Δήλωση προστασίας δεδομένων

 

Εμείς, η Liebherr-Hausgeräte GmbH, χαιρόμαστε για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας (στο εξής συλλογικά: ιστότοπος) και για το ενδιαφέρον σας για τον όμιλό επιχειρήσεων Liebherr.

 

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία και στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι, επομένως, σημαντικό για εμάς να σας ενημερώσουμε στις παρακάτω ενότητες για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό και ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας.

 

Γενικές πληροφορίες

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι σημαίνει επεξεργασία;

«Προσωπικά δεδομένα» (στο εξής: δεδομένα) είναι όλες οι πληροφορίες που δηλώνουν κάτι για ένα φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι μόνο πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο (όπως το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου), αλλά και πληροφορίες με τις οποίες σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες πρόσθετες γνώσεις μπορεί να γίνει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

 

«Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε δράση εκτελείται με τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η ταξινόμηση, η αποθήκευση, η χρήση ή η διαγραφή δεδομένων).

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

Τ.Κ.: 88416 Ochsenhausen

Γερμανία

E-mail: [email protected]

 

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας;                                                                                                                                                                            

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Γερμανία

E-mail: [email protected]

 

Ποια δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων;

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε δικαίωμα:

 

να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας·

να διορθώσετε τα λανθασμένα δεδομένα και να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα·

να διαγράψετε τα δεδομένα σας, ιδίως εάν 1) δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, 2) ανακαλέσατε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 3) τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή 4) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία·

να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, ειδικά εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων ή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους αντί της διαγραφής·

να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιείται για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή να αντιταχθείτε, χωρίς ειδική αιτιολόγηση, στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Εφόσον δεν πρόκειται για αντίταξη σε απευθείας εμπορική προώθηση, θα θέλαμε κατά την υποβολή της αντίταξής σας να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όπως ενδεχομένως θα τα επεξεργαζόμασταν. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αντίταξης, θα εξετάσουμε την κατάσταση και θα διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων·

να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας·

να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχετε παράσχει σε εμάς συγκατάθεση για επεξεργασία. Λάβετε υπόψη ότι η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση δεν θίγεται από την ανάκλησή σας.

 

Εάν αξιώσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, ζητάμε την κατανόησή σας καθώς ενδέχεται να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είστε το άτομο που ισχυρίζεστε ότι είστε.

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς και από ιστοτόπους άλλων παρόχων που δεν συνδέονται με εμάς («τρίτοι»). Αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, δεν θα ασκούμε πλέον καμία επιρροή στην επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων διαβιβαστούν σε τρίτους μέσω του κλικ στον σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή η διεύθυνση URL στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθώς η συμπεριφορά των τρίτων δεν υπόκειται, φυσικά, στον έλεγχό μας. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τρίτους.

 

Σύνδεσμοι προς μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για την κοινοποίηση περιεχομένου από αυτόν, σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι σύνδεσμοι που δημιουργούμε δεν οδηγούν στη διαβίβαση δεδομένων σε παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Μόνο όταν κάνετε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, θα διαβιβάζονται δεδομένα (όπως, για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή η διεύθυνση URL στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος) στον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων από τον αντίστοιχο πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων.

 

Επεξεργασία δεδομένων

Αρχεία καταγραφής

Σε κάθε επίσκεψη και χρήση του ιστοτόπου μας το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στην τελική συσκευή (υπολογιστής, smartphone ή παρόμοια συσκευή) αποστέλλει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή ιστού μας οι οποίες αποθηκεύονται στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 

Την (εξωτερική) σας διεύθυνση IP

Την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης

Το όνομα τομέα του παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο

Τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε

Τη διεύθυνση URL (διεύθυνση στο διαδίκτυο) της ιστοσελίδας στην οποία βρισκόσαστε κατά τη χρονική στιγμή επίσκεψης

Τα αρχεία που επισκεφτήκατε μέσω της σχετικής ιστοσελίδας (τύπος πρόσβασης, όνομα του αρχείου που επισκεφτήκατε, διεύθυνση URL του αρχείου που επισκεφτήκατε, επιτυχία επίσκεψης)

Τον όγκο των δεδομένων που διαβιβάστηκαν σε εσάς κατά την επίσκεψη στην εν λόγω ιστοσελίδα

Την ημερομηνία και την ώρα αποστολής σε περίπτωση χρήσης των φορμών ιστού, εάν διατίθενται

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα καταρχήν μόνο για τον σκοπό διασφάλισης της σταθερότητας και της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών.

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Τα επιδιωκόμενα έννομα συμφέροντά μας είναι η βελτίωση και η διατήρηση της σταθερότητας ή/και της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του ιστοτόπου μας.

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία που βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Έλεγχος ταυτότητας/εξουσιοδότηση

Ο έλεγχος ταυτότητας στον ιστότοπό μας πραγματοποιείται με χρήση ενός «λογαριασμού MyLiebherr».

 

Ο «λογαριασμός MyLiebherr» είναι ο κύριος λογαριασμός χρήστη σας στην Liebherr-Hausgeräte GmbH. Για δημιουργία ενός λογαριασμού MyLiebherr πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή στη διεύθυνση (https://home.myliebherr.com). Στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, θα πρέπει να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό MyLiebherr, συνδεόμενοι με έναν λογαριασμό Google, Meta ή Microsoft (στο εξής «Social-Login»). Λάβετε υπόψη, ότι δεν ασκούμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Google, τη Meta και τη Microsoft. Ένας λογαριασμός MyLiebherr σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία καθολικής σύνδεσης της Liebherr-Hausgeräte GmbH (στο εξής εν συντομία «SSO»). Το SSO σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε άλλες ψηφιακές προσφορές περιορισμένης πρόσβασης (στο εξής «ενότητες») που είναι συνδεδεμένες με αυτό, χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία πρόσβασης. Με το SSO μπορείτε να πλοηγήστε ανάμεσα στις ενότητες, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης. Το SSO διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό MyLiebherr, τα οποία απαιτούνται για τη χρήση των εκάστοτε ενοτήτων, στον σχετικό πάροχο ενοτήτων, για να απολαμβάνετε τη μέγιστη δυνατή άνεση. Η διαχείριση των ενοτήτων πραγματοποιείται από τη Liebherr-Hausgeräte GmbH ή από θυγατρικές αυτής.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 

 • Μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (UPN)

 

Υπόδειξη: Αυτή η ημερομηνία κοινοποιείται σε εμάς από τη Liebherr-IT Services GmbH κατά την πραγματοποίηση ελέγχου ταυτότητας μέσω ενός λογαριασμού Liebherr.

