A 2021-es Restart Gastro akció adatvédelmi tájékoztatója

1. Általános információk

I. Mire terjed ki jelen adatvédelmi nyilatkozat?

Mi a legnagyobb hangsúlyt fektetjük az Ön személyes adatainak védelmére és biztonságára. Ezért fontos számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy személyes adatait milyen célra használjuk fel a 2021-es Restart Gastro akció keretében, és hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatai vonatkozásában.

II. Melyek a személyes adatok és mit jelent a feldolgozás?

1. A „személyes adatok” (a továbbiakban csak „adatok”) közé tartozik mindaz, ami egy adott természetes személyről információval szolgál. A személyes adatok nem csupán azok az információk, amelyek közvetlenül visszavezethetőek egy adott személyre (például egy személy neve vagy e-mail címe), hanem azok az információk is, amelyeket a megfelelő kiegészítő tudás birtokában közvetett módon össze lehet kötni egy adott személlyel.

2. „Feldolgozás” minden olyan intézkedés, amely az Ön személyes adataival elvégezhető (például személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, rendszerezése, tárolása, alkalmazása vagy törlése).

2. Adatfeldolgozás

I. Ki felel az Ön adatainak feldolgozásáért?

Az Ön adatainak feldolgozásáért felelős: Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr. Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, e-mail: [email protected].

II. Mely adatokat milyen célból gyűjtünk?

A 2021-es Restart Gastro akcióban való részvétel során az alábbi adatokat rögzítjük:

• Vezetéknév és keresztnév

• Lakcím (utca, házszám, irányítószám, helység és ország)

• Termék

• Sorozatszám

• Vásárlás dátuma

• Számlázás dátuma

• Számla (másolat vagy eredeti)

• Banki adatok (IBAN, BIC)

• E-mail cím

Ezeket az adatokat alapvetően a következő célokra használjuk:

1. A 2021-es Restart Gastro akcióban való részvétel regisztrálására és az érvényesség igazolására

2. A cashback összeg átutalására a 2021-es Restart Gastro akció keretében

3. 2021-es Restart Gastro akciónkat illető tájékoztatásra és felmérésre

4. Ügyfélelégedettségi felmérésekre

5. E-mailben küldött reklámok küldésére (hírlevelek)

III. Milyen jogalapon gyűjtjük az Ön adatait?

Az Ön adatainak feldolgozására érvényes jogalapot alapvetően - amennyiben nincsenek további specifikus jogszabályok - az Adatvédelmi alaprendelet 6. cikkelye képezi.

1. Adatainak feldolgozása beleegyezés alapján történik

(Adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikkely 1. bekezdés a) pont)

2. Adatainak feldolgozása szerződésteljesítés alapján történik

(Adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikkely 1. bekezdés b) pont)

3. Adatainak feldolgozása érdekek mérlegelése alapján történik

(Adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikkely 1. bekezdés f) pont)

Amennyiben adatait az Ön beleegyezése alapján dolgoztuk fel, Önnek joga van a beleegyezését bármikor, jövőbeli hatállyal visszavonni tőlünk.

Adatait kizárólag olyan mértékben dolgozzuk fel, amely a fent megjelölt célok teljesítéséhez szükséges.

IV. Az Ön adatainak mely kategóriáját kinek és milyen célra adjuk át?

Adatait adott esetben a következőknek adjuk át:

1. Más Liebherr-Hausgeräte társaságoknak, amennyiben ez egy szerződés kezdeményezéséhez, kivitelezéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges, vagy ha a mi oldalunkon az átadás jogos érdeke áll fenn, ami az Ön súlyozottan figyelembe veendő jogos érdekével nem ellenkezik;

2. Szolgáltatóinknak, akiket a fenti célok teljesítése érdekében alkalmazunk;

3. Bíróságnak, választott bíróságnak, hatóságnak vagy jogi tanácsadónak, amennyiben az érvényes jogszabályok betartásához vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükségesek.

