Pravila zaštite podataka

 

Mi, Liebherr-Hausgeräte GmbH, radujemo se vašem posjetu našim web-mjestima (u nastavku skupno i „web-mjesto”) i zanimanju koje ste njime pokazali za grupaciju tvrtki Liebherr.

 

Zaštitu i sigurnost vaših osobnih podataka smatramo osobito važnima. Zato vas u nastavku želimo informirati o tome koje vaše osobne podatke i u koju svrhu obrađujemo te koja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima.

 

Općenite informacije

 

Što su osobni podaci i što znači obrada?

 • „Osobni podaci” (u nastavku i „podaci”) sve su informacije koje nešto kazuju o fizičkoj osobi. Osobni podaci pritom nisu samo informacije iz kojih se izravno može zaključiti o kojoj je konkretnoj osobi riječ (kao što su prezime ili adresa e-pošte osobe), već i informacije koje se uz odgovarajuće dodatne podatke mogu povezati s nekom određenom osobom.

 

 • „Obrada” znači sve mjere koje se provode s vašim osobnim podacima (kao što su prikupljanje, bilježenje, organiziranje, razvrstavanje, spremanje, upotreba ili brisanje podataka).

 

Tko je odgovoran za obradu vaših podataka?

Osoba odgovorna za obradu vaših podataka jest:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Njemačka

E-pošta: [email protected]

 

Kako se možete obratiti našoj osobi zaduženoj za zaštitu podataka?                                                                                                                                                                            

Našoj osobi zaduženoj za zaštitu podataka možete se obratiti putem sljedećih podataka za kontakt:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Njemačka

E-pošta: [email protected]

 

Koja prava imate kao predmetna osoba?

Kao predmetna osoba u zakonski predviđenom okviru imate prava na sljedeće:

 

 • pristup svojim podacima;
 • ispravak netočnih podataka i upotpunjavanje nepotpunih podataka;
 • brisanje svojih podataka, posebno kad (1) oni više nisu potrebni za svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka, (2) povučete svoju privolu i nema druge pravne osnove za obradu podataka, (3) su vaši podaci obrađivani nezakonito ili (4) ste uložili prigovor protiv obrade i nema opravdanih razloga za obradu koji bi imali prednost;
 • ograničavanje obrade svojih podataka, posebno kad osporavate točnost podataka ili je obrada vaših podataka nezakonita te umjesto brisanja zahtijevate ograničenje upotrebe;
 • prigovor protiv obrade svojih podataka radi zaštite legitimnih interesa iz razloga koji proizlaze iz vaše konkretne situacije ili, bez posebnog obrazloženja, protiv obrade svojih podataka u svrhu izravnog oglašavanja; ako se ne radi o prigovoru protiv izravnog oglašavanja, molimo vas da pri ulaganju prigovora navedete razloge iz kojih ne bismo trebali obrađivati vaše podatke na način na koji to u tom slučaju činimo; u slučaju vašeg opravdanog prigovora provjeravamo okolnosti i zaustavljamo obradu, osim ako možemo dokazati da postoje uvjerljivi razlozi za obradu koje moramo štititi, a koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, odnosno ako obrada služi za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • dobivanje svojih podataka u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku te pravo na to da se vaši podaci od nas prenose izravno drugoj odgovornoj osobi;
 • povlačenje privole ako ste nam dali privolu za obradu. Napominjemo da vaše povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljem privole provodila do povlačenja.

 

Molimo vas za razumijevanje jer ćemo, kad podnosite zahtjev za ostvarivanje gore navedenih prava, po potrebi od vas tražiti dokaze da ste vi osoba kao koja se predstavljate.

Uz navedeno, imate i pravo na pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da je obradom vaših podataka počinjena povreda odredbi OUZP-a.

 

Veze na druga web-mjesta

Naše web-mjesto može sadržavati veze na i sa web-mjesta drugih davatelja koji s nama nisu povezani („treće osobe”). Nakon što kliknete na veze, mi više nemamo nikakvog utjecaja na obradu podataka koji se klikom na vezu možda prenesu trećim osobama (kao što su, primjerice, IP adrese ili URL na kojem se veza nalazi) jer postupci trećih osoba po naravi stvari nisu pod našom kontrolom. Prema tome, za obradu takvih podataka koju provode treće osobe mi ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost.

 

Veze na društvene mreže i servise za razmjenu poruka

Naše web-mjesto može sadržavati veze za dijeljenje sadržaja našeg web-mjesta na različitim društvenim mrežama i/ili putem različitih servisa za razmjenu poruka. Putem veza koje smo postavili nikakvi se podaci ne šalju davateljima društvenih mreža odnosno servisa za razmjenu poruka tijekom upotrebe našeg web-mjesta. Tek nakon što kliknete na veze da biste podijelili sadržaje našeg web-mjesta, prenose se podaci (kao što su, primjerice, vaša IP adresa ili URL na kojem se veza nalazi) određenom davatelju društvene mreže odnosno servisa za razmjenu poruka. Na daljnju obradu podataka koju provodi dotični davatelj društvene mreže odnosno servisa za razmjenu poruka mi nemamo utjecaja.

 

Obrada podataka

 

Datoteke zapisnika pri dohvaćanju i upotrebi web-mjesta

Pri svakom dohvaćanju i upotrebi našeg web-mjesta web-preglednik koji se upotrebljava na vašem krajnjem uređaju (računalo, pametni telefon i slično) automatski šalje informacije na naše web-poslužitelje, a mi ih spremamo u datoteke koje nazivamo datoteke zapisnika.

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Obrađujemo sljedeće podatke:

 

 • vašu (vanjsku) IP adresu
 • datum i vrijeme dohvaćanja
 • naziv domene vašeg davatelja pristupa internetu
 • tip i verziju preglednika koji upotrebljavate i operacijski sustav koji upotrebljavate
 • URL (adresu na internetu) web-mjesta na kojem ste se nalazili u trenutku dohvaćanja
 • datoteke koje ste dohvatili putem tog web-mjesta (vrstu pristupa, naziv dohvaćene datoteke, URL dohvaćene datoteke, uspješnost dohvaćanja)
 • količinu podataka koja je prenesena vama pri posjetu tom web-mjestu
 • ako je primjenjivo, datum i vrijeme slanja u slučaju da ste upotrebljavali web-obrasce.

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo da bismo mogli zajamčiti stabilnost te mrežnu i informacijsku sigurnost.

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka odvija se radi zaštite legitimnih interesa prema čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a.

Naši su legitimni interesi poboljšanje i održavanje stabilnosti odnosno funkcionalnost i osiguravanje našeg web-mjesta.

Imate pravo iz razloga koji proizlaze iz vaše konkretne situacije u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv obrade na temelju čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a.

 

Provjera autentičnosti / autorizacija

Provjera autentičnosti na našem web-mjestu provodi se upotrebom računa MyLiebherr.

