Уреди за вграждане Side-by-Side

Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите

Gerätehighlights

Технология за свежест


IceMaker


InfinitySpringМрежово решение

Съвпадения 1-10 от 22

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта
BGN 7 599,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта
BGN 7 849,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 4155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNd 4155 Prime NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

D информационен лист за продукта

IRBd 4150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 5 849,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 4555 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNd 4556 Prime NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

D информационен лист за продукта

IRBd 4550 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 6 599,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5100 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNf 5108 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

F информационен лист за продукта

IRe 5100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

E информационен лист за продукта
BGN 4 349,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5178 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBd 5150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 8 399,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5175 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNei 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBPdi 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 11 349,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5185 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBd 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional

D информационен лист за продукта
BGN 10 999,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5600 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Не
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

IRe 4100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

E информационен лист за продукта

IFNe 3503 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта
BGN 3 358,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRFA 5175 Peak BioFresh NoFrost Хладилник и фризер с две вертикални врати една до друга с AutoDoor

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см
 • IceMaker Да
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNAe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost и AutoDoor

E информационен лист за продукта

IRBAd 5190 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional и AutoDoor

D информационен лист за продукта
BGN 13 399,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС
 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.