V. Személyes adatai feldolgozása az Európai Unión kívül történik?

Adatainak átadása az Európai Unión kívüli államba (úgynevezett harmadik országba) csak akkor engedélyezett, (1) amennyiben Ön ehhez a beleegyezését adta vagy (2) az Európai Bizottság döntése alapján ebben a harmadik országban megfelelő védelmi szint áll rendelkezésre (Adatvédelmi alaprendelet 45. cikkely). Amennyiben a Bizottság nem hozott ilyen döntést, mi csak abban az esetben adhatjuk ki az Ön adatait egy harmadik országba, amennyiben ahhoz megfelelő garanciák állnak rendelkezésre (pl. standard adatvédelmi záradékok, amelyeket a Bizottság vagy a Felügyelőhatóság egy adott eljárás során elfogadott) és az Ön, mint érintett jogainak a végrehajthatósága biztosított, illetve azok átadása egyes esetekben egyéb engedélyezési követelmények alapján megengedett (Adatvédelmi alaprendelet 49. cikkely).

VI. Mikor töröljük vagy anonimizáljuk az Ön személyes adatait?

Mi addig kezeljük az Ön adatait, ameddig azokra a mindenkori cél eléréséhez szükség van, kivéve, ha Ön az adatainak feldolgozását hatályosan megtagadja vagy esetleges beleegyezését hatályosan visszavonja.

Amennyiben törvényi adatmegőrzési kötelezettségek állnak fenn, - pl. kereskedelmi- vagy adójogi - az érintett adatokat kötelességünk a megőrzési időtartamig tárolni. A megőrzési kötelezettség lejárta után megvizsgáljuk, hogy a feldolgozás a továbbiakban szükséges-e. Amennyiben az adatok már nem szükségesek, törölni fogjuk őket.

VII. Egyedi esetekben milyen mértékben történik automatizált döntéshozatal?

Az üzleti kapcsolatok indoklásához és kivitelezéséhez alapvetően nem használunk teljesen automatizált döntéshozatali rendszert az Adatvédelmi alaprendelet 22. cikkelye értelmében. Ha egyedi esetekben mégis ilyen eljárást alkalmaznánk, arról külön tájékoztatjuk Önt, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi.

3. Adatbiztonság

Annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait az adatvesztéstől, a téves változtatásoktól vagy harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Ennek megfelelően nálunk csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, és azt is csak olyan mértékben, amennyire az a fent említett célokra szükséges.

4. Az érintettek jogai és panaszjog

A törvény által biztosított keretek között Önt a következő jogok illetik meg:

1. Tájékoztatást kaphat adatairól;

2. Helyesbítheti a hibás és kiegészítheti a hiányos adatokat;

3. Törölheti adatait, különösen abban az esetben, (1) ha azok a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett célokra már nem szükségesek, (2) ha Ön visszavonja hozzájárulását és nincs más jogalapja a feldolgozásnak, (3) ha jogtalanul történt az Ön adatainak feldolgozása vagy (4) ha Ön kifogást nyújtott be a feldolgozás ellen és nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokok a feldolgozásra.

4. Ön korlátozhatja adatainak feldolgozását, különösen akkor, ha vitatja adatainak helyességét vagy ha adatainak feldolgozása jogellenes és a törlés helyett Ön a használat korlátozását kéri.

5. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájusson adataihoz strukturált, általánosan használt és számítógéppel beolvasható formátumban, valamint elérheti, hogy adatait közvetlenül átadjuk másik felelősnek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy beleegyezése alapján a visszahívás előtt feldolgozott adatainak jogszerűségét az Ön visszahívása nem érinti.

A fenti jogok érvényesítése esetén, kérjük megértését, hogy adott esetben igazolást kérjünk Öntől, amely azt támasztja alá, hogy Ön megegyezik azzal a személlyel, akinek kiadja magát.

Ezen túlmenően jogában áll panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

5. Ki foglalkozik adatvédelmi kérdésekkel, és hogyan veheti fel vele a kapcsolatot?

Adatvédelmi kérdéseit kérjük, az alábbi elérhetőségre küldje:

Sinan Sen

A vállalatcsoport adatvédelmi megbízottja

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen/Kirchdorf an der Iller

Németország

[email protected]

Aktualizálva: 2021. március