Vinskap for innbygging

For virkelig å nyte vinen, spiller temperaturen en viktig rolle. Dette gjelder både for tempersturen for langtidslagring, som sor serveringstemperaturen. Oppbevarings- eller serveringsskap fra Liebherr er et perfekt oppbevaringssted. her lagres vinen under eksakt kontrollerte betingelser, og forblir beskyttet mot skadelig innflytelse fra omgivelsene. Gjennom ulike størrelser og dørløsninger, kan innbyggingsskapene fra Liebherr enkelt føyes inn i kjøkkenet.

Vinskap for innbygging

Vinskap for innbygging bygges fluktende inn i standardnisjer fra 45cm til 122cm høyde. Isolerglassdørene fremhever Deres vinlager på beste måte. Vinskap for innbygging med glassdør

Vinskap for underbygging

Skapene for underbygging finner sin plass under arbeidsbenken. Inn og utlufting skjer gjennom den høyderegulerbare sokkelen. Dermed er det ikke nødvendig med lufting gjennom arbeidsbenken. Vinskap for underbygging med glassdør