eller tilsynsmyndighederne i en bestemt retsproces), og opretholdelsen af dine rettigheder er garanteret.

V. Hvornår sletter eller anonymiserer vi dine data?

Vi behandler dine data, hvis det er nødvendigt til det pågældende formål, hvis du ikke aktivt har modsat dig behandlingen af dine data eller aktivt har tilbagekaldt dit eventuelle samtykke.

Hvis der gælder en lovmæssig opbevaringspligt – f.eks. i handelsretten eller skatteretten – skal vi gemme de deraf berørte data i opbevaringspligtens gyldighedsperiode. Efter udløb af opbevaringspligten kontrollerer vi, om der foreligger yderligere behov for behandling. Hvis der ikke længere er noget behov, bliver dine data slettet.

D. Hvordan sikres mine persondata mod uautoriseret adgang og tab?

Vi tager tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler for at garantere, at dine data er beskyttet mod tab, ukorrekte ændringer eller uautoriseret adgang. Under alle omstændigheder har i denne forbindelse kun vores autoriserede personale adgang til dine data, og det udelukkende såfremt det er inden for rammerne af ovennævnte formål. Overførslen af alle data sker i krypteret tilstand.

E. Cookies og andre teknologier

I forbindelse med at vi stiller vores hjemmeside til rådighed, anvender vi cookies og andre teknologier. Du kan finde flere informationer i vores henvisninger vedrørende cookies.

F. Berørtes rettigheder og reklamationsret

De gældende bestemmelser i lovgivningen giver dig ret til

1. oplysninger om dine data

2. korrigering af forkerte data og komplettering af ukomplette data

3. sletning af dine data, og specielt, når (1) disse ikke længere kræves til de i denne databeskyttelseserklæring angivne formål, (2) du tilbagekalder dit samtykke, og der mangler noget yderligere retsgrundlag for behandling, (3) dine data blev behandlet ulovligt, eller (4) du har indgivet indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger nogen tilsidesættende berettigede grunde til behandlingen

4. indskrænkning af behandlingen af dine data, og specielt når korrektheden af dataene bestrides af dig, eller behandlingen af dine data er lovstridig, og du i stedet for sletning kræver indskrænkning af brugen

5. ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og til at kræve, at dine data sendes direkte fra os til en anden ansvarlig.

Vær opmærksom på, at retmæssigheden af den behandling, der blev foretaget på basis af dit samtykke og frem til din tilbagekaldelse af samtykke, forbliver uberørt.

Når de ovennævnte rettigheder gøres gældende, uden at det foreligger skriftligt, beder vi om forståelse for, at vi evt. forlanger dokumentation fra dig, der beviser, at du er den person, du giver dig ud for. Derudover har du en reklamationsret hos de ansvarlige tilsynsmyndigheder.

G. Hvordan kontakter jeg den ansvarlige for databeskyttelsen?

Ved spørgsmål om databeskyttelse skal du henvende dig til:

Databeskyttelse

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Status: Marts 2021