Höga krav i laboratorier

I laboratorieapparater från Liebherr lagras mycket känsliga och explosiva ämnen säkert och tillförlitligt. Innovativ kylteknologi och smarta funktioner ger optimala lagringsförhållanden med konstanta temperaturer. Våra apparater konstrueras så att de håller kostnader och arbete för drift och underhåll på en så låg nivå som möjligt och har maximal säkerhet.

Lagring av känsliga ämnen

På kliniker och i laboratorier bedrivs forskning på mycket känsliga substanser som serum och antikroppar. I samband med detta lagras känsliga ämnen, vätskor och kulturer. Avgörande för experimentens, processkontrollernas och provningarnas kvalitet och användbarhet är exakta mätmetoder och tillförlitliga utgångsdata. Lika höga är kraven på den temperatursäkerhet och den hygien resp. de lagringsförhållanden som laboratorieapparater måste uppfylla.

Maximal temperatursäkerhet

Konstanta temperaturer är avgörande för säker lagring av känsliga och explosiva ämnen. Redan små avvikelser försämrar deras hållbarhet och användbarhet. I en laboratorieapparat från Liebherr garanterar innovativ kylteknologi och den exakta styrningen konstanta temperaturer i innerutrymmet med jämförelsevis låg energiförbrukning. Talrika larmfunktioner erbjuder säkerhet vid störningar.

Naturligtvis uppfyller våra laboratorieapparater relevanta industristandarder samt lagstadgade säkerhetsbestämmelser.

Broschyrer

pplev mångfalden med Liebherrs kyl- och frysapparater. Våra broschyrer ger dig en inblick i vårt omfattande sortiment, oavsett om det handlar om laboratorier eller bagerier. Till broschyröversikt profesionella produkter

Säkerhet under arbetsvardagen

Maximal temperatursäkerhet tack vare innovativa teknologier och styrsystem är det som kännetecknar laboratorieapparater från Liebherr. Det räcker dock inte bara med optimala lagringsförhållanden för att garantera en säker lagring. Under vardagarna i laboratoriet sköts apparaten av människor: Den måste fungera inom ramen för arbetsprocesser och rutiner. Det kan då även förekomma felaktig användning eller oförutsägbara händelser som preventiv och reaktiv hänsyn måste tas till vid utvecklingen av apparaterna.

Därför har laboratorieapparater från Liebherr utöver innovativ kylteknologi även nyttiga funktioner och säkerhetsåtgärder för användningen och påfrestningarna vid det vardagliga arbetet.

Varför laboratorieapparater från Liebherr är säkra

Våra laboratorieapparater är utformade för maximal temperaturstabilitet och optimalt konstanta temperaturer enligt standarden EN 60068-3. Oförändrade temperaturer i innerutrymmet garanteras av cirkulationsluftsystemet och den optimala luftstyrningen i innerutrymmet.

Frekvent och långvarig öppning av dörrarna under vardagen i laboratoriet leder till fluktuationer som måste jämnas ut resp. i möjligaste mån undvikas. Därför utrustas Liebherr-apparater med självstängande dörrar. Vid relevanta temperaturavvikelser utlöser apparaten akustiska och optiska larm omedelbart.

Inom forskning och på laboratorier råder höga hygieniska standarder, dvs. apparaterna måste rengöras ofta och klara påfrestningarna på grund av friktion eller kemiska substanser. Enkel rengöring erhålls med hjälp av förvaringsytor som är komfortabla att ta bort samt släta, foglösa ytor. Försänkta tätningar förebygger ansamlingar av smuts och damm. Uppställningsytan under apparaten går snabbt att rengöra grundligt tack vare hjul som rör sig lätt på apparatens undersida.

Högvärdiga och beprövade material ser till att våra apparater har extra lång livslängd. Laboratorieapparaterna kännetecknas av en skraptålig och korrosionsbeständig beläggning som är okänslig för slag. Galler som är överdragna med plast uppfyller de hygieniska kraven och är mycket motståndskraftiga. Mekaniska delar som dörrhandtag, gångjärn och lås tillverkar vi så att de fungerar problemfritt även vid frekvent användning under många år.

De robusta låsanordningarna som är monterade som standard skyddar mot obehörig åtkomst. Dessutom kan vissa apparater utrustas med speciallåsanordningar som endast ger åtkomst till vissa persongrupper som endast finns som tillval.

Liebherr har speciella kyl- och frysapparater för explosiva och lätt antändliga ämnen. Dessa uppfyller alla säkerhetskrav i EU-direktivet 94/9EG (ATEX 95).

