Υψηλές απαιτήσεις στο χώρο του εργαστηρίου

Στις συσκευές εργαστηρίου της Liebherr οι πολύ ευαίσθητες και εκρηκτικές ουσίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και αξιοπιστία. Καινοτόμες τεχνολογίες ψύξης και έξυπνες λειτουργίες διασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης με σταθερές θερμοκρασίες. Παράλληλα, οι συσκευές μας έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος και οι δαπάνες λειτουργίες και συντήρησης και να μεγιστοποιείται η ασφάλεια.

Απαιτήσεις στον τομέα εργαστηρίων

Ασφαλής αποθήκευση

Αποδοτική λειτουργία

Βέλτιστος έλεγχος

Επισκόπηση εργαστηριακών συσκευών