Odaberite svoj asortiman
Zatvori

SmartDeviceBox

Veseli nas što ste se odlučili za SmartDeviceBox proizvođača Liebherr.

Uz SmartDeviceBox stvarate pametan dom s tvrtkom Liebherr. Hladnjak ili zamrzivač možete krajnje jednostavno povezati s internetom, a zatim upravljati svojim uređajima s bilo kojeg mjesta. Povezivanje u samo par koraka – evo kako:
Najprije preuzmite aplikaciju SmartDevice pa slijedite upute za postavljanje u aplikaciji.

    

Pitanja i odgovori o modulu SmartDeviceBox

Koje su vam funkcije na raspolaganju uz SmartDeviceBox?

Trenutačno su uz upotrebu modula SmartDeviceBox i aplikacije SmartDevice dostupne sljedeće funkcije:

 • Registracija uređaja tvrtke Liebherr putem aplikacije SmartDevice na pametnom telefonu ili tabletu
 • Upravljanje uređajem s bilo kojeg mjesta, npr. u obliku upita o statusu uređaja i promjene postavki temperature uređaja
 • Uključivanje i isključivanje funkcija kao što su SuperCool i SuperFrost (ovisno o tome koje su funkcije dostupne za vaš uređaj)
 • Obavijesti o relevantnim upozorenjima o statusu i alarmima izravno na pametni telefon, što obuhvaća i funkcije podsjetnika kao što su alarm na vratima ili BottleTimer (ovisno o tome koje su funkcije dostupne za vaš uređaj)
 • Umrežavanje s drugim servisima partnera, kao što su glasovni pomoćnici ili platforme za pametan dom
Koji su tehnički preduvjeti?

Da biste funkcije modula SmartDeviceBox upotrebljavali u punom opsegu, moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti:

 • Hladnjak s podrškom za SmartDevice
 • Pametni telefon / tablet s podrškom za Android ili iOS s pristupom internetu (mobilni podaci ili WLAN).
 • Imajte na umu da su mogući dodatni troškovi ovisno o davatelju internetskih usluga.

Dodatni tehnički preduvjeti za kućnu mrežu i usmjerivač:

 • IEEE 802.11b/g/n s 2,4 GHz. Ako upotrebljavate usmjerivač s frekvencijom radnog takta od 5 GHz (IEEE 802.11n/ac), obavezno je usmjerivač postaviti na mješoviti način rada.
 • Mrežni ključ za WLAN smije sadržavati najviše 64 znakova.
 • IPv4
 • WPA2-Personal
 • Priključci se ne mogu konfigurirati, po zadanom se uspostavlja veza s priključkom 8883 poslužitelja service.home.myliebherr.com.
 • Povezivanje pomoću pristupa gosta može uzrokovati probleme.
Kako se na uređaju otvara zatvarač za umetanje modula SmartDeviceBox?

Dodatne informacije i videozapise potražite klikom na vezu u nastavku.

Dodatne informacije

Kako ponovno postaviti SmartDeviceBox?
 • Nasamostojećim uređajima sa zaslonom iza vratanajprije otvorite izbornik „WiFi” (Wi-Fi). Na izborniku „WiFi” (Wi-Fi) najprije odaberite sljedeći simbol pa potvrdite odabir pritiskom na tipku „OK” (U redu). Time ste uspješno ponovno postavili SmartDeviceBox.
 • Nasamostojećim uređajima sa zaslonom u vratimanajprije otvorite izbornik „SmartDevice”. Na izborniku „SmartDevice” odaberite podizbornik „WiFi Reset” (Ponovno postavljanje Wi-Fija). Na kraju postupak potvrdite pritiskom na „Reset” (Ponovno postavi).
 • Zaugradbene uređajeopis simbola potražite u uputama za upotrebu. Priložene su uređaju.
 • Nauređaju Monolithnajprije odaberite izbornik „Setup” (Postavljanje) te pritisnite zaslon da biste odabir potvrdili. U sklopu izbornika „Setup” (Postavljanje) odaberite podizbornik „SDB verbinden” (Povezivanje SDB-a). Pritisnite zaslon i držite dok se ne pojavi poruka za ponovno postavljanje modula SmartDeviceBox. Zatim još jednom pritisnite zaslon i držite.
Promijenile su se moje postavke na usmjerivaču (na primjer, promjena lozinke). Što moram učiniti?
 • Provedite postupak ponovnog postavljanja modula SmartDeviceBox (pogledajte pitanje „Kako ponovno postaviti SmartDeviceBox?”)
 • Još jednom dodajte hladnjak u aplikaciju. Imajte na umu da će se ponovno postaviti i postavke uređaja.
 • Ponovno provedite postupak instalacije opisan u aplikaciji.
Mogu li SmartDeviceBox putem funkcije WPS povezati s kućnom mrežom?

Nažalost, funkcija WPS nije dostupna na svim verzijama modula SmartDeviceBox. Da biste to provjerili, učinite sljedeće:

 • Najprije umetnite SmartDeviceBox u svoj uređaj pa provedite postupak ponovnog postavljanja modula SmartDeviceBox (pogledajte pitanje „Kako ponovno postaviti SmartDeviceBox?”).
 • Ako imate odgovarajuću verziju, SmartDeviceBox sada je u WPS načinu rada. Sad morate u roku od tri minute pritisnuti tipku WPS na usmjerivaču. Ako tipka WPS nije pritisnuta u roku od tri minute, SmartDeviceBox emitira naziv pristupne točke (LHSDB_xxxxxxxxxx).
Nakon umetanja modula SmartDeviceBox u uređaj nije se pojavio izbornik za Wi-Fi/SmartDevice. Što mogu učiniti?
 • Odspojite strujni kabel uređaja na približno 30 sekundi, a zatim uređaj ponovno priključite u struju.
 • Izbornik za Wi-Fi odnosno SmartDevice trebao bi se ponovno pojaviti nakon približno tri minute. Ako se to ne dogodi, obratite se izravno službi za kupce.
Što znače SmartDevice simboli na zaslonu uređaja?

Dodatne informacije i videozapise potražite klikom na vezu u nastavku.

Dodatne informacije

Kako se SmartDeviceBox pravilno odlaže u otpad?

SmartDeviceBox sadrži vrijedne materijale i mora se odložiti odvojeno od miješanog komunalnog otpada. Istrošeni SmartDeviceBox mora se pravilno odložiti u otpad u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

    
Vaš listić s napomenama sadrži:
Zadnje dodano: Vaš listić s napomenama ne sadrži ni jedan proizvod.
close