 

Račun MyLiebherr vaš je središnji korisnički račun za tvrtku Liebherr-Hausgeräte GmbH. Da biste otvorili račun MyLiebherr, morate se registrirati. Registracija se provodi na (https://home.myliebherr.com). Kad se registrirate, na kraju postupka registracije dobivate poruku e-pošte s vezom za potvrdu. Da biste dovršili registraciju, morate kliknuti vezu za potvrdu. Alternativno se za račun MyLiebherr možete registrirati i putem računa za servise tvrtki Google, Meta ili Microsoft (u nastavku „prijava putem društvenih mreža”). Napominjemo da nemamo utjecaja na obradu vaših osobnih podataka koju provode tvrtke Google, Meta i Microsoft. Putem računa MyLiebherr možete upotrebljavati uslugu jedinstvene prijave tvrtke Liebherr-Hausgeräte GmbH (u nastavku kraće „SSO”). SSO vam omogućuje da digitalne funkcije kojima je pristup ograničen, a koje su povezane sa SSO-om (u nastavku „moduli”), upotrebljavate s istim podacima za pristup. SSO vam omogućuje da prelazite iz jednog modula u drugi bez potrebe za zasebnim postupkom registracije i prijave. Da bi vam se omogućila maksimalna praktičnost, SSO vaše podatke koji su potrebni za upotrebu određenog modula, a deponirani su na računu MyLiebherr, automatski prenosi na davatelja tog modula. Modulima upravlja Liebherr-Hausgeräte GmbH ili neko od društava kćeri tvrtke Liebherr-Hausgeräte GmbH.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Obrađujemo sljedeće podatke:

 

 • jedinstvenu oznaku korisnika (UPN)

 

Napomena: Liebherr-IT Services GmbH prenosi nam taj podatak pri provjeri autentičnosti putem računa za Liebherr.

 

 • vašu adresu e-pošte
 • vaše ime i prezime [unos nije obavezan]
 • vašu adresu (ulicu, kućni broj, poštanski broj, grad) [unos nije obavezan]
 • vaš telefonski broj [unos nije obavezan].

 

Te podatke u načelu obrađujemo samo radi provjere autentičnosti na svojem web-mjestu odnosno središnje provjere autentičnosti u okviru upotrebe sadržaja koji nisu javno dostupni.

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se radi ispunjenja ugovora ili radi provedbe predugovornih mjera prema čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a.

 

Bot za razgovor

Na svojem web-mjestu nudimo vam mogućnost savjetovanja o svijetu naših proizvoda i pojedinačnim proizvodima uz pomoć bota za razgovor. Naš bot za razgovor virtualni je savjetnik za proizvode koji tijekom interaktivnog razgovora na mreži prenosi informacije o proizvodima, odgovara na vaša pitanja i savjetima vam pomaže pri odluci o kupnji.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Obrađujemo sljedeće podatke:

 

 • ID kolačića
 • slobodan tekst koji se upotrijebi u tijeku razgovora s botom radi savjetovanja o proizvodu.

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo u sljedeće svrhe:

 

 • savjetovanje posjetitelja našeg web-mjesta o proizvodima.

 

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se na temelju privole prema čl. 6. st. 1. toč. a OUZP-a u vezi s čl. 7. OUZP-a.

 

Upotreba web-obrazaca

 • Obrasci za kontakt

Na svojem web-mjestu nudimo vam mogućnost slanja poruka ili upita nama odnosno drugim poduzećima. Kada upotrijebite tu mogućnost, vaše podatke koje smo prikupili putem tog obrasca šaljemo e-poštom primatelju kojeg ste odabrali. Ako smo mi sami primatelji vaše poruke ili upita, vaše podatke obrađujemo da bismo obradili vašu poruku ili upit te stupili s vama u kontakt.

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Obrađujemo sljedeće podatke:

 • prezime, ime
 • adresu e-pošte
 • sadržaj (vaše poruke/upita)
 • ako je primjenjivo, adresu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto i država)
 • ako je primjenjivo, telefonski broj
 • ako je primjenjivo, serijski broj
 • ako je primjenjivo, individualni navod o pogrešci / opis događaja ili upita za izlaženje u susret
 • ako je primjenjivo, bankovni račun (IBAN ili oznaka banke / broj računa).

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo u sljedeće svrhe:

 • davanje usluge (prijenos vaše poruke ili upita primatelju)
 • odgovor na vašu poruku ili upit te njihova daljnja obrada ako smo mi sami primatelj vaše poruke ili upita.

 

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se radi ispunjenja ugovora ili radi provedbe predugovornih mjera prema čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a odnosno radi zaštite legitimnih interesa prema čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a.

Ako smo mi sami primatelj vaše poruke ili upita, naš je legitimni interes uredno odgovaranje na vašu poruku ili upit te njihova obrada.

Imate pravo iz razloga koji proizlaze iz vaše konkretne situacije u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv obrade na temelju čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a.

 • Bilten e-poštom

Na svojem web-mjestu nudimo vam da se putem web-obrazaca prijavite na naš bilten e-poštom.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Obrađujemo, ako je primjenjivo, sljedeće podatke:

 • titulu
 • prezime, ime
 • adresu e-pošte
 • vašu (vanjsku) IP adresu
 • datum i vrijeme prijave te potvrdu prijave
 • datum i vrijeme dohvaćanja biltena.

 

Podatke koje ste nam stavili na raspolaganje obrađujemo u načelu samo zato da bismo vam redovito slali svoj bilten (u kojem vam se, ako je primjenjivo, osobno obraćamo) e-poštom i time vam stavljali na raspolaganje oglašavačke informacije o svojim proizvodima ili ponudi usluga odnosno o odgovarajućim akcijama, priredbama, nagradnim igrama, radovima/člancima itd.

Podatke zabilježene u sklopu prijave za bilten zajedno s postupkom potvrde privole (poznatom kao double opt-in) obrađujemo u načelu samo radi zaštite ponude i ispunjenja svojih zakonskih obveza dokazivanja. U sklopu postupka potvrde privole tijekom prijave za bilten dobivate poruku e-pošte u kojoj se od vas traži da potvrdite prijavu na naš bilten. Ako prijavu ne potvrdite klikom na poslanu vezu za potvrdu, nećete biti prijavljeni za naš bilten e-poštom te vam se on neće slati.

Uz to bilježimo i analiziramo vašu interakciju s našim biltenom (mjerimo učestalost otvaranja i klikova) pa te informacije spremamo u vaš profil primatelja da bismo mjerili uspješnost biltena te da bismo ga mogli stalno poboljšavati i oblikovati u skladu s potrebama. Mjerenje učestalosti otvaranja provodi se uz pomoć web-pratilice, male, nevidljive slikovne datoteke koja se pri otvaranju biltena automatski učitava s web-poslužitelja i pritom isporučuje informaciju da je bilten doista otvoren. Nasuprot tome, mjerenje učestalosti klikova odvija se tako da se, nakon što kliknete web-vezu koju ste dobili u biltenu, najprije preusmjeravate na web-poslužitelj, gdje se vaš klik registrira, a tek nakon toga otvara se samo ciljno web-mjesto.

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se na temelju privole prema čl. 6. st. 1. toč. a u vezi s čl. 7. OUZP-a odnosno radi ispunjavanja pravne obveze prema čl. 6. st. 1. toč. c, st. 3. toč. a OUZP-a u vezi s čl. 32. OUZP-a (sigurnost) odnosno čl. 7. st. 1. OUZP-a (obveza dokazivanja).

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući dane privole, bez retroaktivnog djelovanja, i/ili u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv obrade svojih podataka u oglašavačke svrhe. Povlačenje/prigovor ne utječe na zakonitost obrade provedene prije povlačenja/prigovora. Nije moguće izolirano povlačenje/prigovor samo protiv mjerenja učestalosti otvaranja i klikova i/ili spremanja rezultata mjerenja u profilima primatelja, pa u tu svrhu morate otkazati primanje biltena. Primanje biltena možete otkazati u bilo kojem trenutku slanjem e-pošte na adresu [email protected] ili klikom na vezu za odjavu na kraju svakog biltena.

