Välj ditt sortiment
Stäng

Bruksanvisning

Ange bara ditt niosiffriga servicenummer ( servicenr ) eller serienummer ( serienr ) för ditt kylskåp eller frys.


Här hittar du ditt service- och serienummer

Det entydiga servicenumret ( servicenr ) och serienumret ( serienr ) hittar du på apparatens typskylt som sitter i kylskåpet. Typskyltens placering kan skilja sig åt mellan olika apparater. På vår informationssida hittar du en exakt beskrivning av var du hittar typskylten i din apparat.

Din märketikett innehåller:
Senast tillagt: Din märketikett innehåller inga produkter.
close