A 2021-es Restart Gastro Akció részvételi feltételei

1.Részvételi feltételek

a. A home.liebherr.com/aktionen honlapon (a továbbiakban: „az akció honlapja“) a "Restart Gastro Akció 2021" akció (a továbbiakban „akció“) részvételi feltételei a Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz és a Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (a továbbiakban: „Szervezők”) ajánlatának minősül.

b. Az akcióban való részvételre a jelen részvételi feltételek vonatkoznak.

2. Jogosultság

a. Az akcióban kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik Magyarországi lakóhellyel rendelkeznek (a továbbiakban „résztvevők”) és akciós gépet vásárolnak egy résztvevő kereskedőtől a promóciós időszak alatt (2021.05.19. és 2021.07.31. között).

b. Akciós gépnek. FKUv1660/FKUv1663/GKv6410/GKv6460/GKv4310/GKv4360/GKPv6590/GGU1500/GGU1550/GGv5810/G5260/GG4010/GGv5860/GG5260/GG4060/GGPv6590

c. A Liebherr Cégcsoport alkalmazottai és hozzátartozóik nem vehetnek részt az akcióban.

d. Többszörös részvétel nem engedélyezett.

e. Az akcióban való részvétel joga nem érvényesíthető követelésként. A Szervező jogosult saját megítélése szerint indokolás nélkül bárkitől megtagadni az akcióban való részvételt, vagy bárkit kizárni a részvételből.

3. Az akció időtartama és lejárata

a. Az akció 2021.05.19.-jén 00.00 órakor kezdődik és 2021.07.31-én 24.00 óráig tart.

b. Az akcióban való részvétel ingyenes.

c. Az akcióban való részvétel az akció honlapján keresztül lehetséges 2021.08.31.-én 24.00-ig. Ha a megvásárolt gép sorozatszáma alapján akciós gépnek minősül, a szervező elküldi a résztvevőnek a promóciós ajándékot. A vásárlási bizonylat feltöltése után a szervező ellenőrzi a jogosultság meglétét. Ha a jogosultság fennáll, a szervező az ajándékot elküldi.

4. Ajándék

a. A promóciós ajándék egy CashBack összeg, mely akár 72000 Ft is lehet. Az az ajándék összege attól függ, hogy a termék mely termékcsoportba tartozik. Az ajándék a Liebherr honlapon home.liebherr.com/promotions (a továbbiakban: „Liebherr-honlap”) érvényesíthető.

b. A ajándékot a szervező 3 héten belül átutalja.

5. Az Akció határidő előtti megszüntetése

a. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az akciót bármikor, előzetes értesítés és indokolás nélkül törölje vagy megszüntesse. Ez a résztvevők részéről követelést, különösen a kártérítési követelést nem alapoz meg.

6. A szervező felelőssége

A szervező csak súlyosan gondatlan magatartásért felel. A szervező kizárja felelősségét az enyhe gondatlanságért.

7. A résztvevő felelőssége

A résztvevő a szervezőt harmadik felek minden olyan követelése alól mentesíti, amely a jelen feltételeknek a résztvevő részéről történt megsértésén alapul.

8. Adatvédelmi

Az akció részeként a szervező személyes adatokat kezel, amelyeket a szervező a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően feldolgoz. A részleteket az akció adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, amely a jelen Részvételi Feltételek részét/mellékletét képezi.

9. Egyéb rendelkezések

a. A Szervező bármikor indokolás nélkül módosíthatja a jelen Részvételi Feltételeket. A résztvevő és a szervező között a részvételi feltételek azon változata alkalmazandó, amelyben a résztvevő a szervezővel megállapodott. Ha a feltételek az akció időtartama alatt változnak, a résztvevőknek e-mailben el kell fogadniuk ezeket a változtatásokat. Ha a résztvevő nem járul hozzá, a résztvevő automatikusan kizárásra kerül az akcióból.

b. Amennyiben a jelen Részvételi Feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, hatálytalanok vagy hiányosak lennének, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen, hatálytalan, vagy hiányos rendelkezések helyébe olyan rendelkezések lépnek, amelyek alkalmasak a kívánt gazdasági cél elérésére, figyelembe véve a Szerződő Felek érdekeit.

c. A jelen Részvételi Feltételekre és a jelen Részvételi Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra a magyar jog az irányadó, kivéve az ENSZ nemzetközi áruértékesítési szerződésekről szóló egyezményét (CISG).