Енергийно етикетиране и информационен лист за продукта

През 2010 г. влезе в сила нов европейски регламент относно изискванията за етикетиране по отношение консумацията на енергия от страна на хладилници и фризери. Наред с друга информация, оттогава насетне единният етикет относно консумацията на енергия на ЕС указва консумацията на енергия за хладилници и фризери за потребителите във всички държави-членки на ЕС. Етикетът е проектиран по езиково неутрален начин, пиктограмите дават на клиентите различна информация и създават съпоставимост както между моделите, така между и различните производители.

Радваме се, че можем да предоставим на нашите търговски представители енергийното етикетиране, изисквано съгласно Регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията (домакински електроуреди) и Регламент (ЕС) № 1094/2015 (промишлени хладилни инсталации) за безплатно изтегляне. Можете също да изтеглите и всички информационни листове за съответния продукт за всяка отделна страна.

Изберете документа и желаната страна.

Данните се изпращат архивирани. За да разархивирате изтеглените файлове, ви е необходимо приложение, което поддържа ZIP формат за данни.

Видео

Независимо дали при комбинирания хладилник-фризер или при компактния уред: Ние отдаваме значение на най-малките детайли – както при техниката, така и при дизайна. Гледай видеото

Социални медии

Либхер в социалните медии: Станете част от нашата общност и наред със съдействието при обслужването можете да получавате и съвети и трикове за перфектното съхранение на Вашите хранителни продукти. Либхер в социалните мрежи