Уреди за вграждане Side-by-Side

Височина на уреда


Широчина на нишата (cm)


Широчина на уреда


Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите


Клас на енергийна ефективност


Made in Germany

Оборудване

Технология за свежест


Мрежово решение


IceMaker


InfinitySpring

Съвпадения 1-10 от 22

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта
BGN 7 599,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта
BGN 7 849,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 4155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNd 4155 Prime NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

D информационен лист за продукта

IRBd 4150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 5 849,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 4555 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNd 4556 Prime NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

D информационен лист за продукта

IRBd 4550 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 6 599,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5100 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNf 5108 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

F информационен лист за продукта

IRe 5100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

E информационен лист за продукта
BGN 4 349,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5178 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBd 5150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 8 399,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5175 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNei 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBPdi 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 11 349,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5185 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBd 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional

D информационен лист за продукта
BGN 10 999,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5600 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

IRe 4100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

E информационен лист за продукта

IFNe 3503 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта
BGN 3 358,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRFA 5175 Peak BioFresh NoFrost Хладилник и фризер с две вертикални врати една до друга с AutoDoor

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNAe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost и AutoDoor

E информационен лист за продукта

IRBAd 5190 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional и AutoDoor

D информационен лист за продукта
BGN 13 399,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС
 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.