Προστασία προσωπικών δεδομένων

Βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων για την εφαρμογή MyLiebherr(υποχρεώσεις πληροφόρησης)

A. Γενικά

I. Τι περιλαμβάνει η παρούσα δήλωση απορρήτου;

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εμάς να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούμε, το σκοπό της χρήσης τους και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Ο λογαριασμός MyLiebherr

Ο «λογαριασμός MyLiebherr» είναι ο κεντρικός λογαριασμός χρήστη σας στην Liebherr-Hausgeräte GmbH. Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού MyLiebherr πρέπει να εγγραφείτε. Η εγγραφή είναι δυνατή στην πύλη «MyLiebherr» (https://home.myliebherr.com/). Κατά την εγγραφή σας στην πύλη MyLiebherr θα λάβετε μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ένα email με μια σύνδεση επιβεβαίωσης. Πρέπει να κάνετε κλικ στη σύνδεση επιβεβαίωσης προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να εγγραφείτε με το λογαριασμό σας στο Google, το Facebook ή τη Microsoft για τη δημιουργία ενός λογαριασμού MyLiebherr (εφεξής καλούμενο «Social Login»). Παρακαλώ, σημειώστε ότι δεν επηρεάζουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στο Google, το Facebook και τη Microsoft. Με το λογαριασμό σας MyLiebherr μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Single Sign-on της Liebherr-Hausgeräte GmbH (εφεξής για λόγους συντομίας καλούμενη «SSO»). Η SSO σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε άλλες ψηφιακές προσφορές με περιορισμό πρόσβασης που συνδέονται με τη SSO (εφεξής καλούμενες «στοιχεία») με ενιαία δεδομένα πρόσβασης. Με την SSO είναι δυνατή η πλοήγηση μεταξύ των στοιχείων, δίχως να απαιτείται μια ξεχωριστή διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης. Η SSO μεταδίδει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό MyLiebherr και τα οποία είναι αναγκαία για τη χρήση των αντίστοιχων στοιχείων, αυτόματα στους αντίστοιχους παρόχους των στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή άνεση. Τα στοιχεία διαχειρίζονται είτε η Liebherr-Hausgeräte GmbH είτε θυγατρικές της Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τι σημαίνει η επεξεργασία τους;

1. Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής καλούμενα και «δεδομένα») είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι μόνο οι πληροφορίες που επιτρέπουν μια σύνδεση με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο (όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου), αλλά και οι πληροφορίες εκείνες, με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με ένα συγκεκριμένο άτομο, εφόσον υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που καθιστούν δυνατή την εν λόγω σύνδεση.

2. Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε ενέργεια που εκτελείται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως π.χ. η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η ταξινόμηση, η αποθήκευση, η χρήση ή η διαγραφή των δεδομένων).

B. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων μου;

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Τηλέφωνο: +4973529280, Φαξ: +497352928408, Email: [email protected]

C. Επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με τον λογαριασμό MyLiebherr

I. Ποια δεδομένα συλλέγουμε για ποιους σκοπούς;

Κατά την επίσκεψη στην λογαριασμό MyLiebherr ο διακομιστής ιστού μας επεξεργάζεται κυρίως τα παρακάτω δεδομένα, τα οποία αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

- την ημερομηνία πρόσβασης στην λογαριασμό MyLiebherr

- την ώρα πρόσβασης στην λογαριασμό MyLiebherr

- τη διεύθυνση (URL) του ιστότοπου, στον οποίο βρισκόσασταν πριν επισκεφτείτε την λογαριασμό MyLiebherr

- τα δεδομένα που ανακτήσατε στην λογαριασμό MyLiebherr

- την ποσότητα δεδομένων που αποθηκεύσατε

- τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε

- το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε

- το όνομα τομέα της υπηρεσίας παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (π.χ. Telekom, Vodafone κ.ο.κ.)

