Като съчетава експертни знания, удобство и последните технически иновации, технологията NoFrost на Liebherr предоставя охлаждаща мощност с високо качество. Използвани са най-новите прецизни електронни системи за управлениe в комбинация с оптимален дизайн на компонентите. Благодарение на това фризерите с NoFrost консумират изключително малко електроенергия и осигуряват охлаждаща мощност на професионално ниво. При тях размразяването на фризерното пространство вече не е необходимо.

NoFrost

За сигурна и дълготрайна свежест технологията NoFrost гарантира охладителна мощност с професионално качество. С NoFrost замразяването на продуктите се извършва динамично с охладен циркулиращ въздух и влагата се отвежда навън. По този начин фризерното пространство никога не се заледява и хранителните продукти не се покриват със скреж. Размразяване вече не е необходимо.

VarioSpace

Чрез изваждането на чекмеджетата от фризерното пространство и на намиращите се зад тях междинни стъклени плотове се създава VarioSpace – практична система, която осигурява допълнително пространство за по-високите и обемисти продукти.

LED

Енергийно ефективни, спестяващи място и неизискващи поддръжка: издръжливите светодиоди осигуряват оптимално осветление на вътрешното пространство. Благодарение на минималното отдаване на топлина пресните хранителни продукти се съхраняват винаги при перфектни условия.

Индикатор за състояние

При моделите с BluPerformance индикаторът е дискретно вграден във вратата на уреда и може да се забележи бързо и лесно при затворена врата. Когато светодиодът свети в синьо, уредът е в изправност. В противен случай имаме мигаща червена светлина и звуков сигнал.

Система FrostSafe

Системата FrostSafe със затворени от всички страни високи чекмеджета задържа студа в уреда, а прозрачната предна част позволява добра видимост на замразените продукти.

Функция SuperFrost

SuperFrost осигурява бързото понижаване на температурата и така запазва витамините в храната. След приключване на процеса на замразяване (до максимум 65 часа след замразяване) SuperFrost превключва автоматично в нормален режим на работа, с което се пести електроенергия.