 

 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Το όνομα και το επώνυμό σας [προαιρετικά]
 • Τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) [προαιρετικά]
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας [προαιρετικά]

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπό μας και για τον έλεγχο ταυτότητας στα πλαίσια χρήσης περιεχομένου που δεν είναι προσπελάσιμο από το κοινό.

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Bot συνομιλίας

Στον ιστότοπό μας, μπορείτε να λαμβάνετε συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα μας από το Bot συνομιλίας. Το Bot συνομιλίας μας είναι ένας εικονικός σύμβουλος προϊόντων που μπορεί να σας ενημερώνει σχετικά με τα προϊόντα, να απαντάει σε ερωτήσεις που προκύπτουν και να σας παρέχει υποστήριξη και συμβουλές για τις αγορές σας, σε μια διαδραστική διαδικτυακή συνομιλία.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 

 • Cookie ID
 • Ελεύθερο κείμενο, το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας για παροχή συμβουλών σχετικά με τα προϊόντα

 

Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 • Την παροχή συμβουλών σχετικά με τα προϊόντα στους επισκέπτες του ιστοτόπου μας

 

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Χρήση φορμών ιστού

 • Φόρμες επικοινωνίας

Στον ιστότοπό μας παρέχουμε τη δυνατότητα να αποστέλλετε μηνύματα ή αιτήματα σε εμάς ή σε άλλες εταιρείες, μέσω φόρμας ιστού. Αν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που έχετε επιλέξει. Εάν είμαστε οι αποδέκτες της ειδοποίησης ή του μηνύματός σας, θα επεξεργαστούμε επιπλέον τα δεδομένα σας προκειμένου να απαντήσουμε στο μήνυμά ή το αίτημά σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα, επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δεδομένα περιεχομένου (τα μηνύματα/αιτήματά σας)
 • Τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα), εάν διατίθεται
 • Τον αριθμό τηλεφώνου, εάν διατίθεται
 • Τον σειριακό αριθμό, εάν διατίθεται
 • Την ατομική δήλωση σφάλματος / περιγραφή του περιστατικού της ή το αίτημα υπεραξίας, εάν διατίθεται
 • Τα τραπεζικά στοιχεία (IBAN ή αναγνωριστικό κωδικό τράπεζα/αριθμός λογαριασμού), εάν διατίθενται

 

Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παροχής της υπηρεσίας (διαβίβαση του μηνύματος ή του αιτήματός σας στους παραλήπτες)
 • Απάντηση και περαιτέρω επεξεργασία του μηνύματος ή του αιτήματός σας, εφόσον αποτελούμε τον παραλήπτη

 

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Εάν εμείς οι ίδιοι είμαστε ο παραλήπτης του μηνύματος ή του αιτήματός σας, το επιδιωκόμενο έννομο συμφέρον μας είναι η ορθή απάντηση και επεξεργασία του μηνύματος ή του αιτήματός σας.

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία που βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 • Ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στον ιστότοπό μας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε μέσω φόρμας ιστού για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα, επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Την (εξωτερική) σας διεύθυνση IP
 • Την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής και της εκ νέου επιβεβαίωσης εγγραφής
 • Την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης του ενημερωτικού δελτίου

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που διαθέτετε καταρχήν μόνο για την τακτική αποστολή σε εσάς του ενημερωτικού δελτίου μας (ενδεχομένως με προσωπική προσφώνηση) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για την παροχή σε εσάς διαφημιστικών πληροφοριών για τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ή για συναφείς καμπάνιες, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, δημοσιεύσεις/άρθρα κ.λπ.

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένης της επονομαζόμενης διαδικασίας «double opt-in» (διπλή συγκατάθεση), καταρχήν μόνο για την προστασία της παροχής και για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων απόδειξης που έχουμε. Κατά τη διαδικασία «double opt-in» θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε εκ νέου την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας. Αν δεν επιβεβαιώσετε εκ νέου την εγγραφή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που σας έχει αποσταλεί, δεν θα εγγραφείτε για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν θα το λαμβάνετε.

Περαιτέρω, καταγράφουμε και αναλύουμε τις αλληλεπιδράσεις σας με το ενημερωτικό δελτίο μας (μέτρηση ποσοστού ανοίγματος και κλικ) και αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες στο προφίλ παραλήπτη σας, προκειμένου να μετρήσουμε την επιτυχία του ενημερωτικού δελτίου μας, καθώς και να μπορούμε να το βελτιώνουμε διαρκώς και να το διαμορφώνουμε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η μέτρηση του ποσοστού ανοίγματος πραγματοποιείται μέσω του επονομαζόμενου pixel παρακολούθησης, δηλαδή ενός μικρού αόρατου αρχείου εικόνας, το οποίο φορτώνεται αυτόματα κατά το άνοιγμα του ενημερωτικού δελτίου από τον διακομιστή ιστού και έτσι παρέχει την πληροφορία ότι το ενημερωτικό δελτίο ανοίχτηκε πραγματικά. Αντιθέτως, η μέτρηση του ποσοστού κλικ πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε αφού κάνετε κλικ σε έναν διαδικτυακό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, να κατευθύνεστε πρώτα σε έναν διακομιστή ιστού στον οποίο καταγράφεται το κλικ σας και κατόπιν να οδηγείστε στην πραγματική σελίδα προορισμού.

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή για την εκπλήρωση μιας έννομης υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 (Ασφάλεια) ή το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (υποχρέωση απόδειξης).

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ ή/και να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Η ανάκληση/αντίταξη δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται έως την ανάκληση/αντίταξη. Δεν είναι δυνατή η μεμονωμένη ανάκληση/αντίταξη μόνο για τη μέτρηση του ποσοστού ανοίγματος και κλικ ή/και για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων μέτρησης στο προφίλ παραλήπτη σας, επομένως πρέπει να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο στο σύνολό του. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου.

 • Ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [άλλος αποστολέας]

Στον ιστότοπό μας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε μέσω φόρμας ιστού για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο διαφορετικών αποστολέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσω της σχετικής φόρμας στον καθορισμένο αποστολέα του ενημερωτικού δελτίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας υπεύθυνος είναι ο αποστολέας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην εκάστοτε δήλωση προστασίας δεδομένων του αποστολέα, η οποία διατίθεται σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Κατά κανόνα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα, επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Την (εξωτερική) σας διεύθυνση IP
 • Την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής και της εκ νέου επιβεβαίωσης εγγραφής
 • Την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης του ενημερωτικού δελτίου

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα καταρχήν μόνο για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας (διαβίβαση των δεδομένων σας στον αποστολέα).

