Енергиен етикет и продуктов фиш

През 2010 г. влезе в сила новия европейски регламент за задължението за етикетирането във връзка с консумацията на електроенергия при хладилниците и фризерите. Оттогава единният енергиен етикет в ЕС посочва на потребителите във всички страни-членки на ЕС консумацията на електроенергия на хладилниците и фризерите. Енергийният етикет е оформен езиково неутрално, като пиктограмите посочват на клиентите различни данни и създават възможност за съпоставимост между моделите, но и между различните производители.

С удоволствие предоставяме на разположение на нашите търговци безплатно за изтегляне необходимия за Регламент на ЕС 1060/2010 енергиен етикет. Допълнително можете да изтеглите всички специфични за съответната държава продуктови фишове.