 • Bilten e-poštom [ostalih pošiljatelja]

Na svojem web-mjestu nudimo vam da se putem web-obrazaca prijavite na biltene e-poštom različitih pošiljatelja. Kada upotrijebite tu mogućnost, vaše podatke koje smo prikupili putem tog obrasca šaljemo dotičnom pošiljatelju biltena e-poštom. Za daljnju obradu vaših podataka odgovoran je pošiljatelj. Pojedinosti o daljnjoj obradi svojih podataka možete pronaći u odgovarajućoj izjavi o zaštiti podataka pošiljatelja koja vam je stavljena na raspolaganje u trenutku prikupljanja podataka.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

U pravilu obrađujemo sljedeće podatke:

 • titulu
 • prezime, ime
 • adresu e-pošte
 • vašu (vanjsku) IP adresu
 • datum i vrijeme prijave te potvrdu prijave
 • datum i vrijeme dohvaćanja biltena.

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo za potrebe pružanja usluge (prijenosa vaših podataka pošiljatelju).

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se radi ispunjenja ugovora ili radi provedbe predugovornih mjera prema čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a.

 • Nagradne igre

Na svojem web-mjestu nudimo vam mogućnost da putem web-obrazaca sudjelujete u raznim nagradnim igrama različitih priređivača. Kada upotrijebite tu mogućnost, vaše podatke koje smo prikupili putem određenog obrasca šaljemo dotičnom priređivaču nagradne igre. Za daljnju obradu vaših podataka odgovoran je priređivač. Pojedinosti o daljnjoj obradi svojih podataka možete pronaći u odgovarajućoj izjavi o zaštiti podataka priređivača koja vam je stavljena na raspolaganje u trenutku prikupljanja podataka te, ako je primjenjivo, u uvjetima za sudjelovanje u dotičnoj nagradnoj igri.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

U pravilu obrađujemo sljedeće podatke:

 • titulu
 • prezime, ime
 • adresu e-pošte i/ili telefonski broj
 • ako je primjenjivo, adresu
 • ako je primjenjivo, datum rođenja
 • ako je primjenjivo, sadržaj (vaši odgovori u nagradnoj igri).

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo za potrebe pružanja usluge (prijenosa vaših podataka priređivaču).

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se radi ispunjenja ugovora ili radi provedbe predugovornih mjera prema čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a.

 • Prodajne akcije s povratom novca

Na svojem web-mjestu nudimo vam mogućnost da putem web-obrazaca sudjelujete u raznim prodajnim akcijama s povratom novca različitih priređivača. Kada upotrijebite tu mogućnost, vaše podatke koje smo prikupili putem određenog obrasca šaljemo dotičnom priređivaču prodajne akcije s povratom novca. Za daljnju obradu vaših podataka odgovoran je priređivač. Pojedinosti o daljnjoj obradi svojih podataka možete pronaći u odgovarajućoj izjavi o zaštiti podataka priređivača koja vam je stavljena na raspolaganje u trenutku prikupljanja podataka te, ako je primjenjivo, u uvjetima za sudjelovanje u dotičnoj prodajnoj akciji s povratom novca.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

U pravilu obrađujemo sljedeće podatke:

 • titulu
 • prezime, ime
 • adresu e-pošte i/ili telefonski broj
 • adresu
 • serijski broj vašeg uređaja za hlađenje ili zamrzavanje tvrtke Liebherr
 • tip vašeg uređaja za hlađenje ili zamrzavanje tvrtke Liebherr
 • datum kupnje / datum fakture
 • dokaz fakture
 • bankovni račun (IBAN).

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo za potrebe pružanja usluge (prijenosa vaših podataka priređivaču).

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se radi ispunjenja ugovora ili radi provedbe predugovornih mjera prema čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a.

 • Digitalni sadržaji

Na svojem web-mjestu nudimo vam mogućnost pristupa digitalnim sadržajima kao što su, primjerice, tehnička dokumentacija i slični dokumenti različitih davatelja te njihova preuzimanja. Kada upotrijebite tu mogućnost, vaše podatke koje smo prikupili putem određenog obrasca šaljemo dotičnom davatelju digitalnog sadržaja. Za daljnju obradu vaših podataka odgovoran je davatelj. Pojedinosti o daljnjoj obradi svojih podataka možete pronaći u odgovarajućoj izjavi o zaštiti podataka davatelja koja vam je stavljena na raspolaganje u trenutku prikupljanja podataka.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

U pravilu obrađujemo sljedeće podatke:

 • titulu
 • prezime, ime
 • adresu e-pošte.

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo za potrebe davanja usluge (prijenosa vaših podataka davatelju).

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se radi ispunjenja ugovora ili radi provedbe predugovornih mjera prema čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a.

 • Produljenje jamstva

Na svojem web-mjestu nudimo vam mogućnost da putem web-obrazaca zatražite produljenje jamstva. Kada upotrijebite tu mogućnost, vaše podatke koje smo prikupili putem određenog obrasca šaljemo dotičnom davatelju jamstva. Za daljnju obradu vaših podataka odgovoran je davatelj jamstva. Pojedinosti o daljnjoj obradi svojih podataka možete pronaći u odgovarajućoj izjavi o zaštiti podataka davatelja jamstva koja vam je stavljena na raspolaganje u trenutku prikupljanja podataka te, ako je primjenjivo, u uvjetima jamstva za predmetno produljenje jamstva.

 

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

U pravilu obrađujemo sljedeće podatke:

 • titulu
 • prezime, ime
 • adresu
 • adresu e-pošte
 • datum kupnje
 • serijski broj.

 

Te podatke obrađujemo u načelu samo za potrebe pružanja usluge (prijenosa vaših podataka davatelju jamstva).

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako su za to ispunjene potrebne pravne pretpostavke prema čl. 6. st. 4. OUZP-a. U slučaju da postoje obaveze pružanja informacija prema čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a, podrazumijeva se da ćemo ih se pridržavati.

 

Koji je pravni temelj obrade vaših podataka?

Obrada vaših podataka provodi se radi ispunjenja ugovora ili radi provedbe predugovornih mjera (čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a).

 

Primjena kolačića i ostalih tehnologija

A. Općenito

U sklopu stavljanja na raspolaganje svojeg web-mjesta primjenjujemo kolačiće i ostale tehnologije. Sljedećim uputama u vezi s kolačićima pružamo vama kao korisniku našeg web-mjesta dodatne informacije o obradi podataka pri primjeni kolačića i ostalih tehnologija.

 

I. Što su kolačići i ostale tehnologije?

Kolačići su male tekstne datoteke koje putem web-preglednika koji upotrebljavate web-poslužitelj može spremiti na vaš krajnji uređaj (računalo, pametni telefon i slično) i očitati. Kolačići sadrže pojedinačne nizove alfanumeričkih znakova koji omogućuju identifikaciju web-preglednika koji upotrebljavate te mogu sadržavati informacije o postavkama za korisnike.

Uz kolačiće upotrebljavamo i sljedeće tehnologije:

 

 • Uz pomoć tehnike lokalnog skladištenja podaci se spremaju samo lokalno, dakle isključivo na vašem krajnjem uređaju, a ne na web-poslužitelju, i to u takozvanom lokalnom skladištu vašeg web-preglednika. Za razliku od kolačića podaci spremljeni tehnikom lokalnog skladištenja nemaju datum isteka te se ne brišu bezuvjetno automatizmom, a u načelu možete putem web-preglednika i sami izbrisati te podatke. Informacije o brisanju podataka pohranjenih tehnikom lokalnog skladištenja potražite u uputama proizvođača web-preglednika.

