Apparater til kommersiell bruk

Hotell og gastronomi

Liebherr-apparater for gastronomi, gir stor lagerplass på små oppstillingsplasser. Fronter og hyller kan lett rengjøres og sørger for maksimal hygiene. Apparater for gastronomi

Bakeri

Takket være tallrike innovative ideer, letter kjøl- og fryseskapene hverdagen i bakerier og konditorier, også under ekstreme forhold. Apparatene er for eksempel helt spesielt enkle å rengjøre, og på grunn av stabile L-skinner kan standard bakeplater seg lett skyve inn. Apparater for bakerier

Matvarehandel

Kjølebokser til supermarkeder og bruksklare systemer for stor- og detaljvarehandel, må fylle store krav. Apparatene overbeviser gjennom kvalitet, perfekt muligheter for vare-presentasjon og energieffektivitet. Apparater for handel

Forskning og laboratorie

Liebherr utvikler kjøl- og fryseapparater som er utstyrt for de spesielle kravene for laboratorier. Alarm- og dokumentasjonsfunksjonen garanterer sikkerheten til de lagrede preparatene. Apparater for laboratorie- og medisinteknikk

Drikkevareindustri

Kjøleapparater for drikkevareindustrien lar seg lett fylle og rengjøre. Samtidig er de robuste, plassparende og energieffektive. Individuell branding kan gi avgjørende oppmuntring til impulskjøp. Apparater for drikkevareindustrien

Fryse- og iskremindustri

Den profesjonelle, vedvarende driften stiller spesielle krav til fryseapparatene for fryse- og iskremindustrien. En attraktiv varepresentasjon er den beste salgsstøtten ved Point of Sale. Apparater til fryse- og iskremindustri