Zaštita podataka

Načela obrade podataka za MyLiebherr (obveza informiranja)

A. Općenito

I. Što uređuje ova izjava o zaštiti podataka?

Zaštiti i sigurnosti vaših osobnih podataka pridajemo veliku važnost. Stoga nam je vrlo važno da vas informiramo o tome koje osobne podatke koristimo i u koju svrhu te koja prava imate u vezi s vašim osobnim podacima.

MyLiebherr račun

„MyLiebherr račun“ vaš je središnji korisnički račun u poduzeću Liebherr-Hausgeräte GmbH. Kako biste kreirali MyLiebherr račun, morate se registrirati. Registracija je moguća na „MyLiebherr portalu“ (https://home.myliebherr.com). Prilikom registracije putem MyLiebherr portala na kraju registracijskog procesa primit ćete poruku e-pošte s poveznicom za potvrdu. Kako biste završili registraciju, morate kliknuti na poveznicu za potvrdu. Druga je mogućnost da se registrirate svojim Google, Facebook ili Microsoft računom na MyLiebherr račun (dalje u tekstu „prijava putem društvenih mreža“). Vodite računa o tome da ne utječemo na Googleovu, Facebookovu i Microsoftovu obradu vaših osobnih podataka. Pomoću MyLiebherr računa možete koristiti uslugu Single-Sign-on poduzeća Liebherr-Hausgeräte GmbH (dalje u tekstu „SSO“). SSO vam omogućuje korištenje drugih digitalnih ponuda s ograničenim pristupom koje su priključene SSO-u (dalje u tekstu „moduli“) pomoću jedinstvenih pristupnih podataka. Pomoću SSO-a možete se kretati između modula, a da pritom nije potreban odvojen postupak registracije i prijave. Vaše podatke pohranjene u MyLiebherr računu koji su potrebni za korištenje određenog modula SSO automatski prenosi davatelju usluga modula kako bi vam ponudio najbolju moguću udobnost. Modulima upravljaju poduzeće Liebherr-Hausgeräte GmbH ili društva kćeri poduzeća Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Što su osobni podaci i što znači obrada?

1. „Osobni podaci“ (dalje u tekstu i „podaci“) su sve informacije koje nešto govore o fizičkoj osobi. Pritom osobni podaci nisu samo informacije koje omogućuju izravno identificiranje određene osobe (poput, primjerice, imena i prezimena ili adrese e-pošte neke osobe) nego i informacije koje se uz odgovarajuća dodatna saznanja mogu povezati s određenom osobom.

2. „Obrada“ označava sve mjere koje se obavljaju na osobnim podacima (poput, primjerice, prikupljanja, bilježenja, organizacije, strukturiranja, pohrane, korištenja ili brisanja podataka).

B. Tko je odgovoran za obradu mojih podataka?

Poduzeće Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280, telefaks: +497352928408, e-pošta: [email protected], odgovorno je za obradu vaših podataka.

C. Obrada podataka u vezi s MyLiebherr računom

I. Koje podatke prikupljamo u koje svrhe?

Prilikom dohvaćanja MyLiebherr računom naš web-poslužitelj posebno obrađuje sljedeće podatke koje pohranjujemo u takozvanim datotekama zapisnika:

- datum pristupa MyLiebherr računom

- vrijeme pristupa MyLiebherr računom

- internetsku adresu web-mjesta na kojem ste se nalazili u trenutku dohvaćanja MyLiebherr računom (URL)

- datoteke koje ste dohvatili putem MyLiebherr računom

- količinu podataka koja vam je prenesena

- vrstu i verziju preglednika koji koristite

- operacijski sustav koji koristite

- naziv domene vašeg davatelja internetske usluge (primjerice Telekom, Vodafone itd.)

