Retlige henvisninger

Forudsætninger for enhver brug af home.myliebherr.com og home.liebherr.com er

  • samtykke til disse anvendelsesbetingelser
  • samtykke til databeskyttelsesbestemmelsen
  • login via "login-masken" på websiden til home.myliebherr.com og home.liebherr.com.

Alle adgangsdata skal behandles fortroligt. Hvis du har mistanke om, at en tredjepart kender dine adgangsdata, skal du informere os omgående, så vi kan spærre dine adgangsdata.

Samtlige tekster, billeder, grafikker, lyd, animationer og videoer samt deres placering er omfattet af beskyttelsen i ophavsretten og andre love om beskyttelse. Enhver brug af disse informationer og data inklusive overførsel til andre medier, mangfoldiggørelse, udbredelse, ændring eller tilgængeliggørelse for tredjepart med kommercielle formål kræver vores udtrykkelige samtykke. For så vidt der ikke er angivet andet, er alle patenterbare symboler på internetsiderne tilhørende Liebherr-Hausgeräte GmbH varemærkeretligt beskyttede. Liebherr er et registreret varemærke tilhørende Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle/FR, Schweiz.

Rådighed over home.myliebherr.com og home.liebherr.com

Vi bestræber os på altid at stille home.myliebherr.com og home.liebherr.com til rådighed og så vidt muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde i de sene aften- eller tidlige morgentimer. Alligevel kan der af og til forekomme serversvigt eller andre fejl.

Ansvar

For informationerne på dette website påtager vi os kun et ansvar inden for de rammer, loven foreskriver. Der kan være indeholdt skrivefejl eller tekniske unøjagtigheder eller andre fejlagtige angivelser, som vi til enhver tid og uden nogen yderligere henvisning kan rette. Liebherr-Hausgeräte GmbH følger en politik om konstante produktforbedringer og forbeholder sig ret til at foretage forbedringer eller ændringer uden yderligere meddelelse. Adgangen til og brugen af denne webside foregår på brugerens egen risiko. Liebherr-Hausgeräte GmbH er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar for skader, bl.a. for direkte, indirekte eller tilfældige skader, skader, der skal bestemmes på forhånd, eller følgeskader, som angiveligt er opstået på grund af eller i forbindelse med adgangen til og/eller brugen af denne webside.