Vennligst velg ditt område
Lukk

Effektiv kjøling som ikke koster skjorta.

Du sørger for de gode råvarene. Vi tar oss av resten.

Våre kjøleapparater er alltid å finne øverst på rankingen. Ikke bare når det gjelder energieffektivitet

I tillegg til å være ledende på effektivitet, er apparatene ekte allroundere. Ved siden av lavt energiforbruk har de lavt støynivå, god plass til matvarene, lang levetid, sterk ytelse når du trenger det og optimal arealutnyttelse, og er absolutt pålitelige i daglig bruk.

    
        
        
    

Når vi tenker effektivitet, tar vi ikke bare hensyn til én faktor, men ser på det større bildet. Alle elementer i våre apparater er tilpasser hverandre på en målrettet og harmonisk måte, slik at vi oppnår optimal effektivitet, bærekraftighet, komfort og kostnadsinnsparinger.

Nå er det enklere å skille mellom effektive og ineffektive apparater.

Takket være den nye energimerkingen for kjøle- og fryseapparater med direktesalgfunksjon fra 1. mars 2021.

I henhold til den nye EU-forordningen må alle kjøle- og fryseapparater med direktesalgfunksjon merkes obligatorisk fra 1. mars. Det skjer med en ny etikett som skal være til hjelp ved innkjøpsavgjørelser. Apparatene inndeles i en skala fra A til G i henhold til effektiviteten. De obligatoriske opplysningene på etiketten varierer med disse produktgruppene: Drikkekjølere, iskremfrysere og kjølemøbler for matbutikker. Det er derfor ulike versjoner av den nye etiketten.

Og forresten: For lagringskap har det vært merkeplikt siden 1. juli 2019. Til informasjon: Laboratorieapparater og medikament-kjøleapparater er unntatt fra merkeplikten.

    
        
        
    

Høyeffektivt: så sparsomt er et Liebherr-apparat.

Hvor effektive apparatene våre faktisk er, viser onlineverktøyet til de EU-finansierte prosjektene LABEL2020 og BELT. På denne siden kan du finne strømforbruk og andre produktdata for elektroniske apparater, og sammenlikne dem. Beregningsfunksjonen tar hensyn til lokale strømpriser og viser kostnadene gjennom hele levetiden. Sammenlikningen viser: Liebherr lønner seg!

Til effektivitetskontrollen

Opplev våre mest effektive medarbeidere.

Våre kjøleapparater forbruker svært lite strøm. Ikke så rart at mange Liebherr-apparater hører hjemme i de mest sparsomme energieffektivitetsklassene. Effektiviteten har to fordeler: Du skåner miljøet. Du sparer på strømregningen. Det lave forbruket påvirker ikke ytelsen: Matvarene holder seg ferske like lenge. Medikamenter og andre følsomme varer lagres trygt.

Ønskelisten din omfatter:
Nylig lagt til: Ønskelisten din inneholder ikke noen produkter.
close