- vašu (vanjsku) IP adresu

Prilikom registracije i korištenja MyLiebherr računa putem MyLiebherr portala bez prijave putem društvenih mreža, uz navedene gore pod točkama, obrađujemo sljedeće podatke:

- datum registracije

- vaš jedinstveni identifikator korisnika (UPN)

- datum i vrijeme posljednje uspješne prijave

- vašu adresu e-pošte

Prilikom registracije i korištenja MyLiebherr računa pomoću prijave putem društvenih mreža, uz navedene gore pod točkama, obrađujemo sljedeće podatke:

- identifikator prijave putem društvene mreže (Social-Login)

Napomena: Ako se prijavljujete putem Facebooka ili ako se provjerava autentičnost putem Facebooka, Facebook nam uz podatke navedene prosljeđuje i vaše prezime, ime i profilnu sliku. Te podatke ne obrađujemo ni u koje svrhe.

Napomena: Ako se prijavljujete putem Googlea ili ako se provjerava autentičnost prijavom putem Googlea, Google nam uz podatke navedene prosljeđuje i vaše prezime, ime i poveznicu na vaš Google Plus profil. Te podatke ne obrađujemo ni u koje svrhe.

Napomena: Ako se prijavljujete putem Apple ili ako se provjerava autentičnost prijavom putem Apple, Apple nam uz podatke navedene prosljeđuje i vaše prezime i ime. Te podatke ne obrađujemo ni u koje svrhe.

Kako biste mogli optimalno koristiti module povezane s MyLiebherr portalom, uz podatke navedene prikupljamo sljedeće podatke na dobrovoljnoj osnovi:

- preferirani jezik

- oslovljavanje

- vašu adresu

- vaš telefonski broj

- serijski broj Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača

- tip Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača

- serijski broj SmartDeviceBox modula

Podatke navedene obrađujemo u sljedeće svrhe:

1. za zaštitu naše web-ponude

2. za registraciju MyLiebherr računa putem MyLiebherr portala

3. za registraciju MyLiebherr računa prijavom putem društvenih mreža

4. za centralno upravljanje podacima korisnika i profila za SSO

5. za korištenje SSO-a

6. za prijenos davatelju usluga modula koji ste izabrali

7. za podršku za MyLiebherr račun

Napomena: Vodite računa o tome da je moguć prijenos vaših osobnih podataka u države izvan EU-a ili EGP-a ako davatelj usluge nekog od vašeg modula ima svoje sjedište u takvoj državi. Za prijenos takvom davatelju usluge tražit ćemo vašu izričitu privolu.

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako postoje potrebne zakonske smjernice u skladu s čl. 6. st. 4. OUZP-a. Naravno da ćemo u tom slučaju uzeti u obzir moguće obveze informiranja u skladu s čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a.

II. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše podatke?

Pravna osnova za obradu vaših podataka je u pravilu, ako ne postoje još specifičniji pravni propisi, čl. 6. OUZP-a.

Vaši se podaci obrađuju na temelju nekih od sljedećih pravnih osnova:

1. Obrada podataka za izvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1. t. (b)) OUZP-a)

2. Obrada podataka na temelju razmatranja interesa (čl. 6. st. 1. t. (f)) OUZP-a)

3. Obrada podataka za ispunjenje pravne obveze (čl. 6. st. 1. t. (c)) OUZP-a)

4. Privola (čl. 6 st. 1 t. (a) OUZP-a)

Naši su legitimni interesi:

Poboljšanje stabilnosti, funkcionalnosti i zaštita računa

Ako vaše podatke obrađujemo na temelju razmatranja interesa, imate pravo, uzimajući u obzir smjernice čl. 21. OUZP-a, na prigovor na obradu vaših podataka.

Vaše podatke obrađujemo isključivo u onoj mjeri koja je potrebna za ostvarivanje gore navedenih svrha.

