Inbyggnadsvinskåp

För njutningen av vinet spelar den rätta temperaturen en viktig roll. Detta gäller både för den långsiktiga lagringstemperaturen och för dricktemperaturen. Ett vinklimat- och serveringsskåp från Liebherr utgör den perfekta lagringsplatsen. Vinet lagras här under exakt kontrollerade förhållanden och förblir skyddat mot miljöpåverkan. På grund av olika storlekar och dörrlösningar är det enkelt att infoga inbyggnadsskåp från Liebherr i köksrader eller vägg-till-väggskåp.