Visina uređaja


Širina uređaja


Korisna zapremnina (l)

Napomena: usprkos pažljivom održavanju podataka zadržavamo pravo tehničkih izmjena, grešaka, kao i odstupanja slikovnih i tekstnih sadržaja od izvornog uređaja.