Vinske vitrine

Temperatura vina utječe na užitak pri ispijanju vina. Da čimbenici kao što su temperatura, vlažnost i svjetlo ne bi utjecali na kvalitetu vina, Liebherrova vinska vitrina idealna je za skladištenje. U unutarnjem prostoru vlažnost je dovoljno visoka, sadržaj ostaje zaštićen od UV svjetla, kao i od vibracija. Osim toga, moguće je individualno regulirati temperaturu, ovisno o tome jesu li boce namijenjene za skorašnju konzumaciju ili za dugoročno skladištenje.