Visina uređaja


Širina uređaja


Korisna zapremnina (l)

Podudaranje 1 – 1 od 1

ZKes 453 Humidor Humidor

  • Vanjske dimenzije (V/Š/D) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
  • Raspon temperature 16 °C do +20 °C
  • Rješenje za umreženost
  • Rješenje za umreženost
  • Rezultati pretraživanja po stranici

Napomena: usprkos pažljivom održavanju podataka zadržavamo pravo tehničkih izmjena, grešaka, kao i odstupanja slikovnih i tekstnih sadržaja od izvornog uređaja.