Hladnjaci i zamrzivači za istraživačke centre i laboratorije

Hladnjaci i zamrzivači za upotrebu u laboratorijima i istraživačkim centrima moraju ispunjavati visoke zahtjeve. Preciznom elektronikom i postavljanjem precizne temperature Liebherrovi laboratorijski uređaji osiguravaju izvrsnu konstantnu temperaturu. Brojne funkcije i karakteristike opreme jamče da se osjetljive tvari, kao i osjetljive kemikalije i istraživački materijali skladište na najbolji mogući način. Uz to su hladnjaci i zamrzivači posebno dugog vijeka trajanja i štedljivi u potrošnji.

Istraživački centri i laboratoriji

Područje primjene – laboratoriji

Prilikom razvoja laboratorijskih uređaja naglasak je prije svega na sigurnom skladištenju osjetljivih tvari, kao i na optimalnoj kontroli snage hlađenja. Time Liebherrovi hladnjaci i zamrzivači ne ispunjavaju samo sve relevantne sigurnosne standarde, već i pridonose ekonomičnom radu uređaja. Saznajte više o Liebherrovim laboratorijskim uređajima. Područje primjene – laboratoriji

Rashladni uređaji za laboratorije

U Liebherrovim laboratorijskim uređajima skladište se visokoosjetljve tvari u optimalnim uvjetima. U slučaju gubitka električne energije, pri otvorenim vratima ili porastu temperature, na uređajima se odmah aktivira alarm. Neobavezni dokumentacijski softver kontinuirano bilježi kretanja temperature te u slučaju problema sustavi upozorenja alarmiraju o prekoračenju definiranih temperaturnih granica. Profesionalna elektronika uključuje priključak na udaljeni sustav upozorenja, kao i sučelje RS 485. Rashladni uređaji za laboratorije

Zamrzivači za laboratorije

U Liebherrovim zamrzivačima osjetljive tvari skladište se uvijek na najbolji način. U slučaju gubitka električne energije, pri otvorenim vratima ili porastu temperature, na uređajima se aktivira alarm pomoću optičkih ili akustičnih signala. Profesionalna elektronika omogućuje jednostavno i pouzdano bilježenje temperaturnih variranja. Zamrzivači za laboratorije

Uređaji za skladištenje lijekova

Prilikom upotrebe u ljekarnama, bolnicama i sličnim ustanovama rashladni uređaji moraju ispunjavati visoke zahtjeve za skladištenje lijekova. Liebherrovi uređaji sukladno standardu DIN 58345 imaju puno funkcija za sigurno čuvanje. Uređaji za skladištenje lijekova