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 • Διαγωνισμοί

Στον ιστότοπό μας παρέχουμε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς από διάφορους διοργανωτές μέσω φόρμας ιστού. Αν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσω της σχετικής φόρμας στον καθορισμένο διοργανωτή του διαγωνισμού. Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας υπεύθυνος είναι ο διοργανωτής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην εκάστοτε δήλωση προστασίας δεδομένων του διοργανωτή, η οποία διατίθεται σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας και στους όρους συμμετοχής στον σχετικό διαγωνισμό, εφόσον διατίθενται.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Κατά κανόνα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα, επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση, εάν διατίθεται
 • Ημερομηνία γέννησης, εάν διατίθεται
 • Δεδομένα περιεχομένου (τις απαντήσεις σας στον διαγωνισμό), εάν διατίθενται

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα καταρχήν μόνο για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας (διαβίβαση των δεδομένων σας στον διοργανωτή).

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 • Προωθητικές πωλήσεις με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέσω cashback

Στον ιστότοπό μας παρέχουμε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος σε διάφορες προωθητικές πωλήσεις με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέσω cashback, από διάφορους διοργανωτές μέσω φόρμας ιστού. Αν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσω της σχετικής φόρμας στον καθορισμένο διοργανωτή της προωθητικής πώλησης με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέσω cashback. Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας υπεύθυνος είναι ο διοργανωτής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην εκάστοτε δήλωση προστασίας δεδομένων του διοργανωτή, η οποία διατίθεται σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας και στους όρους συμμετοχής στην σχετική προωθητική πώληση με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέσω cashback, εφόσον διατίθενται.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Κατά κανόνα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα, επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Τον σειριακό αριθμό του ψυγείου ή του καταψύκτη Liebherr που διαθέτετε
 • Τον τύπο συσκευής του ψυγείου ή του καταψύκτη Liebherr που διαθέτετε
 • Την ημερομηνία αγοράς/τιμολόγησης
 • Απόδειξη τιμολόγησης
 • Τραπεζικά στοιχεία (IBAN)

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα καταρχήν μόνο για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας (διαβίβαση των δεδομένων σας στον διοργανωτή).

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 • Ψηφιακό περιεχόμενο

Σας παρέχουμε στον ιστότοπό μας τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, όπως λευκές βίβλους ή παρόμοια έγγραφα από διάφορους παρόχους, καθώς και να το κατεβάσετε. Αν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσω της σχετικής φόρμας στον καθορισμένο πάροχο του ψηφιακού περιεχομένου. Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας υπεύθυνος είναι ο πάροχος. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην εκάστοτε δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου, η οποία διατίθεται σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Κατά κανόνα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 

 • Προσφώνηση
 • Όνομα, επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα καταρχήν μόνο για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας (διαβίβαση των δεδομένων σας στον πάροχο).

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 • Παρατάσεις εγγύησης

Στον ιστότοπό μας παρέχουμε τη δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση μίας εγγύησης μέσω φόρμας ιστού. Αν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσω της σχετικής φόρμας στον καθορισμένο εγγυητή. Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας υπεύθυνος είναι ο εγγυητής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην εκάστοτε δήλωση προστασίας δεδομένων του εγγυητή, η οποία διατίθεται σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας και στους όρους εγγύησης που ισχύουν για την εκάστοτε παράταση εγγύησης, εφόσον διατίθενται.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό;

Κατά κανόνα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα, επώνυμο
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ημερομηνία αγοράς
 • Σειριακός αριθμός

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα καταρχήν μόνο για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας (διαβίβαση των δεδομένων σας στον εγγυητή).

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς εξετάζεται μόνο εάν υφίστανται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

 

Χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών

Α. Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της παροχής του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες. Με τις ακόλουθες πληροφορίες για τα cookies παρέχουμε σε εσάς ως χρήστη του ιστοτόπου μας πρόσθετες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών.

 

Τι είναι τα cookies και οι άλλες τεχνολογίες;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μπορεί να αποθηκεύσει και να διαβάσει ένας διακομιστής ιστού στην τελική συσκευή σας (υπολογιστής, smartphone ή παρόμοια συσκευή) μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα cookies περιλαμβάνουν μεμονωμένες αλφαριθμητικές συμβολοσειρές οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενδέχεται επίσης να περιέχουν πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του χρήστη.

Εκτός από τα cookies χρησιμοποιούμε τις παρακάτω τεχνολογίες:

 

Με την επονομαζόμενη τεχνολογία Local Storage (τοπικός χώρος αποθήκευσης) τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο τοπικά, δηλαδή αποκλειστικά στην τελική συσκευή σας και όχι στον διακομιστή ιστού, στον επονομαζόμενο «τοπικό χώρο αποθήκευσης» του διακομιστή ιστού. Σε αντίθεση με τα cookies, τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί μέσω της τεχνολογίας Local Storage δεν έχουν ημερομηνία λήξης και δεν διαγράφονται αμέσως και αυτόματα, αλλά μπορείτε γενικά να διαγράψετε μόνοι σας αυτά τα δεδομένα μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί μέσω της τεχνολογίας Local Storage, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησής σας.

 

Επίσης, έχουμε ενσωματώσει τα επονομαζόμενα pixel παρακολούθησης (ονομάζονται επίσης: «pixel», «pixel tag» ή «web beacon») στον ιστότοπό μας. Τα pixel παρακολούθησης είναι μικρά, κυρίως αόρατα αρχεία εικόνας, τα οποία φορτώνονται αυτόματα από έναν διακομιστή ιστού και μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας ή την τελική συσκευή σας, καθώς και για την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας. Από αυτές οι πληροφορίες μπορεί, κατόπιν, να δημιουργηθεί ένα προφίλ το οποίο θα αναγνωρίζεται κατά τις επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας.

 

Τα προαναφερθέντα cookies και οι άλλες τεχνολογίες ονομάζονται στο εξής συλλογικά και «cookies».

 

II. Ποια είδη cookies και άλλων τεχνολογιών υπάρχουν;

Διακρίνουμε μεταξύ, αφενός, των απαραίτητων και, αφετέρου, των προαιρετικών cookies:

 

Τα απαραίτητα cookies είναι εκείνα τα cookies τα οποία απαιτούνται τεχνικά για τη λειτουργία καθώς και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας του ιστοτόπου και των συστημάτων πληροφορικής μας. Σε αυτήν την κατηγορία κατανέμουμε επίσης εκείνα τα cookies τα οποία αποθηκεύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει, επιλογές που έχετε κάνει ή πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει το αργότερο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, προκειμένου να σας παρέχουν την επιθυμητή και απαιτούμενη λειτουργία (π.χ. κατάσταση σύνδεσης, ρύθμιση γλώσσας κ.λπ.) Για την αποθήκευση ή την ανάγνωση των απαραίτητων cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Επομένως, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα απαραίτητα cookies μέσω των ρυθμίσεων της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης που χρησιμοποιούμε, αλλά μόνο μέσω του προγράμματος περιήγησής σας και μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα σε αυτό ή να αποκλείσετε την αποθήκευση των cookies.

