Komfortabel håndtering og praktisk utstyr

Kjøl- og fryseapparater i bakerier og konditorier møter høye krav. Til belastningene teller for eksempel høye temperaturer på omgivelsene, støv og mel i luften samt hyppig åpning og stenging av døren. I arbeidshverdagen må proffapparatene være komfortable å betjene og være lette å rengjøre. De må fungere pålitelig, arbeide økonomisk og derunder kun bruke litt energi. Bakeri-apparatene til Liebherr er nettopp derfor utstyrt for disse kravene.