Personvern

Prinsipper for behandling av personopplysninger for MyLiebherr og Liebherr SmartDevice-app (informasjonsplikter)

A. Generelt

I. Hva regulerer denne erklæringen om personvern?

Vi legger største vekt på vernet av og sikkerheten til dine personopplysninger. Derfor er det viktig for oss å informere deg om hvilke av dine personopplysninger vi bruker, og til hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har når det gjelder dine personopplysninger.

MyLiebherr Portal

«MyLiebherr portalen» omfatter dine aktiviteter på MyLiebherr-nettstedet, spesielt, men ikke utelukkende, når det gjelder bruken av MyLiebherr-kontoen og MyLiebherr-nettbutikken samt alle andre tilknyttede moduler. Ytterligere informasjon når det gjelder avhengigheten mellom MyLiebherr-portalen og MyLiebherr-kontoen finner du i avsnittet «MyLiebherr Account» nedenfor.

MyLiebherr-Account

«MyLiebherr-Account» er din sentrale brukerkonto hos Liebherr-Hausgeräte GmbH. For å opprette en MyLiebherr-konto må du registrere deg. Du kan registrere deg på vår «MyLiebherr Portal» (https://home.myliebherr.com)fOR Ved registrering via MyLiebherr-portalen får du en e-post med en lenke for bekreftelse ved slutten av registreringsforløpet. Du må klikke på lenken for bekreftelsen for å avslutte registreringen. Som et alternativ kan du også registrere deg for MyLiebherr-kontoen via din Google-, Facebook- eller Microsoft-konto (denne registreringsmetoden kalles heretter «Social-Login»). Vennligst merk at vi ikke har noen innflytelse på behandlingen av dine personopplysninger hos Google, Facebook og Microsoft. Med din MyLiebherr-konto kan du benytte deg av Single-Sign-on tjenesten til Liebherr-Hausgeräte GmbH (i det følgende kort kalt «SSO»). SSO-tjenesten gjør det mulig for deg å bruke andre digitale tilbud med begrenset tilgang som er koblet til SSO (disse tilbudene kalles heretter «moduler») med enhetlige tilgangsdata. Med vår SSO-tjeneste kan du navigere mellom modulene, uten at det er nødvendig med noen separat registrerings- og påloggingsprosess. Vår SSO-tjeneste oversender personopplysningene dine som er lagret i MyLiebherr-kontoen, og som er nødvendige for bruk av de enkelte modulene, automatisk til de respektive tilbyderne av modulene for å tilby deg best mulig komfort. Modulene driftes enten av Liebherr-Hausgeräte GmbH eller av datterselskaper til Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Liebherr SmartDevice-appen

Liebherr SmartDevice-appen gjør det mulig for deg å visualisere og konfigurere dataene til ditt Liebherr kjøle- og fryseskap. For å benytte Liebherr SmartDevice-appen er det nødvendig med en WiFi-kompatibel modul (i det følgende kalt «SmartDeviceBox»), en MyLiebherr-konto og en internettforbindelse. Via din SmartDeviceBox blir ditt Liebherr kjøle- og fryseapparat koblet opp til internett via en WiFi-kompatibel ruter. Din SmartDeviceBox kan etterinstalleres for SmartDevice-kompatible Liebherr kjøle- og fryseskap. I enkelte Liebherr kjøle- og fryseskap er en SmartDeviceBox allerede integrert. Kombinert med en SmartDeviceBox gjør din Liebherr SmartDevice-app mulig for deg å styre forskjellige funksjoner som ditt Liebherr kjøle- og fryseskap er utstyrt med, for eksempel kjøletemperatur, mens du er underveis. Med din Liebherr SmartDevice-app har du full oversikt over alle viktige alarmmeldinger, for eksempel en dør som du i vanvare har latt stå åpen. Liebherr SmartDevice-appen er utstyrt med en meldefunksjon som for eksempel minner deg på det når det er på tide å skifte luftfilter eller når ventilasjonsgitteret må rengjøres.