 

Τα προαιρετικά cookies είναι εκείνα τα cookies τα οποία δεν απαιτούνται για τη λειτουργία καθώς και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας του ιστοτόπου και των συστημάτων πληροφορικής μας, αλλά εξυπηρετούν σκοπούς ανάλυσης και μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies μπορούν, για παράδειγμα, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας με σκοπό τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών, το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και, επομένως, βελτιστοποίησης του ιστοτόπου μας. Περαιτέρω, σε αυτήν την κατηγορία κατανέμουμε επίσης εκείνα τα cookies τα οποία αποθηκεύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που έχετε ορίσει, επιλογές που έχετε κάνει ή πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να σας παρέχουν την επιθυμητή και απαιτούμενη λειτουργία μακροπρόθεσμα (π.χ. κατάσταση σύνδεσης μέσω της επιλογής «Απομνημόνευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου», λίστα επιθυμιών, λίστα σύγκρισης κ.λπ.) Για την αποθήκευση ή την ανάγνωση των προαιρετικών cookies απαιτείται καταρχήν η προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μέσω των ρυθμίσεων της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης που χρησιμοποιούμε μπορείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προαιρετικών cookies και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ.

 

Τόσο τα απαραίτητα όσο και τα προαιρετικά cookies μπορούν να είναι τα επονομαζόμενα cookies περιόδου λειτουργίας ή τα μόνιμα cookies, τα οποία διαφέρουν ως προς την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής ή λειτουργίας τους:

 

Τα cookies περιόδου λειτουργίας (ονομάζονται επίσης: session cookies) αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας και διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

Τα μόνιμα cookies (ονομάζονται επίσης: διαρκή cookies ή persistent cookies) αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά παραμένουν στην τελική συσκευή σας για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί μέσω της τεχνολογίας Local Storage δεν έχουν ημερομηνία λήξης και, επομένως, έχουν απεριόριστη χρονική διάρκεια λειτουργίας.

 

Υπόδειξη: Μπορείτε γενικά να διαγράψετε μόνοι σας τα cookies καθώς και τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί μέσω της τεχνολογίας Local Storage μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησής σας.

 

Β. Χρήση των cookies στον ιστότοπο μας

I. Απαραίτητα cookies

 

1. Ποια απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται, για ποιον σκοπό και για ποιο χρονικό διάστημα;

Υπηρεσία

Σκοπός

Πάροχος υπηρεσίας

Διάρκεια λειτουργίας

Διαχείριση συγκατάθεσης

Λήψη και διαχείριση συγκαταθέσεων καθώς και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις συγκατάθεσης

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Γερμανία

30 ημέρες

Content Delivery Network (Δίκτυο διανομής περιεχομένου)

Ασφάλεια και σταθερότητα

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, Η.Π.Α.

30 ημέρες

Load Balancer (Εξισορροπητής φορτίου)

Ασφάλεια και σταθερότητα

-

8 ώρες

Αναγνώριση φωνής

Αναγνώριση φωνής για προβολής της γλώσσας του ιστοτόπου με βάση τον χρήστη

-

Έως το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας

Αναγνώριση χώρας

Αναγνώριση χώρας για προβολής της γλώσσας των ιστοσελίδων με βάση τον χρήστη

-

30 ημέρες

Διαχείριση συγκατάθεσης

Άνοιγμα ρυθμίσεων

Για να μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση των προαιρετικών cookies στον ιστότοπό μας, έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια υπηρεσία διαχείρισης συγκατάθεσης. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας θα σας εμφανιστεί μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης ένα αρχικό αίτημα («Cookies, άλλες τεχνολογίες και λοιπές υπηρεσίες») μέσω του οποίου μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση των προαιρετικών cookies κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Επιπλέον, κάνοντας κλικ στις «Ρυθμίσεις» θα μεταβείτε στις ρυθμίσεις της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης, όπου θα βρείτε, μεταξύ άλλων, μια απλουστευμένη λίστα cookies, τα οποία έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με το είδος τους. Με την υπηρεσία διαχείρισης συγκατάθεσης μπορείτε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθείτε για τους σκοπούς των cookies που χρησιμοποιούμε, για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε κάθε περίπτωση, καθώς και για τυχόν αποδέκτες των δεδομένων και, στην περίπτωση των προαιρετικών cookies, να παράσχετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή του αντίστοιχου πλαισίου.

Λάβετε υπόψη ότι τα απαραίτητα cookies αποθηκεύονται ήδη κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και το αντίστοιχο πλαίσιο είναι προεπιλεγμένο. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της επιλογής των απαραίτητων cookies μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης. Επίσης, για τη λειτουργία της ίδιας της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων cookies.

 

Πληροφορίες του παρόχου υπηρεσίας:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Γερμανία

Ιστότοπος:

https://usercentrics.com/de

Γενικές όροι συναλλαγών:

https://usercentrics.com/de/agb/

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Content Delivery Network (Δίκτυο διανομής περιεχομένου)

Για τη βελτιστοποίηση των χρόνων φόρτωσης του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο «Content Delivery Network» (στο εξής: CDN). Το CDN είναι ένα δίκτυο γεωγραφικά κατανεμημένων και συνδεδεμένων μέσω διαδικτύου διακομιστών μέσω των οποίων είναι δυνατή η ταχύτερη και ασφαλέστερη παροχή διαδικτυακού περιεχόμενου. Στο πλαίσιο του CDN διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε διάφορες χώρες. Στις χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, τις επονομαζόμενες τρίτες χώρες, η διαβίβαση πραγματοποιείται με τήρηση των όρων που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Με τον πάροχο της υπηρεσίας έχουν συναφθεί οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

 

Πληροφορίες του παρόχου υπηρεσίας:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Η.Π.Α.

Εκπρόσωπος στην Ένωση:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Πορτογαλία

Ιστότοπος:

https://www.cloudflare.com

Δήλωση προστασίας δεδομένων (στα Αγγλικά):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (στα Αγγλικά):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

Load Balancer (Εξισορροπητής φορτίου)

Για την κατανομή του φορτίου χρησιμοποιούμε την επονομαζόμενη υπηρεσία «Load Balancer». Με μια υπηρεσία Load Balancer αποστέλλονται διαδικτυακά αιτήματα σε έναν διακομιστή κατανομής φορτίου, ο οποίος, με τη σειρά του, τα προωθεί σε έναν εσωτερικό διακομιστή. Για να μην κατευθύνεστε συνεχώς μεταξύ διάφορων διακομιστών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας και για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη επεξεργασία, τα διαδικτυακά αιτήματά σας προωθούνται στον ίδιο διακομιστή. Για τον προσδιορισμό αυτού του διακομιστή και για την εξασφάλιση της σωστής προώθησης, χρησιμοποιούμε ένα cookie με διάρκεια ζωής και λειτουργίας οχτώ ωρών.

