A Liebherr adatfeldolgozási alapelvei

Ön azért érkezett egy linken keresztül erre az oldalra, mert tájékozódni szeretne arról, hogyan kezeljük üzleti partnereink személyes adatait. A következő információkkal szeretnénk Önnek áttekintést nyújtani személyes adatai feldolgozásáról és az Ön, mint érintett személy jogairól.

 

A. Általános információk

 

I. Mit szabályoz a jelen adatvédelmi nyilatkozat?

 

Mi a legnagyobb hangsúlyt fektetjük az Ön személyes adatainak védelmére és biztonságára. Ezért fontos számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy személyes adatait milyen célra használjuk fel, és hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatai vonatkozásában.

 

II. Melyek a személyes adatok és mit jelent a feldolgozás?

 

1. A „személyes adatok” (a továbbiakban csak „adatok”) közé tartozik mindaz, ami egy adott természetes személyről információval szolgál. A személyes adatok nem csupán azok az információk, amelyek közvetlenül visszavezethetőek egy adott személyre (például egy személy neve vagy e-mail címe), hanem azok az információk is, amelyeket a megfelelő kiegészítő tudás birtokában közvetett módon össze lehet kötni egy adott személlyel.

2. „Feldolgozás” minden olyan intézkedés, amely az Ön személyes adataival elvégezhető (például személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, rendszerezése, tárolása, alkalmazása vagy törlése).

 

 

B. Adatfeldolgozás

 

I. Ki felel az Ön adatainak feldolgozásáért?

 

Az Ön adatainak feldolgozásáért felelős hely: Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Kapcsolat: [email protected].

 

II. Mely adatokat milyen célból gyűjtünk?

 

Az üzleti partnereinkkel történő együttműködés keretében vevőink, érdekelt feleink, értékesítő partnereink, szállítóink és partnereink (a továbbiakban egyesével vagy együtt „Üzleti partnerek”) következő adatait dolgozzuk fel:

1. Elérhetőségi adatok, mint vezeték- és utónév, üzleti cím, üzleti telefonszám, üzleti mobiltelefonszám, üzleti fax-szám és üzleti e-mail cím,

2. Fizetési adatok, mint az olyan adatok, amelyek a fizetési folyamatok lebonyolításához vagy a csalás megelőzéséhez szükségesek, beleértve a hitelkártya információkat és a kártya ellenőrző kódokat is,

3. Olyan információk, amelyek egy projekt feldolgozása során vagy a Liebherr-rel fennálló szerződéses kapcsolat lebonyolításához szükségesek, vagy amelyeket az üzleti partnerek önként adnak meg, pl. leadott rendelések, lekérések vagy projektek részletezése keretében,

4. Olyan személyes adatok, amelyeket nyilvánosan elérhető forrásokból, információs adatbankokból vagy tudakozó irodáktól gyűjtünk,

5. Amennyiben a Compliance Screenings keretében szükséges: Születési dátum, igazolvány és igazolványszám, releváns bírósági eljárásokra és más jogvitákra vonatkozó információk, amelyekben az üzleti partner érintett.

6. További információk az üzleti kapcsolathoz, mint pl. jegyzőkönyvek, auditok, kereslet, vásárlóerő osztályozás, kategória és blokkolásjelzők, továbbá

7. Gyárlátogatások esetén a belépési ellenőrző- és az épületbiztonsági-rendszer adatai, mint pl. látogatói jelentések, tehergépjármű-rendszámok, megfigyelőkamerák felvételei).

Ezeket az adatokat alapvetően csak a következő célokra használjuk:

1. Kommunikáció az üzleti partnerekkel a termékekről, a szolgáltatásokról és a projektekről, pl. az üzleti partner lekéréseinek feldolgozásához vagy a termékekhez műszaki információk rendelkezésre bocsátásához (alkalmazott adatkategóriák: 1, 3)

2. A Liebherr és az üzleti partner között fennálló (szerződéses) üzleti kapcsolat tervezése, kivitelezése és vezetése, pl. a termékek és szolgáltatások megrendelésének lebonyolítása, fizetések beszedése, könyvelési és elszámolási célok, valamint szállítások, karbantartási munkálatok és javítások kivitelezése (alkalmazott adatkategóriák: 1-4 és adott esetben 5-7)

3. Vevőmegkérdezések, marketing-kampányok, piacelemzések, nyereményjátékok, versenyek vagy hasonló akciók és események kivitelezése (alkalmazott adatkategória: 1)

4. A (i) jogi követelmények (pl. adó- és kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettségek), (ii) a Compliance Screenings kivitelezéséhez szükséges kötelezettségek (gazdasági bűncselekmények vagy pénzmosás megelőzése), valamint (iii) a Liebherr irányelvek és ipari standard-ek betartása (alkalmazott adatkategóriák: 1-7) és

