Vino spremno za serviranje u svakom trenutku

Ovisno o modelu, vitrine za temperiranje vina raspolažu različitim temperaturnim zonama ili individualno podesivim vinskim pretincima radi optimalnog hlađenja vina. Crno vino najbolje razvija svoje arome na temperaturi od +16 °C do +20 °C, bijelo vino od +10 °C do +12 °C. Pjenušac i šampanjac dobro ohlađeni na +5 °C do +7 °C pružit će najveći užitak ispijanja.

Vitrine za temperiranje vina

Vitrine za temperiranje vina iz linije Vinidor

Uz pomoć dva ili tri međusobno neovisna i podesiva vinska pretinca u uređajima iz linije Vinidor moguće je čuvati crna vina, bijela vina i šampanjac na odgovarajućoj optimalnoj temperaturi. Zahvaljujući fleksibilnom postavljanju temperature, kao i različitim veličinama vinskih pretinaca uređaji su prikladni za svaku pojedinačnu sortu vina. Vitrina za temperiranje vina iz linije Vinidor

Kompaktni uređaji

Ekskluzivne cigare, plemenita vina, svježe ohlađeni napitci – Liebherrovi kompaktni uređaji idealan su prostor za dragocjen užitak. Kompaktni uređaji

Kompetencija za vino

Brižno kultivirano, profesionalno dozrelo i savršeno temperirano – samo pravilna tehnika skladištenja vina pružit će najveći užitak u ispijanju vina. Kompetencija za vino