Αναγνώριση χώρας

Χρησιμοποιούμε ένα cookie περιόδου λειτουργίας για την προβολή της γλώσσας του ιστοτόπου μας με βάση τον χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται η γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας και ο ιστότοπός μας σας εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα.

 

2. Με ποια νομική βάση χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα cookies;

Για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι ή εάν έχετε συγκατατεθεί στη χρήση των προαιρετικών cookies που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη ή μη παρεχόμενη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να εκπληρώσουμε την έννομη υποχρέωση απόδειξης που έχουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), παράγραφος 3 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookies για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε είναι:

 

Διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας του ιστοτόπου και των συστημάτων πληροφορικής μας, π.χ. μέσω της προστασίας από επιθέσεις με τη μορφή στοχευμένης υπερφόρτωσης των διακομιστών [επίθεση «denial of service» (άρνηση υπηρεσίας)] ή μέσω βέλτιστης κατανομής φορτίου στους διακομιστές

Θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Παροχή και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστοτόπου μας

 

3. Πώς μπορώ να αντιταχθώ στη χρήση των απαραίτητων cookies;

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίταξης μέσω των δυνατοτήτων αποκλεισμού που περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα «Διαγραφή/αποκλεισμός cookies» (πρβλ. άρθρο 21 παράγραφος 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και επομένως να αποκλείσετε τα απαραίτητα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαγραφής των cookies, χωρίς να έχετε αποκλείσει τα απαραίτητα cookies, αυτά θα χρησιμοποιηθούν ξανά όταν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στο μέλλον. Λάβετε επίσης υπόψη ότι η απενεργοποίηση ή/και η διαγραφή ή ο αποκλεισμός των απαραίτητων cookies μπορεί να επηρεάσει την παροχή και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας και να προκαλέσει τη μη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων.

 

II. Προαιρετικά cookies

Με τις ακόλουθες πληροφορίες θα θέλαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να λάβετε μια ενημερωμένη απόφαση υπέρ ή κατά της χρήσης των προαιρετικών cookies και της συνδεδεμένης με αυτά επεξεργασίας δεδομένων.

 

1. Ποια προαιρετικά cookies χρησιμοποιούνται, για ποιον σκοπό και για ποιο χρονικό διάστημα;

Υπηρεσία

Σκοπός

Πάροχος υπηρεσίας

Διάρκεια λειτουργίας

Google Analytics

Ανάλυση ιστού

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ιρλανδία

Έως 2 χρόνια

Παρακολούθηση μετατροπών Google Ads

Μάρκετινγκ

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ιρλανδία

Έως 2 χρόνια

Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Ads

Μάρκετινγκ

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ιρλανδία

Έως 2 χρόνια

Google Ad Manager

Μάρκετινγκ

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Ιρλανδία

Έως 2 χρόνια

Microsoft Advertising

Μάρκετινγκ

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Ιρλανδία

Έως 390 ημέρες

Ανάλυση ιστού

Χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης ιστού, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, για να μπορούμε να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας και, επομένως, να τον βελτιώνουμε διαρκώς. Μέσω των ανώνυμων στατιστικών στοιχείων χρήστη που λαμβάνουμε (π.χ. αριθμός και προέλευση των επισκεπτών του ιστοτόπου μας), μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και να τον κάνουμε πιο ενδιαφέροντα αναρτώντας, ανάλογα με τις ανάγκες, πληροφορίες ή θέματα στον ιστότοπό μας στα οποία αποκτάτε συχνά πρόσβαση.

Για την ανάλυση ιστού χρησιμοποιούμε το «Google Analytics», μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. (στο εξής συλλογικά: Google), με την επέκταση της «Ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP» (ονομάζεται επίσης «μέθοδος απόκρυψης διευθύνσεων IP»). Για αυτόν τον σκοπό έχουμε συνάψει με την Google μια σύμβαση για την εκτέλεση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Επομένως, η Google θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται (δεδομένα σχετικά με την τελική συσκευή σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας, τις διευθύνσεις IP και τις δραστηριότητες σας στον ιστότοπο ή στις εφαρμογές) για λογαριασμό μας και για συγκεκριμένους σκοπούς, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου μας για εμάς, να συγκεντρώσει αναφορές για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας και του διαδικτύου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του Google Analytics ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στις Η.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Google ή οι υπεργολάβοι εκτελούντες την επεξεργασία της Google διατηρούν εγκαταστάσεις. Μέσω της μεθόδου απόκρυψης διευθύνσεων IP που χρησιμοποιούμε διασφαλίζεται η συντόμευση της διεύθυνσης IP στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη του ΕΟΧ, πριν από τη διαβίβασή της σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και την αποθήκευσή της σε αυτόν, προκειμένου να μην διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP και να αποτρέπεται έτσι ή να δυσχεραίνεται σημαντικά η δυνατότητα ταυτοποίησης ενός ατόμου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβάζεται η πλήρης, δηλαδή η μη συντομευμένη διεύθυνση IP, σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και θα συντομεύεται εκεί.

Για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε μια χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται καταρχήν αντίστοιχες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ («EU-US Privacy Shield»), η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για ένα επαρκές επίπεδο προστασίας στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεπώς, δεν υπάρχει επί του παρόντος ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων στις Η.Π.Α. που να είναι ισοδύναμο με αυτό στην ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και επίσης δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Επομένως, η διαβίβαση δεδομένων στις Η.Π.Α. επιτρέπεται μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι αυτής της διαβίβασης δεδομένων είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως αρχές ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, και ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορεί να έχουν επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, ενδεχομένως χωρίς προηγούμενη χωριστή ενημέρωσή σας και χωρίς να έχετε στη διάθεσή σας δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος των Η.Π.Α.

 

Πληροφορίες του παρόχου υπηρεσίας:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.

Όροι επεξεργασίας δεδομένων παροχής για τα διαφημιστικά προϊόντα Google:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Όροι χρήσης:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Επισκόπηση των πρακτικών χρήσης δεδομένων στο Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Τεχνική επεξήγηση της «Ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP (ή απόκρυψης διευθύνσεων IP) στο Google Analytics»:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Επιπλέον υπόδειξη:

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics σε όλους τους ιστοτόπους, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το «Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για την απενεργοποίηση του Google Analytics» από τη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Αυτή η δυνατότητα αποτρέπει την εκτέλεση μιας ανάλυσης ιστού, εφόσον χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο έχετε εγκαταστήσει το πρόσθετο.

Μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε cookies μάρκετινγκ με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας. Τα cookies μάρκετινγκ μπορούν να αναγνωρίσουν εάν επισκέπτεστε έναν διαφημιζόμενο ιστότοπο και ποιο περιεχόμενο έχετε χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιείτε, προκειμένου να σας εμφανίσουν διαφημιστικό περιεχόμενο που είναι σχετικό με εσάς και προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας, να περιορίσουν τη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεων και να μετρήσουν την επιτυχία ή την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων διαφήμισης.

Για τους σκοπούς του μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα διαφημιστικά προϊόντα της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. (στο εξής συλλογικά: Google).

 

 • Google Ads

Χρησιμοποιούμε το διαφημιστικό προϊόν «Google Ads» (προηγούμενη ονομασία: «AdWords»), μέσω του οποίου μπορούμε να εμφανίζουμε διαφημίσεις, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, στο δίκτυο συνεργατών της Google ή σε άλλες πλατφόρμες της Google. Εάν αλληλεπιδράσετε με μια διαφήμιση που εμφανίζεται μέσω του Google Ads, π.χ. αν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση, χρησιμοποιείται ένα cookie στο πλαίσιο της «Παρακολούθησης μετατροπών Google Ads», το οποίο μπορεί να παρακολουθεί αν θα πραγματοποιήσετε στη συνέχεια μια ενέργεια που ορίζεται από εμάς («μετατροπή»), όπως μια εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των χρησιμοποιούμενων cookies παρέχονται σε εμάς από την Google με τη μορφή των λεγόμενων στατιστικών στοιχείων μετατροπών, από τα οποία μπορούμε, για παράδειγμα, να διαβάσουμε, για παράδειγμα, τον συνολικό αριθμό των ανώνυμων χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας. Εμείς δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων. Εκτός από την Παρακολούθηση μετατροπών Google Ads χρησιμοποιούμε επίσης το «Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Ads», με το οποίο μπορούμε, μετά από μια επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, να σας εμφανίσουμε διαφημίσεις στο δίκτυο συνεργατών της Google κατά την από μέρους σας μετέπειτα χρήση του διαδικτύου. Για τον σκοπό αυτό, η Google καταγράφει τη συμπεριφορά χρήσης σας όταν επισκέπτεστε διάφορους ιστοτόπους στο δίκτυο συνεργατών της Google, όπου, σύμφωνα με την Google, χρησιμοποιείται ψευδωνυμοποίηση. Επιπλέον, ένα άλλο διαφημιστικό προϊόν που χρησιμοποιούμε είναι το «Google Ad Manager» (προηγούμενη ονομασία: «DoubleClick»), για να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τα πιθανά ενδιαφέροντά σας. Για αυτό, εκχωρείται ένας ψευδώνυμος αναγνωριστικός αριθμός στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να ελέγχει ποιες διαφημίσεις έχουν ήδη εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ποιες από αυτές έχετε ανοίξει.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο των διαφημιστικών προϊόντων της Google ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Google, μεταξύ άλλων, στις Η.Π.Α. Δεν ασκούμε καμία επιρροή σε τυχόν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων από την Google. Για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε μια χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται καταρχήν αντίστοιχες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ («EU-US Privacy Shield»), η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για ένα επαρκές επίπεδο προστασίας στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεπώς, δεν υπάρχει επί του παρόντος ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων στις Η.Π.Α. που να είναι ισοδύναμο με αυτό στην ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και επίσης δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Επομένως, η διαβίβαση δεδομένων στις Η.Π.Α. επιτρέπεται μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι αυτής της διαβίβασης δεδομένων είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως αρχές ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, και ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορεί να έχουν επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, ενδεχομένως χωρίς προηγούμενη χωριστή ενημέρωσή σας και χωρίς να έχετε στη διάθεσή σας δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος των Η.Π.Α.

 

Πληροφορίες του παρόχου υπηρεσίας:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.

Ιστότοπος:

https://marketingplatform.google.com

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

Για σκοπούς Μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε τη «Microsoft Advertising» (προηγούμενη ονομασία: «Bing Ads»), ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα της Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ (στο εξής θα αναφέρεται ως «Microsoft»).

Στο πλαίσιο αυτού του διαφημιστικού προγράμματος, έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε διαφημιστικό περιεχόμενο και διαφημίσεις εντός του διαφημιστικού δικτύου του παρόχου υπηρεσιών (Microsoft Audience Network) ή επίσης στα αποτελέσματα αναζήτησης της διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης «Microsoft Bing», τα οποία μπορούν να σας εμφανιστούν ειδικά βάσει των υποτιθέμενων ενδιαφερόντων σας (εξατομικευμένες διαφήμισεις). Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λεγόμενη καθολική παρακολούθηση συμβάντων (Universal Event Tracking, με τη συντομογραφία: «UET») για να καθορίσουμε και να παρακολουθήσουμε εάν και πώς αλληλεπιδρούμε με το διαφημιστικό περιεχόμενο και τις διαφημίσεις της Microsoft. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω τέτοιου περιεχομένου ή μιας διαφήμισης, ενδέχεται επίσης να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα των χρηστών στον εν λόγω ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του χρόνου παραμονής στον ιστότοπο και των περιοχών του ιστότοπου στις οποίες αποκτήθηκε πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα cookies, ορισμένα με μοναδικά αναγνωριστικά (unique ID) και συλλέγονται διάφορα δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP, που αποθηκεύονται από τη Microsoft για έως και 390 ημέρες. Η Microsoft επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται από τη Microsoft Advertising για δικούς της σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των δικών της υπηρεσιών και για σκοπούς αναφοράς και ανάλυσης απόδοσης. Ως θέμα αρχής, εμείς οι ίδιοι λαμβάνουμε μόνο ανώνυμα στατιστικά στοιχεία από τη Microsoft, από τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε, για παράδειγμα, τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας. Δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε προσωπικά.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της Microsoft Advertising ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Microsfot, μεταξύ άλλων, στις Η.Π.Α. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων από τη Microsoft. Για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε μια χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται καταρχήν αντίστοιχες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ («EU-US Privacy Shield»), η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για ένα επαρκές επίπεδο προστασίας στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεπώς, δεν υπάρχει επί του παρόντος ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων στις Η.Π.Α. που να είναι ισοδύναμο με αυτό στην ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και επίσης δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Επομένως, η διαβίβαση δεδομένων στις Η.Π.Α. επιτρέπεται μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι αυτής της διαβίβασης δεδομένων είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως αρχές ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, και ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορεί να έχουν επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, ενδεχομένως χωρίς προηγούμενη χωριστή ενημέρωσή σας και χωρίς να έχετε στη διάθεσή σας δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος των Η.Π.Α.

