Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

SmartDeviceBox

Радваме се, че избрахте устройството SmartDeviceBox на Liebherr.

SmartDeviceBox е Вашето решение за интелигентен дом чрез Liebherr. Свържете Вашия хладилник или фризер по съвсем лесен начин с интернет и управлявайте уредите си където и да сте. Ето как можете да се свържете с мрежата в само няколко стъпки:
Първо изтеглете приложението SmartDevice и след това следвайте инструкциите за инсталиране в приложението.

    

Въпроси и отговори за SmartDeviceBox

Какви функции можете да ползвате със SmartDeviceBox?

Понастоящем можете да ползвате следните функции със SmartDeviceBox и приложението SmartDevice:

 • Регистриране на уредите си на Liebherr с помощта на приложението SmartDevice и Вашия смартфон или таблет
 • Управление на уредите Ви без значение от местоположението Ви, напр. разглеждане на статуса на уреда и промяна на настройките за температура на уреда Ви
 • Включване и изключване на функции като SuperCool и SuperFrost (в зависимост от функциите на Вашия уред)
 • Получаване на важни известия за статуса и за аларми направо на смартфона Ви, като напр. напомнящи функции, като алармата за отворена врата, или BottleTimer (в зависимост от функциите на Вашия уред)
 • Свързване в мрежа с други партньорски устройства, като например гласови асистенти или платформи за интелигентен дом
Какви технически условия се изискват?

За да можете изцяло да се възползвате от функциите на SmartDeviceBox, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Хладилник или фризер с опция за SmartDevice
 • Смартфон/таблет с Android или IOS с достъп до интернет (мобилни данни или Wi-Fi).
 • Моля, обърнете внимание, че в зависимост от доставчика Ви на интернет може да възникнат допълнителни разходи.

Освен това са налице следните изисквания за Вашата домашна мрежа и рутера Ви:

 • IEEE 802.11b/g/n с 2,4GHz. Ако ползвате рутер с тактова честота 5GHz (IEEE 802.11n/ac), трябва да се уверите, че рутера Ви е поставен в “Смесен режим на работа”.
 • Паролата за Wi-Fi не трябва да надхвърля 64 знака.
 • IPv4
 • Личен WPA2
 • Портовете не подлежат на конфигуриране и по подразбиране се осъществява връзка с порт 8883 на сървъра service.home.myliebherr.com.
 • Свързването през точка за достъп за гости може да предизвика проблеми.
Как се отваря капака на уреда за поставяне на SmartDeviceBox?

Щракнете върху връзката по-долу, за да разгледате допълнителна информация и видеоклипове.

Допълнителна информация

Как мога да нулирам SmartDeviceBox?
 • Присвободностоящи уреди с дисплей зад врататамоля, първо отворете меню “WiFi”. В меню “WiFi” изберете следния символ и потвърдете избора си с бутон “OK”. Вие успешно нулирахте SmartDeviceBox.
 • Присвободностоящи уреди с дисплей на врататамоля, първо отворете меню “SmartDevice”. В меню “SmartDevice” изберете подменю “WiFi Reset”. След това потвърдете избора си с “Reset”.
 • Приуредите за вгражданеможете да откриете описанието на символите в ръководството за експлоатация. То е приложено към Вашия уред.
 • ПриMonolithпърво изберете меню “Setup” и натиснете дисплея за потвърждение. В меню “Setup” изберете подменю “Свързване на SDB”. Задръжте дисплея натиснат, докато не бъде изведено съобщение за нулирането на SmartDeviceBox. След това продължавайте да държите дисплея натиснат.
Настройките на рутера ми са променени (например промяна на паролата). Какво следва да направя?
 • Изпълнете процеса за нулиране на SmartDeviceBox Reset (вж. въпрос: Как се нулира SmartDeviceBox?)
 • Отново добавете Вашия хладилник или фризер в приложението. Моля, обърнете внимание, че така ще бъдат нулирани и настройките на уреда.
 • Изпълнете процеса по инсталиране отново, както е описано в приложението.
Може ли да направя SmartDeviceBox част от домашната си мрежа през “Функция WPS”?

За жалост WPS функцията не е налична за всички версии на SmartDeviceBox. За да проверите дали това е възможно, направете следното:

 • Първо поставете SmartDeviceBox в уреда си и след това изпълнете процеса за нулиране на SmartDeviceBox (вж. въпрос: Как се нулира SmartDeviceBox?).
 • Ако разполагате с нужната за целта версия, след това SmartDeviceBox ще бъде в режим WPS. Сега в рамките на три минути трябва да натиснете бутон WPS на Вашия рутер. Ако бутон WPS не бъде натиснат в рамките на три минути, SmartDeviceBox ще започне да излъчва собствената си точка за достъп (LHSDB_xxxxxxxxxx).
След поставянето на SmartDeviceBox в уреда ми не се появява меню WiFi/SmartDevice. Какво да направя?
 • Моля, извадете щепсела на уреда Ви от контакта за ок. 30 секунди и след това отново го включете.
 • Меню WiFi или SmartDevice би трябвало да се появи отново след ок. три минути. Ако не се получава, се обърнете направо към Вашия отдел за обслужване на клиенти.
Какво означават символите от областта на SmartDevice на дисплея на уреда?

Щракнете върху връзката по-долу, за да разгледате допълнителна информация и видеоклипове.

Допълнителна информация

Какви са правилата за изхвърляне на SmartDeviceBox?

SmartDeviceBox съдържа ценни материали и не бива да се изхвърля заедно с несортираните битови отпадъци. Изхвърлянето на старата SmartDeviceBox трябва да бъде извършено компетентно и професионално съгласно валидните местни закони и разпоредби.

    
 • 0
  Записка
  Продуктът е маркиран във Вашата записка.
 • 0 Списък за сравнение
  Изберете поне още един продукт, за да стартирате сравнението. Можете да сравнявате само максимум 7 продукта на списък. Премахнете продуктите от списъка или го нулирайте. Можете да водите максимум 7 различни списъка за сравнение едновременно. Продуктът е добавен успешно.
  Стартиране на сравнението
  Вашият списък за сравнение е празен. Можете да избирате продукти за сравнение от страниците с продукти.
 • Продажби
 • Файлове за изтегляне
Вашата записка съдържа:
Последно добавени: Вашата записка не съдържа продукти.
close