Μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία

Στα εργαστήρια πρέπει να ικανοποιούνται οι υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας από τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Το ηλεκτρονικό σύστημα ακριβείας, το δυναμικό σύστημα ψύξης και η εξαιρετικά αποδοτική μόνωση μειώνουν το λειτουργικό κόστος και προστατεύουν συγχρόνως το περιβάλλον. Τα σύγχρονα εξαρτήματα, καθώς και ένα σύστημα ελέγχου ακριβείας, διασφαλίζουν τη βέλτιστη αποθήκευση των ουσιών και υλικών.

Εργαστηριακά ψυγεία

Σύστημα ψύξης ψυγείου


Μικτή χωρητικότητα


Σύστημα ψύξης κατάψυξης


Πλάτος συσκευής


Ύψος συσκευής

Εξοπλισμός

Λύση δικτύωσης

Αποτελέσματα 1-10 από 19

 • 1
 • 2

LCexv 4010 MediLine Ψυγειοκαταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C

LCv 4010 MediLine Ψυγειοκαταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C

LKexv 1800 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με μηχανικό σύστημα ελέγχου

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 180 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 86 / 60 / 60 cm
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 180 l
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKexv 2600 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με μηχανικό σύστημα ελέγχου

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 240 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 125 / 60 / 61 cm
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 240 l
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKexv 3600 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με μηχανικό σύστημα ελέγχου

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 333 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 164,1 / 60 / 61 cm
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 333 l
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKexv 3910 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 360 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 360 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C

LKexv 5400 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με μηχανικό σύστημα ελέγχου

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 554 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 164 / 75 / 72,9 cm
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 554 l
 • Λύση δικτύωσης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKPv 1420 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 1.366 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216 / 143 / 83 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 1.366 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C

LKPv 1423 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 1.397 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216 / 143 / 83 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου 0 °C έως +16 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 1.397 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου 0 °C έως +16 °C

LKPv 6520 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 602 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216 / 70 / 83 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 602 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C
 • Αποτελέσματα αναζήτησης ανά σελίδα
 • 1
 • 2

Υπόδειξη: Παρά την προσεκτική διαχείριση δεδομένων, το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του περιεχομένου κειμένου σε σύγκριση με την αρχική συσκευή.