II. Hva er personopplysninger, og hva betyr behandling?

1. «Personopplysninger» (i det følgende også kalt «opplysninger») er all informasjon som sier noe om en naturlig person. Personopplysninger er ikke bare informasjon som muliggjør en direkte kobling til en bestemt person (for eksempel en bestemt persons navn eller e-postadresse), men også informasjon som man med relevante ekstra kunnskaper kan bruke til å opprette en kobling til en bestemt person.

2. «Behandling» betyr ethvert tiltak som gjennomføres med dine personopplysninger (for eksempel innhenting, registrering, organisering, katalogisering, lagring, bruk eller sletting av opplysninger).

B. Hvem er ansvarlig for behandlingen av mine opplysninger?

Ansvarlig for behandlingen av dine opplysninger er Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, D-88416 Ochsenhausen, Tyskland, telefon: +4973529280; telefaks +497352928408; e-post: [email protected]

C. Databehandling når det gjelder MyLiebherr-kontoen og MyLiebherr-portalen

I. Hvilke opplysninger samler vi inn til hvilket formål?

Når du henter opp MyLiebherr-portalen, behandler vår nettserver de følgende opplysninger, som vi lagrer i såkalte loggfiler:

1. Dato for tilgang til MyLiebherr-portalen

2. Klokkeslett for tilgang til MyLiebherr-portalen

3. Internettadressen til nettstedet der du befant deg på tidspunktet da du hentet MyLiebherr-portalen (URL)

4. Filene du lastet ned via MyLiebherr-portalen

5. Datamengden som ble overført til deg

6. Type nettleser du bruker og dens versjon

7. Operativsystemet du bruker

8. Domenenavnet til din internett-tilbyder (eksempelvis Telekom, Vodafone etc.)

9. Din (eksterne) IP-adresse

Ved registrering og bruk av en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen uten bruk av en Social-Login, behandler vi i tillegg til filene som angitt ovenfor under punkt 1-9, også følgende data:

10. Registreringsdato

11. Din entydige brukeridentifikasjon (UPN)

12. Dato og klokkeslett for siste gjennomførte pålogging

13. Din e-postadresse

Ved registrering og bruk av en MyLiebherr-konto via Social-Login behandler vi i tillegg til filene som angitt ovenfor under punkt 1-13, også følgende data:

14. Social-Login identifikator (såkalt identifier)

Merk: Dersom du registrerer eller autentiserer deg med en Social-Login fra Facebook, oversender Facebook også ditt etternavn, fornavn og ditt profilbilde til oss, i tillegg til opplysningene som er angitt under punkt 13 og 14. Disse opplysningene blir ikke behandlet av oss til noe formål.

Merk: Dersom du registrerer eller autentiserer deg med en Social-Login fra Google, oversender Google også ditt etternavn, fornavn og lenken til din Google-Plus-profil til oss, i tillegg til opplysningene som er angitt under punkt 13 og 14. Disse opplysningene blir ikke behandlet av oss til noe formål.

Merk: Dersom du registrerer eller autentiserer deg med en Social-Login fra Apple, oversender Apple også ditt etternavn og fornavn til oss, i tillegg til opplysningene som er angitt under punkt 13 og 14. Disse opplysningene blir ikke behandlet av oss til noe formål.

For en optimal bruk av modulene som er koblet til MyLiebherr-portalen, innhenter vi på frivillig basis følgende opplysninger fra deg, i tillegg til opplysningene som angis under punkt 1-14:

15. Språket du foretrekker

16. Din tittel

17. Din adresse

18. Ditt telefonnummer

19. Serienummeret til ditt kjøle- og fryseskap

20. Ditt kjøle- og fryseskaps apparattype

21. Serienummeret til din SmartDeviceBox

Disse opplysningene som angis under punkt 1 - 21, behandler vi til de følgende formål:

1. Til beskyttelse av vårt reklametilbud (anvendte datakategorier 1-9)

2. Til registrering av en MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen (anvendte datakategorier 10-13)

3. Til registrering av en MyLiebherr-konto via Social-Login (anvendte datakategorier 10-14)

4. Til sentral administrasjon av bruker- og profildataene for SSO (anvendte datakategorier 10-21)

5. Til bruk av SSO (anvendt datakategori 11)

6. Til oversendelse til den respektive tilbyderen av modulen du har valgt (anvendte datakategorier 13, 15-21)

7. For kundestøtte for din MyLiebherr-konto (anvendte datakategorier 1-21)

Merk: Vær oppmerksom på at en oversendelse av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS er mulig så fremt den respektive tilbyderen av en av dine moduler har sitt kontor i et slikt land. Før oversendelsen til en slik tilbyder vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke.