Även högsta tänkbara kvalitet och mycket stränga säkerhetsåtgärder kan inte förhindra defekter helt och hållet. Därför utrustar vi våra kylapparater med komfortelektronik med en extra temperaturregulator. Vid en störning tar denna styrning över och förhindrar att temperaturen sjunker under +2 °C.

Utöver en tillförlitlig och säker drift ser Liebherr under utvecklingen dessutom till att apparaterna förblir i det närmaste underhållsfria under många år.

Anskaffnings- och driftkostnader

Kostnadstrycket inom forskning och på laboratorier är högt. Vid anskaffning av apparater som måste fungera kontinuerligt spelar löpande driftkostnader och arbetsinsatser en avgörande roll i kalkylen. Faktorer som tillförlitlighet resp. förväntade reparations- och underhållskostnader liksom apparaternas sannolika livslängd tillkommer.

Enkelt och snabbt underhåll

Beroende på var en apparat används kan lagstiftaren av ansvarsskäl föreskriva en regelbundet underhåll i laboratorier. De nödvändiga processerna och handgreppen måste kunna utföras snabbt och effektivt.

På våra apparater är alla komponenter och indikeringar på apparaten som krävs för kalibrering och kontroll lätt åtkomliga och enkla att använda.

Korta stilleståndstider och få reparationer

Liebherr-apparater har extra lång livslängd och arbetar tillförlitligt och i det närmaste utan slitage. För att minimera stilleståndstiderna satsar vi enbart på högvärdiga komponenter med lång livslängd. Kompressorer och kondensorer arbetar exempelvis mycket effektivt under många år. Även våra fläktar och reläer är i det närmaste utan slitage. Dessutom har vi tio års reservdelsgaranti.

Låg energiförbrukning

Våra laboratorieapparater är mycket energieffektiva. Under den dagliga användningen betalar sig den optimerade dämpningen samt de miljövänliga köldmedlen R 290 och R600a som används. Även hetgasavfrostningen betalar sig. Den garanterar betydligt kortare avfrostningstider än konventionell elavfrostning. Tack vare detta förblir temperaturen i innerutrymmet i det närmaste konstant. När hetgasavfrostningen används korrekt efter behov bidrar den till att sänka elkostnaderna.

Optimal hopkoppling

Laboratorieapparater från Liebherr är enkla att integrera i en befintlig infrastruktur. I och med att de är hopkopplade med varandra och förbundna med externa system bidrar det till att processer som kalibrering, datahantering och dokumentation utformas och kontrolleras effektivare.

Automatisk dokumentation och larmfunktioner

Dokumentationen utgör en oumbärlig, tidskrävande del av det dagliga arbetet i laboratoriet. Vid en rad tillämpningar kräver inte bara lagstiftaren en registrering av data. En fullständig registrering och kontroll är avgörande för testseriers validitet och dokumenterar i förkommande fall förloppet och ansvaret.

Liebherr-apparater med proffselektronik har ett integrerat dataminne för automatisk dokumentation. Alla modeller kan kopplas in i den befintliga infrastrukturen individualiserat resp. via gränssnitt.

Funktion och tillbehör till dokumentationen

 • Kontroll dygnet runt
  Via den potentialfria kontakten kan apparater med proffselektronik anslutas till ett externt larmsystem. Tack vare detta säkerställs en fortlöpande kontroll och dokumentation av kylprocessen oberoende av personalens närvaro.

  Kontroll dygnet runt

  Via den potentialfria kontakten kan apparater med proffselektronik anslutas till ett externt larmsystem. Tack vare detta säkerställs en fortlöpande kontroll och dokumentation av kylprocessen oberoende av personalens närvaro.

 • Integration i befintliga system
  Den centrala datahanteringen minskar arbetsinsatsen för dokumentationen. Tack vare gränssnittet RS 485 kan upp till 20 apparater kopplas ihop med varandra. En gränssnittskonverter som finns som tillval kopplar ihop de hopkopplade apparaterna med en dator. Programvaran informerar den ansvariga personalen via E-post om eventuella larm och överför alla relevanta data.

  Integration i befintliga system

  Den centrala datahanteringen minskar arbetsinsatsen för dokumentationen. Tack vare gränssnittet RS 485 kan upp till 20 apparater kopplas ihop med varandra. En gränssnittskonverter som finns som tillval kopplar ihop de hopkopplade apparaterna med en dator. Programvaran informerar den ansvariga personalen via E-post om eventuella larm och överför alla relevanta data.

 • Fullständig dokumentation
  Vem som har ansvaret vid temperaturfluktuationer och larmhändelser avgörs i tveksamma fall av den fullständiga dokumentationen. Det integrerade dataminnet registrerar över 2 000 temperaturvärden med korta intervall och möjliggör därigenom en differentierad utvärdering.

