Flexibla, snabba och snåla

Liebherrs dryckeskylare har perfekt kyleffekt även under extrema klimatförhållanden. Redan efter en kort tids lagring är dryckerna väl kylda och redo för försäljning. Tack vare kombinationen av moderna kylkomponenter, effektstarka och miljövänliga köldmedel samt exakta styrningar är modellerna mycket ekonomiska.

Dryckesindustrin

Användningsområde dryckesindustri

Inom dryckesindustrin är en effektfull presentation av varorna avgörande för goda försäljningsintäkter. Därför är Liebherr-apparater konstruerade på ett sådant sätt att produkterna alltid kan visas optimalt och tilltalande och gör att man får lust att ta en. Användningsområde dryckesindustri

Kylapparater

Liebherrs dryckeskylapparater uppfyller höga krav: optimal kyleffekt, enkel användning och energieffektivitet. De är dessutom platssparande och utformade för maximal servicevänlighet. Från valet av högvärdiga material till konstruktionen av kylkomponenterna står en långvarig användning i fokus. Det finns en lämplig apparat för varje ändamål i Liebherrs sortiment. Kylapparater