En behandling til andre formål kommer bare i betraktning så fremt de rettslige bestemmelsene iht. artikkel 6, avsn. 4 i GDPR (personvernforordningen) foreligger. Eventuelle informasjonsplikter iht. artikkel 13, avsn. 3 i GDPR og artikkel 14, avsn. 4 i GDPR vil vi i et slikt tilfelle selvfølgelig overholde.

II. På hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine opplysninger?

Rettsgrunnlaget for behandling av dine opplysninger er prinsipielt – så fremt det ikke foreligger spesifikke rettsforskrifter – artikkel 6 i GDPR.

Behandlingen av dine opplysninger finner sted på basis av følgende rettsgrunnlag:

1. Databehandling for oppfyllelse av kontrakter (art. 6, avsn. 1, bokst. b) GDPR) (gjelder for formål 2-7)

2. Databehandling på basis av en interesseavveining (art. 6, avsn. 1, bokst. f) GDPR) (gjelder for formål 1).

3. Databehandling til oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (art. 6, avsn. 1, bokst. c) GDPR) (gjelder for formål 1)

4. Samtykke (art. 6, avsn. 1, bokst. a) GDPR) (gjelder ved en eventuell oversendelse av dine opplysninger til et utland utenfor EU/EØS til formål 6)

Våre berettigede interesser er:

Forbedring av portalens stabilitet og funksjon samt sikringen av den (gjelder for formål 1)

Hvis vi behandler dine data på basis av en interesseavveining, har du rett til å levere innsigelse mot behandlingen av dine opplysninger i henhold til bestemmelsene i art. 21 GDPR.

Vi behandler dine opplysninger utelukkende i det omfang det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene.

III. Hvem oversender vi hvilke kategorier av dine opplysninger til, og med hvilket formål?

Vi oversender dine opplysninger eventuelt:

1. Til tilbyderne av de modulene og eventuelle andre tjenester eller tjenesteytere du aktivt har benyttet deg av (datakategorier 13, 15-21)

2. Til andre firmaer innen Liebherr-konsernet, så fremt dette er nødvendig for innledning, gjennomføring eller avslutning av en kontrakt, eller det fra vår side består en berettiget interesse av oversendelsen og dette ikke strider imot dine overordnede berettigede interesser (datakategorier 13-21)

3. Til den Social-Login-tilbyderen du har valgt i hvert tilfelle (datakategori 14)

4. Til vår kundeservice, som vi engasjerer for å oppnå de ovennevnte målene (datakategorier 1-21)

5. Til domstoler, voldgiftsdomstoler, myndigheter eller juridisk bistand dersom dette er nødvendig for å overholde gjeldende lover eller for å gjøre rettskrav gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav. (Datakategorier 1-21)

IV. Behandles mine opplysninger utenfor Den europeiske unionen?

En oversendelse av opplysninger til organer i stater utenfor Den europeiske unionen (såkalte tredjestater) er bare tillatt (1) så fremt du har gitt ditt samtykke til dette eller (2) så fremt Den europeiske kommisjonen har bestemt at det hersker et rimelig beskyttelsesnivå i en tredjestat (art. 45 GDPR). Hvis kommisjonen ikke har truffet noen slik avgjørelse, kan vi bare oversende dine opplysninger til tredjeparter som befinner seg i et tredjeland så fremt det foreligger egnede garantier (for eksempel standardklausuler til personvern som vedtas av kommisjonen eller tilsynsmyndighetene i en bestemt prosess), og såfremt utøvelsen av dine rettigheter som berørt, er sikret.

V. Når sletter og anonymiserer vi dine opplysninger?

Vi bearbeider dine opplysninger så lenge dette er nødvendig for dette formålet, så fremt du ikke aktivt har fremlagt innsigelse mot behandlingen av dine opplysninger, eller du har tilbakekalt ditt eventuelle samtykke.