Πληροφορίες του παρόχου υπηρεσίας:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ

Ιστότοπος:

https://about.ads.microsoft.com

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Επιπλέον υπόδειξη:

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφήμισεις της Microsoft, μπορείτε να ορίσετε την κατάλληλη ρύθμιση στη διεύθυνση https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

 

 

2. Με ποια νομική βάση χρησιμοποιούνται τα προαιρετικά cookies;

Χρησιμοποιούμε τα προαιρετικά cookies βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

3. Πώς μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου στη χρήση των προαιρετικών cookies;

Κατά την (πρώτη) επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας σας ζητάμε με ένα αρχικό αίτημα («Cookies, άλλες τεχνολογίες και λοιπές υπηρεσίες»), μεταξύ άλλων, τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προαιρετικών cookies. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ και, επομένως, να αποτρέψετε την περαιτέρω συλλογή των δεδομένων σας, καταργώντας την επιλογή των προαιρετικών cookies (ανάλυση ιστού, μάρκετινγκ) από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσής.

Εάν και εφόσον δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα πραγματοποιηθεί η (περαιτέρω) συλλογή δεδομένων μέσω προαιρετικών cookies για τα οποία απαιτείται συγκατάθεση και η επεξεργασία δεδομένων που σχετίζεται με αυτά. Αυτή η ενέργεια δεν έχει κανένα μειονέκτημα για τη χρήση του ιστοτόπου, εφόσον δεν απενεργοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες cookies για τα απαραίτητα cookies.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

Εναλλακτικά στην ανάκληση της συγκατάθεσής σας, έχετε τις δυνατότητες διαγραφής/αποκλεισμού των cookies που περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα «Διαγραφή/αποκλεισμός cookies» με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν.

 

Γ. Διαγραφή/αποκλεισμός cookies

Τα cookies αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας, προκειμένου να έχετε τον έλεγχο των cookies. Εάν δεν θέλετε να αναγνωρίζουμε την τελική συσκευή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε –χειροκίνητα ή αυτόματα– τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στην τελική συσκευή σας ανά πάσα στιγμή ή/και να αποκλείσετε την αποθήκευση των cookies για το μέλλον χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση στο λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας π.χ. «Απόρριψη των cookies» ή παρόμοια ρύθμιση. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η αποθήκευση των cookies να γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συμφωνήσετε με αυτήν ξεχωριστά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν δεν θέλετε να αποδεχτείτε τα cookies των παρόχων υπηρεσιών και των συνεργατών μας, θα βρείτε την αντίστοιχη ρύθμιση «Αποκλεισμός cookie τρίτου μέρους» ή παρόμοια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Κατά κανόνα, η λειτουργία βοήθειας στη γραμμή μενού του προγράμματος περιήγησής σας σάς δείχνει πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί και πώς να απορρίψετε νέα cookies. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες που περιγράφονται, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησής σας.

Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαγραφής των cookies, χωρίς να έχετε αποκλείσει τα απαραίτητα cookies, αυτά θα χρησιμοποιηθούν ξανά και ενδέχεται να σας ζητήσουμε ξανά τη συγκατάθεσή σας για τα προαιρετικά cookies, εφόσον απαιτείται, όταν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας στο μέλλον. Λάβετε επίσης υπόψη ότι η απενεργοποίηση ή/και η διαγραφή ή ο αποκλεισμός των απαραίτητων cookies μπορεί να επηρεάσει την παροχή και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας και να προκαλέσει τη μη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση των προαιρετικών cookies και την επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται με αυτά ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης.

 

 

Ενσωμάτωση υπηρεσιών τρίτων παρόχων

Στο πλαίσιο της παροχής του ιστοτόπου μας, ενσωματώνουμε διάφορα στοιχεία περιεχομένου και λειτουργιών (στο εξής συλλογικά: υπηρεσίες), τα οποία λαμβάνονται από τους διακομιστές ιστού των αντίστοιχων παρόχων τους (στο εξής: τρίτοι πάροχοι). Για τη σωστή παρουσίαση και παροχή των υπηρεσιών, είναι πάντα απαραίτητη η διαβίβαση της διεύθυνσης IP σας στον εκάστοτε τρίτο πάροχο. Παρόλο που καταβάλλουμε προσπάθειες να συμπεριλάβουμε μόνο εκείνες τις υπηρεσίες στις οποίες ο εκάστοτε τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP μόνο για την παροχή των υπηρεσιών, δεν ασκούμε καμία επιρροή στην περαιτέρω επεξεργασία από τους τρίτους παρόχους.

Για τις διαβιβάσεις δεδομένων για τις οποίες απαιτείται συγκατάθεση, σας ζητάμε κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας με ένα αρχικό αίτημα («Cookies, άλλες τεχνολογίες και λοιπές υπηρεσίες»), μεταξύ άλλων, τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση άλλων υπηρεσιών σε τρίτους παρόχους/τρίτες χώρες. Εφόσον δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας με το εν λόγω αρχικό αίτημα, οι υπηρεσίες τρίτων παρόχων για τις οποίες απαιτείται συγκατάθεση θα αποκλειστούν στον ιστότοπό μας και δεν θα διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους παρόχους/τρίτες χώρες. Εναλλακτικά, μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ξεχωριστά για μεμονωμένες υπηρεσίες τρίτων παρόχων, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αποδοχή» στο αντίστοιχο πρόγραμμα αποκλεισμού. Εάν στο μέλλον δεν συγκατατίθεστε πλέον σε κάθε υπηρεσία τρίτου παρόχου και θέλετε να μπορείτε να τις φορτώσετε χωρίς το αντίστοιχο πρόγραμμα αποκλεισμού, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε «Αποδοχή πάντα» και έτσι να παράσχετε τη συγκατάθεσή για τη σχετική διαβίβαση δεδομένων για όλες τις άλλες υπηρεσίες τρίτων παρόχων που θα επισκεφτείτε στον ιστότοπό μας στο μέλλον.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ και, επομένως, να αποτρέψετε την περαιτέρω συλλογή των δεδομένων σας, καταργώντας την επιλογή των αντίστοιχων υπηρεσιών στην επιλογή «Άλλες υπηρεσίες (προαιρετικά)» από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας διαχείρισης συγκατάθεσης.

 

Ενσωματωμένες υπηρεσίες τρίτων παρόχων:

 • Βίντεο YouTube

Ενσωματώνουμε στον ιστότοπό μας βίντεο από το «YouTube», μια υπηρεσία της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. (στο εξής συλλογικά: Google). Για τα ενσωματωμένα βίντεο YouTube είναι ενεργοποιημένη η «Λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου», ώστε να μην χρησιμοποιούνται cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης.

