Dizajn u kombinaciji s najvišim tehničkim performansama

Principom otvorene kuhinje prijelazi između kuhinje i stambenog prostora postaju sve neprimjetniji. Zbog toga su za mnoge ljude sve važniji vizualno privlačni uređaji. Liebherr je prepoznao taj trend pa nudi modele koji se odlikuju tehničkim inovacijama i posebnim međudjelovanjem boje, oblika i materijala.