Bruksanvisninger

De trenger hjelp med installeringen til Deres kjøl- eller fryseapparat og har ikke bruksanvisningen for hånden akkurat for øyeblikket? Ikke noe problem, De kan ganske enkelt laste den ned som PDF-dokument.

Oppgi det 9-sifrede service-nummeret til kjøl- eller fryseapparatet i feltet. Dette finnes på typeskiltet på apparatet, som på frittstående apparater befinner seg på den venstre siden av apparatet og på frysebokser på høyre ytterside.

Søk

Typenskilt

Typeskiltet inneholder de nødvendige kjennetegnene til de enkelte kjøl- eller fryseapparatene. Mer informasjon om typeskilt- og hvor det finnes på de ulike apparatene, finnes på vår typeskilt-informasjonsside.

Kjøp

Ønsker De å oppleve et Liebherr-apparat live før kjøp? Våre forhandlere helt i nærheten hjelper gjerne. Til søk forhandler