 

 • Dodatno upotrebljavamo i web-pratilice (poznate i kao pikseli, pikselne oznake ili pratilice) koje su ugrađene u naše web-mjesto. Web-pratilice su male, većinom nevidljive slikovne datoteke koje web-poslužitelj automatski učitava i pritom se mogu isporučivati informacije o vašem web-pregledniku ili krajnjem uređaju te vašoj upotrebi našeg web-mjesta. Na temelju tih informacija može se izraditi profil koji se može prepoznati pri ponovnom posjetu našem web-mjestu.

 

Gore navedeni kolačići i ostale tehnologije u nastavku se skupno nazivaju „kolačići”.

 

II. Koje vrste kolačića i ostalih tehnologija postoje?

Razlikujemo s jedne strane obavezne, a s druge strane neobavezne kolačiće:

 

 • Obavezni kolačići oni su koji su tehnički neophodni za funkcioniranje te jamčenje sigurnosti i stabilnosti našeg web-mjesta i informatičkih sustava. U tu kategoriju svrstavamo i one kolačiće koji spremaju određene vaše postavke, odabrane opcije ili unesene informacije najdulje do zatvaranja web-preglednika da bi vam se stavila na raspolaganje funkcija koju želite i zatražite (npr. status prijave, postavke jezika itd.). Za spremanje ili čitanje obaveznih kolačića nije potrebna vaša privola. Zbog toga obaveznim kolačićima ne možete upravljati putem postavki usluge upravljanja privolama koju smo uspostavili, nego samo putem svojeg web-preglednika tako da izbrišete kolačiće koji su tamo pohranjeni odnosno blokirate spremanje kolačića.

 

 • Neobavezni kolačići oni su koji nisu neophodni za funkcioniranje te jamčenje sigurnosti i stabilnosti našeg web-mjesta i informatičkih sustava već služe za potrebe analize ili marketinga. Ti kolačići mogu, primjerice, radi izrade anonimiziranih statistika bilježiti informacije o tome kako upotrebljavate naše web-mjesto, što nam omogućuje analizu upotrebe i time optimizaciju web-mjesta. Osim navedenoga, u tu kategoriju svrstavamo i one kolačiće koji spremaju određene vaše postavke, odabrane opcije ili unesene informacije nakon zatvaranja web-preglednika da bi vam se funkcija koju želite i zatražite dugoročno stavila na raspolaganje (npr. status prijave putem odabira „Zapamti moju adresu e-pošte”, popis želja, usporedni popis itd.). Za spremanje ili čitanje neobaveznih kolačića u načelu je potrebna vaša prethodna privola. Putem postavki usluge upravljanja privolama koju smo uspostavili možete dati privolu za kolačiće čija je primjena neobavezna, a dane privole povući u bilo kojem trenutku bez retroaktivnog djelovanja.

 

Obavezni kao i neobavezni kolačići mogu biti takozvani sesijski kolačići ili trajni kolačići, koji se razlikuju prema predviđenom životnom odnosno funkcionalnom vijeku:

 

 • Sesijski kolačići (poznati i kao session cookies) pohranjuju se na vašem krajnjem uređaju i automatski brišu kad zatvorite web-preglednik.

 

 • Trajni kolačići (poznati i kao persistent cookies) pohranjuju se na vašem krajnjem uređaju i ne brišu se automatski nakon zatvaranja web-preglednika, nego ostaju na krajnjem uređaju tijekom unaprijed definiranog vremena.

 

 • Podaci pohranjeni tehnikom lokalnog skladištenja nemaju datum isteka, što znači da imaju vremenski neograničeno funkcionalno trajanje.

 

Napomena: kolačiće i podatke pohranjene tehnikom lokalnog skladištenja u načelu možete sami izbrisati putem web-preglednika. Pojedinosti o tome potražite u uputama proizvođača web-preglednika.

 

B. Primjena kolačića na našem web-mjestu

I. Obavezni kolačići

 

1. Koji se obavezni kolačići primjenjuju u koju svrhu i koliko dugo?

Usluga

Svrha

Davatelj usluge

Funkcionalni vijek

Upravljanje privolama

Dobivanje privola i upravljanje njima te spremanje informacija o odlukama o privoli

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Njemačka

30 dana

Content Delivery Network

Sigurnost i stabilnost

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, SAD

30 dana

Load Balancer

Sigurnost i stabilnost

-

8 sati

Prepoznavanje govora

Prepoznavanje govora radi govornog prikaza web-mjesta prilagođenog korisniku

-

Do zatvaranja web-preglednika

 • Upravljanje privolama

Otvaranje postavki

Da biste mogli upravljati primjenom neobaveznih kolačića na našem web-mjestu, uveli smo uslugu upravljanja privolama. Uz pomoć usluge upravljanja privolama pri prvom dohvaćanju našeg web-mjesta prikazuje vam se u prvom planu upit („Kolačići, ostale tehnologije i druge usluge”) putem kojega jednim klikom na odgovarajući gumb možete prihvatiti ili odbiti primjenu neobaveznih kolačića. Uz to, klikom na „Postavke” otvaraju se postavke usluge upravljanja privolama, gdje možete, između ostaloga, pronaći pojednostavnjeni popis kolačića podijeljen po vrstama. Putem usluge upravljanja privolama možete se, između ostalog, informirati o svrhama kolačića koje primjenjujemo, o tome koji se podaci obrađuju te o eventualnim primateljima podataka, a u slučaju neobaveznih kolačića možete u bilo kojem trenutku odabirom ili poništavanjem odabira odgovarajućeg okvira dati odnosno povući privolu.

Napominjemo da se obavezni kolačići pohranjuju već pri dohvaćanju našeg web-mjesta te da je njihov okvir unaprijed odabran. Odabir obaveznih kolačića nije moguće poništiti putem usluge upravljanja privolama. Štoviše, primjena određenih kolačića obavezna je da bi usluga upravljanja privolama uopće funkcionirala.

 

Informacije o davatelju usluga:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Njemačka

Web-mjesto:

https://usercentrics.com/de

Opći uvjeti poslovanja:

https://usercentrics.com/de/agb/

Izjava o zaštiti podataka:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 • Content Delivery Network

Radi optimizacije vremena učitavanja web-mjesta primjenjujemo takozvani Content Delivery Network (u nastavku „CDN”). CDN je mreža geografski distribuiranih poslužitelja povezanih putem interneta, uz pomoć kojih se web-sadržaji mogu isporučiti brže i sigurnije. U sklopu CDN-a osobni se podaci prenose u različite države. U države izvan EU-a odnosno EGP-a, takozvane treće države, prijenos se odvija uz pridržavanje uvjeta propisanih u poglavlju V. OUZP-a. S davateljem usluge sklapaju se standardne ugovorne klauzule koje donosi Europska komisija (čl. 46. st. 2. toč. c OUZP-a).

 

Informacije o davatelju usluga:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SAD

Zastupnik u Uniji:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal

Web-mjesto:

https://www.cloudflare.com

Izjava o zaštiti podataka (engleski):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Standardne ugovorne klauzule (engleski):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

 • Load Balancer

Za raspodjelu opterećenja upotrebljavamo Load Balancer. Uz pomoć alata Load Balancer web-upiti šalju se na poslužitelj za raspodjelu opterećenja, koji pak prosljeđuje web-upit na interni poslužitelj. Da vas se ne bi vodilo s jednog poslužitelja na drugi tijekom jedne sesije i da bi vam se jamčila objedinjena obrada, vaši se web-upiti prosljeđuju na iste poslužitelje. Da bismo te poslužitelje mogli identificirati i zajamčiti pravilno prosljeđivanje, upotrebljavamo kolačić čiji je životni odnosno funkcionalni vijek osam sati.

