Уреди за вграждане Side-by-Side

Широчина на нишата (cm)


Височина на нишата


Начин на монтаж


Монтаж на вратите


Клас на енергийна ефективност


Made in Germany

Оборудване

Технология за свежест


IceMaker


Съвпадения 1-9 от 9

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079798
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник с с EasyFresh и NoFrost

D Списък с данни

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

D Списък с данни

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803079811
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се преоборудва
Съдържа следните отделни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник с с EasyFresh и NoFrost

D Списък с данни

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Интегрируем комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

D Списък с данни

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803066019
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3576 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

F Списък с данни

IKBP 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

D Списък с данни

SBSWdf 99I5 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране/декориране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803080091
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране/декориране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

E Списък с данни

EWTdf 3553 Vinidor Уред за вино за вграждане

G Списък с данни

IKB 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

E Списък с данни

SBSWdf 99I5 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране/декориране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803098478
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране/декориране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

E Списък с данни

EWTdf 3553 Vinidor Уред за вино за вграждане

G Списък с данни

IKB 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

E Списък с данни

SBSWgb 99I5 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803075813
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

E Списък с данни

EWTgb 3583 Vinidor Уред за вино за вграждане

G Списък с данни

IKB 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

E Списък с данни

SBSWgb 99I5 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803098454
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

E Списък с данни

EWTgb 3583 Vinidor Уред за вино за вграждане

G Списък с данни

IKB 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

E Списък с данни

SBSWgw 99I5 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803075837
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

E Списък с данни

EWTgw 3583 Vinidor Уред за вино за вграждане

G Списък с данни

IKB 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

E Списък с данни

SBSWgw 99I5 Premium BioFresh NoFrost Интегрируем хладилник-фризер Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
 • GTIN 4016803098430
 • Размери на нишата височина/широчина/дълбочина 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 см
 • Начин на монтаж С възможност за интегриране
 • Монтаж на вратите Фиксирана врата
 • Технология за свежест BioFresh
Съдържа следните отделни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Интегрируем фризер за вграждане с NoFrost

E Списък с данни

EWTgw 3583 Vinidor Уред за вино за вграждане

G Списък с данни

IKB 3560 Premium BioFresh Интегрируем хладилник за вграждане с BioFresh

E Списък с данни
 • Резултати от търсенето за страница

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.