Уреди Side-by-Side

Серия уреди

Брой на бутилките тип „Бордо” 0,75 л


Височина на уреда


Широчина на уреда


Полезен обем (l)


Клас на енергийна ефективност


Made in Germany

Оборудване

0° чекмедже
Съвпадения 1-7 от 7

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFresh
 • Охладителна технология NoFrost
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185 / 60 / 66,5 см
 • Клас на енергийна ефективност D
 • GTIN 4016803067559
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
 • Клас на енергийна ефективност D

SBS 7212 Comfort NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с NoFrost

 • Охладителна технология
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 см
 • GTIN 4016803063353
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SGN 3063 Comfort NoFrost Фризер с NoFrost

F Списък с данни

SK 4240 Comfort Хладилник

F Списък с данни

SBSbs 8683 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFresh
 • Охладителна технология
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803068778
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SGNbs 4385 Premium NoFrost Фризер с NoFrost

D Списък с данни

SKBbs 4370 Premium BioFresh Хладилник с BioFresh

D Списък с данни

SBSes 8483 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFresh
 • Охладителна технология NoFrost
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803069997
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SKes 4370 Premium Хладилник

C Списък с данни

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

D Списък с данни

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFreshPlus
 • Охладителна технология NoFrost
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803068730
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с NoFrost

D Списък с данни

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Хладилник с BioFresh

D Списък с данни

SBSes 8773 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с BioFresh и NoFrost

 • 0° чекмедже BioFresh
 • Охладителна технология
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 см
 • GTIN 4016803071037
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SGNes 4375 Premium NoFrost Фризер с NoFrost

D Списък с данни

SKBes 4370 Premium BioFresh Хладилник с BioFresh

D Списък с данни

SBSesf 7212 Comfort NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side с NoFrost

 • Охладителна технология
 • Външни размери (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 см
 • GTIN 4016803063391
 • С възможност за свързване (и активиране на SmartDevice)
Съдържа следните отделни уреди:

SGNesf 3063 Comfort NoFrost Фризер с NoFrost

F Списък с данни

SKesf 4240 Comfort Хладилник

F Списък с данни
 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.