Μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία

Στα εργαστήρια πρέπει να ικανοποιούνται οι υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας από τα ψυγεία και τους καταψύκτες. Το ηλεκτρονικό σύστημα ακριβείας, το δυναμικό σύστημα ψύξης και η εξαιρετικά αποδοτική μόνωση μειώνουν το λειτουργικό κόστος και προστατεύουν συγχρόνως το περιβάλλον. Τα σύγχρονα εξαρτήματα, καθώς και ένα σύστημα ελέγχου ακριβείας, διασφαλίζουν τη βέλτιστη αποθήκευση των ουσιών και υλικών.

Εργαστηριακά ψυγεία

Πλάτος συσκευής


Ύψος συσκευής


Σύστημα ψύξης ψυγείου


Σύστημα ψύξης κατάψυξης


Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας»


Υλικό εσωτερικού περιέκτη


Υλικό πόρτας/καπακιού

Κύρια σημεία της συσκευής

Εσωτερικός φωτισμός


Λύση δικτύωσης

Αποτελέσματα 1-10 από 26

LKexv 1800 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με μηχανικό σύστημα ελέγχου

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 86 / 60 / 60 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 86 / 60 / 60 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +1 °C έως +15 °C

LKPv 1420 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKPv 1423 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 143 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» 0 °C έως +16 °C

LKPv 6520 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKPv 6523 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» 0 °C έως +16 °C

LKPv 6527 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 70 / 83 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKPv 8420 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Profi-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 79 / 98 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 216 / 79 / 98 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -2 °C έως +16 °C

LKUexv 1610 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +3 °C έως +16 °C

LKUv 1610 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +3 °C έως +16 °C

LKUv 1613 MediLine Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» +3 °C έως +16 °C
 • Αποτελέσματα αναζήτησης ανά σελίδα

Υπόδειξη: Παρά την προσεκτική διαχείριση δεδομένων, το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του περιεχομένου κειμένου σε σύγκριση με την αρχική συσκευή. *Σύμφωνα με Όρους εγγύησης για την 10ετή εγγύηση του κατασκευαστή: home.liebherr.com/guarantee