νομικές πληροφορίες

 

Προϋπόθεση για κάθε χρήση του home.myliebherr.com και home.liebherr.com αποτελεί

  • η αποδοχή αυτών των όρων χρήσης
  • η αποδοχή των κανονισμών προστασίας των δεδομένων
  • η είσοδος μέσω της "μάσκας Login" στην ιστοσελίδα home.myliebherr.com και home.liebherr.com.

Όλα τα δεδομένα πρόσβασης πρέπει να αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Αν έχετε την υποψία πως κάποιος τρίτος γνωρίζει τα στοιχεία πρόσβασής σας, ειδοποιήστε μας άμεσα ώστε να μπορέσουμε να τα κλειδώσουμε.

Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα διαγράμματα, οι ήχοι, τα κινούμενα σχέδια και τα βίντεο καθώς και η διάταξή τους προστατεύονται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών και των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε άλλα μέσα, της αναπαραγωγής, της διάδοσης, της τροποποίησης ή της διάθεσης σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή μας. Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι άλλο, όλα τα σήματα στις ιστοσελίδες της εταιρείας Liebherr-Hausgeräte GmbH προστατεύονται ως κατοχυρωμένα σήματα. Η ονομασία "Liebherr" αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρείας Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle/FR, Ελβετία.

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας home.myliebherr.com και home.liebherr.com

Προσπαθούμε να διατηρούμε συνεχώς διαθέσιμη την ιστοσελίδα home.myliebherr.com και home.liebherr.com και να εκτελούμε τις εργασίες συντήρησης αργά το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Όμως δεν αποκλείεται η σποραδική διακοπή του διακομιστή ούτε η εμφάνιση άλλων διαταραχών.

Ανάληψη ευθύνης

Για τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα αναλαμβάνουμε την ευθύνη στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν ορθογραφικά λάθη ή τεχνικές ανακρίβειες ή άλλα λανθασμένα στοιχεία, που μπορεί να τα διορθώσουμε χωρίς κάποιες υποδείξεις. Η εταιρεία Liebherr-Hausgeräte GmbH ακολουθεί μια πολιτική διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων και επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να πραγματοποιεί βελτιώσεις ή αλλαγές χωρίς κάποια ειδοποίηση. Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία Liebherr-Hausgeräte GmbH δεν είναι υπεύθυνη ούτε αναλαμβάνει κάποια ευθύνη για ζημιές, όπως άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, εξαρχής συγκεκριμένες ή επακόλουθες, οι οποίες δήθεν προέκυψαν λόγω της πρόσβασης ή σε συνδυασμό με αυτή ή και λόγω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.