 

2. Koji je pravni temelj primjene obaveznih kolačića?

Da bismo mogli dokazati da ste dali odnosno jeste li dali privolu za primjenu neobaveznih kolačića za koje je potrebna privola, spremamo informacije o davanju odnosno nedavanju privola radi ispunjavanja svoje zakonske obveze dokazivanja prema čl. 6. st. 1. toč. c, st. 3. toč. a OUZP-a u vezi s čl. 7. st. 1. OUZP-a.

Uz to primjenjujemo obavezne kolačiće radi zaštite legitimnih interesa prema čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a.

Naši su legitimni interesi sljedeći:

 

 • jamčenje sigurnosti i stabilnosti našeg web-mjesta i informatičkih sustava, primjerice zaštitom od napada u obliku ciljanog opterećivanja poslužitelja (napadi „Denial of Service”) ili optimalnom raspodjelom opterećenja na poslužiteljima
 • postavljanje, ostvarivanje i obrana pravnih zahtjeva
 • stavljanje na raspolaganje i jamčenje urednog funkcioniranja našeg web-mjesta.

 

3. Kako se ulaže prigovor na primjenu obaveznih kolačića?

Pravo na prigovor možete ostvariti putem mogućnosti blokiranja opisanih dolje ispod teksta „Brisanje/blokiranje kolačića” (usp. čl. 21. st. 5. OUZP-a), što znači blokiranjem obaveznih kolačića putem postavki web-preglednika.

Napominjemo da se pri brisanju bez blokiranja obavezni kolačići ponovno primjenjuju kad kasnije ponovno dohvatite naše web-mjesto. Nadalje, deaktiviranje, odnosno brisanje ili blokiranje obaveznih kolačića može narušiti uspješnost i funkcioniranje našeg web-mjesta te uzrokovati nedostupnost određenih funkcija i značajki.

 

II. Neobavezni kolačići

U nastavku navodimo informacije koje vam mogu pomoći da donesete utemeljenu odluku za ili protiv primjene neobaveznih kolačića i s njome povezane obrade podataka.

 

1. Koji se neobavezni kolačići primjenjuju u koju svrhu i koliko dugo?

Usluga

Svrha

Davatelj usluge

Funkcionalni vijek

Google Analytics

Web-analitika

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irska

Do 2 godine

Google Ads Conversion Tracking

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irska

Do 2 godine

Google Ads Remarketing

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irska

Do 2 godine

Google Ad Manager

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irska

Do 2 godine

Microsoft Advertising

Marketing

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Irska

Do 390 dana
 • Web-analitika

Pod uvjetom da nam date privolu primjenjujemo kolačiće za web-analitiku da bismo upotrebu svojeg web-mjesta mogli analizirati i, zahvaljujući tome, stalno prilagođavati. Uz pomoć dobivenih anonimiziranih statističkih podataka korisnika (npr. broj i porijeklo posjetitelja web-mjesta) svoje web-mjesto možemo optimizirati i zanimljivije oblikovati, primjerice tako da na svoje web-mjesto po potrebi postavimo informacije odnosno teme koje se često dohvaćaju.

 

Za web-analitiku upotrebljavamo „Google Analytics”, uslugu web-analitike tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u nastavku skupno „Google”), s proširenjem za „anonimizaciju IP-a” (poznatu i kao „metoda maskiranja IP-a”). U tu svrhu zaključili smo s tvrtkom Google ugovor za izvršenje obrade prema čl. 28. OUZP-a. Prema njemu će Google po našem nalogu namjenski obrađivati zabilježene podatke (podatke o vašem krajnjem uređaju ili web-pregledniku, IP-adresama i vašim aktivnostima na web-mjestu ili u aplikaciji) da bi za nas ocijenio vašu upotrebu našeg web-mjesta, da bi sastavljao izvješća o aktivnostima na web-mjestu i da bi nam pružao dodatne usluge povezane s upotrebom našeg web-mjesta i upotrebom interneta.

 

Podaci zabilježeni u sklopu usluge Google Analytics mogu se pohranjivati i obrađivati u SAD-u ili u drugoj državi u kojoj Google ili podizvršitelj tvrtke Google ima poslovne jedinice. No uz pomoć metode maskiranja IP-a koju primjenjujemo postiže se da se prije prijenosa na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i pohrane na njemu IP adresa skrati još dok se nalazi unutar država članica EU-a odnosno ostalih država ugovornica EGP-a, tako da se ne prenosi potpuna IP adresa te se time sprječava ili znatno otežava identifikacija osoba. Samo u iznimnim slučajevima potpuna se, odnosno neskraćena IP adresa prenosi na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tek tamo skraćuje.

 

Za prenošenje podataka u treću državu, što znači državu izvan EU-a odnosno EGP-a, u načelu su potrebne odgovarajuće mjere zaštite vaših osobnih podataka. Nakon što je Europski sud Provedbenu odluku (EU) 2016/1250 Komisije od 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti („EU-US Privacy Shield“) proglasio nevažećom, EU-US Privacy Shield ne može se više koristiti kao jamstvo za prikladnu razinu zaštite u SAD-u prema standardima EU-a. Prema tome, u SAD-u trenutno ne postoji razina zaštite podataka jednaka onoj u EU-u u smislu čl. 45. OUZP-a, a mi ne možemo pružiti odgovarajuće zaštitne mjere prema čl. 46. OUZP-a da bismo taj nedostatak nadoknadili. Zbog toga je prijenos podataka u SAD dopustiv samo uz vašu izričitu privolu prema čl. 49. st. 1. toč. a OUZP-a. S takvim prijenosom podataka povezani su mogući rizici, npr. ne može se isključiti pristup državnih tijela, primjerice organa sigurnosti i/ili obavještajnih službi, te će ona možda u svrhe nacionalne sigurnosti, kaznenog progona ili u ostale svrhe koje su u javnom interesu SAD-a obrađivati vaše podatke, a da možda o tome niste dobili posebnu obavijest i da vam nisu na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

 

Informacije o davatelju usluga:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

 

Uvjeti obrade podataka za izvršitelje za oglašavačke proizvode tvrtke Google:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Uvjeti upotrebe:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

 

Pregled upotrebe podataka u sklopu usluge Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Izjava o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Tehničko objašnjenje „anonimizacije IP-a (ili maskiranja IP-a) u sklopu usluge Google Analytics”:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

 

Dodatna napomena:

Kad želite deaktivirati Google Analytics širom web-mjesta, na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de možete preuzeti i instalirati „Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics” (Dodatak za preglednik za deaktivaciju usluge Google Analytics). Ta mogućnost sprječava web-analitiku samo ako upotrebljavate web-preglednik u kojem ste instalirali dodatak.

 • Marketing

Uz vašu privolu primjenjujemo marketinške kolačiće. Marketinški kolačići mogu prepoznati jeste li dohvatili oglašeno web-mjesto te koje ste sadržaje upotrebljavali i koje sadržaje upotrebljavate da bi vam se prikazivali relevantni oglašavački sadržaji prilagođeni vašim interesima, da bi se ograničila učestalost prikazivanja oglasa i da bi se mjerila uspješnost, odnosno učinkovitost, oglašavačkih mjera.