- την (εξωτερική) σας διεύθυνση IP

Κατά την εγγραφή και χρήση ενός λογαριασμού MyLiebherr στην πύλη MyLiebherr δίχως τη χρήση ενός Social Login επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα:

- την ημερομηνία εγγραφής

- το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη σας (UPN)

- την ημερομηνία και την ώρα της πιο πρόσφατης επιτυχούς σύνδεσης

- τη διεύθυνση email σας

Κατά την εγγραφή και χρήση ενός λογαριασμού MyLiebherr με τη χρήση ενός Social Login επεξεργαζόμαστε εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται και τα παρακάτω δεδομένα:

- αναγνωριστικό Social Login (ή αναγνωριστικό)

Σημείωση: Εάν πραγματοποιήσετε ή επικυρώσετε την εγγραφή σας με ένα Social Login του Facebook, το Facebook μας αποστέλλει, εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται, το ονοματεπώνυμό σας και την εικόνα προφίλ σας. Αυτά τα δεδομένα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε επεξεργασία από εμάς.

Σημείωση: Εάν πραγματοποιήσετε ή επικυρώσετε την εγγραφή σας με ένα Social Login του Google, το Google μας αποστέλλει, εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται, το ονοματεπώνυμό σας και τη σύνδεση στο προφίλ σας Google Plus. Αυτά τα δεδομένα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε επεξεργασία από εμάς.

Σημείωση: Εάν πραγματοποιήσετε ή επικυρώσετε την εγγραφή σας με ένα Social Login της Apple, η Apple μας αποστέλλει, εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται, το ονοματεπώνυμό σας. Αυτά τα δεδομένα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε επεξεργασία από εμάς.

Για τη βέλτιστη χρήση των στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με την πύλη MyLiebherr συλλέγουμε, και τα εξής δεδομένα:

- την προτιμώμενη γλώσσα σας

- την προσφώνησή σας

- την ταχυδρομική σας διεύθυνση

- τον αριθμό τηλεφώνου σας

- τον αριθμό σειράς του ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr

- τον τύπο συσκευής του ψυγειοκαταψύκτη σας Liebherr

- τον αριθμό σειράς του SmartDeviceBox σας

Τα δεδομένα που αναφέρονται υπόκεινται σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

1. για την προστασία των περιεχομένων του ιστότοπού μας

2. για τη δημιουργία ενός λογαριασμού MyLiebherr στην πύλη MyLiebherr

3. για τη δημιουργία ενός λογαριασμού MyLiebherr μέσω Social Login (10-14)

4. για την κεντρική διαχείριση των δεδομένων χρήστη και προφίλ για την υπηρεσία SSO

5. για τη χρήση της υπηρεσίας SSO

6. για τη μετάδοση στον αντίστοιχο πάροχο του στοιχείου που επιλέξατε (χρησιμοποιούμενες κατηγορίες δεδομένων 13, 15-21)

7. για την τεχνική υποστήριξη του λογαριασμού σας MyLiebherr

Σημείωση: Έχετε κατά νου ότι η μετάδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε χώρες εκτός της ΕΕ / του ΕΟΧ είναι δυνατή, όταν ο αντίστοιχος πάροχος ενός από τα στοιχεία σας έχει την έδρα του σε μια τέτοια χώρα. Πριν από τη μετάδοση σε έναν τέτοιο πάροχο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Μια επεξεργασία για άλλους σκοπούς είναι δυνατή μόνο, εφόσον πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του ΓΚΠΔ. Η συμμόρφωσή μας με την υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 14, παρ. 4 του ΓΚΠΔ είναι δεδομένη.

