Καταψύκτες βαθιάς κατάψυξης

Πλάτος συσκευής

Κύρια σημεία της συσκευής

Μέγιστος αριθμός δίσκων


Λύση δικτύωσης

Αποτελέσματα 1-5 από 5

SUFsg 3501 MediLine Καταψύκτης εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών για εργαστήρια

 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 79,7 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 264
 • Χρόνος ψύξης 180 min
 • Χρόνος απόψυξης 170 min
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 79,7 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 264
 • Χρόνος ψύξης 180 min
 • Χρόνος απόψυξης 170 min

SUFsg 5001 MediLine με ψύξη αέρα Καταψύκτης εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών για εργαστήρια

 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 352
 • Χρόνος ψύξης 360 min
 • Χρόνος απόψυξης 230 min
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 352
 • Χρόνος ψύξης 360 min
 • Χρόνος απόψυξης 230 min

SUFsg 5001 MediLine με ψύξη νερού Καταψύκτης εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών για εργαστήρια

 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 352
 • Χρόνος ψύξης 360 min
 • Χρόνος απόψυξης 230 min
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 352
 • Χρόνος ψύξης 360 min
 • Χρόνος απόψυξης 230 min

SUFsg 7001 MediLine με ψύξη αέρα Καταψύκτης εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών για εργαστήρια

 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 528
 • Χρόνος ψύξης 450 min
 • Χρόνος απόψυξης 250 min
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 528
 • Χρόνος ψύξης 450 min
 • Χρόνος απόψυξης 250 min

SUFsg 7001 MediLine με ψύξη νερού Καταψύκτης εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών για εργαστήρια

 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 528
 • Χρόνος ψύξης 450 min
 • Χρόνος απόψυξης 250 min
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -40 °C έως -86 °C
 • Μέγιστος αριθμός δίσκων 528
 • Χρόνος ψύξης 450 min
 • Χρόνος απόψυξης 250 min
 • Αποτελέσματα αναζήτησης ανά σελίδα

Υπόδειξη: Παρά την προσεκτική διαχείριση δεδομένων, το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του περιεχομένου κειμένου σε σύγκριση με την αρχική συσκευή. *Σύμφωνα με Όρους εγγύησης για την 10ετή εγγύηση του κατασκευαστή: home.liebherr.com/guarantee