Za potrebe marketinga upotrebljavamo „Google Analytics”, uslugu web-analitike tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (ovdje u nastavku skupno „Google”).

 

 • Google Ads

Upotrebljavamo oglašavački proizvod „Google Ads” (prije poznat kao „AdWords”), putem kojega možemo kontrolirati oglase, između ostalog, u rezultatima pretraživanja tražilice Google, u partnerskoj mreži tvrtke Google ili na drugim platformama tvrtke Google. Kad stupite u interakciju s oglasom koji kontroliramo putem usluge Google Ads, npr. kliknete na oglas, u sklopu postupka „Google Ads Conversion Tracking” primjenjuje se kolačić uz čiju se pomoć može pratiti jeste li na kraju proveli neku od radnji koju smo definirali („Conversion”), kao što je, primjerice, prijava na bilten. Informacije prikupljene uz pomoć primijenjenih kolačića Google nam stavlja na raspolaganje u obliku takozvanih statističkih podataka o konverziji, iz kojih se može iščitati, primjerice, anonimni ukupni broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas. Pritom mi sami ne dobivamo nikakve informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju. Uz Google Ads Conversion Tracking upotrebljavamo „Google Ads Remarketing”, zbog čega će vam se nakon posjeta našem web-mjestu tijekom daljnje upotrebe interneta možda prikazivati naši oglasi u partnerskoj mreži tvrtke Google. U tu svrhu Google bilježi vaše korisničko ponašanje pri posjetu različitim web-mjestima u partnerskoj mreži tvrtke Google, a pritom se, kako tvrdi Google, primjenjuje pseudonimizacija. Upotrebljavamo još jedan oglašavački proizvod, „Google Ad Manager” (prije poznat kao „DoubleClick”) da bismo vam ciljano prikazivali oglase na temelju pretpostavke o vašim interesima. Pritom se web-pregledniku koji upotrebljavate dodjeljuje pseudonimni identifikacijski broj da bi se provjerilo koji su oglasi već ugrađeni u vaš web-preglednik, a koje ste od njih i dohvatili.

Google može podatke zabilježene u sklopu oglašavačkih proizvoda tvrtke Google pohranjivati i obrađivati, između ostalog, u SAD-u. Na daljnju obradu podataka koju provodi Google nemamo nikakvog utjecaja. Za prenošenje podataka u treću državu, što znači državu izvan EU-a odnosno EGP-a, u načelu su potrebne odgovarajuće mjere zaštite vaših osobnih podataka. Nakon što je Europski sud Provedbenu odluku (EU) 2016/1250 Komisije od 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti („EU-US Privacy Shield“) proglasio nevažećom, EU-US Privacy Shield ne može se više koristiti kao jamstvo za prikladnu razinu zaštite u SAD-u prema standardima EU-a. Prema tome, u SAD-u trenutno ne postoji razina zaštite podataka jednaka onoj u EU-u u smislu čl. 45. OUZP-a, a mi ne možemo pružiti odgovarajuće zaštitne mjere prema čl. 46. OUZP-a da bismo taj nedostatak nadoknadili. Zbog toga je prijenos podataka u SAD dopustiv samo uz vašu izričitu privolu prema čl. 49. st. 1. toč. a OUZP-a. S takvim prijenosom podataka povezani su mogući rizici, npr. ne može se isključiti pristup državnih tijela, primjerice organa sigurnosti i/ili obavještajnih službi, te će ona možda u svrhe nacionalne sigurnosti, kaznenog progona ili u ostale svrhe koje su u javnom interesu SAD-a obrađivati vaše podatke, a da možda o tome niste dobili posebnu obavijest i da vam nisu na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

 

Informacije o davatelju usluga:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Web-mjesto:

https://marketingplatform.google.com

Izjava o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

U marketinške svrhe upotrebljavamo „Microsoftovo oglašavanje” (ranije: „Bing Ads”), program za oglašavanje na mreži tvrtke Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska; matično društvo: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, SAD (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Microsoft”).

U sklopu ovog programa oglašavanja možemo objavljivati oglasne sadržaje i oglase unutar oglašivačke mreže davatelja usluga (Microsoft Audience Network) ili u rezultatima pretraživanja internetske tražilice „Microsoft Bing” i oni vam se mogu prikazati na temelju vaših pretpostavljenih interesa (personalizirano oglašavanje). Osim toga, možemo upotrebljavati takozvano univerzalno praćenje događaja (Universal Event Tracking; skraćeno: „UET”) kako bismo postavili i pratili hoće li se i na koji način će se odvijati interakcija s našim sadržajem i oglasima koje smo objavili putem programa Microsoftovo oglašavanje. Primjerice, kada korisnici dođu na naše web-mjesto putem takvog sadržaja ili oglasa, to nam pomaže razumjeti aktivnost korisnika na tom web-mjestu, uključujući koliko su se dugo zadržali na njemu i kojim su dijelovima web-mjesta pristupili. U tu se svrhu upotrebljavaju različiti kolačići, neki s jedinstvenim identifikatorima (jedinstveni ID-ovi) i bilježe različiti podaci, uključujući IP adrese, koje tvrtka Microsoft pohranjuje do 390 dana. Tvrtka Microsoft također obrađuje podatke prikupljene u sklopu programa Microsoftovo oglašavanje za vlastite potrebe, uključujući poboljšanje vlastitih usluga te za potrebe izvješćivanja i analize učinka. Mi od tvrtke Microsoft primamo samo anonimne statistike iz kojih možemo iščitati, na primjer, ukupan broj korisnika koji su kliknuli jedan od naših oglasa. Ne možemo vas osobno identificirati.

Podatke prikupljene u sklopu programa Microsoftovo oglašavanje tvrtka Microsoft može, između ostalog, pohraniti i obrađivati u SAD-u. Nemamo utjecaja na daljnju obradu podataka od strane tvrtke Microsoft. Za prijenos podataka u treću zemlju, odnosno zemlju izvan EU-a ili EEA-a, općenito su potrebna odgovarajuća jamstva za zaštitu vaših osobnih podataka. Nakon što je Europski sud pravde poništio Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/1250 od 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti („EU-US Privacy Shield”), europsko-američki sustav zaštite privatnosti više se ne može upotrebljavati kao jamstvo za odgovarajuću razinu zaštite u SAD-u u skladu sa standardima EU-a. Kao rezultat toga, trenutačno ne postoji razina zaštite podataka u SAD-u koja je ekvivalentna onoj u EU-u u smislu članka 45. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), a mi ne možemo pružiti nikakva prikladna jamstva prema članku 46. GDPR-a kako bismo nadoknadili ovaj nedostatak. Prijenos podataka u SAD stoga je dopušten samo uz vaš izričiti pristanak u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a. Mogući rizici tog prijenosa podataka su da se vladinim agencijama, kao što su sigurnosna tijela i/ili obavještajne službe, ne može onemogućiti pristup podacima te da im mogu pristupiti i obrađivati ih u svrhu nacionalne sigurnosti, provođenja zakona ili u druge svrhe u javnom interesu Sjedinjenih Država, a da vi ne budete posebno obaviješteni o tome i da vam ne budu dostupna provediva prava i učinkoviti pravni lijekovi.

Podaci o davatelju usluga:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska; matično društvo: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, SAD

Web-mjesto:

https://about.ads.microsoft.com

Pravila o zaštiti privatnosti:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Dodatna napomena:

Ako želite onemogućiti personalizirano oglašavanje od strane tvrtke Microsoft, možete uključiti odgovarajuće postavke na https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

 

2. Koji je pravni temelj primjene neobaveznih kolačića?

Primjenjujemo neobavezne kolačiće na temelju privole prema čl. 6. st. 1. toč. a u vezi s čl. 7. OUZP-a.

