Ελεγμένα υλικά

Ως κατασκευαστής υψηλής ποιότητας, η Liebherr εφαρμόζει υψηλά πρότυπα κατά την κατασκευή των συσκευών και των εξαρτημάτων της. Τα ψυγεία και οι καταψύκτες της εταιρείας μας εντυπωσιάζουν τους πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο με τη μακρά διάρκεια ζωής τους και όχι άδικα. Προκειμένου να διασφαλίζουμε αυτήν τη μακρά διάρκεια ζωής, υποβάλλουμε όλα τα εξαρτήματα των συσκευών μας σε δοκιμές καταπόνησης σε ακραίες συνθήκες. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζουμε πάντα την ποιότητα, ώστε να ανταποκρινόμαστε σταθερά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας σε σχέση με τα προϊόντα μας.