  Fullständig dokumentation

  Vem som har ansvaret vid temperaturfluktuationer och larmhändelser avgörs i tveksamma fall av den fullständiga dokumentationen. Det integrerade dataminnet registrerar över 2 000 temperaturvärden med korta intervall och möjliggör därigenom en differentierad utvärdering.

 • Enkel datautvärdering
  Den infraröda nyckel som kan erhållas som tillval inklusive dokumentationsprogrammet underlättar utvärderingen av data. Programvaran visualiserar relevant information i olika format och diagram. Dessutom är det lätt att exportera dessa data med programmet till Excel och Word.

  Enkel datautvärdering

  Den infraröda nyckel som kan erhållas som tillval inklusive dokumentationsprogrammet underlättar utvärderingen av data. Programvaran visualiserar relevant information i olika format och diagram. Dessutom är det lätt att exportera dessa data med programmet till Excel och Word.

 • Speciellt nödskydd
  För maximal säkerhet har alla LKPv och LGPv ett halvledarrelä. Detta garanterar inte bara en exakt temperaturreglering utan säkerställer dessutom en perfekt aktivering av kyltekniken över hela året.

  Speciellt nödskydd

  För maximal säkerhet har alla LKPv och LGPv ett halvledarrelä. Detta garanterar inte bara en exakt temperaturreglering utan säkerställer dessutom en perfekt aktivering av kyltekniken över hela året.

 • Försäljning

  Vill du uppleva en Liebherr-apparat live före köpet? Vår fackhandlare i närheten av dig hjälper dig gärna vidare. Till fackhandlarsökningen

  Rätt apparat till varje användningsområde

  Det spelar ingen roll om det handlar om en stor forskningsinrättning eller ett litet laboratorium: Liebherr-programmet har modeller för alla platser och alla användningsändamål. Apparater med proffselektronik är framför allt lämpliga för långvarig lagring av stora mängder känsliga ämnen. De kompakta apparaterna med komfortelektronik är idealiska vid begränsad uppställningsyta.

  Apparater med explosionsskyddat innerutrymme har tillförlitlig säkerhet för lätt antändbara och explosiva substanser. Även här kan du välja mellan kompakta apparater och modeller med stor volym.

  Alla laboratorieapparater övertygar med komponenter med lång livsläng och hög effekt samt en enastående energieffektivitet.

  Modellserier med laboratorieapparater från Liebherr

  Liebherrs laboratorieapparater med proffselektronik är lämpliga för många olika användningsområden. Modeller med stor volym utgör en idealisk lösning överallt där stora mängder känsliga ämnen måste lagras.

  Utöver den robusta konstruktionen garanterar diverse olika larm och dokumentationsfunktioner preparatens säkerhet.

  För arbetsområden med mindre uppställningsyta har Liebherr apparater i kompakt format. Programmet omfattar två fristående apparater och två apparater som klarar underbyggnad. Sortimentet avrundas med en platssparande kyl- och fryskombination.

  För alla modeller gäller att temperaturen kan regleras mellan +3 °C och +16 °C. Kombinationen av ett dynamiskt kylsystem och exakt elektronik säkerställer konstanta temperaturer och en jämn temperaturfördelning i innerutrymmet. Alla kompakta apparater har en integrerad min./max.-termometer för en tillförlitlig och effektiv dokumentation.

  Lagra mycket känsliga och lätt antändliga ämnen i laboratorieapparater med explosionsskyddat innerutrymme. Serien har två explosionsskyddade kylapparater och två frysapparater med komfortelektronik.

  Apparaternas innerutrymme uppfyller kraven i EU-direktivet 94/9/EG (ATEX 95).

  Laboratoriekylapparater med statisk kylning och explosionsskyddat innerutrymme är specialtillverkade för lagring av större mängder explosiva och lätt antändliga ämnen. Innerutrymmet i LKexv-modellerna uppfyller alla säkerhetskrav i EU-direktivet 94/9EG (ATEX 95).

  De robust tillverkade apparaterna övertygar genom det stora nyttoinnehållet. Det går att ställa in kyltemperaturen steglöst mellan +1 °C och +15 °C via den integrerade termostaten.

  Med en lagringstemperatur på ner till -45 °C uppfyller laboratoriefrysboxar från Liebherr de krav som ställs inom forskningen, industrin samt hälso- och sjukvården.

  Som alla laboratorieapparater från Liebherr övertygar frysboxarna med maximalt konstanta temperaturer med jämförelsevis låg strömförbrukning.