3. Kako mogu povući privolu za primjenu neobaveznih kolačića?

Pri (prvom) dohvaćanju našeg web-mjesta u prvom planu prikazuje vam se upit („Kolačići, ostale tehnologije i druge usluge”) u kojem se od vas, između ostaloga, traži privola za primjenu neobaveznih kolačića. Privole koje ste dali možete u svakom trenutku povući, bez retroaktivnog djelovanja, i time spriječiti daljnje bilježenje svojih podataka, i to tako da odabir neobaveznih kolačića (za web-analitiku, marketing) poništite u postavkama usluge upravljanja privolama.

Ako i u mjeri u kojoj niste dali privolu odnosno dane privole ste povukli, izostaje (daljnje) bilježenje podataka putem neobaveznih kolačića za koje je potrebna privola i s time povezana obrada podataka. To ne narušava upotrebu web-mjesta ako niste deaktivirali i funkcije kolačića za obavezne kolačiće.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju privole prije povlačenja.

Kao alternativa povlačenju privole na raspolaganju su vam mogućnosti brisanja odnosno blokiranja kolačića i odgovarajuće upute opisane u odlomku „Brisanje/blokiranje kolačića”.

 

C. Brisanje/blokiranje kolačića

Kolačići se pohranjuju na vaš krajni uređaj da biste imali kontrolu nad kolačićima. Ako ne želite da prepoznajemo vaš krajnji uređaj, u svakom trenutku možete kolačiće koji su već pohranjeni na vašem krajnjem uređaju – ručno ili automatski – deaktivirati odnosno izbrisati i/ili blokirati spremanje kolačića u budućnosti tako da promijenite odgovarajuću postavku u softveru web-preglednika, npr. „nemoj prihvatiti kolačiće” i slično. Većina se web-preglednika uz to može konfigurirati tako da se spremanje kolačića prihvaća samo kad na to zasebno pristanete u pojedinačnom slučaju. Ako ne želite prihvatiti kolačiće naših davatelja usluga i partnera, morate u svojem web-pregledniku pronaći postavku „Blokiraj kolačiće trećih osoba” ili sličnu. U pravilu vam se na traci izbornika vašeg web-preglednika putem funkcije pomoći prikazuje kako možete isključiti odnosno izbrisati već spremljene kolačiće te odbiti nove kolačiće. Pojedinosti o opisanim mogućnostima potražite u uputama proizvođača web-preglednika.

Napominjemo da se pri brisanju bez blokiranja obavezni kolačići ponovno primjenjuju kad kasnije ponovno dohvatite naše web-mjesto i da ćemo vas tada po potrebi ponovno zatražiti privolu u vezi s neobaveznim kolačićima. Nadalje, deaktiviranje, odnosno brisanje ili blokiranje obaveznih kolačića može narušiti uspješnost i funkcioniranje našeg web-mjesta te uzrokovati nedostupnost određenih funkcija i značajki.

Postavkama za primjenu neobaveznih kolačića i s njima povezanu obradu podataka možete upravljati u bilo kojem trenutku u postavkama usluge upravljanja privolama.

 

Integriranje usluga davatelja treće strane

Pri pružanju svojeg web-mjesta integriramo različite sadržajne i funkcionalne elemente (u nastavku se skupno nazivaju i „usluge”) koji se dobivaju s web-poslužitelja njihovih davatelja (u nastavku „davatelji treće strane”). Za uredno predstavljanje i davanje usluge uvijek je obavezno prenošenje vaše IP adrese odgovarajućem davatelju treće strane. Nastojimo integrirati samo usluge za koje dotični davatelj treće strane IP adresu upotrebljava samo za isporuku usluge, ali nemamo utjecaja na daljnju obradu koju provodi davatelj treće strane.

Kad je riječ o prijenosima podataka za koje je potrebna privola, pri prvom dohvaćanju našeg web-mjesta putem upita koji se pojavljuje u prvom planu („Kolačići, ostale tehnologije i druge usluge”) između ostaloga tražimo vašu privolu za prijenos podataka davateljima treće strane / u treće države povezanu s upotrebom drugih usluga. Ako ne date privolu već putem upita koji se pojavljuje u prvom planu, usluge davatelja treće strane na našem web-mjestu blokirat će se i neće biti prijenosa podataka davateljima treće strane / u treće države. Umjesto toga možete privolu svaki put dati zasebno za pojedinačne usluge davatelja treće strane, i to tako da u odgovarajućem okviru za blokiranje kliknete „Prihvati”. Ako u budućnosti više ne budete željeli davati pojedinačne privole za svaku uslugu davatelja treće strane i budete je htjeli učitavati bez pripadajućeg okvira za blokiranje, imate mogućnost dodatno odabrati „uvijek prihvati” te time dati privolu za prijenose podataka povezane sa svim drugim uslugama davatelja treće strane koje ćete ubuduće dohvaćati na našem web-mjestu.

Privole koje ste dali možete u svakom trenutku povući, bez retroaktivnog djelovanja, i time spriječiti daljnji prijenos svojih podataka, i to tako da odabir odgovarajućih usluga pod stavkom „Druge usluge (neobavezno)” poništite u postavkama usluge upravljanja privolama.

 

Integrirane usluge davatelja treće strane:

 • Videozapisi na servisu YouTube

Na svoje web-mjesto integriramo videozapise sa servisa „YouTube”, usluge tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (ovdje u nastavku skupno „Google”). Za integrirane videozapise na servisu YouTube aktiviran je „prošireni način rada za zaštitu podataka”, tako da se ne primjenjuju kolačići za analizu ponašanja pri upotrebi.

Pod uvjetom da date privolu, kad učitavate videozapis na servisu YouTube, prenosimo vaše podatke, što obuhvaća vašu IP adresu, tvrtki Google. Google može podatke prenesene u sklopu videozapisa na servisu YouTube pohranjivati i obrađivati, između ostalog, u SAD-u. Na daljnju obradu podataka koju provodi Google nemamo nikakvog utjecaja. Za prenošenje podataka u treću državu, što znači državu izvan EU-a odnosno EGP-a, u načelu su potrebne odgovarajuće mjere zaštite vaših osobnih podataka. Nakon što je Europski sud Provedbenu odluku (EU) 2016/1250 Komisije od 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti („EU-US Privacy Shield“) proglasio nevažećom, EU-US Privacy Shield ne može se više koristiti kao jamstvo za prikladnu razinu zaštite u SAD-u prema standardima EU-a. Prema tome, u SAD-u trenutno ne postoji razina zaštite podataka jednaka onoj u EU-u u smislu čl. 45. OUZP-a, a mi ne možemo pružiti odgovarajuće zaštitne mjere prema čl. 46. OUZP-a da bismo taj nedostatak nadoknadili. Zbog toga je prijenos podataka u SAD dopustiv samo uz vašu izričitu privolu prema čl. 49. st. 1. toč. a OUZP-a. S takvim prijenosom podataka povezani su mogući rizici, npr. ne može se isključiti pristup državnih tijela, primjerice organa sigurnosti i/ili obavještajnih službi, te će ona možda u svrhe nacionalne sigurnosti, kaznenog progona ili u ostale svrhe koje su u javnom interesu SAD-a obrađivati vaše podatke, a da možda o tome niste dobili posebnu obavijest i da vam nisu na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

 

Informacije o davatelju treće strane:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Web-mjesto:

https://www.youtube.com

Izjava o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Maps

Na svoje web-mjesto integriramo karte sa servisa „Google Maps”, usluge tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (ovdje u nastavku skupno „Google”).