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, όταν φορτώνετε ένα βίντεο YouTube, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, στη Google. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο των βίντεο YouTube ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Google, μεταξύ άλλων, στις Η.Π.Α. Δεν ασκούμε καμία επιρροή σε τυχόν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων από την Google. Για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε μια χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται καταρχήν αντίστοιχες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ («EU-US Privacy Shield»), η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για ένα επαρκές επίπεδο προστασίας στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεπώς, δεν υπάρχει επί του παρόντος ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων στις Η.Π.Α. που να είναι ισοδύναμο με αυτό στην ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και επίσης δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Επομένως, η διαβίβαση δεδομένων στις Η.Π.Α. επιτρέπεται μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι αυτής της διαβίβασης δεδομένων είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως αρχές ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, και ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορεί να έχουν επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, ενδεχομένως χωρίς προηγούμενη χωριστή ενημέρωσή σας και χωρίς να έχετε στη διάθεσή σας δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος των Η.Π.Α.

 

Πληροφορίες του τρίτου παρόχου:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.

Ιστότοπος:

https://www.youtube.com

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Maps

Ενσωματώνουμε στον ιστότοπό μας χαρτογραφικό υλικό από το «Google Maps», μια υπηρεσία της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. (στο εξής συλλογικά: Google).

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, όταν πραγματοποιείτε φόρτωση χαρτογραφικού υλικού από το Google Maps, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, στη Google. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του Google Maps ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Google, μεταξύ άλλων, στις Η.Π.Α. Δεν ασκούμε καμία επιρροή σε τυχόν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων από την Google. Για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε μια χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται καταρχήν αντίστοιχες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ («EU-US Privacy Shield»), η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για ένα επαρκές επίπεδο προστασίας στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεπώς, δεν υπάρχει επί του παρόντος ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων στις Η.Π.Α. που να είναι ισοδύναμο με αυτό στην ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και επίσης δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Επομένως, η διαβίβαση δεδομένων στις Η.Π.Α. επιτρέπεται μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι αυτής της διαβίβασης δεδομένων είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως αρχές ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, και ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορεί να έχουν επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, ενδεχομένως χωρίς προηγούμενη χωριστή ενημέρωσή σας και χωρίς να έχετε στη διάθεσή σας δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος των Η.Π.Α.

 

Πληροφορίες του τρίτου παρόχου:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.

Ιστότοπος:

https://cloud.google.com/maps-platform

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Charts

Ενσωματώνουμε στον ιστότοπό μας διαγράμματα από το «Google Charts», μια υπηρεσία της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. (στο εξής συλλογικά: Google).

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, όταν φορτώνετε ένα διάγραμμα από το Google Charts, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, στη Google. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του Google Charts ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Google, μεταξύ άλλων, στις Η.Π.Α. Δεν ασκούμε καμία επιρροή σε τυχόν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων από την Google. Για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε μια χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται καταρχήν αντίστοιχες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ («EU-US Privacy Shield»), η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για ένα επαρκές επίπεδο προστασίας στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεπώς, δεν υπάρχει επί του παρόντος ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων στις Η.Π.Α. που να είναι ισοδύναμο με αυτό στην ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και επίσης δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Επομένως, η διαβίβαση δεδομένων στις Η.Π.Α. επιτρέπεται μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι αυτής της διαβίβασης δεδομένων είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως αρχές ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, και ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορεί να έχουν επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, ενδεχομένως χωρίς προηγούμενη χωριστή ενημέρωσή σας και χωρίς να έχετε στη διάθεσή σας δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος των Η.Π.Α.

 

Πληροφορίες του τρίτου παρόχου:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.

Ιστότοπος:

https://developers.google.com/chart

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://policies.google.com/privacy

 • Διαχειριστής ετικετών Google

Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας τον «Διαχειριστή ετικετών Google», μια υπηρεσία της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. (στο εξής συλλογικά: Google).

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια υπηρεσία με την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες υπηρεσίες, όπως το Google Analytics, στον ιστότοπό μας ή να διαχειριστούμε τη χρήση τους, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε το πηγαίο κείμενο. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν συλλέγει για αυτόν τον σκοπό προσωπικά δεδομένα και δεν έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά διασφαλίζει μόνο τον έλεγχο και την εκτέλεση των υπηρεσιών που υπόκεινται σε διαχείρισης μέσω αυτού, οι οποίες, με τη σειρά τους, σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον είναι απαραίτητο, επεξεργάζονται δεδομένα με την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας.

 

Πληροφορίες του τρίτου παρόχου:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία· μητρική επιχείρηση: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.

Όροι χρήσης:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Δήλωση προστασίας δεδομένων:

https://policies.google.com/privacy

 

Αποδέκτες δεδομένων

Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στους εξής:

 

Σε άλλες εταιρείες του ομίλου Liebherr, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητο για την έναρξη, την εκτέλεση ή τον τερματισμό μιας σύμβασης ή ότι υπάρχει έννομο συμφέρον από πλευρά μας για τη διαβίβαση και ότι το υπερισχύον έννομο συμφέρον σας δεν αντιτίθεται σε αυτό·

Στους παρόχους των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε ενεργά και τυχόν άλλων υπηρεσιών·

Στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών·

Στον αποδέκτη ή στους αποδέκτες που επιθυμείτε·

Σε δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, αρχές ή νομικούς συμβούλους, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, την άσκηση και την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η διαβίβαση δεδομένων σε οργανισμούς σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στις επονομαζόμενες τρίτες χώρες) ή σε διεθνείς οργανισμούς επιτρέπεται μόνο 1) εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας ή 2) εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας σε μια τρίτη χώρα (άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση, επιτρέπεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτη χώρα μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις (π.χ. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ή την εποπτική αρχή κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας) και εφόσον διασφαλίζεται η επιβολή των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενου των δεδομένων ή η διαβίβαση επιτρέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις βάσει άλλων αδειών (άρθρο 49 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

Εφόσον διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, θα σας ενημερώνουμε για τις σχετικές λεπτομέρειες της διαβίβασης στα σχετικά σημεία της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

 

Διαγραφή δεδομένων και χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό, εκτός εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή έχετε ανακαλέσει έγκυρα τυχόν συγκατάθεσή σας.

Εφόσον υφίστανται νομικές απαιτήσεις διατήρησης, θα αποθηκεύουμε τα σχετικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρέωσης διατήρησης. Μετά τη λήξη της υποχρέωσης διατήρησης, θα ελέγχουμε εάν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για επεξεργασία. Εάν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από απώλεια, εσφαλμένες αλλαγές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας από πλευράς μας και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. Η διαβίβαση όλων των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.

 

Έκδοση: Μάϊος 2023