5. Jogviták rendezése, fennálló szerződések érvényesítése és jogi igények érvényesítése, gyakorlása és megvédése. (alkalmazott adatkategóriák: 1-7)

Más célt szolgáló adatfeldolgozás csak akkor fordulhat elő, ha az ahhoz szükséges jogi feltételek fennállnak, az Adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikkely 4. bekezdése értelmében. Az esetleges tájékoztatási kötelezettséget az Adatvédelmi alaprendelet 13. cikkely, 3. bekezdése, valamint a 14. cikkely 4. bekezdése értelmében adott esetben természetesen figyelembe vesszük.

 

III. Milyen jogalapon gyűjtjük az Ön adatait?

 

Az Ön adatainak feldolgozására érvényes jogalapot alapvetően - amennyiben nincsenek további specifikus jogszabályok - az Adatvédelmi alaprendelet 6. cikkelye képezi.

Az Ön adatainak feldolgozása a következő jogalap(ok) alapján történik:

1. Beleegyezés (Adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely, 1. bekezdés a) pont) (a 3. cél esetében érvényes)

2. Adatfeldolgozás szerződések teljesítéséhez (Adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely, 1. bekezdés b) pont) (1., 2., 4. célok esetében érvényes)

3. Adatfeldolgozás érdekellentét alapján (Adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely, 1. bekezdés f) pont) (a 3. cél esetében érvényes)

4. Adatfeldolgozás jogi kötelezettség teljesítéséhez (Adatvédelmi alaprendelet 6. cikkely, 1. bekezdés c) pont) (a 4. cél i, ii esetében érvényes)

Jogos érdekeink a következők:

1. Gazdasági érdekek (3. cél)

2. Ügyfélszolgálat (3. cél)

3. Termékfejlesztés (3. cél)

4. Veszélyfelismerés (3. cél)

5. Ügyfélkötődés (3. cél)

Amennyiben adatait az Ön beleegyezése alapján dolgoztuk fel, Önnek joga van a beleegyezését bármikor, jövőbeli hatállyal visszavonni tőlünk.

Amennyiben adatait érdekellentét alapján dolgoztuk fel, Önnek joga van az Adatvédelmi alaprendelet 21. cikkelyének figyelembe vétele mellett az adatok feldolgozását megtagadni.

Adatait kizárólag olyan mértékben dolgozzuk fel, amely a fent megjelölt célok teljesítéséhez szükséges.

 

IV. Az Ön adatainak mely kategóriáját kinek és milyen célra adjuk át?

 

Adatait adott esetben a következőknek adjuk át:

1. Más Liebherr konszerntársaságoknak, amennyiben ez egy szerződés kezdeményezéséhez, kivitelezéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges, vagy ha a mi oldalunkon az átadás jogos érdeke áll fenn, ami az Ön súlyozottan figyelembe veendő jogos érdekével nem ellenkezik; (2. adatkategória)

2. Szolgáltatóinknak, akiket a fenti célok teljesítése érdekében alkalmazunk; (1, 2, 3, 4 és 5. adatkategória)

3. Bíróságnak, választott bíróságnak, hatóságnak vagy jogi tanácsadónak, amennyiben az érvényes jogszabályok betartásához vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükségesek. (1, 2 és 5. adatkategória)

 

V. Személyes adataim feldolgozása az Európai Unión kívül történik?

 

Adatainak átadása az Európai Unión kívüli államba (úgynevezett harmadik országba) csak akkor engedélyezett, (1) amennyiben Ön ehhez a beleegyezését adta vagy (2) az Európai Bizottság döntése alapján ebben a harmadik országban megfelelő védelmi szint áll rendelkezésre (Adatvédelmi alaprendelet 45. cikkely). Amennyiben a Bizottság nem hozott ilyen döntést, mi csak abban az esetben adhatjuk ki az Ön adatait egy harmadik országba, amennyiben ahhoz megfelelő garanciák állnak rendelkezésre (pl. standard adatvédelmi záradékok, amelyeket a Bizottság vagy a Felügyelőhatóság egy adott eljárás során elfogadott) és az Ön, mint érintett jogainak a végrehajthatósága biztosított.

 

VI. Mikor töröljük vagy anonimizáljuk az Ön személyes adatait?

 

Mi addig kezeljük az Ön adatait, ameddig azokra a mindenkori cél eléréséhez szükség van, kivéve, ha Ön az adatainak feldolgozását hatályosan megtagadja vagy esetleges beleegyezését hatályosan visszavonja.

