Консултиране

Бихте желали консултиране за приложението и обслужването на нашите продукти след покупката? Или имате общи въпроси във връзка с Либхер-Хаусгерете? Свържете се с Вас и ще Ви консултираме с удоволствие.

Вашият директен контакт със Сервиза на Либхер

При въпроси във връзка с хладилниците и фризерите на Либхер можете да се обърнете към нашите сервизни партньори.

Кликнете върху бутона, за да намерите най-близкия партньор на Либхер.

Намерете партньор

Идентификационната табелка при уредите на Либхер

При всички въпроси във връзка с Вашия уред моля посочвайте точните обозначения на Вашия уред (Наименование на уреда, Сервизен номер на уреда). С помощта на тази информация нашите сервизни служители ще могат да отговорят по-добре на Вашите въпроси и да разрешат бързо възможните проблеми.

Свободностоящ уред

Идентификационната табелка на свободностоящите уреди се намира от лявата вътрешна страна на уредите.

Уред Side-by-Side

Идентификационната табелка на уредите Side-by-Side се намира в лявото долно фризерно чекмедже.

Хладилник за бутилки

Идентификационната табелка при хладилниците за бутилки се намира от лявата вътрешна страна.

Свободностоящ уред и уред за вграждане

Идентификационната табелка при фризерите се намира от лявата вътрешна страна.

Фризерни ракли

Идентификационната табелка при фризерните ракли се намира на дясната външна стена, горе вдясно.

Комбиниран хладилник-фризер с фризерно отделение отгоре (Topfreezer)

Идентификационната табелка при комбинирания хладилник-фризер с фризерно отделение отгоре (Topfreezer) се намира в лявото най-долно чекмедже за плодове и зеленчуци.

Комбиниран хладилник-фризер с фризерно отделение отдолу (Bottomfreezer)

Идентификационната табелка при комбинирания хладилник-фризер с фризерно отделение отдолу (Bottomfreezer) се намира от лявата вътрешна страна..

Охладител за вино

Идентификационната табелка при охладителите за вино се намира от лявата вътрешна страна.

Уред за съхранение на пури

Идентификационната табелка при уредите за съхранение на пури се намира от лявата външна страна.