Уреди за вграждане Side-by-Side

Височина на уреда


Широчина на нишата (cm)


Широчина на уреда


Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите


Клас на енергийна ефективност


Made in Germany

Оборудване

Технология за свежест


Мрежово решение


IceMaker


InfinitySpring

Съвпадения 1-10 от 22

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079798
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта
BGN 7 599,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079811
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Комбинация от вграден хладилник и фризер с EasyFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер за вграждане с BioFresh и NoFrost

D информационен лист за продукта
BGN 7 849,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 4155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 122 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803099659
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNd 4155 Prime NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

D информационен лист за продукта

IRBd 4150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 5 849,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 4555 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 140 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803099734
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNd 4556 Prime NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

D информационен лист за продукта

IRBd 4550 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 6 599,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5100 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803096986
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNf 5108 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

F информационен лист за продукта

IRe 5100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

E информационен лист за продукта
BGN 4 349,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803096979
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5178 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBd 5150 Prime BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 8 399,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5175 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803096917
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNei 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBPdi 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh

D информационен лист за продукта
BGN 11 349,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5185 Peak BioFresh NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
 • GTIN 4016803096931
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта

IRBd 5170 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional

D информационен лист за продукта
BGN 10 999,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRF 5600 Pure NoFrost Комбинация Side-by-Side

 • Височина на нишата 72 cm / 122 cm
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • GTIN 4016803096993
 • Мрежово решение може да се преоборудва
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Мрежово решение може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

IRe 4100 Pure Вграден хладилник с EasyFresh

E информационен лист за продукта

IFNe 3503 Pure NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost

E информационен лист за продукта
BGN 3 358,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС

IXRFA 5175 Peak BioFresh NoFrost Хладилник и фризер с две вертикални врати една до друга с AutoDoor

 • Височина на нишата 178 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
 • GTIN 4016803096955
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFreshProfessional
 • Мрежово решение вграден, неразглобяем
Съдържа следните отделни уреди:

SIFNAe 5188 Peak NoFrost Фризер за вграждане с NoFrost и AutoDoor

E информационен лист за продукта

IRBAd 5190 Peak BioFresh Хладилник за вграждане с BioFresh Professional и AutoDoor

D информационен лист за продукта
BGN 13 399,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС
 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.