Amennyiben törvényi adatmegőrzési kötelezettségek állnak fenn, - pl. kereskedelmi- vagy adójogi - az érintett adatokat kötelességünk a megőrzési időtartamig tárolni. A megőrzési kötelezettség lejárta után megvizsgáljuk, hogy a feldolgozás a továbbiakban szükséges-e. Amennyiben az adatok már nem szükségesek, törölni fogjuk őket.

 

VII. Egyedi esetekben milyen mértékben történik automatizált döntéshozatal?

 

Az üzleti kapcsolatok indoklásához és kivitelezéséhez alapvetően nem használunk teljesen automatizált döntéshozatali rendszert az Adatvédelmi alaprendelet 22. cikkelye értelmében. Ha egyedi esetekben mégis ilyen eljárást alkalmaznánk, arról külön tájékoztatjuk Önt, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi.

 

VIII. Milyen mértékben fogják az adataimat profil létrehozására (itt: Scoring) használni?

 

Adatait részben automatizálva dolgozzuk fel abból a célból, hogy bizonyos személyes szempontokat értékeljünk (Profiling).

A Profiling módszert a következő esetekben alkalmazzuk:

1. Törvényi és szabályozási előírások köteleznek bennünket a pénzmosás, a terrorizmus-finanszírozás és vagyont veszélyeztető bűncselekmények megelőzése elleni küzdelemre. Ehhez adatkiértékeléseket (ún. fizetési forgalmat) is alkalmazunk. Ezek az intézkedések egyben az Ön védelmét is szolgálják. (a 4. célra érvényes)

2. Az Ön hitelképesség-megítélésének keretein belül használjuk a Scoring-ot. Itt annak a valószínűségét számoljuk ki, amellyel egy ügyfél a fizetési kötelezettségeinek szerződés szerint eleget fog tenni. A számolásba bekerülhetnek például jövedelmi viszonyok, kiadások, fennálló kötelezettségek, szakma, munkaadó, foglalkoztatás időtartama, korábbi üzleti kapcsolatokból származó tapasztalatok, korábbi hitelek szerződés szerinti visszafizetése, valamint hiteltudakozók tájékoztatása. A Scoring egy matematikai-statisztikai szempontból elismert és kipróbált eljáráson alapul. A kiszámolt Score-értékek segítenek bennünket a döntéshozatalban a termékkiválasztás keretében és bekerülnek a folyamatban lévő kockázat-menedzsmentbe is. (a 2. célra érvényes)

 

 

C. Mi védi az Ön személyes adatait az illetéktelen hozzáférésekkel vagy az adatvesztéssel szemben?

 

Annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait az adatvesztéstől, a téves változtatásoktól vagy harmadik felek illetéktelen hozzáférésétől, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Ennek megfelelően nálunk csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, és azt is csak olyan mértékben, amennyire az a fent említett célokra szükséges. Az összes adat átvitele titkosítva történik.

 

 

D. Az érintettek jogai és panaszjog

 

A törvény által biztosított keretek között Önt a következő jogok illetik meg:

1. Tájékoztatást kaphat adatairól;

2. Helyesbítheti a hibás és kiegészítheti a hiányos adatokat;

3. Törölheti adatait, különösen abban az esetben, (1) ha azok a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett célokra már nem szükségesek, (2) ha Ön visszavonja hozzájárulását és nincs más jogalapja a feldolgozásnak, (3) ha jogtalanul történt az Ön adatainak feldolgozása vagy (4) ha Ön kifogást nyújtott be a feldolgozás ellen és nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokok a feldolgozásra.

4. Ön korlátozhatja adatainak feldolgozását, különösen akkor, ha vitatja adatainak helyességét vagy ha adatainak feldolgozása jogellenes és a törlés helyett Ön a használat korlátozását kéri.

5. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájusson adataihoz strukturált, általánosan használt és számítógéppel beolvasható formátumban, valamint elérheti, hogy adatait közvetlenül átadjuk másik felelősnek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy beleegyezése alapján a visszahívás előtt feldolgozott adatainak jogszerűségét az Ön visszahívása nem érinti.

Amennyiben a fenti jogok érvényesítése nem írásban történik, kérjük megértését, hogy adott esetben igazolást kérjünk Öntől, amely azt támasztja alá, hogy Ön megegyezik azzal a személlyel, akinek kiadja magát.

Ezen túlmenően jogában áll panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

 

 

E. Ki foglalkozik adatvédelmi kérdésekkel, és hogyan vehetem fel vele a kapcsolatot?

 

Adatvédelmi kérdéseit kérjük, az alábbi elérhetőségre küldje:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

E-mail:

Aktualizálva: 2020 július