Vinske vitrine

Temperatura vina utječe na užitak pri ispijanju vina. Da čimbenici kao što su temperatura, vlažnost i svjetlo ne bi utjecali na kvalitetu vina, Liebherrova vinska vitrina idealna je za skladištenje. U unutarnjem prostoru vlažnost je dovoljno visoka, sadržaj ostaje zaštićen od UV svjetla, kao i od vibracija. Osim toga, moguće je individualno regulirati temperaturu, ovisno o tome jesu li boce namijenjene za skorašnju konzumaciju ili za dugoročno skladištenje.

Klimatizirani vinski kabineti

Uvjeti kao u vinskom podrumu

Da bi se zajamčilo optimalno dozrijevanje kvalitetnih vina i dugoročno skladištenje, u unutarnjem prostoru Liebherrovih klimatiziranih vinskih kabineta vlada konstantna temperatura. Ona se može po potrebi postaviti između +5 °C i +20 °C, što omogućuje držanje velikog broja boca vina u zalihi na temperaturi za ispijanje. Liebherr nudi izbor klimatiziranih vinskih kabineta različitih veličina i s različitom opremom. Klimatizirani vinski kabineti GrandCru i Vinothek

Vitrine za temperiranje vina

U svakom trenutku odgovarajuće vino na temperaturi za ispijanje

Tko rado spontano otvara dobru bocu vina, na pravi će način biti opremljen vitrinom za temperiranje vina. Tu se može čuvati odabir različitih sorti vina na odgovarajućoj optimalnoj temperaturi za ispijanje. Ovisno o modelu, u tu su svrhu raspoložive različite temperaturne zone ili individualno podesivi vinski pretinci. Vitrine za temperiranje vina iz linije Vinidor i Vinothek

Kompetencija za vino

Brižno kultivirano, profesionalno dozrelo i savršeno temperirano – samo pravilna tehnika skladištenja vina pružit će najveći užitak u ispijanju vina. Kompetencija za vino

Dizajn

Nagrađeni dizajn: U pogledu površina i oblika Liebherr se pouzdaje u bezvremensku eleganciju i aktualne trendove pri oblikovanju stambenog prostora. Design-Edition

Aplikacija za vino

Liebherrov vodič za vino daje pregled bordoških vina. Informirajte se o području uzgoja, vinogradima, godištima i vrstama vinove loze. Liebherrove aplikacije

Videozapis

Kolekcionar ili povremeni uživatelj: pomoću linija vinskih vitrina Vinidor, GrandCru i Vinothek svoja plemenita vina skladištite u optimalnim uvjetima. Pokreni videozapis

Kolekcionar ili povremeni uživatelj: pomoću linija vinskih vitrina Vinidor, GrandCru i Vinothek svoja plemenita vina skladištite u optimalnim uvjetima.