III. Kome i u koju svrhu prosljeđujemo koje kategorije vaših podataka?

Prema potrebi prosljeđujemo vaše podatke:

1. Davateljima usluga modula i mogućih servisa ili ostalih usluga koje aktivno koristite

2. Drugim poduzećima grupe Liebherr ako je to potrebno za uspostavu, provedbu ili raskid ugovora ili ako s naše strane postoji legitimni interes za prijenos koji nije suprotan vašem prevladavajućem legitimnom interesu;

3. Davateljima usluga društvenih mreža putem kojih se prijavljujete

4. Našim pružateljima usluga koje koristimo za ostvarenje gore navedenih ciljeva (kategorije podataka od 1 do 21)

5. Sudovima, arbitražnim sudovima, vlastima ili pravnim savjetnicima ako je to potrebno za pridržavanje važećeg prava ili za uspostavu, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

IV. Obrađuju li se moji podaci izvan Europske unije?

Prijenos podataka mjestima u zemljama izvan Europske unije (takozvane treće zemlje) dopušten je samo (1) ako ste nam dali svoju privolu ili (2) ako je Europska komisija odlučila da u trećim zemljama postoji prikladna razina zaštite (čl. 45. OUZP-a). Ako Europska komisija nije donijela takvu odluku, vaše podatke smijemo prenositi trećim stranama koje se nalaze u trećoj zemlji samo ako postoje prikladna jamstva (npr. standardne odredbe o zaštiti podataka koje je prihvatila Komisija ili nadzorno tijelo u određenom postupku) i ako je osigurana provedba vaših prava kao ispitanika.

V. Kada brišemo ili anonimiziramo vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo dok god je to potrebno za određenu svrhu ako niste učinkovito uložili pravo prigovora na obradu podataka ili ako niste učinkovito opozvali svoju privolu.

Ako postoje zakonske obveze čuvanja, npr. u trgovačkom ili poreznom pravu, morat ćemo podatke na koje se to odnosi pohraniti dok traje obveza čuvanja. Nakon isteka obveze čuvanja provjerit ćemo postoji li daljnja potreba za obradom. Ako potreba više ne postoji, obrisat ćemo podatke.

D. Kako su osigurani moji osobni podaci od pristupa neovlaštenih osoba i od gubitka?

Primjenjujemo tehničke i sigurnosne mjere kako bismo zajamčili da su vaši podaci zaštićeni od gubitka, netočnih izmjena ili neovlaštenog pristupa trećih strana. Osim toga, u svakom slučaju putem naše stranice samo ovlaštene osobe imaju pristup vašim podacima, i to samo ako je to potrebno u okviru gore navedenih svrha. Svi se podaci prenose šifrirano.

E. Kolačići i druge tehnologije

U okviru omogućavanja upotrebe našeg web-mjesta upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije. Informacije o tome naći ćete u našim napomenama o kolačićima.

F. Prava ispitanika i prava na podnošenje prigovora

U zakonski zadanom okviru imate pravo na

1. informacije o vašim podacima

2. ispravljanje netočnih podataka i dopunu nepotpunih podataka

3. brisanje vaših podataka, posebno (1) ako više nisu potrebni za svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka, (2) ako ste povukli svoju privolu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, (3) ako su vaši podaci nezakonito obrađeni, (4) ako ste uložili prigovor na obradu i ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu.

4. ograničavanje obrade vaših podataka, posebno ako osporavate točnost podataka ili ako je obrada vaših podataka nezakonita i ako umjesto brisanja tražite ograničavanje korištenja

5. dobivanje vaših podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu i zahtijevanje da vaše podatke izravno pošaljemo drugom voditelju obrade.

Napominjemo da povlačenje privole ne dovodi u pitanje zakonitost obrade koja je provedena na temelju privole do njezinog povlačenja.

Prilikom ostvarivanja gore navedenih prava koje nije traženo pisanim putem, molimo za razumijevanje što ćemo možda tražiti od vas dokaze kojim potvrđujete da je riječ o osobi za koju se izdajete. Osim toga, postoji pravo na prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

G. Kako se mogu obratiti službeniku za zaštitu podataka?

U slučaju pitanja o zaštiti podataka obratite se:

Datenschutz (Zaštita podataka)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stanje: ožujak 2021. godine