Μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία

Στα εργαστήρια πρέπει να ικανοποιούνται οι υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας από τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Το ηλεκτρονικό σύστημα ακριβείας, το δυναμικό σύστημα ψύξης και η εξαιρετικά αποδοτική μόνωση μειώνουν το λειτουργικό κόστος και προστατεύουν συγχρόνως το περιβάλλον. Τα σύγχρονα εξαρτήματα, καθώς και ένα σύστημα ελέγχου ακριβείας, διασφαλίζουν τη βέλτιστη αποθήκευση των ουσιών και υλικών.

Εργαστηριακά ψυγεία

Μεικτός όγκος


Πλάτος συσκευής


Ύψος συσκευής


Σύστημα ψύξης ψυγείου


Σύστημα ψύξης κατάψυξης


Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας»


Υλικό εσωτερικού περιέκτη


Υλικό πόρτας/καπακιού

Gerätehighlights

Εσωτερικός φωτισμός


Λύση δικτύωσης

Αποτελέσματα 1-10 από 28

LCexv 4010 MediLine Ψυγειοκαταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +3 °C έως +16 °C

LCv 4010 MediLine Ψυγειοκαταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +3 °C έως +16 °C

LKexv 1800 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με μηχανικό σύστημα ελέγχου

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 86 / 60 / 60 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 86 / 60 / 60 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +1 °C έως +15 °C

LKPv 1420 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKPv 1423 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» 0 °C έως +16 °C

LKPv 6520 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKPv 6523 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» 0 °C έως +16 °C

LKPv 6527 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKPv 8420 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 79 / 98 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 79 / 98 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKUexv 1610 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +3 °C έως +16 °C
 • Αποτελέσματα αναζήτησης ανά σελίδα

Υπόδειξη: Παρά την προσεκτική διαχείριση δεδομένων, το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του περιεχομένου κειμένου σε σύγκριση με την αρχική συσκευή.