Pod uvjetom da date privolu, kad učitavate karte na servisu Google Maps, prenosimo vaše podatke, što obuhvaća vašu IP adresu, tvrtki Google. Google može podatke prenesene u sklopu servisa Google Maps pohranjivati i obrađivati, između ostalog, u SAD-u. Na daljnju obradu podataka koju provodi Google nemamo nikakvog utjecaja. Za prenošenje podataka u treću državu, što znači državu izvan EU-a odnosno EGP-a, u načelu su potrebne odgovarajuće mjere zaštite vaših osobnih podataka. Nakon što je Europski sud Provedbenu odluku (EU) 2016/1250 Komisije od 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti („EU-US Privacy Shield“) proglasio nevažećom, EU-US Privacy Shield ne može se više koristiti kao jamstvo za prikladnu razinu zaštite u SAD-u prema standardima EU-a. Prema tome, u SAD-u trenutno ne postoji razina zaštite podataka jednaka onoj u EU-u u smislu čl. 45. OUZP-a, a mi ne možemo pružiti odgovarajuće zaštitne mjere prema čl. 46. OUZP-a da bismo taj nedostatak nadoknadili. Zbog toga je prijenos podataka u SAD dopustiv samo uz vašu izričitu privolu prema čl. 49. st. 1. toč. a OUZP-a. S takvim prijenosom podataka povezani su mogući rizici, npr. ne može se isključiti pristup državnih tijela, primjerice organa sigurnosti i/ili obavještajnih službi, te će ona možda u svrhe nacionalne sigurnosti, kaznenog progona ili u ostale svrhe koje su u javnom interesu SAD-a obrađivati vaše podatke, a da možda o tome niste dobili posebnu obavijest i da vam nisu na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

 

Informacije o davatelju treće strane:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Web-mjesto:

https://cloud.google.com/maps-platform

Izjava o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Charts

Na svoje web-mjesto integriramo dijagrame sa servisa „Google Charts”, usluge tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (ovdje u nastavku skupno „Google”).

Pod uvjetom da date privolu, kad učitavate dijagrame na servisu Google Charts, prenosimo vaše podatke, što obuhvaća vašu IP adresu, tvrtki Google. Google može podatke prenesene u sklopu servisa Google Charts pohranjivati i obrađivati, između ostalog, u SAD-u. Na daljnju obradu podataka koju provodi Google nemamo nikakvog utjecaja. Za prenošenje podataka u treću državu, što znači državu izvan EU-a odnosno EGP-a, u načelu su potrebne odgovarajuće mjere zaštite vaših osobnih podataka. Nakon što je Europski sud Provedbenu odluku (EU) 2016/1250 Komisije od 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti („EU-US Privacy Shield“) proglasio nevažećom, EU-US Privacy Shield ne može se više koristiti kao jamstvo za prikladnu razinu zaštite u SAD-u prema standardima EU-a. Prema tome, u SAD-u trenutno ne postoji razina zaštite podataka jednaka onoj u EU-u u smislu čl. 45. OUZP-a, a mi ne možemo pružiti odgovarajuće zaštitne mjere prema čl. 46. OUZP-a da bismo taj nedostatak nadoknadili. Zbog toga je prijenos podataka u SAD dopustiv samo uz vašu izričitu privolu prema čl. 49. st. 1. toč. a OUZP-a. S takvim prijenosom podataka povezani su mogući rizici, npr. ne može se isključiti pristup državnih tijela, primjerice organa sigurnosti i/ili obavještajnih službi, te će ona možda u svrhe nacionalne sigurnosti, kaznenog progona ili u ostale svrhe koje su u javnom interesu SAD-a obrađivati vaše podatke, a da možda o tome niste dobili posebnu obavijest i da vam nisu na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

 

Informacije o davatelju treće strane:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Web-mjesto:

https://developers.google.com/chart

Izjava o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

Na svojem web-mjestu upotrebljavamo servis „Google Tag Manager”, uslugu tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (ovdje u nastavku skupno „Google”).

Google Tag Manager usluga je putem koje na svojem web-mjestu primjenjujemo druge usluge, npr. Google Analytics, odnosno putem koje možemo upravljati njihovom primjenom, a da radi toga ne moramo mijenjati izvorni tekst web-mjesta. Sam Google Tag Manager pritom ne bilježi osobne podatke niti im pristupa, već služi samo za kontrolu i izvršenje usluga kojima upravlja, koje pak u određenim okolnostima i ako je potrebno obrađuju podatke uz vašu odgovarajuću privolu.

 

Informacije o davatelju treće strane:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Uvjeti upotrebe:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Izjava o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy

 

Primatelj podataka

Vaše podatke prenosimo po potrebi sljedećim primateljima:

 

 • drugim poduzećima grupacije Liebherr ako je to potrebno radi iniciranja, provođenja ili prestanka nekog ugovora odnosno ako na našem web-mjestu postoji legitimni interes za prijenos, a vaš jači legitimni interes nije tome suprotan;
 • davateljima funkcija koje aktivno upotrebljavate i eventualnih drugih usluga;
 • svojim davateljima usluga koje angažiramo radi ostvarivanja gore navedenih ciljeva;
 • primateljima za koje vi to želite;
 • sudovima, arbitražnim sudovima, tijelima javne vlasti ili pravnim savjetnicima kad je to potrebno radi pridržavanja važećeg prava ili radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva.

 

Prijenos podataka u trećim državama

Prijenos podataka na mjesta u državama izvan Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora (koje nazivamo i treće države) ili međunarodnim organizacijama dopušten je samo (1) ako ste nam dali privolu ili (2) ako je Europska komisija odlučila da u trećoj državi postoji prikladna razina zaštite (čl. 45. OUZP-a). Ako Komisija nije donijela takvu odluku, vaše podatke smijemo prenositi primateljima koji se nalaze u trećim državama samo ako postoje odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardna klauzula o zaštiti podataka koju su nakon određenog postupka prihvatili Komisija ili nadzorno tijelo) te je zajamčena provedba vaših prava predmetne osobe, odnosno prijenos je dopušten u pojedinačnom slučaju na temelju drugih dopuštajućih okolnosti (čl. 49. OUZP-a).

Ako prenosimo vaše podatke u treće države, o pripadajućim pojedinostima prijenosa obavještavamo vas na za to relevantnim mjestima u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

 

Brisanje podataka i trajanje pohrane

Obrađujemo vaše podatke dok je god to potrebno u određenu svrhu pod uvjetom da niste efektivno prigovorili obradi podataka ili efektivno povukli privolu koju ste dali.

Ako postoji zakonska obveza čuvanja podataka, podatke na koje se ona odnosi morat ćemo pohranjivati tijekom trajanja obveze čuvanja. Nakon što istekne obveza čuvanja, provjeravamo postoji li još neka obaveza u vezi s obradom. Ako nema više obaveza, vaši se podaci brišu.

 

Sigurnost podataka

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere da bismo zajamčili da su vaši podaci zaštićeni od gubitka, nepravilnog mijenjanja i neovlaštenog pristupa trećih osoba. U svakom slučaju, uz to s naše strane samo ovlaštene osobe imaju pristup vašim podacima, i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno u gore navedene svrhe. Svi se podaci prenose u šifriranom obliku.

 

Verzija: svibanj 2023