II. Πάνω σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι κατ’ αρχήν – εφόσον δεν υφίστανται ειδικές νομικές διατάξεις – το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην ακόλουθη νομική βάση:

1. Επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση συμβάσεων (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. β) του ΓΚΠΔ)

2. Επεξεργασία δεδομένων βάσει της στάθμισης συμφερόντων (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. στ) του ΓΚΠΔ)

3. Επεξεργασία για τη συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. γ) του ΓΚΠΔ)

4. Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. α) του ΓΚΠΔ)

Τα έννομα συμφέροντά μας είναι τα εξής:

Βελτίωση της σταθερότητας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της λογαριασμού μας

Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τη στάθμιση συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

III. Σε ποιους και για ποιους σκοπούς μεταδίδουμε ποιες κατηγορίες των δεδομένων σας;

Μεταδίδουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτό είναι απαραίτητο:

1. Στους παρόχους των στοιχείων και πιθανώς άλλων υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ενεργά

2. Σε άλλες εταιρείες του ομίλου Liebherr, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την έναρξη, εκτέλεση ή καταγγελία μιας σύμβασης ή εφόσον υφίσταται από την πλευρά μας ένα έννομο συμφέρον από τη μετάδοση και το κυρίαρχο έννομο συμφέρον σας δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό

3. Στους αντίστοιχους παρόχους Social Login που επιλέξατε

4. Στους παρόχους υπηρεσιών μας, τους οποίους χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών

5. Σε δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, αρχές ή νομικούς συμβούλους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων

IV. Υπόκεινται τα δεδομένα μου σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η μετάδοση δεδομένων σε οργανισμούς κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λεγόμενα τρίτα κράτη) επιτρέπεται μόνο, (1) εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή (2) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει, ότι ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας υφίσταται σε ένα τρίτο κράτος (άρθρο 45 του ΓΚΠΔ). Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία τέτοιου είδους απόφαση, η μετάδοση των δεδομένων σας από εμάς σε τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται σε ένα τρίτο κράτος, επιτρέπεται μόνο εφόσον, υφίστανται οι κατάλληλες εγγυήσεις (π.χ. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή ή την εποπτική αρχή μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας) και διασφαλίζονται τα δικαιώματά σας.

V. Πότε διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εάν αυτό είναι απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή έχετε ανακαλέσει την ενδεχόμενη συγκατάθεσή σας.

Εφόσον υπάρχουν νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης των δεδομένων – π.χ. στο εμπορικό δίκαιο ή στο φορολογικό δίκαιο – είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα σχετικά δεδομένα για τη διάρκεια που ορίζεται από την υποχρέωση αποθήκευσης των δεδομένων. Μετά τη λήξη της υποχρέωσης αποθήκευσης των δεδομένων, ελέγχουμε εάν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για επεξεργασία. Εάν δεν υφίσταται πλέον τέτοια ανάγκη, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

D. Πώς ασφαλίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και απώλειας;

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται έναντι απώλειας, εσφαλμένης τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά μας μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και αυτό μόνο στο βαθμό που απαιτείται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών. Η μετάδοση όλων των δεδομένων πραγματοποιείται με κρυπτογράφηση.

E. Cookies και άλλες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της διάθεσης του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε Cookies και άλλες τεχνολογίες. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση περί Cookies.

F. Θιγόμενα δικαιώματα και δικαίωμα προσφυγής

Βάσει του νομικού πλαισίου έχετε το δικαίωμα

1. πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα σας,

2. διόρθωσης των εσφαλμένων δεδομένων και συμπλήρωσης των ελλιπών δεδομένων,

3. διαγραφής των δεδομένων σας, ιδίως εάν (1) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου, (2) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (3) η επεξεργασία των δεδομένων σας ήταν παράνομη ή (4) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν υφίστανται πρωτογενείς νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

4. περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ιδίως εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντί για τη διαγραφή τους απαιτείτε τον περιορισμό της χρήσης.

5. λήψης των δεδομένων σας σε δομημένη, εύχρηστη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και λήψης της έγκρισης ότι τα δεδομένα σας μεταδίδονται από εμάς απευθείας σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε κατά νου ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση μη έγγραφης διεκδίκησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων, σας παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι ενδεχομένως να σας ζητήσουμε αποδείξεις που θα αποδεικνύουν ότι είστε το άτομο το οποίο ισχυρίζεστε ότι είστε. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή.

G. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων;

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε με:

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021