Условия за участие в кампанията Restart Gastro 2021

1. Валидност на условията за участие

а. Участието в „Restart Gastro 2021“ (оттук нататък „Промоция“) на https://home.liebherr.com/bg/bgr/сервиз/промоции оттук нататък „Промоционална страница“) е кампания на Liebherr Hausgeraete Marica EOOD Plovdiv Area 4202 Radinovo/Bulgarien / Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Strasse 77-79, 88416 Ochsenhausen (наричан по-долу "организатор").

2. Допустимост

а. Само физически лица на възраст над 18 години, които имат местоживеене в България („участници“) и са закупили промоционално устройство от участващ дилър през периода на кампанията (01.06.2021 до 31.07.2021) имат право да участват в кампанията .

б. Устройствата за промоция са FKUv1660 / FKUv1663 / GKv6410 / GKv6460 / GKv4310 / GKv4360 / GKPv6590 / GGU1500 / GGU1550 / GGv5810 / G5260 / GG4010 / GGv5860 / GG5260 / GG4060 / GGPv6590

в. Служителите на Liebherr Group и техните роднини са изключени от участие в кампанията.

г. Не са разрешени множество участия.

д. Няма право на участие в кампанията. Организаторът има право по свое усмотрение да изключи лица от участие или да откаже участие в промоцията, без да посочва причините.

3. Продължителност и ход на кампанията

а. Кампанията започва на 01 юни 2021 в полунощ и приключва на 31 юли 2021 в полунощ.

б. Участието в кампанията е безплатно.

Участието в кампанията е възможно чрез страницата на кампанията до полунощ на 31 август 2021 г. Ако серийният номер на промоционалния уред отговаря на условията за участие, организаторът ще изпрати награда на участника. След качването на доказателството за покупка, организаторът ще провери дали отговаряте на условията за участие. Ако имате право да участвате, ще бъде изпратена специалната премия.

4. Добавка за кампания

а. Специалната оферта е в размер на кешбек до 400 лв. Сумата зависи от съответната продуктова група. Промоционалната добавка може да бъде намерена на уебсайта на Liebherr home.liebherr.com/bg/bgr/сервиз/промоции (оттук нататък „Уебсайтът на Liebherr“).

б. Специалната оферта ще бъде преведена в рамките на 3 седмици.

5. Предсрочно прекратяване на промоцията

а. Организаторът си запазва правото да отмени или прекрати промоцията по всяко време без предварително уведомление и без да посочва причините. Това не оправдава исканията на участниците, по-специално претенциите за обезщетение.

6. Отговорност на организатора

Организаторът носи отговорност само за виновно поведение. Всяка отговорност на организатора за лека небрежност е изключена.

7. Отговорност на участника

Участникът освобождава организатора от всички претенции и искове от трети страни въз основа на нарушение на тези условия за участие от страна на участника.

8. Защита на данните

Като част от кампанията се събират лични данни, които организаторът обработва в съответствие със законовите разпоредби. Подробностите са регламентирани в декларацията за защита на данните за кампанията, която е част от тези условия за участие.

9. Други разпоредби

а. Организаторът може да промени тези условия за участие по всяко време и без да посочва причините. Най-новата версия на условията за участие, с която участникът се е съгласил, се прилага между участника и организатора. Ако условията за участие се променят по време на промоцията, участниците ще бъдат помолени по имейл да се съгласят с тези промени. Ако участникът не даде съгласието си, този участник автоматично ще бъде изключен от участие.

б. Ако отделни разпоредби на тези условия за участие са или станат изцяло или частично правно неефективни или непълни, това не засяга валидността на останалите разпоредби. Невалидните разпоредби трябва да бъдат взаимно заменени с тези, които са подходящи за постигане на желаната икономическа цел, като се вземат предвид интересите на договарящите се страни.