Μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία

Στα εργαστήρια πρέπει να ικανοποιούνται οι υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας από τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Το ηλεκτρονικό σύστημα ακριβείας, το δυναμικό σύστημα ψύξης και η εξαιρετικά αποδοτική μόνωση μειώνουν το λειτουργικό κόστος και προστατεύουν συγχρόνως το περιβάλλον. Τα σύγχρονα εξαρτήματα, καθώς και ένα σύστημα ελέγχου ακριβείας, διασφαλίζουν τη βέλτιστη αποθήκευση των ουσιών και υλικών.

Εργαστηριακά ψυγεία

Σύστημα ψύξης ψυγείου


Μικτή χωρητικότητα


Σύστημα ψύξης κατάψυξης


Πλάτος συσκευής


Ύψος συσκευής


Vernetzbarkeit

Αποτελέσματα 1-10 από 19

 • 1
 • 2

LCexv 4010

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 361 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 1,800 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C

LCv 4010 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 361 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 1,800 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C

LKexv 1800

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 180 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 86 / 60,0 / 60,0 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 0,898 kWh / 24h
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKexv 2600 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 240 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 125 / 60,0 / 61,0 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 0,786 kWh / 24h
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKexv 3600 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 333 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 164,1 / 60,0 / 61,0 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 0,947 kWh / 24h
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKexv 3910 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 360 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 0,865 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +3 °C έως +16 °C

LKexv 5400 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 554 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 164 / 75,0 / 72,9 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 0,983 kWh / 24h
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C
 • SmartMonitoring
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου +1 °C έως +15 °C

LKPv 1420 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 1.366 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 1,956 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C

LKPv 1423 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 1.397 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 2,245 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου 0 °C έως +16 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου 0 °C έως +16 °C

LKPv 6520 MediLine

 • Συνολική μικτή χωρητικότητα 602 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216,0 / 70,0 / 83,0 cm
 • Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες 1,361 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου -2 °C έως +16 °C
 • Αποτελέσματα αναζήτησης ανά σελίδα
 • 1
 • 2

Υπόδειξη: Παρά την προσεκτική διαχείριση δεδομένων, το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του περιεχομένου κειμένου σε σύγκριση με την αρχική συσκευή.