Så fremt det består lovfestede plikter til oppbevaring – f.eks. i handelsrett eller i skattelov – vil vi måtte lagre de opplysningene som er berørt av dette for det tidsrom oppbevaringsplikten varer. Etter at oppbevaringsplikten har opphørt, vil vi kontrollere om det foreligger en videre nødvendighet av databehandlingen. Dersom dette ikke er nødvendig lenger, blir dine opplysninger slettet.

D. Databehandling som gjelder Liebherr SmartDevice-appen

I. Hvilke opplysninger samler vi inn til hvilket formål?

For å bruke Liebherr SmartDevice-appen er det nødvendig med en MyLiebherr-konto. I tillegg til opplysningene under C.I innhenter vi følgende opplysninger fra deg:

1. Apparatdataene til ditt Liebherr kjøle- og fryseskap (serienummer, valgt betegnelse, modell og type)

2. Sensorikkdataene for ditt Liebherr kjøle- og fryseskap (temperaturstatus, kompressorens turtall, døråpningsstatus)

3. Apparatdataene til din Liebherr SmartDeviceBox (serienummer, modell, type, status for forbindelse)

4. Den tekniske konfigurasjonen til din terminal (modell, produsent, operativsystemet som brukes, forbindelsesstatus)

Disse opplysninger behandler vi prinsipielt bare til følgende formål:

1. For å klargjøre funksjonene til din Liebherr SmartDevice-app (anvendte datakategorier 1-4)

2. Feilanalyse og forbedring av appen (anvendte datakategorier 1-4 og datakategorier under C. I. 1-9)

En databehandling til andre formål kommer bare i betraktning så fremt de rettslige bestemmelsene iht. artikkel 6, avsn. 4 i GDPR (personvernforordningen) foreligger. Eventuelle informasjonsplikter iht. artikkel 13. avsn. 3 i GDPR og artikkel 14, avsn. 4 i GDPR vil vi i et slikt tilfelle selvfølgelig overholde.

II. På hvilket rettslig grunnlag innhenter vi dine opplysninger?

Rettsgrunnlaget for behandling av dine opplysninger er prinsipielt – så fremt det ikke foreligger spesifikke rettsforskrifter – artikkel 6 i GDPR.

Behandlingen av dine opplysninger finner sted på basis av følgende rettsgrunnlag:

1. Samtykke (art. 6, avsn. 1, bokst. a) GDPR) (gjelder for formål 2).

2. Databehandling til oppfyllelse av kontrakter (art. 6, avsn. 1, bokst. b) GDPR

(gjelder for formål 1)

Dersom vi behandler dine opplysninger på grunnlag av et samtykke fra deg, har du rett til når som helst å tilbakekalle dette samtykket overfor oss med virkning for fremtiden.

Vi behandler dine opplysninger utelukkende i det omfang det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene.

III. Hvem oversender vi hvilke kategorier av dine opplysninger til, og med hvilket formål?

Vi oversender dine opplysninger eventuelt til:

1. Andre Liebherr konsernselskaper, såfremt dette er nødvendig til innledning, gjennomføring eller avslutning av en kontrakt, eller det fra vår side består en berettiget interesse av oversendelsen og ikke strider imot dine overordnede berettigede interesser (datakategorier 1-4)

2. Til vår kundeservice, som vi engasjerer for å oppnå de ovennevnte formålene (datakategorier 1-4)

3. Til alle domstoler, voldgiftsdomstoler, myndigheter eller juridisk bistand dersom dette er nødvendig for å overholde gjeldende lover eller for å gjøre rettskrav gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav. (Datakategorier 1-4)

IV. Behandles mine opplysninger utenfor Den europeiske unionen?

En oversendelse av opplysninger til organer i stater utenfor Den europeiske unionen (såkalte tredjestater) er bare tillatt (1) såfremt du har gitt ditt samtykke til dette eller (2) så fremt Den europeiske kommisjonen har bestemt at det består et rimelig beskyttelsesnivå i en tredjestat (art. 45 GDPR). Hvis kommisjonen ikke har truffet noen slik avgjørelse, kan vi bare oversende dine opplysninger til tredjeparter som befinner seg i et tredjeland så fremt det foreligger egnede garantier (for eksempel standardklausuler til personvern som vedtas av kommisjonen eller tilsynsmyndighetene i en bestemt prosess), og såfremt utøvelsen av dine rettigheter som berørt, er sikret.

