Kjøl- og fryseapparater for forskning og laboratorie

Kjøl- og fryseapparater for bruk i laboratorier og forskning må fylle store krav. Med presis elektronikk og eksakt temperaturinnstilling sørger laboratorieapparatene til Liebherr for utmerket, konstant temperatur. Tallrike funksjoner og utstyrsdetaljer garanterer at sensible substanser, som sensible kjemikalier vog forskningsmaterialer blir lagret på best mulig måte. i tillegg er kjøl- og fryseapparatene spesielt holdbare og sparsomme i bruk.

Forskning og laboratorie

Bruksområde laboratorie

Ved utvikling av laboratorieapparater ligger fokus først og fremst på en sikker lagring av sensible substanser og optimal kontroll på kjølingen. Slik oppfyller Liebherr kjøl- og fryseapparater ikke bare alle relevante sikkerhetsstandarder, men bidrar også til en økonomisk drift av apparatene. Les med om Liebherr-laboratorieapparater Bruksområde laboratorie

Kjøleapparater for laboratorier

I laboratorieapparatene fra Liebherr, lagres høyømfintlige stoffer under optimale betingelser. Ved strømbrudd eller åpen dør og temperaturutfordringer, utløses det umiddelbart en alarm. En optimal dokumentasjons-software lagrer temperaturforløpet kontinuerlig – og varslingssystemene alarmerer atraks ved overskriding av de definerte temperaturgrensene. Proff-elektronikken omfatter tilkobling til et fjern-alarmsystem som et RS 485 grensesnitt. Kjøleapparater for laboratorier

Fryseapparater for laboratorier

I fryseapparatene fra Liebherr er sensible stoffer alltid lagret på beste måte. Ved strømbrudd, åpen dør eller en temperaturstigning, alarmerer apparatene over optiske og akustiske signaler. Proff-elektronikken gjør det mulig med enkel og pålitelig dokumentasjon av temperaturforløpet. Fryseapparater for laboratorier

Apparater for medikamentlagring

For bruk i apoteker, sykehus og tilsvarende steder, må kjøleapparatene oppfylle høye krav til medikamentlagring. Liebherr-apparater etter DIN 58345 har mange funksjoner for sikker oppbevaring. Apparater for medikamentlagring

Ultradypfrysere

Ultradypfrysere setter nye standarder innen temperaturområdet - 40 °C til - 86 °C. De byr på en sikkerhet som teller ved laboratorier og innen forskning – 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ultradypfrysere