V. Når sletter og anonymiserer vi dine opplysninger?

Vi behandler dine opplysninger så lenge dette er nødvendig for det inneværende formålet, såfremt du ikke aktivt har fremlagt innsigelse mot behandlingen av dine opplysninger, eller du har tilbakekalt ditt eventuelle samtykke.

Så fremt det består lovfestede plikter til oppbevaring – f.eks. i handelsrett eller i skattelov – vil vi måtte lagre opplysningene som er berørt av dette, for det tidsrom oppbevaringsplikten varer. Etter at oppbevaringsplikten har opphørt, vil vi kontrollere om det foreligger en videre nødvendighet av databehandlingen. Dersom dette ikke er nødvendig lenger, blir dine opplysninger slettet.

VI. Liebherr SmartDevice-app Skill for Amazon Alexa

Amazon Echo er en maskinvare fra Amazon for taleinngang og taleutgang. Med Amazon Echo enheter kan talekommandoer analyseres, evalueres og utføres via Amazon. For å kunne brukes Amazon Echo-enheter kreves det en Amazon-brukerkonto, og enhetene kan utvides med grensesnitt for ytterligere funksjoner ved å føye til såkalte «Skills». Liebherr SmartDevice-appen Skill gjør det mulig for deg å styre noen av funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen via din Amazon Echo-enhet ved hjelp av stemmen. Til dette er det nødvendig at du aktiverer din Liebherr SmartDevice-app Skill i din Amazon-konto og kobler den til din MyLiebherr-konto med denne Skill. Ved hjelp av denne sammenkoblingen kan de stemmekommandoene du legger inn, evalueres av Amazon og sendes til Liebherr SmartDevice-appen via en anonymisert digital signatur, for så å bli utført. Med unntak av informasjonen om at du har en Amazon-konto og en MyLiebherr-konto, overføres det ingen personopplysninger fra oss til Amazon eller fra Amazon til oss.

VII. Liebherr SmartDevice-app funksjoner for Conrad Connect

Conrad Connect er en tjeneste som tilhører Conrad Connect GmbH, som gjør det mulig for deg å koble funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen med forskjellige smarte enheter og apper som støttes av Conrad Connect. På denne måten kan en handling (f.eks. aktivere funksjonen SuperCool) utløses av en bestemt hendelse (f.eks. et klokkeslett). Bruken av Conrad Connect krever en Conrad Connect-brukerkonto og kan utvides med grensesnitt for ytterligere funksjoner ved å føye til produsenten eller merket. Denne sammenkoblingen gjør det mulig for deg å styre noen av funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen via Conrad Connect. For dette må du aktivere din Liebherr SmartDevice-app i din Conrad Connect-brukerkonto og koble den til din MyLiebherr-konto. Med unntak av informasjonen om at du har en Conrad Connect-konto og en MyLiebherr-konto, overføres det ingen personopplysninger fra oss til Conrad Connect eller fra Conrad Connect til oss.

VIII. Liebherr SmartDevice appen Trigger for IFTTT

IFTTT er en tjeneste som tilhører IFTTT Inc., som gjør det mulig for deg å koble funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen med forskjellige applikasjoner som støttes av IFTTT. På denne måten kan en handling (f.eks. aktivere funksjonen SuperCool) utløses av en bestemt hendelse (f.eks. når du går inn i boligen). For å kunne bruke IFTTT er det nødvendig at du aktiverer Liebherr SmartDevice-appen Trigger i din IFTTT konto og kobler din MyLiebherr-konto til Liebherr SmartDevice-appen Trigger. Med unntak av informasjonen om at du har en IFTTT-konto og en MyLiebherr-konto, overføres det ingen personopplysninger fra oss til IFTTT Inc. eller fra IFTTT Inc. til oss.

IX. Liebherr SmartDevice-app funksjoner for HomeConnect Plus

HomeConnect Plus er en app som lar deg koble funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen med forskjellige smarte enheter som støttes av HomeConnect Plus. En bestemt hendelse (f.eks. Inn i leiligheten) kan utløse en handling (f.eks. Aktivere SuperCool-funksjonen). Bruk av HomeConnect Plus krever en HomeConnect Plus-brukerkonto og kan utvides til å omfatte grensesnitt for tilleggsfunksjoner ved å legge til produsent eller merke. Denne lenken lar deg kontrollere noen funksjoner i Liebherr SmartDevice-appen via HomeConnect Plus. For å gjøre dette må du aktivere Liebherr SmartDevice-appen i din HomeConnect Plus-brukerkonto og koble den til MyLiebherr-kontoen din. Med unntak av datoen da du har en HomeConnect Plus-brukerkonto og en MyLiebherr-konto, vil ingen personlige data bli overført fra oss til HomeConnect Plus eller fra HomeConnect Plus til oss.

X. Liebherr SmartDevice-App Actions for Google Home

Google Home Smart Speaker er en maskinvare fra Google for taleinngang og taleutgang. Med Google Home Smart Speaker kan stemmekommandoer analyseres, evalueres og utføres via Amazon. For å kunne bruke Google Home Smart Speaker kreves det en Google-brukerkonto, og den kan utvides med grensesnitt for ytterligere funksjoner ved å føye til såkalte «Actions». Liebherr SmartDevice-appen Actions gjør det mulig for deg å styre noen av funksjonene til Liebherr SmartDevice-appen via din Google Home Smart Speaker ved hjelp av stemmen. For dette må du aktivere Liebherr SmartDevice-appen Actions i din Google-konto og koble din MyLiebherr-konto til Actions. Ved hjelp av denne sammenkoblingen kan de stemmekommandoene du legger inn, evalueres av Google og sendes til Liebherr SmartDevice-appen via en anonymisert digital signatur, for så å bli utført. Med unntak av informasjonen om at du har en Google-konto og en MyLiebherr-konto, overføres det ingen personopplysninger fra oss til Google eller fra Google til oss.

E. Hvordan er mine personopplysninger sikret mot tilgang fra uvedkommende samt mot tap?

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å garantere at dine opplysninger er beskyttet mot tap, uriktige endringer eller uberettiget tilgang fra tredjeparter. I ethvert tilfelle har dessuten kun berettigede personer tilgang til dine opplysninger, og dette bare såfremt det er nødvendig innenfor rammen av de ovennevnte formål. Alle opplysninger oversendes kryptert.

F. informasjonskapsler ("cookies") og annen teknologi

For fremstilling av nettstedet vårt benytter vi informasjonskapsler ("cookies") og annen teknologi. Opplysninger om dette finner du i merknadene om informasjonskapsler.

G. Rettigheter til berørte personer og klagerett

Innenfor lovfestede rammer har du rett til

1. Opplysning om dine personopplysninger;

2. Retting av uriktige personopplysninger og komplettering av ufullstendige personopplysninger

3. Sletting av dine personopplysninger, spesielt dersom (1) de ikke lenger er nødvendige for formålene nevnt i denne personvernerklæringen, (2) du trekker tilbake samtykket ditt og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen, (3) dine data har blitt behandlet ulovlig eller (4) du protesterer mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen.

4. Begrensningen av behandlingen av dine data, spesielt dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene eller behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig og du anmoder om en begrensning av bruken i stedet for at de slettes.

5. Retten til å motta dine data i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og rett til å få overført personopplysningene direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig.

Vær oppmerksom på at rettmessigheten av databehandlingen som har funnet sted på basis av samtykket inntil tilbakekallelsen fant sted, forblir uberørt av dette.

Dersom de ovennevnte rettighetene gjøres gjeldende uten at dette skjer skriftlig, ber vi om forståelse for at vi eventuelt forlanger dokumentasjon fra deg som beviser at du er den personen du utgir deg for å være. Utover dette har du klagerett hos ansvarlig tilsynsmyndighet.

H. Hvordan når jeg ansvarlig personvernombud?

Ved spørsmål som gjelder personvern bes du henvende deg til:

Datenschutz

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

D-88457 Oberopfingen

[email protected]

Status: Mars 2021